Ugrás a tartalomhoz

Fiatalok és idősek

A hazai és az európai népesség öregedése, vagyis az idősek arányának növekedése és a fiatalok arányának egyidejű csökkenése tartós folyamat. A társadalom demográfiai összetételének változása közepette a különböző korú társadalmi csoportok életkörülményeiben eltérések figyelhetők meg, illetve egyes folyamatok, jelenségek alakulása (pl. pályakezdés, nyugdíj) csak bizonyos, jól lehatárolható korcsoportokhoz kötődnek. Ezen az oldalon összegyűjtöttük a különböző szakstatisztikákból származó, korcsoportonkénti bontású, illetve speciális korcsoportokra vonatkozó tartalmakat.

Fontosabb adatok

Öregedési index

A mutató leírása

A 65 éves és annál idősebb népesség a 14 éves és annál fiatalabb gyermeknépesség százalékában. Ha nagyobb, mint 100, akkor az időskorú népesség száma meghaladja a gyermekkorú népességét.
Legfrissebb adat: 2023

A 25–29 éves népesség foglalkoztatási rátája

A mutató leírása

A 25–29 éves foglalkoztatottak aránya az azonos korú népességen belül.
Legfrissebb adat: 2022. IV. negyedév

A 0–17 éves népesség relatív szegénységi aránya

A mutató leírása

A medián ekvivalens jövedelem 60%-ánál kevesebb jövedelemmel rendelkező háztartásokban élő 17 éves és azalatti személyek aránya. Medián ekvivalens jövedelem: a teljes népesség OECD2 fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján történő sorba rendezése után a sor közepén lévő jövedelem jelenti a mediánt, vagyis hozzá képest pontosan ugyanannyinak van kevesebb, illetve több jövedelme.
Legfrissebb adat: 2021

Az átlagos nyugdíj, ellátás összege a nettó nominális átlagkereset százalékában

A mutató leírása

A nyugdíjak és egyéb, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátások havi átlaga a nettó átlagkereset százalékában.
Legfrissebb adat: 2022

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Egészségügy, baleset

4.1.1.6. A dolgozó orvosok száma korcsoport és nem szerint 2023.04.20. 2024.04.20.
4.1.2.2. A dolgozó orvosok száma korcsoport, nem, vármegye és régió szerint 2023.04.20. 2024.04.20.
4.1.1.34. Vélt egészség nem és korcsoport szerint 2022.09.30. 2023.09.29.
4.1.1.35. Krónikus betegség nem és korcsoport szerint 2022.09.30. 2023.09.29.
4.1.1.36. Korlátozottság nem és korcsoport szerint 2022.09.30. 2023.09.29.
4.1.1.24. A háziorvosi és a házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek egyes betegségei 2022.08.11.
4.1.1.33. Fogyatékossággal élők 2021.04.06. 2023.10.31.
4.1.1.38. A népesség megoszlása alkoholfogyasztási szokások szerint 2021.04.06.
4.1.1.39. A népesség megoszlása tápláltság szerint a testtömeg-index (BMI) alapján 2021.04.06.
4.1.1.40. A népesség megoszlása dohányzási szokások szerint 2021.04.06.

Életkörülmények

5.1.1.2. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, jövedelmi ötöd, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2030 cél) 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.4. Relatív jövedelmi szegénységi arány nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus és lakáshasználat jogcíme szerint 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.5. Súlyos anyagi és szociális deprivációban élők aránya nem, korcsoport, jövedelmi ötöd és háztartástípus szerint (EU2030 cél) 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.7. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (0–64 évesek) (EU2030 cél) 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.8. Relatív szegénységi rés kor és nem szerint 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.10. Túlzsúfolt lakásban élők aránya 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.11. Elégedettség nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.13. Érzelmek nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.14. Társas kapcsolatok nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.15. Bizalom nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.16. Biztonságérzet nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2023.08.11. 2023.11.06.
5.1.1.12. Hasznosságérzet nem, korcsoport, iskolai végzettség, családi állapot és jövedelmi ötöd szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
5.8.1.2. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, jövedelmi ötöd, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.1.5. Súlyos anyagi deprivációban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (EU2020 stratégia) 2022.11.04.
5.8.1.7. A nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya nem, korcsoport, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, háztartástípus szerint (0–59 évesek) (EU2020 stratégia) 2022.11.04.

Gazdasági és nonprofit szervezetek

9.1.1.19. Startupalapítók, vállalkozások megoszlása főbb jellemzők szerint 2023.08.10. 2024.08.10.

Időfelhasználás, időmérleg

10.1.1.3. A 15–74 éves népesség napi átlagos időráfordítása korcsoportok és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.7. A tevékenységet végzők aránya korcsoportok és nemek szerint 2021.04.06.
10.1.1.11. A tevékenységet végzők időráfordítása korcsoportok és nemek szerint 2021.04.06.

Igazságszolgáltatás

11.1.1.2. Az igazságszolgáltatás főbb adatainak hosszú idősora 2023.05.19. 2023.11.03.
11.1.1.4. Regisztrált elkövetők, elkövetések 2023.05.19. 2024.05.19.
11.1.1.5. Regisztrált sértettek, sértetté válások 2023.05.19. 2024.05.19.
11.1.2.2. Regisztrált elkövetők, elkövetések vármegye és régió szerint 2023.05.19. 2024.05.19.
11.1.2.3. Regisztrált sértettek, sértetté válások vármegye és régió szerint 2023.05.19. 2024.05.19.
11.1.1.6. Jogerősen elítéltek 2022.11.02. 2023.11.03.

Jövedelem és fogyasztás

14.1.1.7. Háztartások és személyek száma a referenciaszemély korcsoportja és iskolai végzettsége szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.8. Egy főre jutó bruttó munkajövedelem a referenciaszemély korcsoportja és iskolai végzettsége szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.9. Egy főre jutó bruttó társadalmi és egyéb jövedelmek a referenciaszemély korcsoportja és iskolai végzettsége szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.10. Egy főre jutó bruttó és nettó jövedelem a referenciaszemély korcsoportja és iskolai végzettsége szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.11. A különböző megélhetési szintekhez szükségesnek tartott nettó jövedelemösszeg a referenciaszemély korcsoportja és iskolai végzettsége szerint 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.12. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások és személyek száma 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.13. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó munkajövedelme 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.14. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó társadalmi és egyéb jövedelme 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.15. A gyermekes, a gyermek nélküli, valamint az egyszemélyes háztartások egy főre jutó bruttó és nettó jövedelme 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.16. A különböző megélhetési szintekhez szükségesnek tartott nettó jövedelemösszeg a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04. 2023.11.06.
14.1.1.28. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői a jövedelemszerző tevékenységük, a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele szerint 2022.11.04.
14.1.1.29. Lakással kapcsolatos adatok a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele szerint 2022.11.04.
14.1.1.30. A tartós fogyasztási cikkek éves átlagos állománya a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele szerint 2022.11.04.
14.1.1.31. Az egy főre jutó éves kiadások részletezése COICOP-csoportosítás, a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele szerint 2022.11.04.
14.1.1.32. Az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele szerint 2022.11.04.
14.1.1.33. A gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük szerint 2022.11.04.
14.1.1.34. Lakással kapcsolatos adatok a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.35. A tartós fogyasztási cikkek éves átlagos állománya a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.36. Az egy főre jutó éves kiadások részletezése COICOP-csoportosítás szerint a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.37. Az egy főre jutó éves élelmiszer-fogyasztás mennyisége a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban 2022.11.04.
14.1.1.38. Az aktív, a nyugdíjas, munkanélküli és az egyéb inaktív háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük, jövedelmi ötödök (kvintilisek) szerint 2022.11.04.

Munkaerő

20.2.1.49. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.08.24. 2023.11.23.
20.2.1.53. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.08.24. 2023.11.23.
20.2.1.13. A népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2023.08.18. 2023.11.17.
20.2.1.32. Aktivitási arány korcsoportok szerint, nemenként, negyedévente 2023.08.18. 2023.11.17.
20.2.1.7. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása 2023.07.28. 2023.10.27.
20.2.1.9. A munkanélküliségi rátájának alakulása 2023.07.28. 2023.10.27.
20.1.1.52. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint 2023.04.05. 2024.04.05.
20.1.1.48. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.28. 2024.03.02.
20.1.1.58. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.28. 2024.03.02.
20.1.1.28. A 25–49 éves nők foglalkoztatási rátája 2023.03.03. 2024.03.03.
20.1.1.31. A nem alkalmazottak aránya a 15–64 éves foglalkoztatottakon belül 2023.03.03. 2024.03.03.
20.1.1.32. Az 15–64 éves egy évvel korábban nem foglalkoztatottak közül foglalkoztatottakká válók aránya, (önbesorolás alapján) 2023.03.03. 2024.03.03.
20.1.1.33. A foglalkoztatott nélküli háztartásokban élő 0–17 és 18–59 évesek aránya 2023.03.03. 2024.03.03.
20.8.1.7. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.02.
20.8.1.12. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint 2023.03.02.
20.1.1.5. A népesség gazdasági aktivitása korcsoportok szerint, nemenként 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.14. A foglalkoztatottak távmunkavégzése demográfiai jellemzőik szerint 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.34. A tartósan munkanélküliek aránya a 15–64 éves munkanélkülieken belül 2023.02.24. 2024.02.24.
20.1.1.36. A 15–64 évesek inaktivitási aránya 2023.02.24. 2024.02.24.
20.9.1.7. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.02.23.
20.9.1.11. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint, negyedévente kumulált 2023.02.23.
20.8.1.9. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint 2022.03.16.

Népesség és népmozgalom

22.2.1.2. Halálozások száma nemek és korcsoportok szerint, hetente (2015. 1. hét–2023. 34. hét) 2023.09.20. 2023.09.28.
22.1.1.1. A népesség, népmozgalom főbb mutatói 2023.08.31. 2024.01.27.
22.1.1.2. A népesség száma és átlagos életkora nem szerint 2023.08.31. 2024.03.31.
22.1.1.3. Népesség korév és nem szerint, január 1. 2023.08.31. 2024.06.30.
22.1.1.4. A népesség összetétele főbb korcsoportok szerint, eltartottsági ráták, öregedési index 2023.08.31. 2024.03.31.
22.1.1.9. Halálozások száma és aránya, csecsemőhalandóság, születéskor várható élettartam, halálozás főbb okok szerint 2023.08.31. 2024.03.31.
22.1.2.2. A lakónépesség korcsoport, vármegye és régió szerint, január 1. 2023.08.31. 2024.03.31.
22.1.2.5. Eltartottsági ráták, öregedési index vármegye és régió szerint, január 1. 2023.08.31. 2024.06.30.
22.1.2.6. Születéskor várható átlagos élettartam, átlagéletkor nem, vármegye és régió szerint 2023.08.31. 2024.06.30.
22.1.1.7. Élveszületések az anya és az újszülött főbb jellemzői szerint 2023.07.17. 2024.03.31.
22.1.1.8. Ezer megfelelő korú nőre jutó élveszületések 2023.07.17. 2024.03.31.
22.1.1.11. Az ezer megfelelő korúra jutó halálozás nem és korcsoport szerint, a meghaltak átlagos kora 2023.07.17. 2024.03.31.
22.1.1.14. Ezer megfelelő korú nőre jutó terhességmegszakítás 2023.07.17. 2024.03.31.
22.1.1.18. Bejegyzett élettársi kapcsolatok 2023.07.17. 2024.03.31.
22.1.1.20. Ezer megfelelő korú és nemű házasra jutó válás nem és korcsoport szerint 2023.07.17. 2024.03.31.
22.1.1.17. Ezer megfelelő korú és nemű nem házasra jutó házasságkötés nem és korcsoport szerint 2023.06.30. 2024.03.31.
22.1.3.2. A népesség korcsoportok szerint, 2021 2022.12.21. 2023.12.21.

Oktatás

23.1.1.4. Óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülők a nappali és a felnőttoktatásban, iskoláskorú népesség 2023.09.08. 2024.05.26.
23.1.2.3. Az óvodások és nappali oktatásban résztvevők aránya vármegye és régió szerint 2023.09.08. 2024.09.08.
23.1.1.3. A köznevelési és a szakképző intézményekben alkalmazott pedagógusok és oktatók feladatonként 2023.08.17. 2024.08.17.
23.1.1.5. Végzettek száma és aránya a nappali és a felnőttoktatásban 2023.05.26. 2023.09.29.
23.1.1.27. A 25–64 éves népesség megoszlása iskolai végzettség szerint 2023.04.03. 2024.04.03.
23.1.2.4. Érettségizettek és felsőfokú oklevelet szerzettek aránya vármegye és régió szerint 2022.08.17. 2023.09.29.
23.1.1.30. Felnőttek eredményei a PIAAC felmérésben, 2017 2021.04.06.

Szociális ellátás

25.1.1.16. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok 2023.09.13. 2024.03.06.
25.1.1.25. Szociális alapszolgáltatások és nappali ellátások 2023.07.24. 2024.05.19.
25.1.1.14. Örökbefogadások, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadók 2023.07.10. 2024.04.21.
25.1.1.10. Gyermekjóléti alapellátások 2023.06.15. 2024.04.21.
25.8.1.8. Bölcsőde, családi napközi 2021.04.06.
25.8.1.15. A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő fiatalok 2021.04.06.

Tudomány és technológia

26.1.1.8. Kutató-fejlesztő helyek kutatóinak tényleges, állományi létszáma életkor szerint és nemenként 2023.09.04. 2024.09.04.
26.1.1.15. A tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma 2023.09.04. 2024.09.04.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Továbbvezetett népesség

A továbbszámított népesség száma járások szerint 2023.03.01. 2023.10.16.
A továbbszámított népesség száma települések szerint 2023.03.01. 2023.10.16.
A továbbszámított népesség száma vármegyék és a település jogállása szerint 2023.03.01. 2023.10.16.
A továbbszámított népesség száma népességnagyság-kategória szerint 2022.10.24. 2023.10.16.
A továbbszámított 15 éves és idősebb népesség száma családi állapot szerint 2022.10.24. 2023.10.16.

Élveszületés

Az élveszületések adatai járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Az élveszületések adatai vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Az élveszületések adatai népességnagyság-kategóriák szerint 2022.10.25. 2023.10.16.

Halálozás

Csecsemőhalálozás járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Csecsemőhalálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Halálozás járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Halálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Születés körüli halálozás járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Születés körüli halálozás vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Csecsemőhalálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.01.25. 2023.10.16.
Születés körüli halálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2023.01.25. 2023.10.16.
Halálozás népességnagyság-kategóriák szerint 2022.10.25. 2023.10.16.

Házasságkötés

Házasság vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Házasságkötések száma járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Házasság népességnagyság-kategóriák szerint 2022.10.25. 2023.10.16.

Válás

Válás vármegyék és jogállás szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Válások száma járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Válás népességnagyság-kategóriák szerint 2022.10.25. 2023.10.16.

Magzati veszteség

A késői magzati halálozások adatai vármegyék és a település jogállása szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
A korai és középidős magzati halálozások adatai vármegyék és a település jogállása szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
A terhességmegszakítások adatai vármegyék és a település jogállása szerint 2023.03.02. 2023.10.16.
Késői magzati halálozások adatai járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Korai és középidős magzati halálozások adatai járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
Terhességmegszakítások adatai járások szerint 2015-től 2023.03.02. 2023.10.16.
A korai és középidős magzati halálozások adatai népességnagyság-kategória szerint 2023.02.13. 2023.10.16.
A terhességmegszakítások adatai népességnagyság-kategória szerint 2023.02.13. 2023.10.16.
A késői magzati halálozások adatai népességnagyság-kategória szerint 2022.10.25. 2023.10.16.

Belföldi vándorlás

Budapest kerületein belüli költözés 2023.07.07.
Költözések adatai települések jogállása szerint 2023.07.07.
Költözések adatai települések népességnagysága szerint 2023.07.07.
Költözések adatai területi egységen belül 2023.07.07.
Vándorlások adatai 2023.07.07.
Vándorlások adatai a települések jogállása szerint 2023.07.07.
Vándorlások adatai a települések népességnagysága szerint 2023.07.07.
Vándorlások adatai területi egységenként 2023.07.07.

Nemzetközi vándorlás

Külföldi állampolgárok vándorlása 2023.07.07.
Magyar állampolgárságot kapott személyek 2023.07.07.

Munkaerő-piaci részvétel

15-64 éves népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (Aktivitás 21) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-64 éves népesség gazdasági aktivitása összevont korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves alkalmazottak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves alkalmazottak száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves foglalkoztatottak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves foglalkoztatottak száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma nemek szerint (Aktivitás 21) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves gazdaságilag nem aktívak száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves gazdaságilag nem aktívak száma nemek szerint (Aktivitás 21) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves munkanélküliek száma korcsoportok szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves munkanélküliek száma nemek szerint (Aktivitás 21, TEÁOR 08, FEOR 08) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása nemek szerint (Aktivitás 21) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása összevont korcsoportok szerint (Aktivitás 21) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-89 éves népesség száma gazdasági aktivitás szerint, nemenként (Aktivitás 21) 2023.08.18. 2023.11.17.
15-74 éves alkalmazottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2023.02.24.
15-74 éves foglalkoztatottak száma megyék szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2023.02.24.
15-74 éves foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint (Aktivitás 21, Nemzetgazdasági ág esetén TEÁOR 08) 2023.02.24.
15-74 éves gazdaságilag aktívak száma megyék szerint (Aktivitás 21) 2023.02.24.
15-74 éves népesség gazdasági aktivitása megyék szerint (Aktivitás 21) 2023.02.24.

Iskolarendszerű oktatás - köznevelés, szakképzés

Gyermekek, tanulók száma életkoruk szerint 2022.10.27. 2023.10.12.

Iskolarendszerű oktatás - felsőoktatás

Hallgatók száma életkoruk szerint 2022.10.12. 2023.10.12.

Egészségügyi alapellátás

Háziorvosokhoz bejelentkezettek 2023.08.17.
Házi gyermekorvosokhoz bejelentkezettek 2017.03.07. 2023.08.11.

Jövedelmek, szegénység

Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés korcsoport szerint 2022.01.19. 2023.08.31.

Gyermekjóléti ellátások és gyermekvédelem

Gyermekvédelmi szakellátásban élők adatai 2023.02.28. 2023.09.22.

Könyvkiadás

Ifjúsági és gyermekirodalom 2023.04.21.

Adatvizualizációk

130 év interaktív korfája
A magyar régiók és vármegyék interaktív korfája
Nemzetközi gyermeknap, 2023
Mindig SZÁMÍThatunk rájuk… Anyák napja alkalmából köszöntjük az édesanyákat!
Magyar statisztikai évkönyv, 2021 – grafikonok
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
Idősek világnapja, október 1.
Bölcsődék – ahol a legkisebbeket gondozzák
Vigyázzunk az idősebbekre!