Ugrás a tartalomhoz

Copyright: Központi Statisztikai Hivatal

 1. A ksh.hu domain név alatt (a továbbiakban: Honlap) található tartalom a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szellemi tulajdona, a KSH a szerzői jog jogosultja. Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, polgári jogi, valamint büntetőjogi jogkövetkezményekkel jár.

Tartalom használata

 1. A KSH a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) szabványosított nemzetközi licencet használja, amely szerint a Honlapon található összes tartalom – beleértve a táblázatokat, az ábrákat és az infografikákat is – (a továbbiakban: Tartalmak) szabadon másolhatók, sokszorosíthatók és terjeszthetők. Ez alól kivételt képeznek a KSH belső adatbázisaiból egyedi kérésre leválogatott adatállományok, amelyek kereskedelmi célú felhasználására a Felhasználó nem jogosult (lásd: jelen Felhasználási feltételek 3.3. pontja).

Feltételek

 1. A Honlapon történő böngészés ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadja az alábbi feltételeket.
  1. 3.1.
   A ksh.hu domainnév szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a KSH előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.
  2. 3.2.
   A tartalmak bármely felhasználásakor a KSH-t forrásként (Forrás: KSH vagy www.ksh.hu) minden esetben fel kell tüntetni. A forrás megjelölését nem szabad elrejteni vagy különválasztva közölni, online forrásmegjelölés esetén a linknek aktívan kell működnie. Az ajánlóknál és a publikációkban használt fényképek, logók, pixelgrafikus és vektorgrafikus illusztrációk nem használhatók fel, kizárólag a komplex infografikák vehetők át egy az egyben.
  3. 3.3.
   A KSH belső adatbázisaiból egyedi kérésre leválogatott adatállományok esetében a Felhasználó az állományok kereskedelmi célú felhasználására nem jogosult, ezekre az állományokra a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) feltételei érvényesek. A jelen pont szerinti korlátozás nem érinti az állományok felhasználásával előállított, de az Szjt. szerint önálló szerzői műnek minősülő mű ilyen célú felhasználását.
  4. 3.4.
   Az általános engedély nem terjed ki a KSH logójának használatára, amely védett marad, és nem használható vagy reprodukálható a KSH előzetes írásbeli engedélye nélkül. Külső weblapok tulajdonosai abban az esetben használhatják a KSH logóját, ha a KSH weboldalára mutató linket helyeznek el, és a logóra kattintás a KSH weblapjára vezet. (A logó használatának feltételei.)
  5. 3.5.
   A KSH a Honlapon nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést, linket.
  6. 3.6.
   A KSH nem garantálja a Honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A KSH nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és az adatvesztéssel kapcsolatos károkat). A KSH ugyanakkor felelősséget vállal a jogszabályokból eredő közzétételi kötelezettség alapján megjelentetett információknak a közzététel időpontjában fennálló helytállóságáért.
  7. 3.7.
   A KSH fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa, illetve elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse.
  8. 3.8.
   A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a KSH minden esetben feltárja azokat az eseteket, amikor felmerül a Felhasználási feltételek megsértésének gyanúja.
   Ebben az esetben a KSH felszólító levelet küld, amelyben további információkat kér a Felhasználótól. Az utóbbinak a megszabott határidőn belül részletes választ kell adnia a KSH felvetéseire.
   Ha a KSH arra a megállapításra jut, hogy a Felhasználó megsértette a Felhasználási feltételekben foglaltakat, indoklással ellátott vélemény formájában hivatalosan felkérheti a Felhasználót a Felhasználási feltételek betartására. Felkéri továbbá a Felhasználót, hogy tájékoztassa a KSH-t a helyzet megoldása érdekében hozott intézkedésekről. Erre vonatkozóan a KSH szintén határidőt ír elő.
   Amennyiben a Felhasználó a KSH felszólítására nem szünteti meg a Felhasználási feltételek megsértését eredményező helyzetet, a KSH a Felhasználóval szemben jogi igényt érvényesít, és a Felhasználót a felmerült vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésének kötelezettsége terheli.

Ha további kérdései lennének a felhasználási feltételekkel kapcsolatban, az alábbi alkalmazáson keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:
Lépjen velünk kapcsolatba!