Ugrás a tartalomhoz

Közérdekű adatok – Jogszabályok, jogszabálytervezetek

A Központi Statisztikai Hivatal mint közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben közérdekű adatnak minősülő adatait saját internetes honlapján teszi közzé, biztosítva ezzel a közvélemény gyors és pontos tájékoztatását. A közérdekű adatok a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkoznak.

A közérdekű adatok megismerésére, közzétételére vonatkozó jogszabályok:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. §-a,
  • valamint a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a.
  • a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény.

Jogszabálytervezetek

A Központi Statisztikai Hivatal alaptevékenységéhez kapcsolódó jogszabály-tervezetek a kormany.hu portálon keresztül érhetők el.