Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2421 Középiskolai tanár

Középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) osztályoknak, tanulócsoportoknak egy vagy több tantárgyat oktat tanítási órák és egyéb foglalkozások keretében.

Feladatai:

  1. a tanterv alapján tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra;
  2. a tananyag feldolgozása, megbeszélése, tanítása;
  3. a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése;
  4. dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
  5. a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése;
  6. szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel;
  7. részvétel a nevelőtestületi üléseken, szakmai munkaközösségi értekezleteken, nevelési értekezleteken, kapcsolattartás más tanárokkal, nevelőkkel;
  8. az iskolai rend meghatározása és betartatása;
  9. osztálykirándulások, ünnepélyek, rendezvények, egyéb iskolai sport- és kulturális események szervezése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza