Ugrás a tartalomhoz

Osztályozások - Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere (TESZOR’15), Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ’03)

Felhasználási feltételek
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ezen az oldalon található tartalom felhasználásával egyidejűleg Ön elfogadja, tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el az itt részletezett felhasználási feltételeket


Rövid leírás

A Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere az EU tevékenység szerinti termékosztályozásának, a CPA (Classification of Products by Activity) magyar nyelvű változata. A 451/2008/EK rendelet alapján 2008-tól a TESZOR-t kell alkalmazni a statisztikában. Ezt módosította az 1209/2014/EU rendelet, amely szerint 2015. január 1-jétől új aktualizált TESZOR struktúrát kell alkalmazni.

TESZOR rövid leírás (pdf, 152 KB)

Struktúra

Az osztályozás elemeinek kód számát és megnevezését tartalmazza
A CPA rendeletben meghatározott struktúrája az 1–4. számjegyen megegyezik a NACE Rev.2 struktúrájával. Az 5. számjegyen a csoportok, a 6. számjegyen pedig az alcsoport jelennek meg.

TESZOR’15 struktúra (pdf, 373 KB)

Tartalom

Az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása. Segítséget ad az osztályozás kategóriáiba történő besorolásához.

TESZOR’15 tartalom (pdf, 1 156 KB)

TESZOR’15 2018-2021 változás lista (pdf, 97 KB)

TESZOR’15 2016-2018 változás lista (pdf, 100 KB)

TESZOR’15 2015-2016. évi változás lista (pdf, 100 KB)

TESZOR’15 2015. évi változás lista (pdf, 142 KB)

Keresőprogram

Az osztályozásban való gyors eligazodást szolgálja. A kódszám és szöveg szerinti keresés eredményeként megjeleníti az osztályozásban található összes, ilyen kódszám- illetve szövegrészletet tartalmazó elemeket.

TESZOR’15 keresőprogram

Módszertani útmutatók

Az itt található anyagok az osztályozás alkalmazásának elveit, szabályait tartalmazzák.

Módszertani útmutató (pdf, 336 KB)

Fordítókulcs(ok)

Megfeleltetési tábla az osztályozás jelenleg érvényes illetve korábbi változatának elemei között.

 

Az SZJ’03 kódok TESZOR’15 kódokra átváltását segítő fordítókulcs:
SZJ’03 – TESZOR’08 – TESZOR’15 fordítókulcs (xlsx, 157 KB)

 

Megfeleltetési tábla TESZOR’08 és TESZOR’15 között.

TESZOR’08 - TESZOR’15 fordítókulcs (pdf, 640 KB); TESZOR’08 - TESZOR’15 fordítókulcs (xlsx, 268 KB)

 

Megfeleltetési tábla a TESZOR és a Kombinált Nomenklatúra között.

TESZOR’15 - KN’23 fordítókulcs (xlsx, 563 KB)
KN’23 - TESZOR’15 fordítókulcs (xlsx, 568 KB)

 

TESZOR’15 - KN’22 fordítókulcs (xlsx, 585 KB)
KN’22 - TESZOR’15 fordítókulcs (xlsx, 583 KB)

 

Megfeleltetési tábla TESZOR termék kódjai és a hozzájuk tartozó kereskedelmi, javítás és karbantartási, bérbeadási és üzembe helyezési kódok között.

Összesített Termékek kereskedelme Termékek kiskereskedelme
Ügynöki nagykereskedelem termékei Nagykereskedelem termékei Kiskereskedelem termékei
Bérbeadás termékei Üzembe helyezés termékei Javítás, karbantartás termékei
Termékek bérbeadása Termékek üzembe helyezése Termékek javítása, karbantartása

Irányadó jogszabály

Az osztályozás alkalmazását elrendelő joganyag:

Régi változatok

Az osztályozás korábbi változatait itt találja.


TESZOR’08

TESZOR’08 struktúra - TESZOR felépítése (pdf, 348 KB)

TESZOR’08 tartalom - A TESZOR részletes leírása (pdf, 805 KB)

SZJ’03-TESZOR’08 fordítókulcs (pdf, 259 KB)


Szolgáltatások Jegyzéke

SZJ’03 (pdf, 1576 KB)

A Szolgáltatások Jegyzékét hatályon kívül helyezte a 4/2010. (IV. 21.) KSH közlemény, és felváltotta a Termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere (TESZOR). A statisztikában 2008. január 1-jétől a TESZOR-t alkalmazzuk, amely az EU termékosztályozásának, a CPA 2008-nak magyar nyelvű változata (Classification of Products by Activity).

Helyesbítés (pdf, 248 KB) - SZJ’03 és SZJ’03 második, javított kiadás közötti eltérések
4/2010. (IV. 21.) KSH közlemény a Szolgáltatások Jegyzékéről szóló 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény, valamint a Szolgáltatások Jegyzéke módosításáról szóló 9001/2003. (SK 3.) KSH közlemény hatályon kívül (pdf, 92 KB)

Kapcsolódó nemzetközi osztályozások

CPA Ver.2.1

Az osztályozás használatához további segítséget kérhet.

Információszolgálat