Ugrás a tartalomhoz

Környezet, kommunális ellátás

A környezeti statisztika a természeti erőforrásokra (pl. ásványvagyon, vízkészlet), a környezetterhelésre (pl. levegőszennyezés, szennyvíz-, hulladékkezelés), a környezetminőségre (pl. levegő-, víz-, talajminőség), a természetvédelemre (pl. védett területek, védett fajok), és a környezetvédelemre (pl. környezetvédelmi beruházások, ráfordítások, környezeti adók) vonatkozó adatokkal foglalkozik. Megmutatja a környezet állapotát, a rá nehezedő terheket, számszerűsíti a környezetterhelés elleni erőfeszítéseket. A kommunális statisztika a települések kommunális ellátásával (villany, gáz, távhő, ivóvíz, szennyvíz, hulladék) kapcsolatos statisztikákat foglalja magába. A környezeti adatokat összefoglaló kiadványunkban, a kétévente megjelenő A Környezeti helyzetkép című elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Szén-dioxid kibocsátás

A mutató leírása

A szén-dioxid adott évi kibocsátása (biomasszából származó szén-dioxid nélkül).
Legfrissebb adat: 2020

2,5 µm átmérő alatti szálló por kibocsátása

A mutató leírása

Az antropogén (ipari, közlekedési, mezőgazdasági és kommunális) források 2,5 mikrométer (µm) átmérőnél kisebb szilárdanyag kibocsátása.
Legfrissebb adat: 2020

Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás

A mutató leírása

A mutató az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás mennyiségét mutatja köbméterben. A lakosság ivó- és háztartási vízigényének biztosítása, valamint a közületek, közintézmények és a kisebb ipari üzemek ivóvíz minőségű vízzel való ellátása történhet az üzemek vagy intézmények saját vízműveivel, magán- és közkutakból, és közüzemi vízvezetékkel.
Legfrissebb adat: 2021

A levélvesztés alapján tünetmentes erdők aránya

A mutató leírása

Az adott termőhelyen ideálisnak tartott lombsűrűségű erdők területének aránya az összes erdőterülethez képest.
Legfrissebb adat: 2021

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2022 2023.05.17.
Magyarország számokban, 2022 2023.05.02.
Helyzetkép 2022 – Zöldgazdaság 2023.03.31.
Magyarország, 2022. III. negyedév 2023.01.12.
Területi statisztikai évkönyv, 2021 2023.01.10.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Biogazdálkodás

19.1.1.38. Biogazdálkodás 2022.07.15. 2023.07.17.

Élővilág és természetvédelem

15.1.1.13. Vadállomány, kilőtt vadak 2022.10.07. 2023.10.06.
15.1.1.14. Vadak lelövése és befogása 2022.10.07. 2023.10.06.
15.1.1.15. Lőtt vadak értékesítése és felhasználása 2022.10.07. 2023.10.06.
15.1.1.16. Védett területek 2022.07.08. 2023.07.07.
15.1.1.17. Védett természeti értékek 2022.07.08. 2023.07.07.

Erdő

15.1.1.12. Erdőkárok az erdőgazdálkodási célú erdőterületeken károsítási csoportok szerint 2022.09.19. 2023.09.19.
15.1.1.11. Az erdőgazdálkodási célú erdők egészségi állapota 2022.09.02. 2023.07.14.
15.1.1.5. Erdőgazdálkodási célú erdőterület az elsődleges rendeltetés szerint, december 31. 2022.07.28. 2023.07.14.
15.1.1.4. Az erdőgazdálkodási célú erdőterület megoszlása tulajdonforma szerint, december 31. 2022.07.15. 2023.07.14.
15.1.1.6. A faállománnyal borított erdőgazdálkodási célú erdőterület megoszlása fafajcsoportok és korosztályok szerint, december 31. 2022.07.15. 2023.07.14.
15.1.1.7. Az erdőgazdálkodási célú erdők élőfakészletének megoszlása fafajcsoportok és korosztályok szerint, december 31. 2022.07.15. 2023.07.14.
15.1.1.8. Fakitermelés az erdőgazdálkodási célú erdőterületeken fafajcsoportok szerint 2022.07.15. 2023.07.14.
15.1.1.9. Erdőtelepítés, fásítás, erdőfelújítás az erdőgazdálkodási célú erdőterületeken 2022.07.15. 2023.07.14.
15.1.1.2. Összes erdőterület és egyéb fás vegetációval borított terület 2022.04.26.
15.1.1.3. Az összes erdőterületen található fafajcsoportok korcsoportok szerinti területfoglalása 2022.04.26.
15.1.1.10. Erdőfelújítás és erdőfelújítást pótló csereerdősítés az erdőgazdálkodási célú erdőterületeken célállomány csoportonként 2021.10.28. 2023.12.15.

Hulladékgazdálkodás

15.1.1.29. Az egyes hulladékfajták mennyisége a kezelés módja szerint 2023.04.05. 2024.04.05.
15.1.1.30. A veszélyes hulladék mennyisége halmazállapot szerint 2023.04.05. 2024.04.05.

