Az ipari termelés volumene novemberben 0,5%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, a belföldi értékesítés és az exportértékesítés növekedése mellett

Az ipari termelés, a belföldi és az exportértékesítés volumenváltozása

Novemberben az ipari termelés volumene újra alacsonyabb volt az előző havinál, a belföldi értékesítés meghaladta, míg az exportértékesítés elmaradt attól

Az ipari termelés, a belföldi és az exportértékesítés volumenváltozása

Az összes rendelésállomány novemberi volumene 20%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, az export rendelésállomány növekedése és a belföldi rendelésállomány csökkenése mellett

A kiemelt feldolgozóipari ágazatok* hó végi rendelésállományának változása

Novemberben ismét kiemelkedően teljesített a villamos berendezés gyártása a bővülő kapacitások eredményeként, valamint a járműgyártás

A termelés volumenváltozása a feldolgozóipar jelentősebb alágaiban, 2022. november

Novemberben a legnagyobb feldolgozóipari alágak termelési szintje a járműgyártás és az élelmiszeripar kivételével elmaradt az előző havitól

Az öt legnagyobb feldolgozóipari alág termelésének volumenváltozása

Az építőipari termelés novemberi volumene 7,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építéséé 19%-kal nőtt, az egyéb építményeké 6,9%-kal csökkent

Az építőipari termelés volumenváltozása építményfőcsoportonként

Az építőipari vállalkozások november végi szerződésállománya 1,0%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva

Az építőipari vállalkozások hó végi szerződésállományának volumenváltozása építményfőcsoportonként