Ugrás a tartalomhoz

Politikák, irányelvek

A Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexe

  A Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexének (továbbiakban: Kódex) célja, hogy elősegítse, magas színvonalon egységesítse Magyarországon a hivatalos statisztika fejlesztésében, előállításában, közzétételében részt vevő valamennyi hazai szervezetben e közfeladat ellátását.
  A Kódex minden alapelvéhez különböző ismérvek tartoznak, melyek megvalósítandó követelményeket fogalmaznak meg a statisztikai szervezetek számára, így az elv általános leírását részletes tartalommal töltik meg. Az ismérvek határozzák meg azokat a gyakorlati elvárásokat, megfelelési követelményeket, melyek minél teljesebb megvalósítására a statisztikai szervezetek közösen elkötelezik magukat.

Adatvédelmi politika (pdf, 2 010 KB)

  A Központi Statisztikai Hivatal stratégiai tervezésének fontos eleme az adatvédelemmel kapcsolatos politika kialakítása, a statisztikai célból kezelt adatok védelme során követett elvek és szabályok meghatározása. A Központi Statisztikai Hivatal adatvédelmi politikájának keretét az intézmény szakmai függetlensége, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény határozza meg.

Minőségpolitika (pdf, 133 KB)

  A KSH statisztikai adatainak, közleményeinek felhasználásra alkalmasnak kell lenniük, illetve meg kell felelniük különböző minőség-összetevőknek. A Minőségpolitika azokat az elveket határozza meg, amelyek segítik a KSH-t annak elérésében, hogy az adatai, termékei megfeleljenek ezeknek a követelményeknek.

Revíziós politika (pdf, 411 KB)

  A revíziós politika az adat-felülvizsgálat általános alapelveit tartalmazza, elősegíti a revíziós módszerek átláthatóságát, azok könnyebb megértését, ezáltal könnyebbé teszi az adatok megértését, használatát.

A KSH tájékoztatási és kommunikációs politikája (pdf, 504 KB)

  A tájékoztatási tevékenység a statisztikai hivatalban az a munkafázis, amelynek során a felhasználók számára alkalmas, céljaiknak leginkább megfelelő formátumban rendelkezésre bocsátjuk termékeinket, szolgáltatásainkat. A tájékoztatási és kommunikációs politika kialakításának célja e tevékenység főbb elveinek kimondása.

Információbiztonsági politika (pdf, 262 KB)

  A KSH rendelkezik Magyarország egyik legjelentősebb hivatalosstatisztikaiadat-vagyonával, tevékenységéből eredően kiemelt fontosságúnak tekinti az adatok és az informatikai rendszerek védelmét, amelyet információbiztonsági alapelvek szerint működő, a biztonsági besorolásoknak megfelelő, védett működési környezetben és elektronikus információs rendszerekben lát el.

Minőségi irányelvek (pdf, 3 653 KB)

  Ennek a dokumentumnak egyrészt az a célja, hogy a statisztikai folyamatszakaszokkal (és részfolyamatokkal) szemben általános elvárásokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a KSH vezetői, munkavállalói és az adott folyamatszakasz felelősei számára ahhoz, hogy a folyamat, végső soron pedig az output minél jobb minőségű legyen. Másrészt célja az is, hogy tájékoztassa a KSH adatainak felhasználóit az adatelőállítás során alkalmazott jó gyakorlatokról.

Egységes Statisztikai Folyamatmodell /ESTFM (pdf, 581 KB)

  Az ESTFM modellje a statisztikai adatelőállítási folyamat szakaszait (folyamatszakaszok), a folyamatszakaszok alábontásaként meghatározott részfolyamatokat, valamint az átfogó területeket (minőségmenedzsment, statisztikai adatmenedzsment és metaadat-menedzsment) tartalmazza.