NyitóoldalOsztályozásokITO

Osztályozások - Ipari termékosztályozás (ITO)

Rövid leírás

Az Ipari Termékosztályozás (ITO) termékeket és szolgáltatásokat tartalmazó, hierarchikus osztályozás. Az Eurostat által kiadott PRODCOM jegyzék hazai sajátosságokkal kiegészített változata. Az ITO jegyzéket alkalmazzuk az ipari termékek és szolgáltatások termelésének megfigyelésére.

ITO rövid leírás (pdf, 139 KB)

Struktúra

Az osztályozás elemeinek kód számát és megnevezését tartalmazza
A 12 jegyű ITO kód felépítése:

  • az első négy számjegy megegyezik a tevékenységek egységes ágazati osztályi rendszerével (TEÁOR’08)
  • az első hat számjegy megegyezik a termékek és szolgáltatások osztályozási rendszerével (TESZOR)
  • a 7-8. számjegy megfelel a PRODCOM szerinti kódnak, „HU” forrású sorok esetében a KSH által képzett kód
  • a 9. számjegy minden kód esetében „0”
  • a 10-12. számjegy a mértékegységet jelöli

ITO’16 struktúra (pdf, 5 385 KB)

ITO’16 (xlsx, 286 KB)

Tartalom

Az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása. Segítséget ad az osztályozás kategóriáiba történő besorolásához.

ITO esetében ilyen nincs.

Keresőprogram

Az osztályozásban való gyors eligazodást szolgálja. A kódszám és szöveg szerinti keresés eredményeként megjeleníti az osztályozásban található összes, ilyen kódszám- illetve szövegrészletet tartalmazó elemeket.

ITO esetében ilyen nincs.

Módszertani útmutatók

Az itt található anyagok az osztályozás alkalmazásának elveit, szabályait tartalmazzák.

ITO esetében ilyen nincs.

Fordítókulcs(ok)

Megfeleltetési tábla az osztályozás jelenleg érvényes illetve korábbi változatának elemei között.

Irányadó jogszabály

Az osztályozás alkalmazását elrendelő joganyag:

Régi változatok

Az osztályozás korábbi változatait itt találja.

ITO’15 struktúra (pdf, 972 KB)

Kapcsolódó nemzetközi osztályozások

PRODCOM Jegyzék, 2016

Az osztályozás használatához további segítséget kérhet.

Információszolgálat