Közzététel: 2023. május 30.

2023 I. negyedévében 2,8%-kal csökkentek a beruházások

A beruházások volumene 2023 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,8%-kal csökkent, az előző negyedévhez képest – szezonálisan kiigazítva – 1,0%-kal nőtt. A beruházások volumenét jellemzően a vállalkozások csökkenő aktivitása alakította. A tárgyidőszaki visszaesést a jelentős súlyú feldolgozóipar, az ingatlanberuházások, valamint a mezőgazdaság fejlesztéseinek bővülése mérsékelte a leginkább.

2023 I. negyedévében szezonálisan kiigazítva:

A nemzetgazdasági beruházások szezonálisan kiigazított volumene az előző negyedévihez képest 1,0%-kal nőtt. Ezen belül az építési beruházások szezonálisan kiigazított volumene 1,6%-kal zsugorodott, míg a gép- és berendezésberuházásoké 5,9%-kal bővült.

2023 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

A beruházási tevékenység volumene 2,8%-kal mérséklődött. Ezen belül a teljesítményérték csaknem hattizedét képviselő építési beruházásoké 8,5%-kal csökkent, ugyanakkor a több mint négytizedét kitevő gép- és berendezésberuházásoké 5,3%-kal emelkedett. Ez utóbbi elsősorban az import gépek és járművek csaknem 10%-os volumennövekedésének tulajdonítható.

A beruházási teljesítmény 51%-át megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene 7,9%-kal csökkent, ugyanakkor a beruházások 11%-át realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések 2,3%-kal haladták meg a bázisidőszaki szintet1. Az egyéb (50 fő alatti vállalkozások, egyéni vállalkozások, nonprofit vállalatok, valamint a háztartások) kategóriába tartozók beruházási volumene 3,4%-kal bővült.

A beruházások általános csökkenése ellenére hét nemzetgazdasági ágban emelkedett a teljesítményérték. A nemzetgazdasági beruházások több mint három tizedét jelentő, a legnagyobb súlyt képviselő feldolgozóipar fejlesztései a tárgynegyedévben az előző negyedévek két számjegyű bővülésénél mérsékeltebben nőttek (+7,3%). 2023 első negyedévében a második legnagyobb súlyt képviselő járműgyártás élénkülése játszotta a központi szerepet a növekedésben, ugyanakkor a legnagyobb részarányú villamosberendezés-gyártásban a beruházások volumene némileg elmaradt a tavalyitól, főként a hosszabb ideje folyamatban lévő nagyszabású projektek fokozatos kifutása miatt. Bővülés jellemezte továbbá az elektronikai ipar, a gyógyszergyártás, valamint az egyéb feldolgozóipar alágak fejlesztéseit is.

A második legnagyobb beruházónak számító, a nemzetgazdaság fejlesztéseinek 23%-át megvalósító ingatlanügyletek beruházási teljesítménye 1,8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. A volumenváltozást két ellentétes irányú folyamat határozta meg: a bázisidőszakot jellemző élénk kulturális és irodaház-építési projektek lezárulását a tárgyidőszaki ingatlanfelújítások (főként energetikai korszerűsítések) nagyfokú növekedése ellensúlyozta.

szállítás, raktározás beruházási volumenében folytatódott a 2022. II. negyedévétől jellemző csökkenés (-2,3%), a kedvezőtlen teljesítmény mögött elsősorban az állami infrastrukturális fejlesztések mérséklődése állt.

kereskedelem nemzetgazdasági ágban regisztrált 4,7%-os volumencsökkenés oka többek között az előző év azonos időszakát élénkítő, főként a nagykereskedelemben tevékenykedő vállalkozások beruházási tevékenységének tárgyidőszaki mérséklődése.

mezőgazdaság beruházási teljesítménye az előző két negyedév egy számjegyű csökkenése után 7,0%-kal nőtt, amiben szerepet játszott az is, hogy a gazdálkodók egyaránt növelték az import- és a belföldi gép és járművel kapcsolatos fejlesztési ráfordításaikat.

közigazgatás nemzetgazdasági ág fejlesztései mintegy 34%-kal csökkentek, ehhez a központi közigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok mérséklődő fejlesztései egyaránt hozzájárultak.

A nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke és volumenváltozása*

Nemzetgazdasági ág 2023. I. negyedév 2022. I–IV. negyedév
folyó áron, milliárd forint volumenváltozás az előző év azonos időszakához, % folyó áron, milliárd forint volumenváltozás az előző év azonos időszakához, %
Összesen2 892-2,815 4091,0
Ebből:*
feldolgozóipar9167,34 52120,7
ingatlanügyletek6731,83 3264,4
szállítás, raktározás280-2,31 841-7,9
kereskedelem162-4,7834-8,7
mezőgazdaság1597,06866,6
közigazgatás81-33,8615-9,8

* Az adott negyedévi beruházási teljesítmény alapján a 6 legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ág adatai.

A nemzetgazdasági beruházások 2023. I. negyedévi, 2,8%-os volumencsökkenését a feldolgozóipar, az ingatlanügyletek, valamint a mezőgazdaság (rendre 2,1, 0,4, 0,3 százalékponttal) részben ellensúlyozta. Ugyanakkor a szállítás, raktározás, a kereskedelem, valamint a közigazgatás teljesítménycsökkenése (-0,2, -0,3, illetve -1,4 százalékponttal) egyaránt hozzájárult az alacsonyabb volumenhez.