Közzététel: 2024. július 1.

Áprilisban 1,7 milliárd euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, márciushoz képest az export kiigazított volumene 1,2, míg az importé 1,8%-kal csökkent.

2024. áprilisban a kivitel volumene 13, a behozatalé 2,5%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az aktívum 1,7 milliárd eurót tett ki, az egyenleg 1,4 milliárd euróval javult az egy évvel korábbihoz képest. Márciushoz viszonyítva az export kiigazított volumene 1,2, míg az importé 1,8%-kal csökkent.

2024. áprilisban:

A kivitel értéke 12,5 milliárd euró (4926 milliárd forint), a behozatalé 10,8 milliárd euró (4239 milliárd forint) volt.

2024. áprilisban az egy évvel korábbihoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 9,2%-kal nőtt, míg az importé 2,9%-kal csökkent.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 1,4%-kal bővült, a behozatalé 6,6%-kal visszaesett.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 1,4 milliárd euróval javult. (Az egyenleg 17 millió euróval kisebb többletet mutatott az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,6%-kal emelkedett, míg a behozatalban 1,1%-kal elmaradt az előző év azonos havitól. A cserearány 1,7%-kal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 4,4, a dollárral szemben 6,8%-kal gyengült.

gépek és szállítóeszközök exportvolumene 9,2%-kal magasabb, behozatala 3,5%-kal kisebb lett. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport volumene a kivitelben minimálisan nőtt, míg a behozatalban kismértékben csökkent. A közúti jármű árucsoport exportvolumene közel ötödével, míg importvolumene néhány százalékkal haladta meg a bázisidőszakit. A híradástechnikai, hangrögzítő és lejátszó készülék exportvolumene mintegy tizedével emelkedett, míg importvolumene néhány százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az energiafejlesztő gép és berendezés árucsoport forgalma a kivitelben közel tizedével növekedett, míg a behozatalban ugyanennyivel csökkent a 2023. áprilisitól. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 5,3 százalékponttal fokozta a volumennövekedést, míg a behozatalban 1,6 százalékponttal mérsékelte a teljes forgalom volumennövekedését.

feldolgozott termékek exportvolumene 15, míg importvolumene 10%-kal nagyobb lett. Az export- és az importoldali volumennövekedést egyaránt a gyógyszer, gyógyszerészeti termék forgalomalakulása befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 4,5 százalékponttal, míg az importban 3,7 százalékponttal járult hozzá a volumennövekedéshez.

Az energiahordozók exportvolumene 16%-kal magasabb, importvolumene 6,9%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Az exportoldali forgalomnövekedés a villamos energia volumenének jelentős emelkedésével magyarázható. Az import csökkenéséhez a kőolaj és kőolajtermék volumencsökkenése járult hozzá jelentősen. Az energiahordozók forgalombővülése a teljes export volumennövekedésének ütemét 0,6 százalékponttal fokozta, az import volumennövekedését 0,6 százalékponttal visszafogta.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 35%-kal, míg a behozatalé 10%-kal lett nagyobb. Az exportban bekövetkezett volumennövekedést a gabona és gabonakészítmény forgalomalakulása, míg az importban a zöldségféle és gyümölcs forgalomalakulása befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes exportforgalom növekedését 2,4 százalékponttal, míg az importnövekedés ütemét 0,6 százalékponttal erősítette.

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 11, az onnan érkező behozatalé 12%-kal magasabb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 16 millió euróval javult, 1,4 milliárd eurós többlet keletkezett. Az export 76, az import 75%-át bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 21%-kal nőtt, a behozatalé 17%-kal csökkent. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 1,4 milliárd euróval javult, 347 millió eurós aktívumot mutatott.

2024. január–áprilisban:

A kivitel értéke 49,0 milliárd euró (19,1 ezer milliárd forint), a behozatalé 43,4 milliárd euró (16,9 ezer milliárd forint) volt.

2024. január-áprilisban az egy évvel korábbihoz képest:

A kivitel volumene 0,1%-kal nőtt, a behozatalé 6,9%-kal csökkent.

A termék-külkereskedelmi mérleg 4,1 milliárd euróval javult, a többlet 5,6 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,9, a behozatalban 4,8%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 2,0%-kal javult. A forint az euróhoz képest 1,1, a dollárhoz viszonyítva 0,8%-kal gyengült.

Külkereskedelmi termékforgalom, 2024. január–április

Megnevezés Export Import Egyenleg
-érték, folyó áron az előző év azonos időszaka = 100,0% -érték, folyó áron az előző év azonos időszaka = 100,0% értéke, folyó áron változás az előző év azonos időszakához képest
Milliárd forint19 10297,216 91688,62 1861 618
Millió euró49 023 96,143 43087,75 5924 097