Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár

Egyetemen vagy főiskolán tanít, tudományos kutatómunkát végez, tanulmányokat publikál.

Feladatai:

  1. előadások, szemináriumok, gyakorlatok, konzultációk, valamint speciálkollégiumok vezetése;
  2. felvételi vizsgák, szigorlatok, kollokviumok és államvizsgák előkészítése és vezetése;
  3. a tananyag folyamatos korszerűsítése;
  4. a hallgatók tudományos diákköri tevékenységének beosztottjainak és a doktorjelöltek kutatómunkájának irányítása;
  5. oktatási anyagok, jegyzetek, tankönyvek készítése;
  6. szakterületén alap- és alkalmazott kutatómunka végzése;
  7. az eredmények hazai és külföldi publikálása, részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon;
  8. szakterületén kapcsolat tartása a hazai és külföldi felsőoktatási, kutatási intézményekkel;
  9. szakterületén kapcsolattartás a kutatási eredményeket alkalmazó intézményekkel, vállalkozásokkal.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza