2.1.46. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó munkajövedelme a nemzetgazdaságban*(4/4)

< >
Időszak, negyedév Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás Ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S O P Q QA QB
Bruttó munkajövedelem összesen, forinta
2016. I. 279 850 320 372 268 491 212 713 236 227 179 510
I–II. 286 813 343 414 273 573 215 252 238 940 181 755
I–III. 286 818 349 776 277 859 218 921 244 862 182 287
I–IV. 293 298 362 451 284 367 226 243 254 582 186 143
2017. I. 309 932 375 116 291 575 252 055 281 577 212 577
I–II. 319 337 392 017 298 083 256 773 286 567 217 100
I–III. 319 529 398 938 301 184 258 141 288 801 217 628
I–IV. 326 873 409 823 308 292 263 942 295 484 222 371
2018. I. 345 078 439 948 318 019 289 443 333 392 233 892
I–II. 353 219 441 817 324 934 293 511 338 210 237 317
I–III. 351 949 434 913 327 254 294 638 339 886 237 670
I–IV. 359 140 442 440 331 396 298 951 342 931 243 540
2019. I. 378 026 461 412 329 888 306 394 347 715 253 525
I–II. 385 759 467 477 336 558 311 520 352 954 258 733
I–III. 385 566 468 013 338 933 316 985 361 505 260 213
I–IV. 394 208 487 395 345 054 323 787 368 188 267 094
2020. I. 410 152 488 625 345 386 349 005 397 149 287 201
I–II. 422 474 507 741 357 319 396 339 476 941 294 935
I–III. 422 012 504 099 364 697 385 966 455 834 297 866
I–IV. 431 412 516 005 373 228 387 223 452 834 304 251
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2016. I. 106,1 109,0 105,4 109,0 106,8 112,5
I–II. 106,6 113,3 105,5 108,5 106,5 111,6
I–III. 106,4 111,5 105,4 108,8 108,0 109,5
I–IV. 106,4 110,1 106,1 110,3 110,9 108,4
2017. I. 110,7 117,1 108,6 118,5 119,2 118,4
I–II. 111,3 114,2 109,0 119,3 119,9 119,4
I–III. 111,4 114,1 108,4 117,9 117,9 119,4
I–IV. 111,4 113,1 108,4 116,7 116,1 119,5
2018. I. 111,6 117,1 109,2 115,0 118,2 110,2
I–II. 110,9 112,6 109,2 114,4 117,9 109,4
I–III. 110,5 108,9 108,8 114,3 117,5 109,3
I–IV. 110,2 107,9 107,6 113,4 115,9 109,6
2019. I. 109,2 104,9 103,4 104,8 104,0 106,4
I–II. 109,0 105,8 103,3 105,0 104,1 106,8
I–III. 109,4 107,6 103,3 106,5 106,1 107,3
I–IV. 109,7 110,2 103,8 107,2 107,1 107,5
2020. I. 108,5 105,9 104,7 113,9 114,2 113,3
I–II. 109,5 108,6 106,2 127,2 135,1 114,0
I–III. 109,5 107,7 107,6 121,8 126,1 114,5
I–IV. 109,4 105,9 108,2 119,6 123,0 113,9
*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: Intézményi munkaügy-statisztikai előállító rendszer.  aA kereseti elemeken felüli pénzbeni és természetbeni juttatásokat is tartalmazza.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011