9.17.5. A 15–74 éves foglalkoztatottak távmunkavégzése munkaerőpiaci jellemzőik szerint*(1/10)

< >
Megnevezés 2011. I–IV. negyedév
Az elmúlt 4 hétben távmunkát végzett Együtt Gyermekgondozási ellátás miatt munkától tartósan távol lévők Együtt
rendszeresen alkalmanként nem
Összesen 43 902 55 443 3 659 673 3 759 018 143 964 3 902 983
Foglalkozási viszony
alkalmazott 31 955 39 794 3 230 772 3 302 520 .. ..
nem alkalmazott 11 947 15 650 428 902 456 498 .. ..
Munkaszerződés ideje
határozatlan idejű 29 752 36 819 2 936 010 3 002 581 .. ..
határozott idejű 2 202 2 975 294 762 299 939 .. ..
nincs munkaszerződése (nem alkalmazott) 11 947 15 650 428 902 456 498 .. ..
Rész- ill. teljes munkaidős foglalkoztatás
részmunkaidős 5 895 2 557 247 303 255 755 .. ..
teljes munkaidős 38 007 52 886 3 412 370 3 503 264 .. ..
Otthoni munka
jellemzően otthonában dolgozik 18 861 4 672 83 081 106 614 .. ..
alkalmanként otthon dolgozik 13 797 35 284 170 030 219 110 .. ..
soha nem dolgozik otthon 11 244 15 487 3 406 563 3 433 295 .. ..
A telephely dolgozóinak száma
1–10 fő 22 201 22 740 1 126 375 1 171 316 .. ..
11–19 fő 3 311 7 324 478 022 488 657 .. ..
20–49 4 656 5 097 549 466 559 219 .. ..
50–299 5 203 8 894 710 944 725 041 .. ..
300–X 3 945 5 499 358 806 368 250 .. ..
nem tudja, de több mint 10 fő 3 493 3 814 346 454 353 762 .. ..
nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 1 093 2 076 89 605 92 774 .. ..
A munkahely tulajdonformája
tiszta állami 8 009 10 139 481 969 500 117 .. ..
tiszta magán 30 776 36 014 2 339 238 2 406 028 .. ..
egyéb 5 117 9 290 838 467 852 873 .. ..
A munkáltató főtevékenysége szektorok szerint
A – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 830 1 457 182 297 184 584 .. ..
B–F – Ipar 5 502 9 331 1 146 360 1 161 193 .. ..
ebből:
C – Feldolgozóipar 2 606 5 950 791 437 799 993 .. ..
G–U – Szolgáltatások 37 569 44 655 2 331 017 2 413 241 .. ..
ebből:
G – Kereskedelem, gépjárműjavítás 5 546 7 802 521 306 534 654 .. ..
J – Információ, kommunikáció 6 089 6 984 76 720 89 793 .. ..
K – Pénzügyi, biztosítási tevékenység 1 979 2 740 85 970 90 689 .. ..
M – Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 6 060 4 956 123 223 134 239 .. ..
N – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 2 127 2 438 105 942 110 508 .. ..
O – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás 4 406 4 108 299 591 308 106 .. ..
P – Oktatás 2 948 6 618 308 140 317 706 .. ..
Q – Humán-egészségügyi, szociális ellátás 2 375 2 261 246 428 251 064 .. ..
R – Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 241 1 692 56 919 59 852 .. ..
S–U – Egyéb tevékenység 1 027 1 474 79 794 82 295 .. ..
Foglalkozási főcsoport FEOR-08 szerint
FEOR 1 – Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók 7 249 6 039 202 917 216 204 .. ..
FEOR 2 – Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 15 900 20 270 566 896 603 066 .. ..
FEOR 3 – Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 9 289 13 740 541 051 564 081 .. ..
FEOR 4 – Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 4 544 3 271 265 538 273 354 .. ..
FEOR 5 – Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 3 537 4 984 564 150 572 670 .. ..
Egyéb foglalkozások 3 382 7 140 1 519 122 1 529 644 .. ..
*Forrás: Munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011