KSH–ingatlan.com lakbérindex ismertető

Az ingatlan.com és a Központi Statisztikai Hivatal között 2020-ban létrejött együttműködés keretében lehetővé vált egy piaci adatbázis statisztikai hasznosítása. Az ingatlan.com rendkívül kiterjedt, több százezer egyedi hirdetést tartalmazó adatbázissal rendelkezik, amely tartalmában és szerkezetében is alkalmas a statisztikai feldolgozásra és a piaci lakbérek alakulásának megfigyelésére.

Az itt közzétett eredmények kísérleti statisztikák, azaz olyan eredmények, amelyek valamilyen újszerű, innovatív megoldáson alapulnak. A KSH–ingatlan.com-lakbérindex esetében ez azt jelenti, hogy a rendelkezésre álló adatok nem fedik le a megfigyelt sokaság egészét. Az eredmények azonban a lakáspiaci folyamatok megértése szempontjából pótolhatatlanok, ezért kétségkívül helyet érdemelnek a statisztikai információk rendszerében.

A magyarországi piaci lakásbérleti szektor statisztikai megfigyelését több tényező is nehezíti. Szereplői gyakran rejtőzködnek, viszonyai gyorsan változnak, sok tekintetben nem illeszkednek a hagyományos statisztikai adatgyűjtések fogalmi kereteibe, megfigyelésük nehezen oldható meg a hagyományos statisztikai megoldásokra támaszkodva. Ezért rendkívül nehéz megbízható méréseket végezni a bérleti szektor nagyságára, lakóira és nem utolsósorban árviszonyaira vonatkozóan.

Ugyanakkor a magánlakások kiadása az elmúlt években érzékelhetően terjedt, és mára a nagyvárosi lakáshelyzet egyik meghatározó tényezőjévé vált. A lakbérek alakulására vonatkozó statisztikai információkat ma már a döntéshozók, piaci szereplők és a kutatók mellett a lakosság is igényli, a megbízható adatok hiányában keletkező űrt részinformációk, bizonytalan eredetű és érvényességű adatok töltik ki.

Jelentős előrelépést jelent ebben a helyzetben az ingatlan.com és a Központi Statisztikai Hivatal között létrejött együttműködés. Ennek az adatbázisnak és a KSH rendszeréből elérhető, lakáspiaci szempontból releváns adatoknak az összekapcsolása olyan elemzések elkészítését teszi lehetővé, amelyeket külön-külön egyik közreműködő sem tudna megoldani. Az együttműködés további előnye, hogy rendkívül gyors elérést biztosít az adatokhoz, így a tárgyidőszakot követően néhány napon belül rendelkezésre állhatnak a lakáspiac e különösen érzékeny szegmensére vonatkozó információk. Ennek érdekében a KSH havi rendszerességgel veszi át az adatokat az ingatlan.com adatbázisából.

A kapott eredmények a kínálati lakbérek alakulásáról adnak tájékoztatást, tehát a piacra éppen belépők számára elérhető lakások bérleti szintjét tükrözik, és ez – mint korábban szintén kimutattuk – jelentősen eltér az adott időszakban ténylegesen bérelt lakásokra jellemző értékektől.