Az ipari termelés márciusi volumene 3,6%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest

Az ipari termelés volumenváltozása

Márciusban ismét kiemelkedő volt az ipari termelés

Az ipari termelés volumenváltozása

Márciusban a belföldi értékesítés kimagasló volt, az exportértékesítés viszont elmaradt az előző hónapétól

Az ipari belföldi és exportértékesítés volumenváltozása

Az export rendelésállomány márciusi volumene meghaladta az egy évvel korábbit, miközben a belföldi rendelésállományé elmaradt attól

A kiemelt feldolgozóipari ágazatok* hó végi rendelésállományának változása

Márciusban kiemelkedően teljesített a villamos berendezés gyártása és az élelmiszeripar, viszont a járműgyártás, valamint a gumi,- műanyag és építőanyag gyártása elmaradt a bázis időszaktól

A termelés volumenváltozása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2022. március

Márciusban az élelmiszeripar és a villamos berendezés gyártása járult hozzá legnagyobb mértékben a feldolgozóipari termelés növekedéséhez

Az alágak hozzájárulása a feldolgozóipari termelés volumenváltozásához havonta

A legnagyobb feldogozóipari alágak termelése megközelítette, illetve felülmúlta a járvány előtti szintet, kivéve a járműgyártást, ahol az alapanyag ellátás okozott gondot az elmúlt hónapokban

Az öt legnagyobb feldolgozóipari alág termelésének volumenváltozása

Az építőipari termelés márciusi volumene az egy évvel korábbi bázist 10,5%-kal haladta meg

Az építőipari termelés volumenváltozása

Az épületek és az egyéb építmények építésének volumene is növekedett márciusban az egy évvel korábbihoz képest

Az építőipari termelés volumenváltozása építményfőcsoportonként

Az építőipari vállalkozások március végi szerződésállománya 6,4%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál

Az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállományának volumenváltozása építményfőcsoportonként