Ugrás a tartalomhoz

Nemzeti számlák, GDP

A nemzeti számlák az adott ország gazdasági tevékenységét összefoglaló olyan makrogazdasági statisztikai számlarendszer, amely a forrásokat veti össze a felhasználásukkal. Az adatok, amelyeket a nemzeti számlák európai rendszere módszertana szerint állítanak elő, nemzetközi összehasonlításra is alkalmasak. A számlarendszer leginkább ismert és használt mutatója a bruttó hazai termék (GDP), amelynek szintje és volumenváltozása az egyik kulcsindikátor a gazdaság fejlettségének, illetve növekedésének értékeléséhez. A nemzeti számlák alakulását a Magyarország nemzeti számlái című éves elemzésünkben mutatjuk be.

Fontosabb adatok

GDP volumenváltozása

A mutató leírása

A GDP volumenének változása az előző év azonos időszakához képest. Az itt közölt volumenadat kiigazítatlan.
Legfrissebb adat: 2021. III. negyedév

Egy főre jutó GDP értéke, vásárlóerő-paritáson számolva

A mutató leírása

A GDP értékének és a lakosságszámnak a hányadosa, vásárlóerő-paritáson számolva. A mutató a gazdasági fejlettség elemzésére alkalmas.
Legfrissebb adat: 2020

GNI/GDP arány

A mutató leírása

A bruttó nemzeti jövedelem (GNI) és a bruttó hazai termék (GDP) hányadosa. A GNI a GDP-ből származtatható. Ha a GNI értéke meghaladja a GDP-ét, akkor külföldről több jövedelem áramlik az országba, mint az országból külföldre, fordított esetben pedig jövedelemkiáramlás történik.
Legfrissebb adat: 2020

A kormányzati szektor egyenlege a GDP arányában

A mutató leírása

Egy adott negyedévben a kormányzati szektorba sorolt szervezetek összesített bevételének és kiadásának a különbsége a bruttó hazai termék arányában kifejezve.
Legfrissebb adat: 2021. II. negyedév

Ajánló

Kapcsolódó témakörök

Módszertani információk

Gyorstájékoztatók

Legutóbbi megjelenés Következő megjelenés
A kormányzati szektor egyenlege, 2021. I. félév és 2021. II. negyedév 2021.10.01.
Bruttó hazai termék (GDP), 2021. III. negyedév (első becslés) 2021.11.16.
Bruttó hazai termék (GDP), 2021. III. negyedév (második becslés) 2021.12.01.

Kiadványok

Megjelent
Magyarország, 2021. I. félév 2021.10.21.
Magyarország nemzeti számlái, 2020 (2. előzetes adatok) 2021.09.30.
Magyar statisztikai évkönyv, 2020 2021.09.03.
Magyarország, 2021. I. negyedév 2021.08.25.
Magyarország, 2020 2021.08.03.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2020 2021.06.04.
Magyarország számokban, 2020 2021.05.12.
Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról (2020. évi I. EDP-jelentés) 2021.04.22.
Magyarország, 2020. I–III. negyedév 2021.01.07.
Magyarország, 2020. I. félév 2020.12.18.
Területi statisztikai évkönyv, 2019 2020.12.18.
Hazánk gazdasági fejlettsége európai összehasonlításban, 2019 2020.12.15.
Magyarország nemzeti számlái, 2019 (2. előzetes adatok) 2020.09.30.
Magyar statisztikai évkönyv, 2019 2020.09.25.
Magyarország, 2019 2020.09.01.
Magyarország, 2020. I. negyedév 2020.08.10.
Magyarország számokban, 2019 2020.06.05.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2019 2020.05.25.
Jelentés a kormányzati szektor egyenlegéről és adósságáról (2020. évi I. EDP-jelentés) 2020.04.22.
Területi statisztikai évkönyv, 2018 2019.12.20.
Magyarország, 2019. I–III. negyedév 2019.12.19.
Hazánk gazdasági fejlettsége európai összehasonlításban, 2018 2019.12.16.
Magyarország, 2019. I–II. negyedév 2019.10.03.
Magyar statisztikai évkönyv, 2018 2019.09.30.
Magyarország nemzeti számlái, 2018 (2. előzetes adatok) 2019.09.30.
Magyarország, 2018 2019.07.11.
Magyarország, 2019. I. negyedév 2019.07.10.
Magyar statisztikai zsebkönyv, 2018 2019.06.13.
A kormányzati szektor egyenlege és adóssága (2019. évi I. EDP-jelentés) 2019.04.23.

