Márciusban a behozatal növekedési üteme 2,1%-osra mérséklődött, amiben az egy évvel korábbi, energiár-robbanással összefüggésbe hozható magas bázis is szerepet játszott

A termékexport és -import euróértékének változása az előző év azonos hónapjához képest
Frissítve: 2023. 05. 09.

Márciusban korábban nem tapasztalt mértékben, 1,7 milliárd euróval javult a mérleg az egy évvel korábbihoz képest

A termék-külkereskedelem euróban számított egyenlege
Frissítve: 2023. 05. 09.

5,2%-kal nőtt februárban az export volumene az előző év februárhoz képest

A termékexport és -import volumenének változása az előző év azonos hónapjához képest
Frissítve: 2023. 05. 02.

A gépek és szállítóeszközök exportértéke 21%-kal – 1,3 milliárd euróval – volt több februárban az egy évvel korábbinál

A külkereskedelmi termékforgalom euróértéke árufőcsoportonként
Frissítve: 2023. 05. 02.

Februárban a kivitel és a behozatal két legjelentősebb forgalmú árucsoportja egyaránt a villamos gép, készülék és műszer, valamint a közúti jármű volt

A termékexportban és -importban legfontosabb árucsoportok részesedése a forgalomból, 2023. február
Frissítve: 2023. 05. 02.

A mérleg februári javulása az EU-s országok viszonylatában keletkezett többlet 1,0 milliárd eurós növekedése miatt következett be

A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege a főbb országcsoportok szerint
Frissítve: 2023. 05. 02.

A tíz legfontosabb export- és importpartnerünk túlnyomó többsége EU-s tagállam

A termékexportban és -importban legfontosabb partnerországok részesedése a forgalomból, 2023. február
Frissítve: 2023. 05. 02.

Közel két évnyi cserearányromlást követően 2023 első két hónapjában kismértékű javulás következett be

A termékexport és -import forintban számított árváltozása az előző év azonos hónapjához képest
Frissítve: 2023. 05. 02.

A 2022. IV. negyedéves szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom meghaladta mind az egy évvel korábbit, mind a járványt megelőző, 2019. IV. negyedévit

A szolgáltatásexport és -import euróértékének változása az előző év azonos negyedévéhez képest
Frissítve: 2023. 03. 02.

A 2022. IV. negyedéves aktívum 724 millió euróval több volt az egy évvel korábbinál, amellyel a IV. negyedéves idősort tekintve korábban nem tapasztalt nagyságú többlet keletkezett

A szolgáltatás-külkereskedelem euróban számított egyenlege
Frissítve: 2023. 03. 02.

Exportban a szállítási szolgáltatások, importban a turizmus bővült a legnagyobb mértékben

A szolgáltatásexport és -import euróértékének változása szolgáltatáscsoportonként, 2022. IV. negyedév
Frissítve: 2023. 03. 02.