Ugrás a tartalomhoz

Környezet, kommunális ellátás

A környezeti statisztika a természeti erőforrásokra (pl. ásványvagyon, vízkészlet), a környezetterhelésre (pl. levegőszennyezés, szennyvíz-, hulladékkezelés), a környezetminőségre (pl. levegő-, víz-, talajminőség), a természetvédelemre (pl. védett területek, védett fajok), és a környezetvédelemre (pl. környezetvédelmi beruházások, ráfordítások, környezeti adók) vonatkozó adatokkal foglalkozik. Megmutatja a környezet állapotát, a rá nehezedő terheket, számszerűsíti a környezetterhelés elleni erőfeszítéseket. A kommunális statisztika a települések kommunális ellátásával (villany, gáz, távhő, ivóvíz, szennyvíz, hulladék) kapcsolatos statisztikákat foglalja magába. A környezeti adatokat összefoglaló kiadványunkban, a kétévente megjelenő A Környezeti helyzetkép című elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

Szén-dioxid kibocsátás

A mutató leírása

A szén-dioxid adott évi kibocsátása (biomasszából származó szén-dioxid nélkül).
Legfrissebb adat: 2019

2,5 µm átmérő alatti szálló por kibocsátása

A mutató leírása

Az antropogén (ipari, közlekedési, mezőgazdasági és kommunális) források 2,5 mikrométer (µm) átmérőnél kisebb szilárdanyag kibocsátása.
Legfrissebb adat: 2019

Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás

A mutató leírása

A mutató az egy lakosra jutó évi vízfogyasztás mennyiségét mutatja köbméterben. A lakosság ivó- és háztartási vízigényének biztosítása, valamint a közületek, közintézmények és a kisebb ipari üzemek ivóvíz minőségű vízzel való ellátása történhet az üzemek vagy intézmények saját vízműveivel, magán- és közkutakból, és közüzemi vízvezetékkel.
Legfrissebb adat: 2020

A levélvesztés alapján tünetmentes erdők aránya

A mutató leírása

Az adott termőhelyen ideálisnak tartott lombsűrűségű erdők területének aránya az összes erdőterülethez képest.
Legfrissebb adat: 2020

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2021. I. félév 2021.10.21.
Magyar statisztikai évkönyv, 2020 2021.09.03.
Magyarország, 2021. I. negyedév 2021.08.25.
Magyarország, 2020 2021.08.03.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2020 2021.06.04.
Magyarország számokban, 2020 2021.05.12.
Magyarország, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Magyarország, 2020. I. félév 2020.12.18.
Területi statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.18.
A települések infrastrukturális ellátottsága, 2019 2020.12.01.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
A települések infrastrukturális ellátottsága, 2018 2019.10.31.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Környezeti helyzetkép, 2018 2019.08.27.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Biogazdálkodás

19.1.1.38. Biogazdálkodás 2021.07.15.

Élővilág és természetvédelem

15.1.1.13. Vadak lelövése és befogása 2021.09.17.
15.1.1.14. Lőtt vadak értékesítése és felhasználása 2021.09.17.
15.1.1.12. Vadállomány, kilőtt vadak 2021.09.10.
15.1.1.15. Védett területek 2021.07.08.
15.1.1.16. Védett természeti értékek 2021.07.08.

Erdő és környezet

15.1.1.8. Erdőfelújítás és erdőfelújítást pótló csereerdősítés célállomány csoportonként 2021.10.28.
15.1.1.11. Önkormányzati tulajdonú zöldterületek, december 31. 2021.09.27.
15.1.1.10. Erdőkárok károsítási csoportok szerint 2021.09.17.
15.1.1.2. Erdőgazdálkodási célú terület megoszlása tulajdonforma szerint, december 31. 2021.09.15.
15.1.1.3. Erdőterület az elsődleges rendeltetés szerint, december 31. 2021.09.15.
15.1.1.4. A faállománnyal borított erdőterület megoszlása fafajcsoportok és korosztályok szerint, december 31. 2021.09.15.
15.1.1.5. Az élőfakészlet megoszlása fafajcsoportok és korosztályok szerint, december 31. 2021.09.15.
15.1.1.6. Fakitermelés fafajcsoportok szerint 2021.09.15.
15.1.1.7. Erdőtelepítés, fásítás, erdőfelújítás 2021.09.15.
15.1.1.9. Az erdők egészségi állapota 2021.07.15.

Éves, nemzetközi táblák

13.1.3.4. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás volumenének változása 2021.04.06. 2021.12.21.

Éves, országos táblák

8.1.1.1. Földrajzi alapadatok 2021.10.13.
8.1.1.2. Magyarország legnagyobb folyói 2021.10.13.
8.1.1.3. Felszínborítottság, CORINE Land Cover kategóriák szerint 2021.10.13.
8.1.1.4. Kitermelhető energiahordozó és nyersanyag vagyon, január 1. 2021.04.06.
8.1.1.5. Anyagáramlások 2021.04.06. 2021.12.10.

Hulladékgazdálkodás

15.1.1.28. Az egyes hulladékfajták mennyisége a kezelés módja szerint 2021.04.06. 2022.02.11.
15.1.1.29. A veszélyes hulladék mennyisége halmazállapot szerint 2021.04.06. 2022.02.11.

Időjárás, időjárás okozta károk

15.2.2.1. Budapest időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.2. Debrecen időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.3. Győr időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.4. Kecskemét időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.5. Kékestető időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.6. Miskolc időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.7. Nyíregyháza időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.8. Pécs időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.9. Siófok időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.10. Szeged időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.2.2.11. Szombathely időjárási adatai 2021.11.19. 2021.12.20.
15.1.1.39. Vízkárelhárítás, vízkárok és a védekezés költségei 2021.08.17.
15.1.1.36. Magyarország és Budapest időjárásának adatai 2021.07.09.
15.1.1.37. Időjárási szélsőértékek 2021.07.09.
15.1.2.12. Időjárási adatok megfigyelőállomásonként 2021.07.09.
15.1.2.13. Egyes megfigyelőállomások időjárásának szélsőértékei 2021.07.09.
15.1.1.38. Aszállyal érintett területek 2021.04.06. 2022.01.27.

Kommunális ellátás

15.1.1.40. Közüzemi vezetékes ivóvízzel ellátott települések és lakások 2021.11.18.
15.1.1.41. Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal rendelkező települések és lakások 2021.11.18.
15.1.2.22. A közüzemi ivóvízvezeték- és szennyvízgyűjtő- hálózatba bekapcsolt lakások aránya, december 31. 2021.11.18.
15.1.2.23. Közműolló, december 31. 2021.11.18.
15.1.1.42. Gázellátás 2021.07.30.
15.1.1.43. Villamosenergia-ellátás 2021.07.30.
15.1.2.24. Gáz- és villamosenergiafelhasználás 2021.07.30.
15.1.2.25. Távfűtés- és melegvízszolgáltatás 2021.07.30.

Környezet

15.1.2.18. Települési szennyvíztisztítás 2021.11.18.
15.1.2.17. Rendszeresen tisztított közterület 2021.10.07.
15.1.2.19. Közszolgáltatás keretében elszállított hulladék 2021.10.07.
15.1.2.20. A közszolgáltatás keretében elszállított hulladék keletkezése 2021.10.07.
15.1.2.21. A közszolgáltatás keretében elszállított hulladék a kezelés módja szerint 2021.10.07.
15.1.2.14. Erdők 2021.09.17.
15.1.2.15. Faállománnyal borított erdőterület, élőfakészlet, fakitermelés, erdőtelepítés és erdőfelújítás 2021.09.17.
15.1.2.16. Országos jelentőségű védett területek 2021.07.08.

Környezetvédelmi ráfordítások, környezetvédelmi beruházások Környezetvédelmi ipar

15.1.1.35. Környezetvédelmi adók 2021.10.13.
15.1.1.30. A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai, környezeti területek szerint 2021.04.06.
15.1.1.31. A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai, szektorok szerint 2021.04.06.
15.1.1.32. Környezetvédelmi beruházások környezeti területek szerint 2021.04.06.
15.1.1.33. Környezetvédelmi beruházások gazdasági ágak szerint 2021.04.06.
15.1.1.34. A környezetvédelmi ipari értékesítés értéke és foglalkoztatottjainak száma 2021.04.06.

