Ugrás a tartalomhoz

Életkörülmények

A lakosság életkörülményeiről, életszínvonaláról többek között a szegénység, társadalmi kirekesztettség, társadalmi rétegek szerinti jövedelmi, fogyasztási adatok alapján is képet alkothatunk. Ide tartozik továbbá a háztartások, családok nagysága, összetétele. A lakosság életkörülményeinek, életszínvonalának alakulását A háztartások életszínvonala című éves elemzésünkben mutatjuk be. A háztartások, családok összetételével kapcsolatban a 2016. évi mikrocenzus adatai nyújtanak részletes információt.

Fontosabb adatok

Relatív jövedelmi szegénységi arány

A mutató leírása

A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő személyek aránya. Medián ekvivalens jövedelem: a teljes népesség OECD 2 fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján történő sorba rendezése után a sor közepén lévő jövedelem jelenti a mediánt, vagyis hozzá képest pontosan ugyanannyinak van kevesebb, illetve több jövedelme.
Legfrissebb adat: 2022

Súlyos anyagi deprivációban élők aránya

A mutató leírása

Azon személyekre tekinthető érvényesnek a súlyos anyagi depriváció, akikre az alábbi kilenc problémából legalább négy jellemző:
  1. hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátralékuk van;
  2. a lakás megfelelő fűtésének hiánya;
  3. váratlan kiadások fedezetének hiánya;
  4. kétnaponta hús, hal, vagy azzal egyenértékű tápanyag fogyasztásának hiánya;
  5. évi egyhetes, nem otthon töltött üdülés hiánya,
  6. anyagi okokból nem rendelkezik személygépkocsival;
  7. anyagi okokból nem rendelkezik mosógéppel;
  8. anyagi okokból nem rendelkezik színes televízióval;
  9. anyagi okokból nem rendelkezik telefonnal.
Legfrissebb adat: 2020

A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya

A mutató leírása

Azon személyek aránya, akik olyan háztartásban élnek, ahol a munkaképes korú (18–59 év közötti) tagok az előző évben teljes munkapotenciáljuk kevesebb mint 20%-át töltötték munkával.
Legfrissebb adat: 2020

Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya

A mutató leírása

Azon személyek aránya, akik a relatív jövedelmi szegénység, a súlyos anyagi depriváció vagy a munkaszegénység közül legalább egyben érintettek.
Legfrissebb adat: 2020

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2024. I. negyedév 2024.07.03.
Helyzetkép 2023 – Egészségügy 2024.07.08.
Magyarország, 2023 2024.06.11.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2023 2024.05.21.
Magyarország, 2023. I–III. negyedév 2023.12.22.
Területi statisztikai évkönyv, 2022 2024.01.17.
Helyzetkép, 2022 – A háztartások életszínvonala 2023.11.06.
Magyarország, 2023. I. félév – Elindult a dezinfláció 2023.10.19.
Magyar statisztikai évkönyv, 2022 2023.11.23.
Helyzetkép 2022 – Egészségügy 2023.06.30.
Magyarország, 2023. I. negyedév 2023.08.24.
Magyarország, 2022 2023.06.09.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2022 2023.05.17.
Magyarország számokban, 2022 2023.05.02.
Magyarország, 2022. III. negyedév 2023.01.12.
Területi statisztikai évkönyv, 2021 2023.01.10.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Összefoglaló tábla

5.1.1.1. A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos fontosabb indikátorok, referencia év szerint (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.8.1.1. A szegénységgel vagy társadalmi kirekesztődéssel kapcsolatos fontosabb indikátorok, referencia év szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.

Szegénység, társadalmi kirekesztődés

5.1.1.2. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, jövedelmi ötöd, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.3. Szegénységi küszöb egyes háztartástípusok szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.4. Relatív jövedelmi szegénységi arány nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus és lakáshasználat jogcíme szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.5. Súlyos anyagi és szociális deprivációban élők aránya nem, korcsoport, jövedelmi ötöd és háztartástípus szerint (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.6. Az anyagi és szociális depriváció egyes tételeiben érintettek aránya (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.7. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (0–64 évesek) (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.8. Relatív szegénységi rés kor és nem szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.9. A jövedelmi egyenlőtlenség a Gini-együttható és az S80/S20 mutatók szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.10. Túlzsúfolt lakásban élők aránya 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.2.1. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya régió és településtípus szerint (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.2.2. A relatív jövedelmi szegénységi arány a régió és településtípus szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.2.3. Súlyos anyagi és szociális deprivációban élők aránya régió és a településtípus szerint (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.2.4. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya régió és településtípus szerint (0–64 évesek) (EU2030 cél) 2023.11.06. 2024.10.15.
5.8.1.2. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, jövedelmi ötöd, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.1.5. Súlyos anyagi deprivációban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.1.6. Az anyagi depriváció egyes tételeiben érintettek aránya (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.1.7. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (0–59 évesek) (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.2.1. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya régió és településtípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.2.3. Súlyos anyagi deprivációban élők aránya régió és a településtípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.2.4. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya régió és településtípus szerint (0–59 évesek) (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.3.1. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya ország, országcsoport szerint 2021.04.06.
5.8.3.2. Relatív jövedelmi szegénységi arány ország, országcsoport szerint 2021.04.06.
5.8.3.3. Súlyos anyagi deprivációban élők aránya ország, országcsoport szerint 2021.04.06.
5.8.3.4. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya ország, országcsoport szerint 2021.04.06.

Szubjektív jóllét

5.1.1.11. Elégedettség nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.13. Érzelmek nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06.
5.1.1.14. Társas kapcsolatok nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06.
5.1.1.15. Bizalom nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.16. Biztonságérzet nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.2.5. Elégedettség alakulása régió és településtípus szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.2.7. Érzelmek alakulása régió és településtípus szerint 2023.11.06.
5.1.2.9. Bizalom alakulása régió és településtípus szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.2.10. Biztonságérzet alakulása régió és településtípus szerint 2023.11.06. 2024.10.15.
5.1.1.12. Hasznosságérzet nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.08.11.
5.1.2.8. Társas kapcsolatok alakulása régió és településtípus szerint 2023.08.11.
5.1.2.6. Hasznosságérzet alakulása régió és településtípus szerint 2022.11.04.
5.8.3.5. Elégedettség ország, országcsoport szerint 2021.04.06.
5.8.3.6. A boldog érzelmi állapotok megélésének gyakorisága ország, országcsoport szerint 2021.04.06.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Jövedelmek, szegénység

A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme jövedelemforrások szerint, jövedelmi ötödönként 2023.12.20. 2024.10.31.
A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme jövedelemforrások szerint, régiónként 2023.12.20. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés gazdasági aktivitás szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés háztartástípus szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés iskolai végzettség szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés iskolai végzettség szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés korcsoport szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés nemek szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés régiók szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés településtípus szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szubjektív jóllét iskolai végzettség szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szubjektív jóllét korcsoport szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
Szubjektív jóllét nemek szerint 2023.11.17. 2024.10.31.
A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme jövedelemforrások szerint, decilisenként 2022.12.09.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés gazdasági aktivitás szerint 2022.01.19. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés háztartástípus szerint 2022.01.19. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés korcsoport szerint 2022.01.19. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés nemek szerint 2022.01.19. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés régiók szerint 2017-től 2022.01.19. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés településtípus szerint 2022.01.19. 2024.10.31.
Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés régiók szerint 2016-ig 2020.03.10.
A háztartások egy főre jutó éves átlagos jövedelme jövedelemforrások szerint, régiónként 2018.08.18.

Cenzusok adatai

Cenzus
11. Szubjektív jóllét Mikrocenzus 2016

Adatvizualizációk

Háztartások környezeti szokásai
A takarékosság világnapja október 31.
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Apák, a hétköznapok hősei
Egy nap cigi nélkül – Füstmentes világnap – 2020. november 19.
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)
Mikrocenzus 2016 – Családtípusok Magyarországon