Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)

Az oktatási intézmények rendszerén kívül nyelvet oktat a megrendelő igényeinek megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

Feladatai:

  1. szintfelmérés végzése, javaslattétel a csoportba soroláshoz;
  2. a csoport szintjének megfelelő ütemterv elkészítése, felkészülés a foglalkozásokra, audiovizuális és egyéb oktatási eszközök kiválogatása vagy elkészítése;
  3. a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése;
  4. a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók meghallgatása és értékelése;
  5. a füzetek, munkalapok, feladatlapok vezetésének ellenőrzése;
  6. dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
  7. a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése;
  8. az oktatói munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza