Júliusban* az export 10%-kal növekedett

A termékexport és -import euróértékének változása az előző év azonos hónapjához képest

Júliusban* 379 millió euróval romlott a mérleg az egy évvel korábbihoz képest

A termék-külkereskedelem euróban számított egyenlege

A termékexport volumene júniusban 16%-kal növekedett

A termékexport és -import volumenének változása az előző év azonos hónapjához képest

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene júniusban 21%-kal emelkedett

A külkereskedelmi termékforgalom volumenváltozása árufőcsoportonként

A júniusi exportból legnagyobb arányban a közúti járművek részesedtek

A termékexportban és -importban legfontosabb árucsoportok részesedése a forgalomból, 2021. június

Júniusban a járműipari export a teljes exportnál alacsonyabb mértékben nőtt

A járműipari cégek exportjának és a teljes termékexport euróban számított értékváltozása az előző év azonos időszakához képest

Júniusban 360 millió euróval kevesebb volt az Európai Unióval folytatott kereskedelmünk aktívuma az egy évvel korábbinál

A külkereskedelmi termékforgalom egyenlege a főbb országcsoportok szerint

Szinte mindegyik fontosabb partnerországba nőtt a kivitel az egy évvel korábbi alacsony értékhez képest

Magyarország egyes országokkal folytatott termékexport euróértékének változása, 2021. június
Magyarország egyes országokkal folytatott termékexport euróértékének változása, 2021. június

A tíz legfontosabb export- és importpartnerünk túlnyomó többsége EU-s tagállam

A termékexportban és -importban legfontosabb partnerországok részesedése a forgalomból, 2021. június

Az import árszínvonala júniusban is az exportét meghaladó mértékben nőtt, a cserearány így romlott

A termékexport és -import forintban számított árváltozása az előző év azonos hónapjához képest

Júniusban valamennyi tagállamnak nőtt az exportja

A termékexport euróértékének változása az uniós tagországokban, 2021. június

A korábbiaknál lényegesen kedvezőbb 2021. II. negyedéves változások ellenére a forgalom értéke mintegy negyedével kevesebb volt a járványt megelőző, 2019. II. negyedévinél

A szolgáltatásexport és -import euróértékének változása az előző év azonos negyedévéhez képest

A 2021. II. negyedévi aktívum az egy évvel korábbinál lényegesen több, a korábbi évek azonos negyedéveinél ugyanakkor érdemben kevesebb

A szolgáltatás-külkereskedelem euróban számított egyenlege

Valamennyi szolgáltatáscsoport exportja nőtt

A szolgáltatásexport és -import euróértékének változása szolgáltatáscsoportonként, 2021. II. negyedév