Ugrás a tartalomhoz

Népszámlálások

A népszámlálás olyan rendszeresen, általában 10 évente ismétlődő, teljes körű állapotfelvétel, amely egy ország népességének egészére kiterjed és egy előre meghatározott időpontra vonatkozik. A népszámlálás a legnagyobb lakossági adatgyűjtés, célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.

Fontosabb adatok

A lakónépesség száma

A mutató leírása

A népszámlálási lakónépesség az életvitelszerű lakóhely alapján, a bejelentettségtől függetlenül megállapított népesség.
Adatok forrása: Népszámlálás 2022
Legfrissebb adat: 2022

A lakásállomány nagysága

A mutató leírása

A lakásállomány a lakott és a nem lakott lakások összessége.
Adatok forrása: Népszámlálás 2022
Legfrissebb adat: 2022

Száz lakott lakásra jutó lakók száma

A mutató leírása

A száz lakott lakásra jutó lakók számának alakulása a népszámlálások idején. Lakott a lakás, ha abban legalább egy személy rendszeresen, életvitelszerűen élt az összeírás időpontjában.
Adatok forrása: Népszámlálás 2022
Legfrissebb adat: 2022

A lakott lakások átlagos alapterülete

A mutató leírása

A lakás alapterülete a lakáshoz tartozó valamennyi helyiség alapterületének egész m²-ben kifejezett nagysága.
Adatok forrása: Népszámlálás 2022
Legfrissebb adat: 2022

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Kapcsolódó adatfelvételek

Kiadványok

Megjelent
A népszámlálások vallási adatainak eredményei térképeken 2024.04.08.
Népszámlálás 2022 – Végleges adatok: A népesség főbb jellemzői 2023.09.26.
Népszámlálás 2022 – Előzetes adatok: A népesség és a lakások főbb jellemzői 2023.06.06.
Népszámlálás 2022 – Előzetes adatok – interaktív 2023.02.16.
Népszámlálás 2022 – Előzetes adatok – nyomtatható 2023.02.16.

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Lakásállomány

18.1.1.2. Lakásállomány, laksűrűség, január 1. 2024.04.19. 2024.07.05.
18.1.2.1. Lakásállomány, laksűrűség vármegye és régió szerint, január 1. 2024.04.19. 2024.07.05.

Népesség

22.1.1.2. A népesség száma és átlagos életkora nem szerint 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.4. A népesség összetétele főbb korcsoportok szerint, eltartottsági ráták, öregedési index 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.5. A 15 éves és idősebb népesség összetétele családi állapot szerint, január 1. 2024.03.28. 2024.06.28.
22.1.1.3. Népesség korév és nem szerint, január 1. 2023.08.31. 2024.06.28.

Összefoglaló tábla

18.1.1.1. A lakások összefoglaló adatai 2024.04.29. 2024.07.25.
22.1.1.1. A népesség, népmozgalom főbb mutatói 2024.03.28. 2024.06.28.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

Népesség száma, összetétele - népszámlálás

Mikrocenzus népességadatai a fontosabb család- és háztartásjellemzők szerint régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus népességadatai a fontosabb demográfiai jellemzők szerint régiónként 2019.02.28.
Népesség a fontosabb család- és háztartásjellemzők szerint régiónként 2014.04.14.
Népesség a fontosabb demográfiai és család jellemzők szerint megyénkként 2014.04.14.
Népesség a fontosabb demográfiai és iskolázottsági és gazdasági aktivitási jellemzők szerint régiónként 2014.04.14.
Mikrocenzus népességadatai országos egyéni választókerületenként 2012.01.27.
Mikrocenzus népességadatai település jogállásonként 2009.09.11.

Háztartástípus, családösszetétel, életviszonyok - népszámlálás

Mikrocenzus családadatai régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus háztartásadatai régiónként 2019.02.28.
Népszámlálás családadatai régiónként 2019.02.28.
Népszámlálás háztartásadatai régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus családadatai országos egyéni választókerületenként 2009.07.03.
Mikrocenzus családadatai település jogállásonként 2009.07.03.
Mikrocenzus háztartásadatai település jogállásonként 2009.07.03.
Mikrocenzus háztartásadatai országos egyéni választókerületenként 2009.07.03.

Mobilitás - népszámlálás

Népesség a fontosabb vándorlási jellemzők szerint megyénkként 2014.04.14.

Foglalkoztatás - népszámlálás

Mikrocenzus népességadatai a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzői szerint régiónként 2019.02.28.
Népesség a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzők a lakóhely népességnagyság-csoportja és régiója szerint 2014.04.14.
Népesség a fontosabb foglalkoztatottsági jellemzők szerint a munkahely régiója szerint 2014.04.14.
Népesség fontosabb foglalkoztatottsági jellemzői a lakóhely régiója szerint 2014.04.14.

Iskolázottság - népszámlálás

Mikrocenzus népességadatai a fontosabb iskolázottsági jellemzők szerint, régiónként 2019.02.28.
Népesség a fontosabb demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatottsági jellemzők szerint, régiónként 2014.04.14.

Épület, lakás - népszámlálás

Mikrocenzus lakásadatai a lakott lakások felszereltsége szerint régiónként 2019.02.28.
Mikrocenzus lakásadatai a lakott lakások főbb jellemzői szerint régiónként 2019.02.28.
A lakott lakások fontosabb jellemzői, megyénként 2014.04.14.
A lakott lakások fontosabb jellemzői, régiónként 2014.04.14.

Cenzusok adatai

Cenzus
A foglalkoztatottak napi ingázása és közlekedése Népszámlálás 2011
A fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk Népszámlálás 2011
A családtípusok jellemzői Népszámlálás 2011
A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
A népesség iskolázottsága Népszámlálás 2011
A népesség gazdasági aktivitása Népszámlálás 2011
Lakásviszonyok Népszámlálás 2011
Fogyatékossággal élők Népszámlálás 2011
Vallás, felekezet Népszámlálás 2011
Nemzetiségi adatok Népszámlálás 2011
Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás Népszámlálás 2011
Iskolázottsági adatok Népszámlálás 2011
Az országgyűlési egyéni választókerületek adatai Népszámlálás 2011
Lakások és lakóik Népszámlálás 2011
Demográfiai adatok Népszámlálás 2011
Háztartások, családok életkörülményei Népszámlálás 2011
Országos, területi adatok Népszámlálás 2011
1. Előzetes adatok Népszámlálás 2011
2. Előzetes adatok, A népesség és a lakásállomány jellemzői Népszámlálás 2011
3. Országos adatok Népszámlálás 2011
4. Demográfiai adatok Népszámlálás 2011
5. Háztartások, családok életkörülményei Népszámlálás 2011
6. A lakások és lakóik Népszámlálás 2011
7. Iskolázottsági adatok Népszámlálás 2011
8. Foglalkoztatás, munkanélküliség, ingázás Népszámlálás 2011
9. Nemzetiségi adatok Népszámlálás 2011
10. Vallás, felekezet Népszámlálás 2011
11. Fogyatékossággal élők Népszámlálás 2011
12. Lakásviszonyok Népszámlálás 2011
13. A népesség gazdasági aktivitása Népszámlálás 2011
14. A népesség iskolázottsága Népszámlálás 2011
15. A társadalom rétegződése Népszámlálás 2011
16. A családtípusok jellemzői Népszámlálás 2011
17. A fogyatékossággal élők helyzete és szociális ellátásuk Népszámlálás 2011
18. A foglalkoztatottak napi ingázása és közlekedése Népszámlálás 2011
19. Műhelytanulmányok Népszámlálás 2011
2. A népesség és a lakások jellemzői Mikrocenzus 2016
3. Demográfiai adatok Mikrocenzus 2016
4. Iskolázottsági adatok Mikrocenzus 2016
5. A népesség gazdasági aktivitása Mikrocenzus 2016
6. A háztartások és a családok adatai Mikrocenzus 2016
7. Lakáskörülmények Mikrocenzus 2016
8. A fogyatékos és az egészségi ok miatt korlátozott népesség jellemzői Mikrocenzus 2016
9. A foglalkozási szerkezet változása és jellemzői Magyarországon Mikrocenzus 2016
12. Nemzetiségi adatok Mikrocenzus 2016
13. A foglalkozások presztízse Mikrocenzus 2016

Adatvizualizációk

Nemzetközi gyermeknap, 2024. május 26.
Anyák napja, 2024
A települések legfontosabb adatai – Népszámlálás 2022
A vallásos népesség aránya és megoszlása, 2022
A népesség korösszetételének alakulása, 1870–2022
Népszámlálási térképek
A világ népessége régiók szerint, 1950–2100
A világ legnépesebb országai, 1950-2100
A népszámlálás adatkörei – A 2011-es népszámlálási adatbázis metaadat-gráfja
Lassuló ütemben nő a világ népessége – Népesedési világnap, július 11.
Mikrocenzus 2016 – Családtípusok Magyarországon
Mikrocenzus 2016 – Területi összehasonlítás
Mikrocenzus 2016 – A magyar népesség iskolázottsága
Mikrocenzus 2016 – A népesség korösszetételének alakulása
Mikrocenzus 2016 – területi grafikonok
Népszámlálás 2011 – területi grafikonok