9.17.5. A 15–74 éves foglalkoztatottak távmunkavégzése munkaerőpiaci jellemzőik szerint*(3/10)

< >
Megnevezés 2013. I–IV. negyedév
Az elmúlt 4 hétben távmunkát végzett Együtt Gyermekgondozási ellátás miatt munkától tartósan távol lévők Együtt
rendszeresen alkalmanként nem
Összesen 72 167 82 236 3 738 359 3 892 761 136 508 4 029 269
Foglalkozási viszony
alkalmazott 51 679 63 300 3 338 841 3 453 820 .. ..
nem alkalmazott 20 488 18 936 399 518 438 941 .. ..
Munkaszerződés ideje
határozatlan idejű 46 695 60 692 2 968 834 3 076 221 .. ..
határozott idejű 4 984 2 608 370 007 377 599 .. ..
nincs munkaszerződése (nem alkalmazott) 20 488 18 936 399 518 438 941 .. ..
Rész- ill. teljes munkaidős foglalkoztatás
részmunkaidős 6 424 3 569 252 941 262 934 .. ..
teljes munkaidős 65 742 78 667 3 485 418 3 629 827 .. ..
Otthoni munka
jellemzően otthonában dolgozik 34 006 6 753 114 186 154 945 .. ..
alkalmanként otthon dolgozik 18 290 55 026 192 934 266 250 .. ..
soha nem dolgozik otthon 19 871 20 456 3 431 239 3 471 566 .. ..
A telephely dolgozóinak száma
1–10 fő 33 531 26 373 1 050 230 1 110 134 .. ..
11–19 fő 5 312 8 647 447 398 461 358 .. ..
20–49 6 291 9 841 583 698 599 830 .. ..
50–299 10 192 14 938 782 106 807 236 .. ..
300–X 7 901 13 237 407 888 429 026 .. ..
nem tudja, de több mint 10 fő 5 925 5 924 368 483 380 332 .. ..
nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 3 013 3 275 98 556 104 844 .. ..
A munkahely tulajdonformája
tiszta állami 10 089 14 549 687 543 712 181 .. ..
tiszta magán 51 224 58 441 2 354 703 2 464 369 .. ..
egyéb 10 854 9 245 696 112 716 211 .. ..
A munkáltató főtevékenysége szektorok szerint
A – Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 1 175 1 694 181 761 184 630 .. ..
B–F – Ipar 11 911 14 393 1 138 772 1 165 076 .. ..
ebből:
C – Feldolgozóipar 7 206 10 685 801 398 819 289 .. ..
G–U – Szolgáltatások 59 081 66 148 2 417 826 2 543 054 .. ..
ebből:
G – Kereskedelem, gépjárműjavítás 7 982 8 636 511 965 528 582 .. ..
J – Információ, kommunikáció 13 621 12 911 84 469 111 000 .. ..
K – Pénzügyi, biztosítási tevékenység 3 237 4 507 88 395 96 139 .. ..
M – Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 11 367 10 373 127 094 148 833 .. ..
N – Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 1 825 3 165 131 946 136 937 .. ..
O – Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás 5 261 3 384 357 109 365 754 .. ..
P – Oktatás 8 115 10 248 291 100 309 463 .. ..
Q – Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 200 2 375 257 995 261 570 .. ..
R – Művészet, szórakoztatás, szabad idő 870 2 815 52 445 56 130 .. ..
S–U – Egyéb tevékenység 1 953 2 031 86 596 90 580 .. ..
Foglalkozási főcsoport FEOR-08 szerint
FEOR 1 – Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók 4 814 10 660 169 404 184 879 .. ..
FEOR 2 – Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások 34 577 34 667 567 128 636 371 .. ..
FEOR 3 – Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások 17 155 19 375 591 338 627 868 .. ..
FEOR 4 – Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások 6 342 5 235 252 679 264 256 .. ..
FEOR 5 – Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások 4 885 4 285 588 559 597 729 .. ..
Egyéb foglalkozások 4 393 8 014 1 569 251 1 581 658 .. ..
*Forrás: Munkaerő-felmérés, KSH. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011