2021 májusában az előző hónaphoz képest 47 ezer fővel, az előző év azonos hónapjához képest 55 ezer fővel többen dolgoztak

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2021. májusban a 72,6%-os foglalkoztatási ráta az egy hónappal korábbinál 0,7 százalékponttal, az egy évvel korábbinál pedig 1,6 százalékponttal magasabb volt

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának havi alakulása nemek szerint

2021. májusban a foglalkoztatási ráta – a 15–24 éves fiatalok kivételével – valamennyi kiemelt korcsoportban nőtt az egy évvel korábbihoz képest

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának havi alakulása korcsoportok szerint

2021 májusában a foglalkoztatási ráta Budapesten volt a legmagasabb (77,6%) és Nógrád megyében a legalacsonyabb (60,8%)

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátájának alakulása megyék szerint, 2021. május

2021. májusban a hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 434 ezer fő dolgozott, 36 ezer fővel több, mint egy hónappal korábban. Ezen kívül a külföldön dolgozók (87 ezer fős) száma szintén nőtt (16 ezer fővel), ugyanakkor a közfoglalkoztatottaké (85 ezer fő) 5 ezer fővel elmaradt a 2021. áprilisitól.

A 15–74 éves foglalkoztatottak számának havi alakulása

2021. májusban a távmunkában vagy home office keretében dolgozók aránya 9,4% volt, 7,2 százalékponttal alacsonyabb a 2020. májusi csúcsnál

A távmunkában vagy home office keretében dolgozók arányának havi alakulása

A legnagyobb mértékű létszámcsökkenést a szálláshely szolgáltatás, a sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység és a szociális ellátás területek szenvedték el, ahol összesen 45 ezer fővel volt alacsonyabb a foglalkoztatottak száma, mint egy évvel korábban

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak szerint

2021. májusban az előző hónaphoz képest 53 ezer fővel, az előző év azonos hónapjához képest pedig 105 ezer fővel csökkent a nem dolgozók száma

A 15–74 éves nem foglalkoztatottak (munkanélküliek és inaktívak) számának havi alakulása

2021. májusban a munkanélküliek 189 ezer fős létszáma 22 ezer fővel volt alacsonyabb az egy hónappal korábbinál, és 26 ezer fővel az egy évvel korábbinál

A 15–74 éves munkanélküliek számának havi alakulása

2021. májusban a munkanélküliségi ráta 3,9% volt, 0,5 százalékponttal alacsonyabb az egy hónappal korábbinál, és 0,6 százalékponttal kevesebb az egy évvel ezelőttinél

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának havi alakulása nemek szerint

2021. májusban a munkanélküliségi ráta Nógrád megyében volt a legmagasabb (13,3%), és a legnagyobb emelkedés is itt mutatkozott egy év alatt

A 15–64 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása megyék szerint, 2021. május
A 15–64 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása megyék szerint, 2021. május

2021 májusában a potenciális munkaerő-tartalék az előző hónaphoz képest 38 ezer fővel, az előző év azonos időszakához képest pedig 51 ezer fővel csökkent

A potenciális munkaerő-tartalék havi alakulása a 15–74 éves népességen belül

2021 májusában a potenciális munkaerő-tartalék aránya országosan 5,0%-ot tett ki, ezen belül Észak-Alföldön volt a legmagasabb (7,6%) és Közép-Dunántúlon a legalacsonyabb (3,1%). Egyedül az Észak-Alföldön történt – 0,8 százalékpontos – emelkedés az elmúlt egy év alatt.

A potenciális munkaerő-tartalék aránya régiók szerint a 15–74 éves népességen belül, 2021. május
A potenciális munkaerő-tartalék aránya régiók szerint a 15–74 éves népességen belül, 2021. május

2021. májusban Magyarország 3,9%-os munkanélküliségi rátájával a hatodik helyen állt az uniós tagországok rangsorában

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. május

2021. májusban Magyarország munkanélküliségi rátája (3,9%) alacsonyabb volt az uniós átlagnál (7,1%), és csak Csehország, Hollandia, Németország, Lengyelország és Málta munkanélküliségi adatai voltak jobbak

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban

2021. májusban az Európai Unió tagállamainak közel felében nőtt a munkanélküliségi ráta az előző év azonos hónapjához képest, leginkább Írországban

A 15–74 évesek munkanélküliségi rátájának változása az uniós tagállamokban az előző év azonos hónapjához képest, 2021. május

2021. májusban a fiatalok munkanélkülisége Csehországban volt a legalacsonyabb (5,9%), és Spanyolországban a legmagasabb (37,3%). Az előző év azonos hónapjához képest a fiatalok munkanélküliségi rátája legnagyobb mértékben Lengyelországban nőtt (3,5 százalékponttal), míg leginkább Finnországban csökkent (11,2 százalékponttal).

A 15–24 éves fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása az Európai Unió tagállamaiban, 2021. május*

A májusi munkanélküliségi rátákban Görögországban mutatkozott a legnagyobb eltérés a férfiak, Finnországban pedig a nők javára

A 15–74 éves nők munkanélküliségi rátájának eltérése a férfiakétól az EU tagállamaiban, 2021. május

2021 áprilisában a bruttó átlagkereset (440 600 forint) az egy évvel korábbinál 10,1%-kal, az előző havinál 1,3%-kal volt magasabb

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresetének alakulása*

2021 áprilisában a havi bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 457 300, míg a költségvetésben 408 600 forintot ért el, ez 9,0, illetve 12,7%-kal volt magasabb, mint egy évvel azelőtt

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete szektoronként, 2021. április

2021 áprilisában a bruttó átlagkereset 10,1, a reálkereset pedig 4,8%-kal haladta meg az egy évvel korábbit

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag- és nettó reálkeresetének alakulása*

A számfejtett bruttó keresettömeg (1,3 ezer milliárd forint) 2021 áprilisában kiemelkedően, 17,2%-kal nőtt az egy évvel korábbi alacsony bázishoz képest, összefüggésben az első hullám járványintézkedéseinek munkaerőpiaci hatásaival

Bruttó keresettömeg alakulása*

2021 áprilisában az átlagkereset 10,1%-kal, míg a keresettömeg 17,2%-kal nőtt az előző év áprilisához képest. Áprilisban a keresettömeg növekedése jelentősen meghaladta az átlagét, az alacsonyabb tavaly áprilisi bázis miatt.

Bruttó keresettömeg és az átlagkereset alakulása*