Az áprilisi mélypont óta nő a foglalkoztatottak száma. Augusztusban – idén először – ismét több mint 4,5 millióan dolgoztak. A 2020. augusztusi szám már csak 18 ezer fővel (0,4%-kal) volt alacsonyabb a tavaly augusztusinál1

A foglalkoztatottak számának havi alakulása

2020. augusztusban a 15–64 évesek (70,7%) és ezen belül mindkét nem foglalkoztatási rátája egyaránt 0,2 százalékponttal magasabb volt az egy évvel korábbinál1

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának havi alakulása nemek szerint

2020. márciustól júniusig intenzíven emelkedett, július óta csökken a munkanélküliek létszáma; augusztusban a mérséklődés ellenére 28 ezer fővel többen kerestek munkát, mint egy évvel korábban1

A munkanélküliek számának havi alakulása

2020. júliusban és augusztusban csökkent a 15–74 évesek munkanélküliségi rátája, ennek ellenére az augusztusi 4,0%-os ráta 0,6 százalékponttal magasabb az egy évvel korábbinál1

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának havi alakulása nemek szerint

2020. augusztusban a potenciális munkaerő-tartalék – a munkanélküliek, valamint a dolgozni szándékozó, de aktívan munkát nem keresők számának csökkenése miatt – több mint 70 ezer fővel alacsonyabb volt az előző havinál1

A potenciális munkaerő-tartalék havi alakulása

2020. augusztusban a potenciális munkaerő-tartalék aránya 4,6% volt, ezen belül Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön volt a legmagasabb; mindössze Dél-Dunántúlon csökkent a mutató értéke az előző év azonos időszakához képest1

A potenciális munkaerő-tartalék aránya régiók szerint (a 15–74 éves népességen belül)

1A 2020. augusztusi időszakra vonatkozó adat előzetes gyorsbecslésen alapul.

2020. augusztusban további 5,5%-ra csökkent az otthonról dolgozók aránya, közel 12 százalékponttal maradt el a májusi csúcstól, de két és félszerese volt az egy évvel korábbinak1

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának havi alakulása

2020. augusztusban Budapesten a foglalkoztatottak közel 16%-a dolgozott távmunkában vagy home office keretében, miközben Dél-Alföldön 1,2%-uk1

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya régiók szerint (a 15–74 éves foglalkoztatottakon belül)

1A 2020. augusztusi időszakra vonatkozó adat előzetes gyorsbecslésen alapul.

A részmunkaidőben dolgozók aránya a foglalkoztatottakon belül továbbra is alacsony, jóllehet a június–augusztusi időszakot jellemző 6,0%-os érték 0,6 százalékponttal magasabb volt az egy évvel korábbinál1

Részmunkaidőben dolgozók arányának alakulása

A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya a 2020. június–augusztusi időszakban Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb (7,4%), az előző év azonos időszakához képest azonban Dél-Alföldön következett be a legnagyobb mértékű növekedés1

A részmunkaidőben foglalkoztatottak arányának alakulása régiók szerint (a 15–74 éves foglalkoztatottakon belül, 3 havi átlagadat alapján)

1A 2020. június–augusztusi időszakra vonatkozó adat előzetes gyorsbecslésen alapul.

Összességében kis mértékben nőtt a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjainak száma június–augusztusban az előző időszakhoz képest, de jelentősek az ágazati különbségek1

A magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjainak létszámváltozása a releváns nemzetgazdasági ágakban

A foglalkoztatott nélküli háztartásokban élő gyermekek aránya 6,1% volt a június-augusztusi időszakban1

A foglalkoztatott nélküli háztartásokban élő 0–17 évesek aránya