Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)

Az oktatatási intézmények rendszerén kívül a tánccal, a drámával, a vizuális és egyéb művészetekkel (a zene kivételével) kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismeretekre oktat a megrendelő igényének megfelelően egyénileg vagy csoportos formában.

Feladatai:

  1. a diákok képességeinek felmérése és tanulási szükségleteik meghatározása;
  2. az oktatási program, az egyéni és csoportos órák és műhelyfoglalkozások kidolgozása, előkészítése és lebonyolítása;
  3. a tanulmányozott tárgy elméletével kapcsolatos anyagok kidolgozása és bemutatása;
  4. a dráma, a tánc és a vizuális vagy egyéb művészetek gyakorlati aspektusainak oktatása és bemutatása;
  5. a diákok képességeinek, érdeklődésének és tehetségének megfelelő feladatok kiosztása;
  6. a diákok tudásának felmérése, és tanács, kritika és ösztönzés nyújtása;
  7. a tanterv, a tanfolyamok tartalma, a tananyagok és az oktatási módszerek felülvizsgálata;
  8. a diákok felkészítése a vizsgákra, előadásokra és felmérésekre;
  9. látogatások és kirándulások szervezése különféle kiállításokra és előadásokra;
  10. a diákok előadásainak vagy kiállításainak megszervezése, segédkezés ezek lebonyolításában.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza