2.1.45. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként*(1/4)

< >
Időszak, negyedév Nemzetgazdasági ágak együtt Ebből:
mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat bányászat, kőfejtés feldolgozóipar villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék- gazdálkodás, szennyeződés- mentesítés ipar építőipar
A–S A B C D E B+C+D+E F
Rendszeres bruttó átlagkereset, forint
2016. I. 238 732 182 015 259 630 248 043 362 712 213 554 249 903 181 787
I–II. 240 841 188 723 265 089 252 058 374 276 214 482 253 949 185 972
I–III. 242 607 192 940 266 682 253 765 375 816 215 199 255 602 186 518
I–IV. 244 787 196 505 268 170 255 381 380 374 217 470 257 376 187 797
2017. I. 266 177 204 503 279 332 275 154 388 811 237 106 276 748 204 540
I–II. 271 231 212 036 286 326 281 611 407 733 246 001 283 771 208 143
I–III. 273 296 216 165 287 809 283 878 412 029 246 990 286 030 210 299
I–IV. 276 065 220 382 290 675 286 108 417 376 250 043 288 431 212 342
2018. I. 296 805 224 097 297 797 304 460 430 897 266 378 306 380 228 552
I–II. 301 803 234 275 313 753 310 929 448 467 272 268 313 229 233 289
I–III. 304 167 239 767 320 500 313 306 451 973 275 680 315 727 235 626
I–IV. 306 541 244 417 325 524 315 566 459 320 280 059 318 244 237 704
2019. I. 329 990 260 794 359 953 346 819 477 329 305 128 348 700 258 665
I–II. 334 456 269 862 371 888 352 866 501 524 311 814 355 373 263 272
I–III. 337 144 274 461 373 752 355 824 505 430 314 806 358 341 265 333
I–IV. 339 315 279 356 377 897 358 001 511 304 318 302 360 711 265 587
2020. I. 358 363 287 593 365 722 375 664 524 950 324 123 377 295 285 285
I–II. 364 540 294 797 371 120 378 840 542 566 330 120 381 255 289 792
I–III. 368 185 299 822 367 990 384 052 547 486 334 174 386 374 292 333
I–IV. 370 967 305 227 367 450 388 277 554 374 337 128 390 544 292 919
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2016. I. 105,9 106,7 104,7 105,5 104,3 102,2 105,1 101,4
I–II. 105,9 107,4 105,5 105,5 104,3 101,0 105,0 102,4
I–III. 106,0 107,9 105,7 105,6 103,9 100,8 105,1 102,1
I–IV. 106,1 108,1 105,8 105,6 104,4 101,0 105,2 102,2
2017. I. 111,5 112,4 107,6 110,9 107,2 111,0 110,7 112,5
I–II. 112,6 112,4 108,0 111,7 108,9 114,7 111,7 111,9
I–III. 112,6 112,0 107,9 111,9 109,6 114,8 111,9 112,8
I–IV. 112,8 112,2 108,4 112,0 109,7 115,0 112,1 113,1
2018. I. 111,6 110,0 107,1 110,8 110,8 112,3 110,8 112,0
I–II. 111,4 111,1 110,0 110,6 109,9 110,7 110,5 112,6
I–III. 111,5 111,5 111,9 110,6 109,6 111,6 110,6 112,6
I–IV. 111,2 111,5 112,4 110,5 110,0 112,0 110,5 112,6
2019. I. 110,7 115,1 115,7 112,5 108,6 110,9 112,2 111,4
I–II. 110,5 114,6 116,3 112,5 109,5 111,7 112,3 111,6
I–III. 110,5 114,0 113,3 112,5 109,4 111,5 112,3 111,5
I–IV. 110,4 113,5 112,4 112,5 109,0 111,2 112,2 110,9
2020. I. 108,6 110,3 101,6 108,3 110,0 106,2 108,2 110,3
I–II. 109,0 109,2 99,8 107,4 108,2 105,9 107,3 110,1
I–III. 109,2 109,2 98,5 107,9 108,3 106,2 107,8 110,2
I–IV. 109,3 109,3 97,2 108,5 108,4 105,9 108,3 110,3
*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011