Levegő

15.1.1.17. Légszennyező anyagok és üvegházhatású gázok kibocsátása 2021.10.07.
15.1.1.18. Nemzetgazdasági ágak és háztartások üvegházhatású gáz-kibocsátása 2021.10.07.
15.1.1.19. Nemzetgazdasági ágak és háztartások savasodást okozó gáz-kibocsátása 2021.10.07.
15.1.1.20. Nemzetgazdasági ágak és háztartások ózon előanyag kibocsátása 2021.10.07.
15.1.1.21. Nemzetgazdasági ágak és háztartások szálló por kibocsátása 2021.10.07.
15.1.1.22. Nehézfém kibocsátás 2021.10.07.
15.1.2.1. A levegő nitrogén-oxidok (NOX)-szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2021.07.09.
15.1.2.2. A levegő nitrogén-dioxid (NO2)-szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2021.07.09.
15.1.2.3. A levegő kén-dioxid (SO2)-szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2021.07.09.
15.1.2.4. A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőállomásokon 2021.07.09.
15.1.2.5. A levegő szén-monoxid (CO)-szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2021.07.09.
15.1.2.6. A levegő legfeljebb 10 µm átmérőjű szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2021.07.09.
15.1.2.7. A levegő legfeljebb 2,5 µm átmérő alatti szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőállomásokon 2021.07.09.
15.1.2.8. Budapest, Miskolc és Székesfehérvár átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja 2021.07.09.
15.1.2.9. Néhány légköri szennyezőanyag átlagos koncentrációja a háttérállomásokon 2021.07.09.
15.1.2.10. A kén és a nitrogén nedves ülepedése a mérőállomásokon 2021.07.09.
15.1.2.11. Szervetlen ionok csapadékvízben mért koncentrációja a háttérállomásokon 2021.07.09.

Összefoglaló tábla

15.1.1.1. Környezet, kommunális ellátás főbb adatai 2021.11.18.

Ráfordítások

19.1.1.45. Mezőgazdasági vízfelhasználás 2021.04.06. 2021.11.26.

Víz

15.1.1.24. Közüzemi víztermelés és -szolgáltatás 2021.11.18.
15.1.1.25. Települési szennyvízelvezetés 2021.11.18.
15.1.1.26. Települési szennyvíztisztítás 2021.11.18.
15.1.1.23. A felszín alóli víztermelés víztípusok szerint 2021.04.06. 2022.01.27.
15.1.1.27. A magyarországi folyók jellemző vízminőségi értékei 2021.04.06. 2022.01.27.
15.8.1.1. Települési szennyvízelvezetés és -tisztítás 2021.04.06.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Kommunális ellátás

A települések gázellátása 2021.09.16.
Távfűtés- és melegvízellátás 2021.07.30.
Távfűtésbe és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók (2011-től) 2021.07.30.
Villamosenergia-szolgáltatás - Villamos energia fogyasztói és hálózati adatok 2021.07.30.
A települések gázellátása 2013.09.11.

Az erdőgazdálkodási tevékenység tényszámai

Vadállomány 2021.06.24.
Fakitermelés 2021.05.31.

Levegőszennyezés

Nemzetgazdasági ágazatok és háztartások üvegházhatású gáz- és légszennyező anyag kibocsátása 2021.10.07. 2021.10.07.

Szennyvíz

Közüzemi szennyvízkibocsátás 2021.11.18. 2021.11.18.
Közüzemi szennyvízelvezetés 2021.11.18. 2021.11.18.
Közüzemi szennyvízkezelés 2021.11.18. 2021.11.18.
Közüzemi vízelosztás 2021.11.18. 2021.11.18.
Közüzemi vízszolgáltatás 2021.11.18. 2021.11.18.
Közüzemi víztermelés 2021.11.18. 2021.11.18.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése, ártalmatlanítása 2017.11.06.
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása 2017.11.06.

Hulladék

A hulladékszállítás adatai tömegegységben (2006-tól) 2020.11.04. 2021.09.30.
A közterület-tisztítás adatai 2020.11.04. 2021.09.30.
A szelektíven begyűjtött hulladék összetétele 2020.11.04. 2021.09.30.
Hulladékátrakók és válogatóművek adatai 2020.11.04. 2021.09.30.
Hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása 2020.11.04. 2021.09.30.
Települési folyékony hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása (2004-től) 2014.12.09.
Települési folyékony hulladék gyűjtése (2004-től) 2014.12.09.
A hulladékgyűjtés- és szállítás formája 2013.10.15.
A hulladékszállítás adatai tömegegységben (2001-2003) 2011.01.17.
Hasznosítás vagy ártalmatlanítás - a hulladék tömegére vonatkoztatva (2001-2003) 2011.01.17.

Környezetvédelmi ráfordítások, ipar

A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai - beruházások 2014.12.05.
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai - folyó ráfordítások 2014.12.05.
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai - külső szolgáltatások 2014.12.05.
Közvetlen szennyezéscsökkentést szolgáló környezetvédelmi ipar 2013.03.27.
A nemzetgazdaság környezetvédelmi ráfordításai 2009.07.07.
Az üzleti szektor környezetvédelmi ráfordításai 2009.07.07.

Adatvizualizációk

Magyar statisztikai évkönyv, 2020 – grafikonok
A Föld napja, április 22.
Víz, víz, tiszta víz – A víz világnapja, március 22.
Erdeinkről – az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Klímaváltozás
A halak napja
A VÍZ világnapja
Környezet radar – Környezetünk állapota