Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2495 Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)

Az oktatási intézmények rendszerén kívül számítástechnikával és informatikával kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismereteket oktat a megrendelő igényének megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

Feladatai:

  1. az egyes felhasználók és szervezetek informatikai képzési igényeinek és szükségleteinek meghatározása;
  2. az oktatási/képzési anyagok és segédanyagok, pl. kézikönyvek, vizuális segédanyagok, internetes kézikönyvek, bemutató modellek és kiegészítő képzési referenciaanyagok elkészítése és továbbfejlesztése;
  3. az egyéni és csoportos képzési és fejlesztési programok megtervezése, összehangolása, ütemezése és megtartása, a műhelyek, ülések, bemutatók és konferenciák levezetése és segítése;
  4. a képzés minőségének és hatékonyságának figyelemmel kísérése, mérése és folyamatos értékelése, a képzési célok, módszerek és az elérni kívánt eredmények felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása;
  5. a különböző témák és rendszerek teljes megértését szolgáló háttéranyagok összegyűjtése, tanulmányozása és kutatása;
  6. folyamatos lépéstartás a legfrissebb termékfrissítésekkel, a szoftverek fejlesztésében elért eredményekkel és az általános informatikai trendekkel, végfelhasználói termékek és anyagok, pl. felhasználói képzési, konzultációs és oktatási kézikönyvek, internetes súgók, kezelési és karbantartási utasítások írása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza