A termékimport értéke júliusban* is nagyobb mértékben nőtt, mint az exporté

A termékexport és -import euróértékének változása az előző év azonos hónapjához képest

Júliusban* 975 millió euróval romlott a mérleg az egy évvel korábbihoz képest

A termék-külkereskedelem euróban számított egyenlege

Júniusban a termékimport volumene kissé nőtt, az exporté lényegében stagnált

A termékexport és -import volumenének változása az előző év azonos hónapjához képest

Júniusban a drágulás következményeként az energiahordozók importértéke 0,9 milliárd euróval volt több az egy évvel korábbinál, behozataluk a 2,4-szeresére nőtt

A külkereskedelmi termékforgalom euróértéke árufőcsoportonként

A júniusi külkereskedelmünk legnagyobb forgalmú árucsoportjait a villamos gép, készülék és műszerek, illetve a közúti járművek jelentették

A termékexportban és -importban legfontosabb árucsoportok részesedése a forgalomból, 2022. június

Júniusban 416 millió euróval kevesebb volt az Európai Unióval folytatott kereskedelmünk aktívuma az egy évvel korábbinál

A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege a főbb országcsoportok szerint

A tíz legfontosabb export- és importpartnerünk túlnyomó többsége EU-s tagállam

A termékexportban és -importban legfontosabb partnerországok részesedése a forgalomból, 2022. június

Az energiahordozók drágulása következtében júniusban is folytatódott a külkereskedelmi termékárak nagymértékű emelkedése és a cserearány jelentős romlása

A termékexport és -import forintban számított árváltozása az előző év azonos hónapjához képest

A 2022. II. negyedéves szolgáltatás-külkereskedelmi forgalom jelentősen nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és kismértékben meghaladta a járványt megelőző, 2019. II. negyedévi szintet

A szolgáltatásexport és -import euróértékének változása az előző év azonos negyedévéhez képest

A 2022. II. negyedévi aktívum 537 millió euróval meghaladta az egy évvel korábbit, de valamelyest elmaradt a járványt megelőző évek azonos negyedévének többleteitől

A szolgáltatás-külkereskedelem euróban számított egyenlege

Valamennyi szolgáltatáscsoport exportja nőtt

A szolgáltatásexport és -import euróértékének változása szolgáltatáscsoportonként, 2022. II. negyedév