Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2491 Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó

Oktatási módszereket és segédeszközöket dolgoz ki, fejlesztő tevékenységet és tanácsadást végez. Áttekinti és megvizsgálja az oktatási intézmények működését, az elért eredményeket, a tanárok munkáját és tevékenységét.

Feladatai:

 1. gyakorlati tanácsadás óvodák, iskolák pedagógusai részére szakmai problémák megoldásához;
 2. részvétel programfejlesztésekben, alternatív és helyi tantervek, programok, taneszközök felkutatásában, készítésében és terjesztésében;
 3. közreműködés szakmai információk gyűjtésében, feldolgozásában és továbbításában;
 4. továbbképzések, szakmai fórumok összehívása, tartása, egyéb szolgáltatások nyújtása;
 5. pedagógiai mérések, értékelések végzése;
 6. módszertani anyagok, kiadványok összeállítása, publikálása;
 7. közreműködés a tanulmányi versenyeken;
 8. felkérésre intézményi dokumentációk véleményezése, az intézmény törvényes működésének vizsgálata;
 9. az iskolák rendszeres felkeresése, megbeszélések folytatása az adminisztratív dolgozókkal és a tanárokkal a tantervvel, a tanítási módszerekkel, a berendezésekkel és egyéb témákkal kapcsolatos kérdésekről;
 10. órák látogatása a tanítási módszerek megfigyelése a tanárok teljesítménye és az elért eredmények értékelése céljából;
 11. jelentések készítése és javaslatok előterjesztése az oktatási hatóságok számára a tantervek, a tanítási módszerek és egyéb kérdések lehetséges változtatásait és fejlesztéseit illetően.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza