Ugrás a tartalomhoz

A 2021. évi népszámlálás kérdőívtesztelése

A Központi Statisztikai Hivatal 2020. november 12. és 26. között mintegy 6000 háztartást érintő internetes kérdőívtesztelést hajt végre a 2021. évi népszámlálás előkészítése érdekében. Hazánk 156 településéről kértünk fel véletlenszerűen különböző háztartásokat a kérdőív tesztelésére.

A kérdőívtesztelésre felkért háztartásokon kívül lehetőséget biztosítunk arra, hogy a népszámlálás tervezett elektronikus kérdőívét minden érdeklődő szabadon tesztelhesse.

A kérdőív kitöltéséhez kattintson ide: Töltse ki a kérdőívet


Mi az a népszámlálás?

Miért van szükség a népszámlálás előtt kérdőívtesztelésre?

Mi a népszámlálás kérdőívtesztelésének a célja?

Kit kértünk fel a népszámlálás kérdőívtesztelésére?

Miért válaszoljak?

Hogyan válaszoljak?

Miről kérdezünk?

Meg kell adnom a nevem?

Jó tudni

Mi az a népszámlálás?

A népszámlálás tízévente ismétlődő, Magyarország teljes lakosságára kiterjedő adatfelvétel. A népszámlálásban a részvétel mindenki számára kötelező. A népszámlálás célja, hogy a legfontosabb jellemzők (például népesedés, iskolázottság, foglalkoztatottság, családi viszonyok, lakáskörülmények) mentén felmérje az ország aktuális társadalmi helyzetét. A népszámlálásokat 1870 óta rendszeresen végzi a Központi Statisztikai Hivatal. A következő, 16. népszámlálásra 2021. május 1. és június 28. között kerül sor.
A népszámlálás elengedhetetlen adatforrás a gazdasági, egészségügyi, szociális, oktatási döntések meghozatalához, a tudományos kutatásokhoz, és a végrehajtása európai uniós kötelezettség is.

Miért van szükség a népszámlálás előtt kérdőívtesztelésre?

A jövő évi népszámlálás során a KSH kiemelt célkitűzése, hogy a lehető legkevésbé terhelje a lakosságot. A legmodernebb technológiák és új eljárások alkalmazása könnyebben kitölthető kérdőívet, gyorsabb és hatékonyabb adatfeldolgozást, egyúttal jobb minőségű adatokat eredményez. Az új megoldásokat szükséges a gyakorlatban is ellenőrizni, amire a lakossági tesztelés ad lehetőséget.

Mi a népszámlálás kérdőívtesztelésének a célja?

A kérdőívtesztelés során szeretnénk felmérni, hogy:

  • átlagosan mennyi időt vesz igénybe a kérdőív kitöltése,
  • a kérdőív minden kérdése egyértelműen megválaszolható-e,
  • milyen eszközön töltötték ki a kérdőívet,
  • milyen technikai problémákat tapasztaltak a kitöltés során.
A kérdőívtesztelés alapján tudjuk véglegesíteni a 2021. évi népszámlálás kérdőívét.

Kit kértünk fel a népszámlálás kérdőívtesztelésére?

A résztvevő 6000 háztartás kiválasztása véletlenszerűen, matematikai-statisztikai módszerrel történt. A kérdések a kiválasztott lakcímhez tartozó lakásra, illetve az ott élő valamennyi személyre vonatkoznak, azokat bármelyik felnőtt megválaszolhatja.

Ha tudni szeretné, hogy az Ön települése érintett-e a népszámlálás kérdőívtesztelésében, kattintson ide: Kiválasztott települések

A mintában szereplő településeken és háztartásokon kívül a népszámlálás iránt érdeklődők szabadon részt vehetnek a kérdőívtesztelésben. Minél szélesebb körben történik a tesztelés, annál több információhoz jutunk a további fejlesztéshez, az esetleges hibák javításához.

A részvétel önkéntes, az adatszolgáltatók közreműködését és válaszait nagyra értékeljük.

Miért válaszoljak?

Bár a válaszadás önkéntes, különösen fontos, hogy minden felkért háztartás részt vegyen a népszámlálás kérdőívtesztelésében. Minden egyes válasz azt segíti, hogy a jövő évi népszámlálás során a lehető legkönnyebben, leggyorsabban teljesíthető legyen a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettség.

A KSH elkötelezett a biztonságos, környezetkímélő és költséghatékony népszámlálás mellett. A kérdésekre adott válaszok segítik ezeknek a céloknak a megvalósítását.

Nagyra értékeljük a válaszadók együttműködését, ezért a kérdőívet kitöltők között naponta 1 db 50 000 forint névértékű vásárlási utalványt sorsolunk ki.

Hogyan válaszoljak?

A népszámlálási kérdőívteszt kérdőívét november 26-ig töltheti ki interneten, ami kényelmes, gyors, környezetbarát, költséghatékony, és nem jár személyes felkereséssel, ami a járványhelyzetben veszélyeztethetné az Ön egészségét.

Amennyiben kiválasztásra került az Ön lakcíme, és levélben kapott felkérést a kérdőívtesztelésben való részvételre, akkor az internetes kitöltéshez készítse elő a postán kapott egyedi belépési kódját, majd kattintson ide: maja.ksh.hu

Amennyiben sajtóközleményből, a Facebookon, a KSH honlapján vagy egyéb módon értesült a népszámlálás kérdőívteszteléséről, és szívesen részt venne abban, akkor a kitöltéshez itt kérhet belépési kódot: Belépési kód igénylése

Miről kérdezünk?

A kérdőívtesztelése során a népszámlálás tervezett kérdőívének kérdéseit kell megválaszolni, egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdések a háztartásban élők és a lakások következő adataira vonatkoznak:

  • a személyekre vonatkozóan: családi- és utónév, nem, születési idő, állampolgárság, lakóhely, a lakáshasználat jogcíme, családi állapot, családi állás, élve született gyermekek száma, születési ideje, iskolába járás, iskolai és szakmai végzettség, nyelvismeret, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás;
  • a lakásokra vonatkozóan: cím, lakás típusa , tulajdoni jelleg, helyiségek száma, alapterület, közműellátottság, felszereltség, építési év, falazat.

A kérdőívtesztelés kérdőíve a jövő évi népszámlálás kérdőívéhez képest szűkebb tartalmú, mivel nem tartalmaz nemzetiségre, anyanyelvre, családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, vallásra, egészségi állapotra, fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket.

A kérdőívtesztelés eszmei időpontja: 2020. november 1-je 0:00 óra, a kérdésekre a válaszokat erre az időpontra vonatkozóan várjuk a kitöltőktől.

A kérdőív utolsó kérdései a kitöltéssel kapcsolatos tapasztalatokra vonatkoznak, arról gyűjtenek információt, hogy milyen eszközön történt a kitöltés és milyen nehézségekkel találkoztak a kitöltők a kérdések megválaszolása során.

A kérdőív kialakítása során kiemelt szempont volt, hogy – kihasználva az elektronikus kérdőívben rejlő lehetőségeket – minden válaszadónak csak a rá vonatkozó kérdéseket tegyük fel, a lehető legrövidebbre csökkentve ezzel a kitöltéshez szükséges időt. A kérdőívtesztelés kérdőívének megtekintéséhez kattintson ide:
Kérdőív

Meg kell adnom a nevem?

A népszámlálás kérdőívén szerepelni fog a név. A kérdőívtesztelés ennek az eljárásnak a kipróbálására és tökéletesítésére is szolgál. A kérdőívet csak akkor tudja a KSH befogadni, ha a résztvevő a nevét is kitöltötte.

Jó tudni

A népszámlálás minden európai uniós tagállamban név szerint történik.