Ugrás a tartalomhoz

Szociális ellátás

A társadalom egyes tagjait alanyi jogon, a rászorultság vagy érdemi elv alapján bizonyos juttatások illetik, amelyek lehetnek pénzbeliek, természetbeniek, vagy intézményi szociális szolgáltatások. A szociális statisztika számba veszi a betegséghez, öregséghez, a hátrahagyottakhoz, a gyermekneveléshez, a családhoz és gyermekekhez, a munkanélküliséghez, a lakhatáshoz és a társadalmi kirekesztettséghez kapcsolódó intézmény- és juttatásrendszert és fenntartásuk forrásait. A szociális ellátás adatainak az alakulását éves kiadványainkban mutatjuk be.

Fontosabb adatok

A szociális védelem társadalmi juttatásai a GDP százalékában

A mutató leírása

A szociális védelem EU-módszertan szerint számolt társadalmi juttatási kiadásai a bruttó hazai termék százalékában.
Legfrissebb adat: 2021

A nyugdíjak és egyéb ellátások havi átlaga a nettó átlagkereset százalékában

A mutató leírása

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított pénzbeli ellátások egy főre jutó havi átlagos összege a nettó nominális átlagkereset százalékában.
Legfrissebb adat: 2021

Működő bölcsődei férőhelyek száma

A mutató leírása

Működő bölcsődei férőhelyek száma (tárgyév május 31-én; bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde együtt).
Legfrissebb adat: 2022

A családtámogatási ellátásokra fordított kiadások a GDP százalékában

A mutató leírása

A családi pótlékra, az anyasági támogatásra, a gyermekgondozást segítő ellátásra, a gyermeknevelési támogatásra, a csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra fordított kiadások együttes összege a GDP százalékában.
Legfrissebb adat: 2021

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Helyzetkép 2022 – A kisgyermekek napközbeni ellátása 2023.03.01.
Magyarország, 2022. III. negyedév 2023.01.12.
Területi statisztikai évkönyv, 2021 2023.01.10.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A szociális védelem társadalmi juttatásai

25.1.1.3. A szociális védelem társadalmi juttatásai funkciók szerint 2022.10.12. 2023.04.03.
25.1.1.4. A szociális védelem társadalmi juttatásai típusok szerint 2022.10.12. 2023.04.03.

Családtámogatások

25.2.1.1. A családtámogatási és gyermekgondozási ellátások 2023.02.28. 2023.03.30.
25.1.1.5. A családtámogatások kiadásai 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.1.6. Családtámogatásban részesülők 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.1.7. A gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások átlagos összegei 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.2.1. Az anyasággal, gyermekneveléssel összefüggő ellátást igénybe vevők ezer szülőképes korú nőre jutó száma vármegye és régió szerint 2022.07.29. 2023.07.28.

Gyámügy

25.1.1.13. Gyámhatósági ügyek 2022.07.11. 2023.04.28.
25.1.1.14. Örökbefogadások, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadók 2022.07.11. 2023.04.28.
25.1.2.5. Gyámhatósági ügyek vármegye és régió szerint 2022.07.11. 2023.07.10.

Gyermekjóléti ellátások

25.1.1.9. Gyermekek napközbeni ellátása 2022.12.07. 2023.12.06.
25.1.2.3. Bölcsődei ellátást nyújtók adatai (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) vármegye és régió szerint, május 31. 2022.12.07. 2023.12.06.
25.1.1.12. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2022.06.17. 2023.05.18.
25.1.1.10. Gyermekjóléti alapellátások 2022.06.16. 2023.04.21.
25.1.2.4. Gyermekek és családok átmeneti otthonaiban ellátott gyermekek vármegye és régió szerint 2022.06.16. 2023.06.15.
25.8.1.8. Bölcsőde, családi napközi 2021.04.06.
25.8.1.11. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 2021.04.06.
25.8.2.2. Bölcsődei ellátás vármegye és régió szerint 2021.04.06.

Gyermekvédelmi szakellátás

25.1.1.16. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok 2023.03.20. 2023.07.24.
25.1.1.20. Javítóintézetekben elhelyezettek 2023.03.20. 2024.03.06.
25.1.2.6. Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak vármegye és régió szerint 2023.03.20. 2024.03.06.
25.1.1.17. Gyermekotthonokban és nevelőszülőknél ellátott gyermekek és fiatal felnőttek a gondozás időtartama szerint 2022.06.17. 2023.05.18.
25.1.1.18. Gyermekotthonokban és nevelőszülőknél ellátott gyermekek és fiatal felnőttek létszámának alakulása a változás oka szerint 2022.06.17. 2023.05.18.
25.1.1.19. Nevelőszülők 2022.06.17. 2023.05.18.
25.8.1.15. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok 2021.04.06.

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok

25.2.1.4. Új nyugdíj- és egyéb ellátás megállapítások a teljesítő határozatok alapján 2023.03.16. 2023.04.17.
25.2.1.5. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, átlagos ellátása és medián ellátása az ellátások típusa szerint, 2023. január 2023.02.28. 2023.03.30.
25.1.1.33. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok, sajátjogú nyugdíjak 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.1.34. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma és teljes ellátásának havi átlagösszege, január 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.1.35. Saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban részesülők a teljes ellátás összege szerint, január 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.1.37. Új nyugdíj- és egyéb ellátás-megállapítások a teljesítő határozatok alapján 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.2.11. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők vármegye és régió szerint, január 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.2.12. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők átlagos ellátása vármegye és régió szerint, január 2022.07.29. 2023.07.28.
25.8.1.36. Új nyugdíj-megállapítások a nyugellátás iránti igényt teljesítő határozatok alapján 2021.04.06.
25.9.1.3. Új nyugdíj-megállapítások a nyugellátás iránti igényt teljesítő határozatok alapján 2021.04.06.

Összefoglaló tábla

25.1.1.2. A szociális ellátás főbb, hosszú idősoros adatai 2023.03.20. 2023.04.28.
25.1.1.1. A szociális ellátás összefoglaló adatai 2022.12.07. 2023.04.03.

Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátások

25.1.1.25. Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátások 2022.07.25. 2023.05.19.
25.1.2.9. Szociális alap- és nappali ellátás vármegye és régió szerint 2022.07.25. 2023.05.19.

Szociális ellátás elhelyezéssel

25.1.1.26. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak ellátási típusonként 2022.07.25. 2023.05.19.
25.1.1.27. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak fenntartók szerint 2022.07.25. 2023.05.19.
25.1.1.28. Támogatott lakhatás 2022.07.25. 2023.05.19.
25.1.2.10. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben ellátottak vármegye és régió szerint 2022.07.25. 2023.05.19.

Szociális támogatás

25.1.1.21. Rendszeres szociális támogatások 2022.08.10. 2023.06.30.
25.1.1.22. Települési támogatás 2022.08.10. 2023.06.30.
25.1.2.7. Szociális támogatásban részesítettek száma vármegye és régió szerint 2022.08.10. 2023.08.11.
25.1.2.8. Szociális támogatásra felhasznált összeg vármegye és régió szerint 2022.08.10. 2023.08.11.
25.1.1.24. Fogyatékossági támogatásban részesülők, december 2022.07.29. 2023.07.28.
25.8.1.23. Egyéb szociális támogatás 2021.04.06.

Táppénz és betegszabadság

25.2.1.2. Az egészségbiztosítási ellátásban részesülők táppénzes adatai 2023.02.28. 2023.03.30.
25.1.1.29. Betegszabadság 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.1.30. Egészségbiztosítás, táppénz 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.1.31. Üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések esetén járó táppénz, gyermekápolási táppénz 2022.07.29. 2023.07.28.
25.1.1.32. Az egészségbiztosítási ellátásban részesülők táppénzes adatai 2022.07.29. 2023.07.28.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok 2023.02.28. 2023.09.22.
Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 2015.05.22.

Egészségbiztosítási ellátások

Táppénz 2023.02.28. 2023.09.22.
Táppénz (a foglalkoztatás típusa szerint) 2023.02.28. 2023.09.22.
Egészségbiztosítási ellátások 2009.07.03.

Családtámogatás

Családtámogatási ellátások 2022.09.23. 2023.09.22.
Családtámogatási ellátások 2012.03.01.
Családtámogatási ellátások 2009.07.03.

Segélyezés

Szociális támogatások 2023.02.28. 2023.09.15.
Települési támogatás 2023.02.28. 2023.09.15.
Főbb kiadáskompenzáló szociális támogatások és átmeneti segély 2017.12.19.
Egyes eseti szociális támogatások 2006-tól 2017.08.16.
Egyes eseti szociális támogatások 1995-2005 2013.02.21.

Gyermekjóléti ellátások és gyermekvédelem

Gyámhatósági tevékenység 2023.02.28. 2023.09.22.
Gyermekek napközbeni ellátásának adatai 2023.02.28.
Gyermekvédelmi szakellátásban élők adatai 2023.02.28. 2023.09.22.
Nevelőszülők adatai 2023.02.28. 2023.09.22.
Család és gyermekjóléti szolgálatoknál és központoknál megjelent és ellátott személyek 2023.02.24.
Napközbeni ellátás 2017.10.16.
Bölcsödei ellátás 2017.09.26.
Bölcsődei ellátás 2017.09.26.
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2016.09.21.
Gyermekvédelmi szakellátás 2010.08.25.

Szociális szolgáltatások

Bentlakásos szociális intézményi ellátás 2023.02.28. 2023.09.22.
Szociális alap- és nappali ellátás 2023.02.28. 2023.09.22.
Támogatott lakhatás 2023.02.28. 2023.09.22.
Családsegítő szervezeti egységek (2008-tól) 2016.10.29.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2009-től) 2016.10.29.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (2008-tól) 2016.10.29.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2009-től) 2016.10.29.
Családsegítő szervezeti egységek (2008-tól) 2013.12.03.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2008) 2013.12.03.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2009-től) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (2008-tól) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2008) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2009-től) 2013.12.03.
Bentlakásos szociális intézményi ellátás 2012.11.12.

Adatvizualizációk

HETI MONITOR – Oktatás, bölcsődei ellátások, kultúra
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Idősek világnapja, október 1.
Bölcsődék – ahol a legkisebbeket gondozzák
Boldog nőnapot!
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)