Ugrás a tartalomhoz

Országos Statisztikai Tanács

Az Országos Statisztikai Tanács megalakítását az 1874. évi XXV., az országos statisztika ügyének szervezéséről szóló törvény mondta ki. A tanács, "az egyes szakministeriumok képviselőiből, valamint a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister által kinevezett szakférfiakból" állt. Feladata "a központi statistikai hivatal utján meginditandó országos felvételek", valamint "a szakministeriumok által saját czéljaikra elrendelt uj felvételek" tervezeteinek véleményezése volt.

Az OST szerepét és feladatellátását a további statisztikai törvények is megerősítették.

A II. világháború után az OST addigi feladatait a Statisztikai Koordinációs Bizottság vette át. A bizottság megalakítását a 27/1973. (X. 12.) számú minisztertanácsi rendelet állapította meg. A KSH mellett tanácsadó és véleményező testületként működő szerv "az állami statisztika egységes rendszerét alapvetően érintő irányelveket és elvi állásfoglalásokat" dolgozott ki, statisztikai kérdésekben nyilvánított véleményt.

A rendszerváltás után megváltozott az adatszolgáltatási rendszer, szükségessé téve az Országos Statisztikai Tanács régi szerepének visszaállítását, ezért az 2016.évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról  a múlt hagyományainak megfelelően fogalmazza meg a testület feladatait és a tanácsban képviselt szervezetek sorát.


Az Országos Statisztikai Tanács munkáját Ügyrendje alapján végzi.