Időjárás

15.1.2.12. Időjárási adatok megfigyelőállomásonként 2023.05.09. 2024.05.09.
15.1.2.13. Egyes megfigyelőállomások időjárásának szélsőértékei 2023.05.09. 2024.05.09.
15.9.2.1. Budapest időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.2. Debrecen időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.3. Győr időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.4. Kecskemét időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.5. Kékestető időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.6. Miskolc időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.7. Napkor időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.8. Pogány időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.9. Siófok időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.10. Szeged időjárási adatai 2022.01.20.
15.9.2.11. Szombathely időjárási adatai 2022.01.20.

Időjárás, időjárás okozta károk

15.1.1.37. Magyarország és Budapest időjárásának adatai 2023.05.09. 2024.05.09.
15.1.1.38. Időjárási szélsőértékek 2023.05.09. 2024.05.09.
15.1.1.40. Vízkárelhárítás, vízkárok és a védekezés költségei 2022.08.17. 2023.08.17.
15.1.1.39. Aszállyal érintett területek 2022.01.27. 2023.06.09.

Kommunális ellátás

15.1.1.41. Közüzemi vezetékes ivóvízzel ellátott települések és lakások 2022.11.30. 2023.11.30.
15.1.1.42. Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal rendelkező települések és lakások 2022.11.30. 2023.11.30.
15.1.2.19. Települési szennyvíztisztítás vármegye és régió szerint 2022.11.30. 2023.11.30.
15.1.2.23. A közüzemi ivóvízvezeték- és szennyvízgyűjtő- hálózatba bekapcsolt lakások aránya, vármegye és régió szerint, december 31. 2022.11.30. 2023.11.30.
15.1.2.24. Közműolló, vármegye és régió szerint, december 31. 2022.11.30. 2023.11.30.
15.1.2.18. Rendszeresen tisztított közterület vármegye és régió szerint 2022.10.10. 2023.10.10.
15.1.2.20. Közszolgáltatás keretében elszállított hulladék vármegye és régió szerint 2022.10.10. 2023.10.10.
15.1.2.21. A közszolgáltatás keretében elszállított hulladék keletkezése vármegye és régió szerint 2022.10.10. 2023.10.10.
15.1.2.22. A közszolgáltatás keretében elszállított hulladék a kezelés módja szerint, vármegye és régió szerint 2022.10.10. 2023.10.10.
15.1.1.43. Gázellátás 2022.08.19. 2023.08.18.
15.1.1.44. Villamosenergia-ellátás 2022.08.19. 2023.08.18.
15.1.2.25. Gáz- és villamosenergiafelhasználás vármegye és régió szerint 2022.08.19. 2023.08.18.
15.1.2.26. Távfűtés- és melegvízszolgáltatás, vármegye és régió szerint 2022.08.19. 2023.08.18.

Környezet

15.1.2.17. Önkormányzati tulajdonú zöldterületek, december 31. 2022.09.27. 2023.09.27.
15.1.2.14. Erdők vármegye és régió szerint 2022.09.22. 2023.09.29.
15.1.2.15. Faállománnyal borított erdőterület, élőfakészlet, fakitermelés, erdőtelepítés és erdőfelújítás vármegye és régió szerint 2022.09.22. 2023.09.29.
15.1.2.16. Országos jelentőségű védett területek vármegye és régió szerint 2022.07.08. 2023.07.07.

Környezetvédelmi ráfordítások, környezetvédelmi beruházások Környezetvédelmi ipar

15.1.1.31. A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai, környezeti területek szerint 2023.04.28. 2024.04.28.
15.1.1.32. A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai, szektorok szerint 2023.04.28. 2024.04.28.
15.1.1.33. Környezetvédelmi beruházások környezeti területek szerint 2023.04.28. 2024.04.28.
15.1.1.34. Környezetvédelmi beruházások gazdasági ágak szerint 2023.04.28. 2024.04.28.
15.1.1.35. A környezetvédelmi ipari értékesítés értéke és foglalkoztatottjainak száma 2023.04.28. 2024.04.28.
15.1.1.36. Környezetvédelmi adók 2022.10.13. 2023.10.13.

Levegő

15.1.1.18. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása 2022.10.07. 2023.10.06.
15.1.1.19. A nemzetgazdasági ágak és háztartások üvegházhatásúgáz-kibocsátása 2022.10.07. 2023.10.06.
15.1.1.20. A nemzetgazdasági ágak és háztartások savasodást okozó gázkibocsátása 2022.10.07. 2023.10.06.
15.1.1.21. A nemzetgazdasági ágak és háztartások ózonelőanyag-kibocsátása 2022.10.07. 2023.10.06.
15.1.1.22. A nemzetgazdasági ágak és háztartások szállópor-kibocsátása 2022.10.07. 2023.10.06.
15.1.1.23. Nehézfém kibocsátás 2022.10.07. 2023.10.06.
15.1.2.1. A levegő nitrogén-oxidok (NOX)-szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.2. A levegő nitrogén-dioxid (NO2)-szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.3. A levegő kén-dioxid (SO2)-szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.4. A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.5. A levegő szén-monoxid (CO)-szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.6. A levegő legfeljebb 10 µm átmérőjű szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.7. A levegő legfeljebb 2,5 µm átmérőjű szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.8. Budapest, Miskolc és Székesfehérvár átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.9. Néhány légköri szennyezőanyag átlagos koncentrációja a háttérállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.10. A kén és a nitrogén nedves ülepedése a mérőállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.
15.1.2.11. Szervetlen ionok csapadékvízben mért koncentrációja a háttérállomásokon 2022.07.11. 2023.10.06.

