Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2493 Zenetanár (iskolarendszeren kívül)

Az oktatási intézmények rendszerén kívül zenét oktat a megrendelő igényeinek megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

Feladatai:

 1. szintfelmérés végzése, javaslattétel a csoportba soroláshoz;
 2. az egyén és/vagy csoport szintjének megfelelő ütemterv elkészítése, felkészülés a foglalkozásokra, audiovizuális és egyéb oktatási eszközök kiválogatása vagy elkészítése;
 3. a tananyag megtanítása, feldolgozása, megbeszélése;
 4. a számonkérések előkészítése, megtartása és értékelése;
 5. a tanulók előmenetelének értékelése;
 6. az oktatói munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése;
 7. bemutatók, hangversenyek előkészítése, megszervezése, lebonyolítása;
 8. az oktatási program, az egyéni és csoportos órák és műhelyfoglalkozások kidolgozása, előkészítése és lebonyolítása;
 9. a zene elméletével és előadásával kapcsolatos anyagok kidolgozása és bemutatása;
 10. az éneklés vagy az egyes hangszereken való játék gyakorlati aspektusainak oktatása és bemutatása;
 11. a diákok megtanítása a hangjegyek olvasására és írására;
 12. a diákok képességeinek, érdeklődésének és tehetségének megfelelő feladatok kiosztása és zenedarabok betanítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza