Közzététel: 2024. március 1.

Decemberben 271 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, novemberhez képest az export kiigazított volumene 1,5, az importé 14%-kal nőtt

2023. decemberben a kivitel volumene 8,4, a behozatalé 0,8%-kal csökkent a megelőző év azonos időszakihoz viszonyítva. A passzívum 271 millió euró volt, az egyenleg 27 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. Novemberhez viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,5, az importé 14%-kal nőtt.

2023. decemberben:

A kivitel értéke 10,2 milliárd euró (3897 milliárd forint), a behozatalé 10,5 milliárd euró (4000 milliárd forint) volt.

2023. decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 9,1, az importé 9,0%-kal csökkent.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 1,6%-kal mérséklődött, míg a behozatalé 4,4%-kal nőtt.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 27 millió euróval javult. (Az egyenleg 83 millió euróval nagyobb hiányt mutatott az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 6,9, a behozatalban 14%-kal csökkent a megelőző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 8,3%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,3, a dollárral szemben 9,0%-kal erősödött.

gépek és szállítóeszközök 2022. decemberi áron számított kivitele 13, behozatala 7,5%-kal kisebb lett. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport volumene a kivitelben több mint tizedével, a behozatalban kismértékben csökkent. A közúti jármű árucsoport exportvolumene pár százalékkal nőtt, míg importvolumene közel tizedével maradt el a bázisidőszakitól. A híradástechnikai, hangrögzítő és lejátszó készülék exportvolumene több mint tizedével csökkent, míg importvolumene közel tizedével emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az energiafejlesztő gép és berendezés árucsoport forgalma a kivitelben hatodával, a behozatalban kismértékben maradt el a 2022. decemberitől. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 7,3, a behozatalban 3,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumencsökkenéséhez.

feldolgozott termékek exportvolumene 6,1, importvolumene 5,6%-kal kisebb lett. A volumencsökkenést az exportoldalon a szakmai, tudományos ellenőrző műszer és készülék, az importoldalon az egyéb feldolgozott termék forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 1,7, az importban 1,9 százalékponttal fokozta a teljes forgalom mindkét irányban megfigyelt volumencsökkenését.

Az energiahordozók exportvolumene 26, importvolumene 57%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az exportoldali forgalomnövekedés a kőolaj és kőolajtermék, az importoldali pedig a természetes és mesterséges gáz volumenének jelentős emelkedésével magyarázható. Az energiahordozók forgalombővülése a teljes volumencsökkenés ütemét az exportban 0,9, az importban 7,0 százalékponttal ellensúlyozta.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,0%-kal nagyobb, míg a behozatalé 14%-kal kisebb lett. Az exportban és az importban bekövetkezett volumenváltozást döntően a gabona és gabonakészítmény forgalma befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes exportforgalom csökkenését 0,4 százalékponttal mérsékelte, míg az importcsökkenés ütemét 0,9 százalékponttal fokozta.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 9,0, az onnan érkező behozatalé 7,7%-kal kisebb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 80 millió euróval javult, 774 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 66%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 6,4%-kal csökkent, míg a behozatalé 14%-kal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 53 millió euróval romlott, 1,0 milliárd eurós passzívumot mutatott.

2023. január–decemberben:

A kivitel értéke 149,2 milliárd euró (57,0 ezer milliárd forint), a behozatalé 140,0 milliárd euró (53,5 ezer milliárd forint) volt.

2023. január–decemberben az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 2,5%-kal emelkedett, míg a behozatalé 3,5%-kal mérséklődött.

A termék-külkereskedelmi mérleg 18,3 milliárd euróval javult, a többlet 9,2 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,3, a behozatalban 6,6%-kal csökkent a megelőző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,7%-kal javult. A forint az euróhoz képest 2,4, a dollárhoz viszonyítva 5,3%-kal értékelődött fel.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2023. január–december

Megnevezés Export Import Egyenleg
-érték, folyó áron az előző év azonos időszaka = 100,0% -érték, folyó áron az előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron változás az előző év azonos időszakához képest
Milliárd forint56 958102,253 48090,13 4787 074
Millió euró149 189104,7140 01592,39 17318 307