Nemzetközi adatok

13.1.3.4. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás volumenének alakulása 2022.12.21. 2023.12.21.

Országos adatok

8.1.1.5. Anyagáramlások 2023.04.28.
8.1.1.4. Kitermelhető energiahordozó és nyersanyag vagyon, január 1. 2023.04.20. 2024.04.20.
8.1.1.1. Földrajzi alapadatok 2022.09.14. 2023.09.15.
8.1.1.2. Magyarország legnagyobb folyói 2022.09.14. 2023.09.15.
8.1.1.3. Felszínborítottság, CORINE Land Cover kategóriák szerint 2022.09.14. 2023.09.15.

Összefoglaló tábla

15.1.1.1. Környezet, kommunális ellátás főbb adatai 2022.11.30. 2023.07.14.

Ráfordítások

19.1.1.45. Mezőgazdasági vízfelhasználás 2022.11.25. 2023.11.24.

Víz

15.1.1.24. A felszín alóli víztermelés víztípusok szerint 2023.03.01. 2024.03.01.
15.1.1.25. Közüzemi víztermelés és -szolgáltatás 2022.11.30. 2023.11.30.
15.1.1.26. Települési szennyvízelvezetés 2022.11.30. 2023.11.30.
15.1.1.27. Települési szennyvíztisztítás 2022.11.30. 2023.11.30.
15.1.1.28. A magyarországi folyók jellemző vízminőségi értékei 2022.03.01. 2023.06.09.
15.8.1.1. Települési szennyvízelvezetés és -tisztítás 2021.04.06.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Kommunális ellátás

A települések gázellátása 2023.04.27. 2023.10.20.
Távfűtés- és melegvízellátás 2023.04.27. 2023.10.20.
Távfűtésbe és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók (2011-től) 2023.04.27. 2023.10.20.
Villamosenergia-szolgáltatás - Villamos energia fogyasztói és hálózati adatok 2022.10.17. 2023.10.20.
A települések gázellátása 2013.09.11.

Az erdőgazdálkodási tevékenység tényszámai

Fafajok területfoglalása az összes erdővel borított területen 2022.04.29.
Vadállomány 2021.06.24.
Fakitermelés 2021.05.31.

Levegőszennyezés

Nemzetgazdasági ágazatok és háztartások üvegházhatású gáz- és légszennyező anyag kibocsátása 2022.10.07. 2023.10.06.

Szennyvíz

Közüzemi szennyvízelvezetés 2023.05.09. 2023.11.30.
Közüzemi szennyvízkezelés 2023.05.09. 2023.11.30.
Közüzemi szennyvízkibocsátás 2023.05.09. 2023.11.30.
Közüzemi vízelosztás 2023.05.09. 2023.11.30.
Közüzemi vízszolgáltatás 2023.05.09. 2023.11.30.
Közüzemi víztermelés 2023.05.09. 2023.11.30.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése, ártalmatlanítása 2017.11.06.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása 2017.11.06.

Hulladék

A hulladékszállítás adatai tömegegységben (2006-tól) 2023.03.06. 2023.10.03.
A közterület-tisztítás adatai 2023.03.06. 2023.10.03.
A szelektíven begyűjtött hulladék összetétele 2023.03.06. 2023.10.03.
Hulladékátrakók és válogatóművek adatai 2023.03.06. 2023.10.03.
Hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása 2023.03.06. 2023.10.03.
Települési folyékony hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása (2004-től) 2014.12.09.
Települési folyékony hulladék gyűjtése (2004-től) 2014.12.09.
A hulladékgyűjtés- és szállítás formája 2013.10.15.
A hulladékszállítás adatai tömegegységben (2001-2003) 2011.01.17.
Hasznosítás vagy ártalmatlanítás - a hulladék tömegére vonatkoztatva (2001-2003) 2011.01.17.

Környezetvédelmi ráfordítások, ipar

A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai - beruházások 2014.12.05.
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai - folyó ráfordítások 2014.12.05.
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai - külső szolgáltatások 2014.12.05.
Közvetlen szennyezéscsökkentést szolgáló környezetvédelmi ipar 2013.03.27.
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai 2009.07.07.
Az üzleti szektor környezetvédelmi ráfordításai 2009.07.07.

Adatvizualizációk

Magyar statisztikai évkönyv, 2021 – grafikonok
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
A Föld napja, április 22.
Víz, víz, tiszta víz – A víz világnapja, március 22.
Erdeinkről – az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából
Klímaváltozás
A halak napja