Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2431 Általános iskolai tanár, tanító

Oktatja és neveli az általános iskolában tanuló gyermekeket.

Feladatai:

 1. tanterv alapján a tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra, audiovizuális és egyéb szemléltető eszközök kiválogatása vagy készítése;
 2. a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése;
 3. a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók meghallgatása és értékelése;
 4. különféle tanítási módszerek és anyagok (pl. számítógép, könyv) alkalmazása a tanulók eltérő igényei szerint;
 5. a füzetek, munkalapok, feladatlapok vezetésének ellenőrzése;
 6. a dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
 7. a tanulók tanulmányi előmenetelének értékelése;
 8. a tanulók felügyelete, a rend fenntartása;
 9. szülői értekezletek és fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel;
 10. részvétel a tantestületi üléseken, a nevelési értekezleteken és a szervezett továbbképzéseken;
 11. osztálykirándulások, ünnepélyek, iskolai sport- és kulturális rendezvények szervezése;
 12. az oktató-nevelő munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza