Ugrás a tartalomhoz

Szociális ellátás

A társadalom egyes tagjait alanyi jogon, a rászorultság vagy érdemi elv alapján bizonyos juttatások illetik, amelyek lehetnek pénzbeliek, természetbeniek, vagy intézményi szociális szolgáltatások. A szociális statisztika számba veszi a betegséghez, öregséghez, a hátrahagyottakhoz, a gyermekneveléshez, a családhoz és gyermekekhez, a munkanélküliséghez, a lakhatáshoz és a társadalmi kirekesztettséghez kapcsolódó intézmény- és juttatásrendszert és fenntartásuk forrásait. A szociális ellátás adatainak az alakulását éves kiadványainkban mutatjuk be.

Fontosabb adatok

A szociális védelem társadalmi juttatásai a GDP százalékában

A mutató leírása

A szociális védelem EU-módszertan szerint számolt társadalmi juttatási kiadásai a bruttó hazai termék százalékában.
Legfrissebb adat: 2022

A nyugdíjak és egyéb ellátások havi átlaga a nettó átlagkereset százalékában

A mutató leírása

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított pénzbeli ellátások egy főre jutó havi átlagos összege a nettó nominális átlagkereset százalékában.
Legfrissebb adat: 2023

Működő bölcsődei férőhelyek száma

A mutató leírása

Működő bölcsődei férőhelyek száma (tárgyév május 31-én; bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde együtt).
Legfrissebb adat: 2023

A családtámogatási ellátásokra fordított kiadások a GDP százalékában

A mutató leírása

A családi pótlékra, az anyasági támogatásra, a gyermekgondozást segítő ellátásra, a gyermeknevelési támogatásra, a csecsemőgondozási díjra és a gyermekgondozási díjra fordított kiadások együttes összege a GDP százalékában.
Legfrissebb adat: 2023

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2024. I. negyedév 2024.07.03.
Helyzetkép 2023 – Egészségügy 2024.07.08.
Helyzetkép 2023 – Szociális védelem 2024.06.19.
Magyarország, 2023 2024.06.11.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2023 2024.05.21.
Helyzetkép 2023 – Nyugdíjak és egyéb ellátások 2024.04.16.
Helyzetkép 2023/Társadalmi folyamatok/Kisgyermekek napközbeni ellátása 2024.01.17.
Magyarország, 2023. I–III. negyedév 2023.12.22.
Területi statisztikai évkönyv, 2022 2024.01.17.
Magyarország, 2023. I. félév – Elindult a dezinfláció 2023.10.19.
Magyar statisztikai évkönyv, 2022 2023.11.23.
Helyzetkép 2022 – Egészségügy 2023.06.30.
Magyarország, 2023. I. negyedév 2023.08.24.
Magyarország, 2022 2023.06.09.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2022 2023.05.17.
Magyarország számokban, 2022 2023.05.02.
Helyzetkép 2022 – Nyugdíjak és egyéb ellátások 2023.04.05.
Helyzetkép 2022 – A kisgyermekek napközbeni ellátása 2023.03.01.
Magyarország, 2022. III. negyedév 2023.01.12.
Területi statisztikai évkönyv, 2021 2023.01.10.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A szociális védelem társadalmi juttatásai

25.1.1.3. A szociális védelem társadalmi juttatásai funkciók szerint 2024.04.02. 2024.11.15.
25.1.1.4. A szociális védelem társadalmi juttatásai típusok szerint 2024.04.02. 2024.11.15.

Családtámogatások

25.1.2.1. Az anyasággal, gyermekneveléssel összefüggő ellátást igénybe vevők ezer szülőképes korú nőre jutó száma vármegye és régió szerint 2024.07.23. 2025.06.05.
25.2.1.1. A családtámogatási és gyermekgondozási ellátások 2024.07.01. 2024.07.31.
25.1.1.5. A családtámogatások kiadásai 2024.06.05. 2025.06.05.
25.1.1.6. Családtámogatásban részesülők 2024.06.05. 2025.06.05.
25.1.1.7. A családi pótlékban részesülő családok és gyermekek családnagyság szerint 2024.06.05. 2025.06.05.
25.1.1.8. A gyermekneveléssel kapcsolatos támogatások átlagos összegei 2024.06.05. 2025.06.05.

Gyámügy

25.1.1.12. Gyámhatósági ügyek 2024.07.10. 2025.04.15.
25.1.1.13. Megállapítottan hátrányos helyzetűek és halmozottan hátrányos helyzetűek, december 31. 2024.07.10. 2025.04.15.
25.1.1.14. Gyámság alatt állók, december 31. 2024.07.10. 2025.04.15.
25.1.1.15. Gondnokság alatt állók, december 31. 2024.07.10. 2025.04.15.
25.1.1.16. A nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak, december 31. 2024.07.10. 2025.04.15.
25.1.1.17. Örökbefogadások, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadók 2024.07.10. 2025.04.15.
25.1.2.5. Gyámhatósági ügyek vármegye és régió szerint 2024.07.10. 2025.07.10.

Gyermekjóléti ellátások

25.1.1.10. Gyermekjóléti alapellátások 2024.05.22. 2025.04.19.
25.1.1.11. A család- és gyermekjóléti szolgáltatások 2024.05.22. 2025.04.19.
25.1.2.3. Gyermekek és családok átmeneti otthonaiban az év folyamán ellátott gyermekek vármegye és régió szerint 2024.05.22. 2025.05.22.
25.1.2.4. Az átmeneti gondozás adatai vármegye és régió szerint, december 31. 2024.05.22. 2025.05.22.
25.1.1.9. Gyermekek napközbeni ellátása 2023.12.06. 2024.12.05.
25.1.2.2. Bölcsődei ellátást nyújtók adatai (bölcsőde, minibölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde) vármegye és régió szerint, május 31. 2023.12.06. 2024.12.05.
25.8.1.1. Bölcsőde, családi napközi 2021.04.06.
25.8.1.2. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok 2021.04.06.
25.8.2.1. Bölcsődei ellátás vármegye és régió szerint 2021.04.06.

Gyermekvédelmi szakellátás

25.1.1.18. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok 2024.07.10. 2025.03.06.
25.1.1.19. Gyermekotthonokban és nevelőszülőknél ellátott gyermekek és fiatal felnőttek a gondozás időtartama szerint 2024.05.30. 2025.04.30.
25.1.1.20. Gyermekotthonokban és nevelőszülőknél ellátott gyermekek és fiatal felnőttek létszámának alakulása a változás oka szerint 2024.05.30. 2025.04.30.
25.1.1.21. Nevelőszülők 2024.05.30. 2025.04.30.
25.1.1.22. Javítóintézetekben elhelyezettek 2024.03.20. 2025.03.06.
25.1.2.6. Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő kiskorúak vármegye és régió szerint 2024.03.20. 2025.03.06.
25.8.1.3. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok 2021.04.06.

Nemzetközi adatok

25.1.3.1. A szociális védelem társadalmi juttatásai a GDP százalékában 2023.11.16. 2024.11.15.
25.1.3.2. A szociális védelem társadalmi juttatásai, egy főre jutó összeg euróban, vásárlóerő-paritás alapján (PPS) 2023.11.16. 2024.11.15.

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok

25.2.1.3. Új nyugdíj- és egyéb ellátás megállapítások a teljesítő határozatok alapján 2024.07.15. 2024.08.12.
25.1.1.43. Önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma, tagdíjak és kifizetések 2024.07.12. 2025.06.12.
25.1.2.11. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők vármegye és régió szerint, január 2024.07.05. 2025.06.05.
25.1.2.12. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők átlagos ellátása vármegye és régió szerint, január 2024.07.05. 2025.06.05.
25.2.1.4. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, átlagos ellátása és medián ellátása az ellátások típusa szerint 2024.07.01. 2024.07.31.
25.1.1.42. Önkéntes nyugdíjpénztárak fedezeti és szolgáltatási számla adatai 2024.06.12. 2025.06.12.
25.1.1.38. Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok, sajátjogú nyugdíjak 2024.06.05. 2025.06.05.
25.1.1.39. Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma és teljes ellátásának havi átlagösszege, január 2024.06.05. 2025.06.05.
25.1.1.40. Saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban részesülők a teljes ellátás összege szerint, január 2024.06.05. 2025.06.05.
25.1.1.41. Új nyugdíj- és egyéb ellátás-megállapítások a teljesítő határozatok alapján 2024.06.05. 2025.06.05.
25.8.1.5. Új nyugdíj-megállapítások a nyugellátás iránti igényt teljesítő határozatok alapján 2021.04.06.
25.9.1.1. Új nyugdíj-megállapítások a nyugellátás iránti igényt teljesítő határozatok alapján 2021.04.06.

Összefoglaló tábla

25.1.1.2. A szociális ellátás főbb, hosszú idősoros adatai 2024.07.10. 2024.10.24.
25.1.1.1. A szociális ellátás összefoglaló adatai 2024.06.05. 2024.10.09.

Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátások

25.1.1.30. Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátások 2024.07.12. 2025.04.30.
25.1.2.9. Szociális alap- és nappali ellátás vármegye és régió szerint 2024.05.31. 2025.04.30.

Szociális ellátás elhelyezéssel

25.1.1.31. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak ellátási típusonként 2024.05.31. 2025.04.30.
25.1.1.32. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak fenntartók szerint 2024.05.31. 2025.04.30.
25.1.1.33. Támogatott lakhatás 2024.05.31. 2025.04.30.
25.1.2.10. A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben ellátottak vármegye és régió szerint 2024.05.31. 2025.04.30.

Szociális támogatás

25.1.1.23. Rendszeres szociális támogatások 2024.07.02. 2025.06.05.
25.1.1.24. Aktív korúak rendszeres jövedelempótló ellátásaiban részesítettek száma nem és korcsoport szerint 2024.07.02. 2025.06.05.
25.1.1.25. Ápolási díjra és gyermekek otthongondozási díjára jogosultak nem és korcsoport szerint, december 31. 2024.07.02. 2025.06.05.
25.1.1.26. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok 2024.07.02. 2025.06.05.
25.1.1.27. Rászorultságon alapuló önkormányzati eseti támogatás 2024.07.02. 2025.06.05.
25.1.1.28. Közgyógyellátási igazolványal támogatottak korcsoport és jogcím szerint, december 31. 2024.07.02. 2025.07.02.
25.1.2.7. Szociális támogatásban részesítettek száma vármegye és régió szerint 2024.07.02. 2025.07.02.
25.1.2.8. Szociális támogatásra felhasznált összeg vármegye és régió szerint 2024.07.02. 2025.07.02.
25.1.1.29. Fogyatékossági támogatásban részesülők, december 2024.06.05. 2025.06.05.
25.8.1.4. Egyéb szociális támogatás 2021.04.06.

Táppénz és betegszabadság

25.1.1.35. Egészségbiztosítás, táppénz 2024.07.03. 2025.06.05.
25.2.1.2. Az egészségbiztosítási ellátásban részesülők táppénzes adatai 2024.07.01. 2024.07.31.
25.1.1.36. Üzemi balesetek, foglalkozási megbetegedések esetén járó táppénz, gyermekápolási táppénz 2024.06.05. 2025.06.05.
25.1.1.37. Az egészségbiztosítási ellátásban részesülők táppénzes adatai 2024.06.05. 2025.06.05.
25.1.1.34. Betegszabadság 2023.07.28.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok

Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok 2024.07.22.
Nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások 2015.05.22.

Egészségbiztosítási ellátások

Táppénz 2024.07.22.
Táppénz (a foglalkoztatás típusa szerint) 2024.07.22.
Egészségbiztosítási ellátások 2009.07.03.

Családtámogatás

Családtámogatási ellátások 2024.07.22.
Családtámogatási ellátások 2012.03.01.
Családtámogatási ellátások 2009.07.03.

Segélyezés

Szociális támogatások 2023.09.15. 2024.07.31.
Települési támogatás 2023.09.15. 2024.07.31.
Főbb kiadáskompenzáló szociális támogatások és átmeneti segély 2017.12.19.
Egyes eseti szociális támogatások 2006-tól 2017.08.16.
Egyes eseti szociális támogatások 1995-2005 2013.02.21.

Gyermekjóléti ellátások és gyermekvédelem

Család és gyermekjóléti szolgálatoknál és központoknál megjelent és ellátott személyek 2024.06.28.
Gyermekek napközbeni ellátásának adatai 2024.01.11.
Gyermekvédelmi szakellátásban élők adatai 2023.09.25. 2024.09.10.
Nevelőszülők adatai 2023.09.25. 2024.09.10.
Gyámhatósági tevékenység 2023.02.28. 2024.09.16.
Napközbeni ellátás 2017.10.16.
Bölcsödei ellátás 2017.09.26.
Bölcsődei ellátás 2017.09.26.
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége 2016.09.21.
Gyermekvédelmi szakellátás 2010.08.25.

Szociális szolgáltatások

Bentlakásos szociális intézményi ellátás 2023.02.28. 2024.08.23.
Szociális alap- és nappali ellátás 2023.02.28. 2024.08.23.
Támogatott lakhatás 2023.02.28. 2024.08.23.
Családsegítő szervezeti egységek (2008-tól) 2016.10.29.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2009-től) 2016.10.29.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (2008-tól) 2016.10.29.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2009-től) 2016.10.29.
Családsegítő szervezeti egységek (2008-tól) 2013.12.03.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2008) 2013.12.03.
Családsegítő szolgálatokban szakmai munkavégzésben foglalkoztatottak (2009-től) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái (2008-tól) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2008) 2013.12.03.
Családsegítő szolgáltatást igénybe vevők (2009-től) 2013.12.03.
Bentlakásos szociális intézményi ellátás 2012.11.12.

Adatvizualizációk

Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Idősek világnapja, október 1.
Bölcsődék – ahol a legkisebbeket gondozzák
A nők és a férfiak élete Európában – statisztikai portré (2018-as kiadás)