Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2730 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású

Vallások vagy felekezetek rítusát vezeti, istentiszteleteket, szentbeszédeket, prédikációkat tart, keresztelési, esketési, temetési szolgálatokat végez, lelki és erkölcsi támogatást nyújt a vallási közösség tagjainak, humanitárius, szociális tevékenységet folytat, hitoktatással foglalkozik, és az egyházi intézmények működtetésével kapcsolatos feladatkört lát el.

Feladatai:

  1. misék, istentiszteletek vezetése, a szentségek kiszolgáltatása a hitnek vagy felekezetnek megfelelő szabályok szerint;
  2. szentbeszédek, prédikációk tartása;
  3. lelki és erkölcsi támogatás a vallási közösség tagjainak;
  4. lelkészi lelki gondozó szolgálat a kórházakban, hadseregben, börtönökben;
  5. vallásoktatás;
  6. adminisztratív feladatok ellátása az egyházi intézményekben;
  7. humanitárius, szociális tevékenység végzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza