Ugrás a tartalomhoz

Nemzeti számlák, GDP

A nemzeti számlák az adott ország gazdasági tevékenységét összefoglaló olyan makrogazdasági statisztikai számlarendszer, amely a forrásokat veti össze a felhasználásukkal. Az adatok, amelyeket a nemzeti számlák európai rendszere módszertana szerint állítanak elő, nemzetközi összehasonlításra is alkalmasak. A számlarendszer leginkább ismert és használt mutatója a bruttó hazai termék (GDP), amelynek szintje és volumenváltozása az egyik kulcsindikátor a gazdaság fejlettségének, illetve növekedésének értékeléséhez. A nemzeti számlák alakulását a Magyarország nemzeti számlái című éves elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

GDP volumenváltozása

A mutató leírása

A GDP volumenének változása az előző év azonos időszakához képest. Az itt közölt volumenadat kiigazítatlan.
Legfrissebb adat: 2020. III. negyedév

Egy főre jutó GDP értéke, vásárlóerő-paritáson számolva

A mutató leírása

A GDP értékének és a lakosságszámnak a hányadosa, vásárlóerő-paritáson számolva. A mutató a gazdasági fejlettség elemzésére alkalmas.
Legfrissebb adat: 2019

Háztartások tényleges fogyasztásának volumenváltozása

A mutató leírása

A rezidens háztartások tényleges fogyasztásának volumenváltozása az előző évhez képest a nemzeti számlák adatai alapján.
Legfrissebb adat: 2019

GNI/GDP arány

A mutató leírása

A bruttó nemzeti jövedelem (GNI) és a bruttó hazai termék (GDP) hányadosa. A GNI a GDP-ből származtatható. Ha a GNI értéke meghaladja a GDP-ét, akkor külföldről több jövedelem áramlik az országba, mint az országból külföldre, fordított esetben pedig jövedelemkiáramlás történik.
Legfrissebb adat: 2019

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Gyorstájékoztatók

Legutóbbi megjelenés Következő megjelenés
A kormányzati szektor egyenlege, 2020. I. félév és 2020. II. negyedév 2020.10.01.
Bruttó hazai termék (GDP), 2020. III. negyedév (első becslés) 2020.11.13.
Bruttó hazai termék (GDP), 2020. III. negyedév (második becslés) 2020.12.01.

Kiadványok

Megjelent
Magyarország nemzeti számlái, 2019 (2. előzetes adatok) 2020.09.30.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról (2020. évi I. EDP-jelentés) 2020.04.22.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Hazánk gazdasági fejlettsége európai összehasonlításban, 2018 2019.12.16.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország nemzeti számlái, 2018 (2. előzetes adatok) 2019.09.30.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
A kormányzati szektor egyenlege és adóssága (2019. évi I. EDP-jelentés) 2019.04.23.

Közzétételi és revíziós naptár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés
3.7.5. A háztartások pénzügyi vagyona 2020.12.02.
3.1.1. Bruttó hazai termék (GDP) 2020.10.01.
3.1.2. Reáljövedelem-index, fogyasztás indexe 2020.10.01.

A termelés, a jövedelmek és a felhasználás fő adatai

3.1.1. A bruttó hazai termék (GDP) értéke és volumenindexei 2020.10.01.
3.1.2. A bruttó hazai termék (GDP) értéke forintban, euróban, dollárban, vásárlóerő-paritáson 2020.10.01. 2020.12.18.
3.1.3. Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) értéke 2020.10.01. 2020.12.18.
3.1.4. A bruttó hozzáadott érték értéke és megoszlása nemzetgazdasági áganként 2020.10.01.
3.1.5. A bruttó hozzáadott érték volumenindexei nemzetgazdasági áganként 2020.10.01.
3.1.6. Hozzájárulás a bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez, előző év azonos időszakához viszonyított indexekből számítva 2020.10.01.
3.1.7. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása folyó és előző évi áron 2020.10.01.
3.1.8. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei, előző év azonos időszaka = 100,0 2020.10.01.
3.1.9. Magyarország bruttó nemzeti jövedelme (GNI) 2020.10.01.
3.1.10. A külkereskedelmi egyenleg országcsoportok szerinti bontása, folyó és előző évi áron 2020.10.01.
3.1.11. Az export és az import volumenindexei országcsoportok szerint, előző év azonos időszaka = 100,0 2020.10.01.

A bruttó hazai termék (GDP) termelése

3.1.1. A bruttó hazai termék (GDP) volumenindexei 2020.12.01.
3.1.2. A bruttó hazai termék (GDP) termelése folyó áron 2020.12.01.
3.1.3. A bruttó hazai termék (GDP) termelése előző évi átlagáron 2020.12.01.
3.1.4. A bruttó hazai termék (GDP) termelése 2015. évi átlagáron – ESA2010 2020.12.01.
3.1.5. A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei, előző év azonos időszaka = 100,0% 2020.12.01.
3.1.6. A bruttó hazai termék (GDP) termelése 2015. évi átlagáron, a szezonális kiigazító program futtatásának eredménye 2020.12.01.
3.1.7. A bruttó hazai termék (GDP) termelése 2015. évi átlagáron, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok 2020.12.01.
3.1.8. A bruttó hazai termék (GDP) termelésének volumenindexei, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok, előző negyedév = 100,0% 2020.12.01.

A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása, készletek

3.1.9. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása folyó áron 2020.12.01.
3.1.10. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása előző évi átlagáron 2020.12.01.
3.1.11. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása 2015. évi átlagáron 2020.12.01.
3.1.12. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei, 2015. évi átlagáron, előző év azonos időszaka = 100,0% 2020.12.01.
3.1.13. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása 2015. évi átlagáron, a szezonális kiigazító program futtatásának eredménye 2020.12.01.
3.1.14. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása 2015. évi átlagáron, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok 2020.12.01.
3.1.15. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei, szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatok, előző negyedév = 100,0% 2020.12.01.
3.1.16. A háztartások hazai fogyasztási kiadásának alakulása a termékek tartóssága szerint 2020.12.01.
3.1.17. A külkereskedelmi egyenleg országcsoportok szerinti bontása 2020.12.01.
3.1.18. Készletek összesen 2020.12.01.

A nem pénzügyi vállalatok szektor számlái

3.1.12. A nem pénzügyi válallatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái 2020.10.22.

A pénzügyi vállalatok szektor számlái

3.1.13. A pénzügyi vállalatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái 2020.10.01.

A kormányzati szektor számlái

3.1.14. A kormányzati szektor főbb adatai 2020.10.22.
3.1.15. A kormányzat végső fogyasztási kiadása funkciók szerint 2020.11.23.

Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek

3.1.16.1. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Kormányzat+Európai Unió Intézményei 2020.10.22.
3.1.16.2. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Kormányzat 2020.10.22.
3.1.16.3. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Központi kormányzat 2020.10.22.
3.1.16.4. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Helyi önkormányzat 2020.10.22.
3.1.16.5. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Társadalombiztosítási alapok 2020.10.22.
3.1.16.6. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Európai Unió Intézményei 2020.10.22.

Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése

3.1.17.1. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Kormányzat+Európai Unió Intézményei 2020.10.22.
3.1.17.2. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Kormányzat 2020.10.22.
3.1.17.3. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Központi kormányzat 2020.10.22.
3.1.17.4. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Helyi önkormányzat 2020.10.22.
3.1.17.5. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Társadalombiztosítási alapok 2020.10.22.
3.1.17.6. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Európai Unió Intézményei 2020.10.22.
3.1.18. Támogatások összefoglaló adatai 2020.10.22.

A háztartási szektor számlái

3.1.19. A háztartási szektor jövedelem- és tőkeszámlái 2020.10.01.
3.1.20. A háztartási szektor bruttó jövedelme és a jövedelmek felhasználása 2020.10.01.
3.1.21. A háztartási szektor bruttó jövedelmének és a jövedelmek felhasználásának volumenindexei 2020.10.01.
3.1.22. Reáljövedelem – reálbérindex 2020.10.01.
3.1.23. A háztartások tényleges fogyasztása források szerint 2020.10.01.
3.1.24. A háztartások fogyasztási kiadásának alakulása a termékek tartósága szerint 2020.10.01.
3.1.25. A háztartások egy főre jutó fogyasztásának volumenindexei a javak rendeltetése szerint (COICOP) 2020.10.01.
3.1.26. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban folyó áron 2020.10.01.
3.1.27. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban előző évi áron 2020.10.01.
3.1.28. A háztartások fogyasztási kiadásának volumenindexei rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban 2020.10.01.

A bruttó hazai termék növekedéséhez való hozzájárulás

3.1.19. Hozzájárulás a bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez (termelési oldal), előző év azonos időszakához viszonyított indexekből számítva 2020.12.01.
3.1.20. Hozzájárulás a bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez (felhasználási oldal), előző év azonos időszakához viszonyított indexekből számítva 2020.12.01.

A negyedéves GDP adatok revíziója

3.1.21. A negyedéves GDP adatok revíziója 2020.10.01.

Jövedelmek keletkezése számla

3.1.22. Negyedéves jövedelmek keletkezése számla 2020.12.01.

Külföld szektor számlái

3.1.23. Külföld szektor negyedéves számlái 2020.10.01.

A kormányzati szektor bevételei és kiadásai

3.1.24. A kormányzati szektor főbb negyedéves adatai 2020.10.22.
3.1.25. A kormányzati szektor negyedéves nem pénzügyi számlái 2020.10.22.

A háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektor számlái

3.1.29. A háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorának jövedelem- és tőkeszámlái (1995-) [folyó áron, millió forint] 2020.10.01.

A külföld szektor számlái

3.1.30. Külföld szektor számlái (1995–) 2020.10.01.

A nem pénzügyi eszközök felhalmozása és állománya

3.1.31. A bruttó állóeszköz-felhalmozás értéke 2020.10.01.
3.1.35. A készletváltozás értéke 2020.10.01.

A nemzetgazdaság integrált számlái

3.1.37.1. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1995 2020.10.01.
3.1.37.2. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1996 2020.10.01.
3.1.37.3. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1997 2020.10.01.
3.1.37.4. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1998 2020.10.01.
3.1.37.5. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1999 2020.10.01.
3.1.37.6. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2000 2020.10.01.
3.1.37.7. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2001 2020.10.01.
3.1.37.8. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2002 2020.10.01.
3.1.37.9. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2003 2020.10.01.
3.1.37.10. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2004 2020.10.01.
3.1.37.11. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2005 2020.10.01.
3.1.37.12. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2006 2020.10.01.
3.1.37.13. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2007 2020.10.01.
3.1.37.14. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2008 2020.10.01.
3.1.37.15. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2009 2020.10.01.
3.1.37.16. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2010 2020.10.01.
3.1.37.17. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011 2020.10.01.
3.1.37.18. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2012 2020.10.01.
3.1.37.19. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2013 2020.10.01.
3.1.37.20. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2014 2020.10.01.
3.1.37.21. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2015 2020.10.01.
3.1.37.22. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2016 2020.10.01.
3.1.37.23. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2017 2020.10.01.
3.1.37.24. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2018 2020.10.01.
3.1.37.25. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2019 2020.10.22.

A GDP termelésében foglalkoztatottak

3.1.38. A GDP termelésében foglalkoztatottak száma 2020.10.01.

Területi adatok

6.3.1.1. Bruttó hazai termék (GDP) 2018.12.27. 2020.12.28.
6.3.1.2. Egy főre jutó bruttó hazai termék 2019.12.23. 2020.12.28.

Nemzetközi adatok

7.2. A bruttó hazai termék volumenindexe 2020.11.23. 2020.12.21.
7.3. A háztartások végső fogyasztási kiadásainak volumenindexe 2020.11.23. 2020.12.21.
7.4. A bruttó állóeszköz-felhalmozás volumenindexe 2020.11.23. 2020.12.21.
7.3.1. A GDP nagysága (folyó áron) 2020.07.08.
7.3.2. Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritás alapján 2020.07.31.
7.3.3. A bruttó hozzáadott érték megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint 2020.07.08.
7.3.4. A bruttó hazai termék (GDP) volumenének változása 2020.07.08.
7.3.5. A háztartások végső fogyasztási kiadásai 2020.07.08.
7.3.6. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2020.07.08.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

GDP termelése, éves

A GDP levezetése 2020.10.01.
A kibocsátás és a bruttó hozzáadott érték 2020.10.01.
A kibocsátás és a bruttó hozzáadott érték volumenindexei, valamint a bruttó hozzáadott érték implicit árindexei, előző év=100,0 2020.10.01.
Piaci és nem piaci kibocsátás a nemzetgazdaságban 2020.10.01.
Bruttó hozzáadott érték (folyó áron) 2019.12.31. 2020.12.31.
Bruttó hozzáadott érték, GDP, 1 főre jutó GDP (folyó áron) TEÁOR'08 2019.12.31. 2020.12.31.
Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson 2019.12.31. 2020.12.31.
Bruttó hozzáadott érték (folyó áron) (2011. május) 2013.05.16.
Bruttó hozzáadott érték, GDP, 1 főre jutó GDP (folyó áron) TEÁOR'03 (2011. május) 2013.05.16.

GDP felhasználása, éves

A bruttó állóeszköz-felhalmozás értéke szektoros és eszközcsoportos bontásban 2020.10.01.
A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának implicit árindexei 2020.10.01.
A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexe 2020.10.01.
A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása 2020.10.01.
A készletek állománya szektoros és ágazatos bontásban 2020.10.01.
A készletváltozás szektoros és ágazatos bontásban 2020.10.01.
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 2020.10.01.
Háztartások fogyasztási kiadásai 2020.10.01.
Területi bruttó állóeszköz-felhalmozás, folyó áron, NUTS II szinten 2019.12.31. 2020.12.31.
Bruttó és nettó eszközállomány értéke eszközcsoportok és szektorok szerint (folyó és előző évi áron) 2019.12.30. 2020.12.31.
Bruttó eszközállomány értéke nemzetgazdasági ág és eszközcsoport szerint (folyó és előző évi áron) 2019.12.30. 2020.12.31.
Nettó eszközállomány értéke nemzetgazdasági ág és eszközcsoport szerint (folyó és előző évi áron) 2019.12.30. 2020.12.31.

Jövedelemszámlák, éves

Jövedelmek keletkezése 2020.10.07.
A háztartásoknak folyósított társadalmi juttatások folyó áron 2020.10.01.
Területi munkavállalói jövedelem 2019.12.30. 2020.12.31.
Háztartási szektor területi jövedelemszámlái (folyó áron, NUTS II szinten) 2019.12.20. 2020.12.30.
Bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 2018.10.02.
Negyedéves jövedelmek keletkezése 2015.12.04.
Jövedelmek keletkezése (ESA'95) 2014.12.18.

Forrás- és felhasználástáblák, ÁKM

Felhasználástábla a hazai kibocsátásra alapáron TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2020.12.18.
Felhasználástábla alapáron TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2020.12.18.
Felhasználástábla az importra alapáron TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2020.12.18.
Felhasználástábla piaci beszerzési áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2020.12.18.
Forrástábla (a piaci beszerzési árra való átmenetet is tartalmazza) TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2020.12.18.
Kereskedelmi és szállítási árrés mátrix TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2020.12.18.
Termékadók és -támogatások egyenlege TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2020.12.18.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010 2019.11.29. 2020.12.18.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2020.12.18.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2020.12.18.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla alapáron, folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2020.12.18.
Szimmetrikus import mátrix (szervezet x szervezet), folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2020.12.18.
Szimmetrikus import mátrix (termék x termék), folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2020.12.18.
Felhasználástábla piaci beszerzési áron 2019.11.28.
Felhasználástábla piaci beszerzési áron TEÁOR 08 2019.11.28.
Forrástábla (a piaci beszerzési árra való átmenetet is tartalmazza) 2019.11.28.
Forrástábla (a piaci beszerzési árra való átmenetet is tartalmazza) TEÁOR 08 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla, alapáron, folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla alapáron, folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus import mátrix (szervezet x szervezet), folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus import mátrix (termék x termék), folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla alapáron, folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.
Szimmetrikus import mátrix (szervezet x szervezet), folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.
Szimmetrikus import mátrix (termék x termék), folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.

Adatvizualizációk

Magyar statisztikai évkönyv, 2019 – grafikonok
Böngéssze a KSH koronavírus-helyzettel összefüggő adatait!
A magyar gazdaság teljesítménye, 2019
(frissítve 2020.03.10-én)
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei
A lengyel-magyar barátság napja
A bruttó hazai termék (GDP) volumenének alakulása
Gazdasági folyamatok