Európai lakossági egészségfelmérés

Kedves Látogató!

2019 őszén Magyarországon harmadik alkalommal került sor az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) lebonyolítására.

Az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK számú rendelete előírja a lakossági kikérdezésen alapuló felmérés ötévenkénti végrehajtását a tagországokban, abból a célból, hogy rendelkezésre álljon az a minimális statisztikai adatállomány, amelyből kiszámíthatók a minden tagállamtól elvárt mutatók, az ún. egészségindikátorok. Az első, harmonizált felmérést Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2009-ben bonyolította le. A felmérés második fordulójával kezdve az adatgyűjtés végrehajtását bizottsági rendelet szabályozza. A 2019. évi adatgyűjtésre a Bizottság 255/2018/EU számú rendelete vonatkozik.

A személyes kikérdezésen alapuló felmérések segítségével képet alkothatunk a lakosság egészségi állapotáról, az életvitel jellemzőiről, az önellátással kapcsolatos korlátozottságról, a testmozgásról, a táplálkozásról, az egészségkárosító szokásokról és az egészségügyi ellátórendszer igénybevételéről, az ellátással való elégedettségről, illetve egyéb, az egészséget befolyásoló tényezőkről.

A 2019. évi lakossági egészségfelmérés szeptember 16. és december 31. között, 510 településen, 12 002 fő megkeresésével zajlott. A vizsgálat hagyományosan a 15 éves és annál idősebb, magánháztartásokban élő lakosságra terjed ki, az adatgyűjtésből az intézményekben – pl. idősek otthonában, bentlakásos szociális intézményekben, börtönben – élők kimaradnak. Az ELEF történetében első ízben kísérleti jelleggel az adatgyűjtés célpopulációja a fiatalabbakat is tartalmazza. Ha a kiválasztott személynek van vele közös háztartásban élő, 6 hónapos és 14 éves életkor közötti gyermeke, róla is szolgáltathatott adatokat. Több gyermek esetén adott szempontok szerint választotta ki azt az egyet, akire a kérdések vonatkoztak. A véletlen mintavétellel kiválasztott személyek a jelzett időszakban interneten önállóan tölthették ki a kérdőíve(ke)t vagy igénybe vehették a KSH kérdezőinek segítségét, akik felkeresték, és mobil eszközön rögzítették a kérdésekre adott válaszaikat./p>

Az ELEF2019 válaszadóinak egy kisebb csoportján (ahogyan 2009-ben és 2014-ben is) az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálatot (OTÁP2019) végzett. Bővebb információk a www.ogyei.gov.hu/otap2019 weboldalon találhatók.

Ezen a honlapon a felmérésben részt vevők, a téma iránt érdeklődők tájékozódhatnak az adatgyűjtésről, illetve a témához kapcsolódó publikációkról, aktuális eseményekről.

Jó böngészést és jó egészséget kívánunk!