Ugrás a tartalomhoz

Szociális ellátás

A társadalom egyes tagjait alanyi jogon, a rászorultság vagy érdemi elv alapján bizonyos juttatások illetik, amelyek lehetnek pénzbeliek, természetbeniek, vagy intézményi szociális szolgáltatások. A szociális statisztika számba veszi a betegséghez, öregséghez, a hátrahagyottakhoz, a gyermekneveléshez, a családhoz és gyermekekhez, a munkanélküliséghez, a lakhatáshoz és a társadalmi kirekesztettséghez kapcsolódó intézmény- és juttatásrendszert és fenntartásuk forrásait. A szociális ellátás adatainak az alakulását éves kiadványainkban mutatjuk be.

Fontosabb adatok

A szociális védelem társadalmi juttatásai a GDP százalékában

A mutató leírása

A szociális védelem EU-módszertan szerint számolt társadalmi juttatási kiadásai a bruttó hazai termék százalékában.
Legfrissebb adat: 2019

A nyugdíjak és egyéb ellátások havi átlaga a nettó átlagkereset százalékában

A mutató leírása

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított pénzbeli ellátások egy főre jutó havi átlagos összege a nettó nominális átlagkereset százalékában.
Legfrissebb adat: 2020

Működő bölcsődei férőhelyek száma

A mutató leírása

Működő bölcsődei férőhelyek száma (tárgyév május 31-én; bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde együtt).
Legfrissebb adat: 2020

A családtámogatási ellátásokra fordított kiadások a GDP százalékában

A mutató leírása

A családi pótlékra, az anyasági támogatásra, a gyermekgondozást segítő ellátásra, a gyermeknevelési támogatásra, a csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra fordított kiadások együttes összege a GDP százalékában.
Legfrissebb adat: 2020

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2021. I. félév 2021.10.21.
Magyar statisztikai évkönyv, 2020 2021.09.03.
Magyarország, 2021. I. negyedév 2021.08.25.
Magyarország, 2020 2021.08.03.
Egészségügyi helyzetkép, 2019 2021.07.23.
Egészségügyi ellátás, 2019 2021.07.21.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2020 2021.06.04.
Magyarország számokban, 2020 2021.05.12.
A kisgyermekek napközbeni ellátása, 2020 2021.05.10.
Magyarország, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Magyarország, 2020. I. félév 2020.12.18.
Területi statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.18.
Szociális statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.12.
Tehetünk az egészségünkért 2020.10.15.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Időskorúak gondozása – Idősek tartós bentlakásos elhelyezése 2020.07.13.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Területi különbségek a koronavírus-járvány árnyékában 2020.03.27.
A gyermekek napközbeni ellátása, 2019 2020.01.29.
Szociális statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.18.
Nyugdíjak és egyéb ellátások, 2018 2019.11.12.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
A gyermekek napközbeni ellátása, 2018 2019.04.12.
Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2017 2019.01.10.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A szociális védelem társadalmi juttatásai

25.1.1.3. A szociális védelem társadalmi juttatásai funkciók szerint 2021.06.09. 2021.12.10.
25.1.1.4. A szociális védelem társadalmi juttatásai típusok szerint 2021.06.09. 2021.12.10.

Családtámogatások

25.2.1.1. A családtámogatási és gyermekgondozási ellátások 2021.11.30. 2021.12.30.
25.1.1.5. A családtámogatások kiadásai 2021.07.30.
25.1.1.6. Családtámogatásban részesülők 2021.07.30.
25.1.1.7. A gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások átlagos összegei 2021.07.30.
25.1.2.1. Az anyasággal, gyermekneveléssel összefüggő ellátást igénybe vevők ezer szülőképes korú nőre jutó száma megye és régió szerint 2021.07.30.

Gyámügy

25.1.1.14. Örökbefogadások, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadók 2021.10.06.
25.1.1.13. Gyámhatósági ügyek 2021.07.12.
25.1.2.5. Gyámhatósági ügyek megye és régió szerint 2021.07.12.

Gyermekjóléti ellátások

25.1.1.12. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2021.06.18.
25.1.1.10. Gyermekjóléti alapellátások 2021.06.17.
25.1.2.4. Gyermekek és családok átmeneti otthonaiban ellátott gyermekek megye és régió szerint 2021.06.17.
25.1.1.9. Gyermekek napközbeni ellátása 2021.04.06. 2021.12.08.
25.1.2.3. Bölcsődei ellátást nyújtók adatai (bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) megye és régió szerint, május 31. 2021.04.06. 2021.12.08.
25.8.1.8. Bölcsőde, családi napközi 2021.04.06.
25.8.1.11. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 2021.04.06.
25.8.2.2. Bölcsődei ellátás megye és régió szerint 2021.04.06.

Gyermekvédelmi szakellátás

25.1.1.16. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok 2021.06.18.
25.1.1.17. Gyermekotthonokban és nevelőszülőknél ellátott gyermekek és fiatal felnőttek a gondozás időtartama szerint 2021.06.18.
25.1.1.18. Gyermekotthonokban és nevelőszülőknél ellátott gyermekek és fiatal felnőttek létszámának alakulása a változás oka szerint 2021.06.18.
25.1.1.19. Nevelőszülők 2021.06.18.
25.1.2.6. Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak megye és régió szerint 2021.06.18.
25.1.1.20. Javítóintézetekben elhelyezettek 2021.04.06.
25.8.1.15. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok 2021.04.06.

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok

25.2.1.4. Új nyugdíj- és egyéb ellátás megállapítások a teljesítő határozatok alapján 2021.11.15. 2021.12.15.
25.1.1.33. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok, sajátjogú nyugdíjak 2021.07.30.
25.1.1.34. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma és teljes ellátásának havi átlagösszege, január 2021.07.30.
25.1.1.35. Saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban részesülők a teljes ellátás összege szerint, január 2021.07.30.
25.1.1.37. Új nyugdíj- és egyéb ellátás-megállapítások a teljesítő határozatok alapján 2021.07.30.
25.1.2.11. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők megye és régió szerint, január 2021.07.30.
25.1.2.12. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők átlagos ellátása megye és régió szerint, január 2021.07.30.
25.8.1.36. Új nyugdíj-megállapítások a nyugellátás iránti igényt teljesítő határozatok alapján 2021.04.06.
25.9.1.3. Új nyugdíj-megállapítások a nyugellátás iránti igényt teljesítő határozatok alapján 2021.04.06.

Összefoglaló tábla

25.1.1.1. A szociális ellátás összefoglaló adatai 2021.07.30. 2021.12.08.
25.1.1.2. A szociális ellátás főbb, hosszú idősoros adatai 2021.07.30. 2021.12.08.

Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátások

25.1.1.25. Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátások 2021.07.29.
25.1.2.9. Szociális alap- és nappali ellátás megye és régió szerint 2021.07.29.

Szociális ellátás elhelyezéssel

25.1.1.26. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak ellátási típusonként 2021.07.29.
25.1.1.27. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak fenntartók szerint 2021.07.29.
25.1.1.28. Támogatott lakhatás 2021.07.29.
25.1.2.10. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben ellátottak megye és régió szerint 2021.07.29.

Szociális támogatás

25.1.1.24. Fogyatékossági támogatásban részesülők, december 2021.09.30.
25.1.1.21. Rendszeres szociális támogatások 2021.08.10.
25.1.1.22. Települési támogatás 2021.08.10.
25.1.2.7. Szociális támogatásban részesítettek száma megye és régió szerint 2021.08.10.
25.1.2.8. Szociális támogatásra felhasznált összeg megye és régió szerint 2021.08.10.
25.8.1.23. Egyéb szociális támogatás 2021.04.06.

Táppénz és betegszabadság

25.2.1.2. Az egészségbiztosítási ellátásban részesülők táppénzes adatai 2021.11.30. 2021.12.30.
25.1.1.29. Betegszabadság 2021.07.30.
25.1.1.30. Egészségbiztosítás, táppénz 2021.07.30.
25.1.1.31. Üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések esetén járó táppénz, gyermekápolási táppénz 2021.07.30.
25.1.1.32. Az egészségbiztosítási ellátásban részesülők táppénzes adatai 2021.07.30.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok 2021.09.24.
Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 2015.05.22.

Egészségbiztosítási ellátások

Táppénz 2021.09.24.
Táppénz (a foglalkoztatás típusa szerint) 2021.09.24.
Egészségbiztosítási ellátások 2009.07.03.

Családtámogatás

Családtámogatási ellátások 2021.09.24.
Családtámogatási ellátások 2012.03.01.
Családtámogatási ellátások 2009.07.03.

Segélyezés

Települési támogatás 2021.10.22.
Szociális támogatások 2021.09.23. 2021.09.15.
Főbb kiadáskompenzáló szociális támogatások és átmeneti segély 2017.12.19.
Egyes eseti szociális támogatások 2006-tól 2017.08.16.
Egyes eseti szociális támogatások 1995-2005 2013.02.21.

Gyermekjóléti ellátások és gyermekvédelem

Család és gyermekjóléti szolgálatoknál és központoknál megjelent és ellátott személyek 2021.09.23.
Gyermekvédelmi szakellátásban élők adatai 2021.09.23. 2021.09.23.
Nevelőszülők adatai 2021.09.23. 2021.09.23.
Gyámhatósági tevékenység 2021.09.17. 2021.09.17.
Gyermekek napközbeni ellátásának adatai 2021.02.05.
Napközbeni ellátás 2017.10.16.
Bölcsödei ellátás 2017.09.26.
Bölcsődei ellátás 2017.09.26.
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2016.09.21.
Gyermekvédelmi szakellátás 2010.08.25.

Szociális szolgáltatások

Bentlakásos szociális intézményi ellátás 2021.11.16. 2021.09.24.
Szociális alap- és nappali ellátás 2021.10.08. 2021.09.24.
Támogatott lakhatás 2021.10.08. 2021.09.24.
Családsegítő szervezeti egységek (2008-tól) 2016.10.29.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2009-től) 2016.10.29.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (2008-tól) 2016.10.29.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2009-től) 2016.10.29.
Családsegítő szervezeti egységek (2008-tól) 2013.12.03.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2008) 2013.12.03.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2009-től) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (2008-tól) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2008) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2009-től) 2013.12.03.
Bentlakásos szociális intézményi ellátás 2012.11.12.

Adatvizualizációk

Idősek világnapja, október 1.
Bölcsődék – ahol a legkisebbeket gondozzák
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)