Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2422 Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató

Középfokú oktatási intézmények (szakközépiskolák, szakiskolák) felnőttképző és továbbképző intézmények tanulóinak különböző szakmacsoportok, szakmák elméleti és gyakorlati ismereteit tanítja.

Feladatai:

  1. a tanterv alapján a szak- és gyakorlati tantárgyak tanmenetének elkészítése, felkészülés az egyes tanítási órákra;
  2. az elméleti tananyag oktatása, feldolgozása, megbeszélése, tanítása;
  3. a gyakorlati tananyag oktatása, bemutatása, gyakoroltatása;
  4. a házi feladatok kijelölése és ellenőrzése, az írásbeli munkák kijavítása, a szóbeli feleletek és beszámolók értékelése;
  5. dolgozatok előkészítése, megíratása és értékelése;
  6. a tanulók tanulmányi előmenetelének, teljesítményének értékelése;
  7. szülői értekezletek, fogadóórák keretében kapcsolattartás a szülőkkel;
  8. részvétel a nevelőtestületi üléseken, szakmai munkaközösségi értekezleteken, nevelési értekezleteken, kapcsolattartás más tanárokkal, nevelőkkel;
  9. munkavédelmi oktatás tartása, a munkavédelmi szabályok betartásának ellenőrzése;
  10. részvétel a munkahelyi továbbképzésben.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza