A termékimport értéke másfél éve nagyobb mértékben nő, mint az exporté

A termékexport és -import euróértékének változása az előző év azonos hónapjához képest

Novemberben 1,2 milliárd euróval romlott a mérleg az egy évvel korábbihoz képest

A termék-külkereskedelem euróban számított egyenlege

Az export volumennövekedése októberben is meghaladta az importét

A termékexport és -import volumenének változása az előző év azonos hónapjához képest

Októberben a gépek és szállítóeszközök exportértéke 34%-kal – 1,9 milliárd euróval – volt több az egy évvel korábbinál

A külkereskedelmi termékforgalom euróértéke árufőcsoportonként

Az októberi exportból a legnagyobb arányban a közúti jármű árucsoport részesedett

A termékexportban és -importban legfontosabb árucsoportok részesedése a forgalomból, 2022. október

A mérleg októberi romlása az EU-n kívüli országok viszonylatában keletkezett hiány 1,3 milliárd eurós növekedése miatt következett be

A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege a főbb országcsoportok szerint

A tíz legfontosabb export- és importpartnerünk túlnyomó többsége EU-s tagállam

A termékexportban és -importban legfontosabb partnerországok részesedése a forgalomból, 2022. október

Októberben – nagyrészt a bázishatás következtében – mérséklődött az áremelkedés üteme, a cserearány pedig továbbra is romlott

A termékexport és -import forintban számított árváltozása az előző év azonos hónapjához képest

A 2022. III. negyedéves szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom jelentősen nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és a forgalom összességét tekintve kissé meghaladta a járványt megelőző, 2019. III. negyedévi szintet

A szolgáltatásexport és -import euróértékének változása az előző év azonos negyedévéhez képest

A 2022. III. negyedévi aktívum 845 millió euróval több volt az egy évvel korábbinál, amellyel korábban nem tapasztalt nagyságú többlet keletkezett

A szolgáltatás-külkereskedelem euróban számított egyenlege

Valamennyi szolgáltatáscsoport exportja nőtt

A szolgáltatásexport és -import euróértékének változása szolgáltatáscsoportonként, 2022. III. negyedév