2.1.46. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó munkajövedelme a nemzetgazdaságban*(3/4)

< >
Időszak, negyedév Ebből:
közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül: művészet, szórakoztatás, szabadidő egyéb szolgáltatás
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
O P Q QA QB R S
Bruttó munkajövedelem összesen, forinta
2016. I. 303 251 267 925 154 279 235 707 113 835 229 895 208 126
I–II. 323 264 272 918 153 295 238 357 112 946 231 340 210 366
I–III. 328 733 277 160 154 918 244 238 112 823 228 857 209 609
I–IV. 340 469 283 612 159 040 253 921 114 169 237 444 215 627
2017. I. 353 752 289 917 180 499 280 895 130 063 278 552 238 929
I–II. 369 765 296 718 184 277 285 876 132 785 287 973 244 708
I–III. 376 758 299 937 185 953 288 117 133 757 289 435 245 251
I–IV. 387 427 307 094 190 459 294 793 136 494 301 223 254 677
2018. I. 420 177 317 052 214 648 332 733 148 628 319 734 254 479
I–II. 422 917 323 985 218 062 337 546 150 889 332 473 260 828
I–III. 418 062 326 334 220 977 339 266 152 754 334 897 268 757
I–IV. 425 997 330 462 225 045 342 335 156 459 347 766 282 260
2019. I. 447 355 328 934 237 243 347 183 167 051 345 481 299 759
I–II. 453 692 335 648 242 115 352 468 170 990 357 286 307 487
I–III. 454 848 338 098 248 928 361 047 176 024 361 442 308 448
I–IV. 473 857 344 231 253 600 367 734 179 012 379 079 315 187
2020. I. 477 154 344 716 276 396 396 721 192 714 386 808 314 186
I–II. 495 913 356 659 310 775 476 494 197 457 381 549 322 433
I–III. 492 039 364 043 302 476 455 382 198 262 384 856 319 248
I–IV. 503 301 372 551 303 128 452 378 201 360 409 390 320 387
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2016. I. 109,5 105,5 103,4 106,8 102,9 108,4 107,4
I–II. 114,3 105,6 102,2 106,5 101,5 106,7 106,5
I–III. 112,8 105,6 103,2 107,9 101,3 106,3 106,1
I–IV. 111,3 106,2 105,1 110,9 101,4 106,7 106,9
2017. I. 116,7 108,2 117,0 119,2 114,3 121,2 114,8
I–II. 114,4 108,7 120,2 119,9 117,6 124,5 116,3
I–III. 114,6 108,2 120,0 118,0 118,6 126,5 117,0
I–IV. 113,8 108,3 119,8 116,1 119,6 126,9 118,1
2018. I. 118,6 109,5 118,7 118,3 113,6 114,0 107,5
I–II. 114,3 109,4 118,1 117,9 113,0 115,0 107,7
I–III. 110,9 109,0 118,7 117,6 113,6 115,5 110,9
I–IV. 109,9 107,8 118,0 116,0 114,0 115,2 112,3
2019. I. 106,5 103,5 109,7 104,1 111,4 109,9 118,9
I–II. 107,3 103,4 110,2 104,2 112,3 109,3 119,3
I–III. 108,8 103,4 111,8 106,2 114,0 110,4 116,3
I–IV. 111,2 103,9 111,8 107,2 113,2 110,9 113,4
2020. I. 106,7 104,8 116,5 114,3 115,4 112,0 104,8
I–II. 109,3 106,3 128,4 135,2 115,5 106,8 104,9
I–III. 108,2 107,7 121,5 126,1 112,6 106,5 103,5
I–IV. 106,2 108,2 119,5 123,0 112,5 108,0 101,6
*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer.  aA kereseti elemeken felüli pénzbeni és természetbeni juttatásokat is tartalmazza.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011