2.1.45. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók rendszeres bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként*(3/4)

< >
Időszak, negyedév Ebből:
közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
O P Q QA QB R S
Rendszeres bruttó átlagkereset, forint
2016. I. 281 448 257 242 147 714 220 665 111 480 212 309 191 434
I–II. 284 852 259 885 146 162 222 106 110 139 212 005 193 212
I–III. 289 264 262 519 147 663 227 658 109 961 209 766 193 340
I–IV. 292 251 265 096 150 591 236 223 110 094 211 415 195 223
2017. I. 321 967 278 237 173 913 267 073 127 112 262 271 219 682
I–II. 325 679 281 939 176 581 270 479 128 993 265 690 224 016
I–III. 327 036 283 809 177 960 272 082 129 873 266 008 225 431
I–IV. 328 505 286 589 180 614 276 753 130 888 268 818 227 238
2018. I. 357 768 302 373 205 658 314 842 144 615 301 281 236 279
I–II. 362 353 306 130 208 141 318 636 146 022 304 318 241 504
I–III. 363 061 306 875 210 703 319 786 147 790 304 186 248 939
I–IV. 363 959 306 906 212 368 320 702 149 020 307 379 253 688
2019. I. 396 746 311 907 227 237 328 425 162 632 324 947 280 882
I–II. 398 216 315 066 230 463 332 294 164 830 329 246 284 340
I–III. 400 423 316 512 236 385 339 355 169 430 330 061 285 296
I–IV. 401 039 317 378 237 912 342 851 169 334 334 008 284 797
2020. I. 421 181 326 610 264 038 375 100 186 798 357 971 294 974
I–II. 428 775 329 508 266 422 379 112 189 365 352 138 300 277
I–III. 429 656 337 501 267 463 381 645 189 642 353 516 298 979
I–IV. 429 959 340 735 269 146 386 248 189 299 355 536 297 393
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2016. I. 111,9 106,6 103,3 106,3 103,1 105,7 107,5
I–II. 113,4 106,8 102,2 106,0 101,9 106,4 107,1
I–III. 112,0 106,9 103,2 107,6 101,5 106,2 107,2
I–IV. 110,7 107,2 105,2 110,9 101,6 106,1 107,8
2017. I. 114,4 108,2 117,7 121,0 114,0 123,5 114,8
I–II. 114,3 108,5 120,8 121,8 117,1 125,3 115,9
I–III. 113,1 108,1 120,5 119,5 118,1 126,8 116,6
I–IV. 112,4 108,1 119,9 117,2 118,9 127,2 116,4
2018. I. 111,0 108,7 118,0 117,7 113,1 114,2 108,4
I–II. 111,2 108,6 117,7 117,7 112,6 114,1 108,7
I–III. 110,9 108,2 118,2 117,4 113,2 114,2 111,5
I–IV. 110,7 107,1 117,4 115,8 113,2 114,1 112,9
2019. I. 110,9 102,9 109,6 104,0 111,4 109,9 119,5
I–II. 109,9 102,7 109,9 104,0 111,8 110,3 118,6
I–III. 110,3 102,9 111,3 105,9 113,4 111,3 115,5
I–IV. 110,2 103,1 111,1 106,7 112,4 110,9 113,1
2020. I. 106,2 104,7 116,2 114,2 114,9 110,2 105,0
I–II. 107,7 104,6 115,6 114,1 114,9 107,0 105,6
I–III. 107,3 106,6 113,1 112,5 111,9 107,1 104,8
I–IV. 107,2 107,4 113,1 112,7 111,8 106,4 104,4
*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011