9.17.5. A 15–74 éves foglalkoztatottak távmunkavégzése munkaerőpiaci jellemzőik szerint*(2/10)

< >
Megnevezés 2012. I–IV. negyedév
Az elmúlt 4 hétben távmunkát végzett Együtt Gyermekgondozási ellátás miatt munkától tartósan távol lévők Együtt
rendszeresen alkalmanként nem
Összesen 59 412 73 305 3 694 497 3 827 214 131 510 3 958 724
Foglalkozási viszony
alkalmazott 41 573 55 167 3 281 380 3 378 120 .. ..
nem alkalmazott 17 839 18 137 413 117 449 093 .. ..
Munkaszerződés ideje
határozatlan idejű 38 500 51 540 2 965 923 3 055 963 .. ..
határozott idejű 3 073 3 628 315 457 322 157 .. ..
nincs munkaszerződése (nem alkalmazott) 17 839 18 137 413 117 449 093 .. ..
Rész- ill. teljes munkaidős foglalkoztatás
részmunkaidős 7 459 4 799 258 412 270 671 .. ..
teljes munkaidős 51 953 68 505 3 436 085 3 556 543 .. ..
Otthoni munka
jellemzően otthonában dolgozik 26 131 5 424 89 848 121 403 .. ..
alkalmanként otthon dolgozik 17 925 46 536 176 825 241 286 .. ..
soha nem dolgozik otthon 15 357 21 345 3 427 823 3 464 525 .. ..
A telephely dolgozóinak száma
1–10 fő 32 647 27 608 1 152 551 1 212 806 .. ..
11–19 fő 5 373 9 898 465 272 480 544 .. ..
20–49 4 027 8 028 544 397 556 452 .. ..
50–299 6 552 13 773 712 536 732 861 .. ..
300–X 3 322 6 792 375 856 385 969 .. ..
nem tudja, de több mint 10 fő 6 270 6 171 348 503 360 944 .. ..
nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 1 222 1 036 95 381 97 639 .. ..
A munkahely tulajdonformája
tiszta állami 6 104 15 637 531 894 553 635 .. ..
tiszta magán 43 933 47 011 2 343 658 2 434 602 .. ..
egyéb 9 375 10 657 818 944 838 976 .. ..
A munkáltató főtevékenysége szektorok szerint
A – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 1 522 1 896 189 251 192 669 .. ..
B–F – Ipar 10 931 12 511 1 117 331 1 140 773 .. ..
ebből:
C – Feldolgozóipar 6 213 8 592 774 420 789 225 .. ..
G–U – Szolgáltatások 46 960 58 897 2 387 914 2 493 771 .. ..
ebből:
G – Kereskedelem, gépjárműjavítás 7 628 7 180 524 486 539 295 .. ..
J – Információ, kommunikáció 8 157 8 766 85 089 102 012 .. ..
K – Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 538 3 210 85 894 91 642 .. ..
M – Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 7 904 7 791 115 367 131 062 .. ..
N – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 2 561 2 974 125 645 131 180 .. ..
O – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás 4 322 5 981 312 107 322 410 .. ..
P – Oktatás 4 738 10 064 300 774 315 577 .. ..
Q – Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 666 3 308 258 972 263 947 .. ..
R – Művészet, szórakoztatás, szabad idő 1 145 3 273 58 702 63 120 .. ..
S–U – Egyéb tevékenység 1 569 1 949 86 582 90 101 .. ..
Foglalkozási főcsoport FEOR-08 szerint
FEOR 1 – Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók 5 898 9 009 175 335 190 241 .. ..
FEOR 2 – Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 23 633 30 318 576 298 630 250 .. ..
FEOR 3 – Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 13 612 16 590 560 290 590 493 .. ..
FEOR 4 – Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 7 667 3 790 261 867 273 324 .. ..
FEOR 5 – Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 4 121 5 446 585 152 594 719 .. ..
Egyéb foglalkozások 4 482 8 151 1 535 554 1 548 187 .. ..
*Forrás: Munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011