Közzétételi és revíziós naptárKiadványtár

Összefoglaló táblák (STADAT) ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

A bruttó hazai termék (GDP) termelése

21.2.1.2. A bruttó hazai termék (GDP) negyedéves volumenindexei 2021.12.01.
21.2.1.3. A bruttó hazai termék (GDP) termelése folyó áron nemzetgazdasági áganként, negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.4. A bruttó hazai termék (GDP) termelése előző évi átlagáron nemzetgazdasági áganként, negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.5. A bruttó hazai termék (GDP) termelése 2015. évi átlagáron nemzetgazdasági áganként, negyedévente – ESA2010 2021.12.01.
21.2.1.6. A bruttó hazai termék (GDP) termelésének negyedéves volumenindexei nemzetgazdasági áganként 2021.12.01.
21.2.1.7. A bruttó hazai termék (GDP) termelése 2015. évi átlagáron nemzetgazdasági áganként, szezonálisan kiigazítva, negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.8. A bruttó hazai termék (GDP) termelése 2015. évi átlagáron nemzetgazdasági áganként, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott negyedéves adatok 2021.12.01.
21.2.1.9. A GDP termelésének negyedéves volumenindexei nemzetgazdasági áganként, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok 2021.12.01.

A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása, készletek

21.2.1.10. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása folyó áron, negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.11. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása előző évi átlagáron, negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.12. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása 2015. évi átlagáron, negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.13. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának negyedéves volumenindexei, 2015. évi átlagáron 2021.12.01.
21.2.1.14. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása 2015. évi átlagáron, szezonálisan kiigazítva, negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.15. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása 2015. évi átlagáron, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott negyedéves adatok 2021.12.01.
21.2.1.16. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának negyedéves volumenindexei, szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatok 2021.12.01.
21.2.1.17. A háztartások hazai fogyasztási kiadása a termékek tartóssága szerint, negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.18. A külkereskedelmi egyenleg országcsoportok szerint, negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.19. Készletek nemzetgazdasági áganként, negyedévente 2021.12.01.

A GDP termelésében foglalkoztatottak

21.1.1.50. A GDP termelésében foglalkoztatottak száma 2021.10.01.

A GDP termelésében foglalkoztatottak száma

21.2.1.28. A bruttó hazai termék (GDP) termelésében foglalkoztatottak száma negyedévente 2021.12.01.
21.2.1.29. A bruttó hazai termék (GDP) termelésében foglalkoztatottak száma negyedévente, szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok 2021.12.01.

A GDP változásához való hozzájárulás

21.2.1.20. Hozzájárulás a bruttó hazai termék (GDP) változásához (termelési oldal) nemzetgazdasági áganként, előző év azonos időszakához viszonyított negyedéves indexekből számítva 2021.12.01.
21.2.1.21. Hozzájárulás a bruttó hazai termék (GDP) változásához (felhasználási oldal), előző év azonos időszakához viszonyított negyedéves indexekből számítva 2021.12.01.

A háztartási szektor számlái

21.1.1.32. A háztartási szektor jövedelem- és tőkeszámlái 2021.10.01.
21.1.1.33. A háztartási szektor bruttó jövedelme és a jövedelmek felhasználása 2021.10.01.
21.1.1.34. A háztartási szektor bruttó jövedelmének és a jövedelmek felhasználásának volumenindexei 2021.10.01.
21.1.1.35. Reáljövedelem – reálbérindex 2021.10.01.
21.1.1.36. A háztartások tényleges fogyasztása források szerint 2021.10.01.
21.1.1.37. A háztartások fogyasztási kiadásának alakulása a termékek tartósága szerint 2021.10.01.
21.1.1.38. A háztartások egy főre jutó fogyasztásának volumenindexei a javak rendeltetése szerint (COICOP) 2021.10.01.
21.1.1.39. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban folyó áron 2021.10.01.
21.1.1.40. A háztartások fogyasztási kiadása rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban előző évi áron 2021.10.01.
21.1.1.41. A háztartások fogyasztási kiadásának volumenindexei rendeltetés szerinti (COICOP) bontásban 2021.10.01.

A háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektor számlái

21.1.1.42. A háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektorának jövedelem- és tőkeszámlái 2021.10.01.

A kormányzati szektor bevételei és kiadásai

21.2.1.26. A kormányzati szektor főbb negyedéves adatai 2021.10.01.
21.2.1.27. A kormányzati szektor negyedéves nem pénzügyi számlái 2021.10.01.

A kormányzati szektor számlái

21.1.1.18. A kormányzat végső fogyasztási kiadása funkciók szerint 2021.11.23.
21.1.1.17. A kormányzati szektor főbb adatai 2021.10.22.

A külföld szektor számlái

21.1.1.43. Külföld szektor számlái 2021.10.01.
21.2.1.25. A külföld szektor negyedéves számlái 2021.10.01.

A negyedéves GDP adatok revíziója

21.2.1.22. A negyedéves GDP adatok revíziója 2021.10.01.

A nem pénzügyi eszközök felhalmozása és állománya

21.1.1.44. A bruttó állóeszköz-felhalmozás értéke 2021.10.01.
21.1.1.48. A készletváltozás értéke 2021.10.01.
21.1.1.45. Az állóeszközök állományának összefoglaló adatai szektoros bontásban, év végén 2021.04.06. 2021.12.20.
21.1.1.46. A bruttó állóeszköz-állomány értéke 2021.04.06. 2021.12.20.
21.1.1.47. A nettó állóeszköz-állomány értéke 2021.04.06. 2021.12.20.

A nem pénzügyi vállalatok szektor számlái

21.1.1.15. A nem pénzügyi vállalatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái 2021.10.01.

A nemzetgazdaság integrált számlái

21.1.1.51. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1995 2021.10.01.
21.1.1.52. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1996 2021.10.01.
21.1.1.53. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1997 2021.10.01.
21.1.1.54. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1998 2021.10.01.
21.1.1.55. A nemzetgazdaság integrált számlái, 1999 2021.10.01.
21.1.1.56. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2000 2021.10.01.
21.1.1.57. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2001 2021.10.01.
21.1.1.58. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2002 2021.10.01.
21.1.1.59. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2003 2021.10.01.
21.1.1.60. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2004 2021.10.01.
21.1.1.61. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2005 2021.10.01.
21.1.1.62. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2006 2021.10.01.
21.1.1.63. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2007 2021.10.01.
21.1.1.64. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2008 2021.10.01.
21.1.1.65. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2009 2021.10.01.
21.1.1.66. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2010 2021.10.01.
21.1.1.67. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2011 2021.10.01.
21.1.1.68. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2012 2021.10.01.
21.1.1.69. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2013 2021.10.01.
21.1.1.70. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2014 2021.10.01.
21.1.1.71. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2015 2021.10.01.
21.1.1.72. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2016 2021.10.01.
21.1.1.73. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2017 2021.10.01.
21.1.1.74. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2018 2021.10.01.
21.1.1.75. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2019 2021.10.01.
21.1.1.76. A nemzetgazdaság integrált számlái, 2020 2021.10.01.

A pénzügyi vállalatok szektor számlái

21.1.1.16. A pénzügyi vállalatok szektor jövedelem- és tőkeszámlái 2021.10.01.

A termelés, a jövedelmek és a felhasználás fő adatai

21.1.1.4. A bruttó hazai termék (GDP) értéke forintban, euróban, dollárban, vásárlóerő-paritáson 2021.10.01. 2021.12.20.
21.1.1.5. Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) értéke 2021.10.01. 2021.12.20.
21.1.1.6. A bruttó hozzáadott érték és megoszlása nemzetgazdasági áganként 2021.10.01.
21.1.1.7. A bruttó hozzáadott érték volumenindexei nemzetgazdasági áganként 2021.10.01.
21.1.1.8. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása folyó és előző évi áron 2021.10.01.
21.1.1.9. A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei 2021.10.01.
21.1.1.10. Hozzájárulás a bruttó hazai termék (GDP) változásához nemzetgazdasági áganként (termelési oldal), előző év azonos időszakához viszonyított indexekből számítva 2021.10.01.
21.1.1.11. Hozzájárulás a bruttó hazai termék (GDP) változásához (felhasználási oldal), előző év azonos időszakához viszonyított indexekből számítva 2021.10.01.
21.1.1.12. Magyarország bruttó nemzeti jövedelme (GNI) 2021.10.01.
21.1.1.13. A külkereskedelmi egyenleg országcsoportok szerinti bontása, folyó és előző évi áron 2021.10.01.
21.1.1.14. Az export és az import volumenindexei országcsoportok szerint, előző év azonos időszaka = 100,0% 2021.10.01.

Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek

21.1.1.19. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Kormányzat+Európai Unió Intézményei 2021.10.22.
21.1.1.20. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Kormányzat 2021.10.22.
21.1.1.21. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Központi kormányzat 2021.10.22.
21.1.1.22. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Helyi önkormányzat 2021.10.22.
21.1.1.23. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Társadalombiztosítási alapok 2021.10.22.
21.1.1.24. Az adókból és a társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó bevételek – Európai Unió Intézményei 2021.10.22.

Éves nemzetközi táblák

21.1.3.2. Egy főre jutó GDP, vásárlóerő-paritás alapján 2021.08.02.
21.1.3.1. A GDP nagysága (folyó áron) 2021.07.08.
21.1.3.3. A bruttó hozzáadott érték megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint, 2020 2021.07.08.
21.1.3.4. A bruttó hazai termék (GDP) volumenének változása 2021.07.08.
21.1.3.5. A háztartások végső fogyasztási kiadása 2021.07.08.
21.1.3.6. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2021.07.08.

Éves, területi táblák

21.1.2.1. A bruttó hazai termék (GDP) megye és régió szerint 2021.04.06. 2021.12.27.
21.1.2.2. Egy főre jutó bruttó hazai termék megye és régió szerint 2021.04.06. 2021.12.27.

Évközi nemzetközi táblák

21.2.3.1. A bruttó hazai termék negyedéves volumenindexe – ESA2010 2021.11.22. 2021.12.20.
21.2.3.2. A háztartások végső fogyasztási kiadásainak negyedéves volumenindexe – ESA2010 2021.11.22. 2021.12.20.
21.2.3.3. A bruttó állóeszköz-felhalmozás negyedéves volumenindexe – ESA2010 2021.11.22. 2021.12.20.

Jövedelmek keletkezése számla

21.2.1.23. Negyedéves jövedelmek keletkezése számla 2021.12.01.

Negyedéves szektorszámla

21.2.1.24. A nemzetgazdaság negyedéves szektorszámlái folyó áron 2021.10.01.

Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése

21.1.1.25. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Kormányzat+Európai Unió Intézményei 2021.10.22.
21.1.1.26. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Kormányzat 2021.10.22.
21.1.1.27. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Központi kormányzat 2021.10.22.
21.1.1.28. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Helyi önkormányzat 2021.10.22.
21.1.1.29. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Társadalombiztosítási alapok 2021.10.22.
21.1.1.30. Nemzeti adólista – az adók és társadalombiztosítási hozzájárulások nemzeti osztályozásának teljes részletezése – Európai Unió Intézményei 2021.10.22.
21.1.1.31. Támogatások összefoglaló adatai 2021.10.22.

Összefoglaló tábla

21.2.1.1. A makrogazdaság főbb negyedéves adatai 2021.12.01.
21.1.1.1. A makrogazdaság főbb adatai 2021.10.01.
21.1.1.2. A bruttó hazai termék, a fogyasztás és a felhalmozás hosszú idősora 2021.10.01.
21.1.1.3. Az egy főre jutó reáljövedelem és fogyasztás indexének hosszú idősora 2021.10.01.

Tájékoztatási adatbázis ( évközi adatok éves adatok )

Legutóbbi frissítés Következő frissítés

GDP termelése, éves

A GDP levezetése 2021.10.01. 2021.10.01.
A kibocsátás és a bruttó hozzáadott érték 2021.10.01. 2021.10.01.
A kibocsátás és a bruttó hozzáadott érték volumenindexei, valamint a bruttó hozzáadott érték implicit árindexei, előző év=100,0 2021.10.01. 2021.10.01.
Piaci és nem piaci kibocsátás a nemzetgazdaságban 2021.10.01. 2021.10.01.
Bruttó hozzáadott érték (folyó áron) 2020.12.23. 2021.12.31.
Bruttó hozzáadott érték, GDP, 1 főre jutó GDP (folyó áron) TEÁOR'08 2020.12.23. 2021.12.31.
Egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson 2020.12.23. 2021.12.31.
Bruttó hozzáadott érték (folyó áron) (2011. május) 2013.05.16.
Bruttó hozzáadott érték, GDP, 1 főre jutó GDP (folyó áron) TEÁOR'03 (2011. május) 2013.05.16.

GDP felhasználása, éves

A bruttó állóeszköz-felhalmozás értéke szektoros és eszközcsoportos bontásban 2021.10.01. 2021.10.01.
A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának implicit árindexei 2021.10.01. 2021.10.01.
A bruttó hazai termék (GDP) felhasználásának volumenindexe 2021.10.01. 2021.10.01.
A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználása 2021.10.01. 2021.10.01.
A készletek állománya szektoros és ágazatos bontásban 2021.10.01. 2021.10.01.
A készletváltozás szektoros és ágazatos bontásban 2021.10.01. 2021.10.01.
Bruttó állóeszköz-felhalmozás 2021.10.01. 2021.10.01.
Háztartások fogyasztási kiadásai 2021.10.01. 2021.10.01.
Bruttó és nettó eszközállomány értéke eszközcsoportok és szektorok szerint (folyó és előző évi áron) 2021.04.01. 2021.12.31.
Bruttó eszközállomány értéke nemzetgazdasági ág és eszközcsoport szerint (folyó és előző évi áron) 2021.04.01. 2021.12.31.
Nettó eszközállomány értéke nemzetgazdasági ág és eszközcsoport szerint (folyó és előző évi áron) 2021.04.01. 2021.12.31.
Területi bruttó állóeszköz-felhalmozás, folyó áron, NUTS II szinten 2020.12.18. 2021.12.31.

Jövedelemszámlák, éves

A háztartásoknak folyósított társadalmi juttatások folyó áron 2021.10.01. 2021.10.01.
Jövedelmek keletkezése 2021.10.01. 2021.10.01.
Háztartási szektor területi jövedelemszámlái (folyó áron, NUTS II szinten) 2020.12.31. 2021.12.30.
Területi munkavállalói jövedelem 2020.12.23. 2021.12.31.
Bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 2018.10.02.
Jövedelmek keletkezése (ESA'95) 2014.12.18.

Jövedelemszámlák, negyedéves

Negyedéves jövedelmek keletkezése 2021.12.01. 2021.10.01.
A nemzetgazdaság negyedéves nem pénzügyi szektorszámlái 2021.10.01. 2021.10.01.

Forrás- és felhasználástáblák, ÁKM

Felhasználástábla a hazai kibocsátásra alapáron TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2021.12.17.
Felhasználástábla alapáron TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2021.12.17.
Felhasználástábla az importra alapáron TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2021.12.17.
Felhasználástábla piaci beszerzési áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2021.12.17.
Forrástábla (a piaci beszerzési árra való átmenetet is tartalmazza) TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2021.12.17.
Kereskedelmi és szállítási árrés mátrix TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2021.12.17.
Termékadók és -támogatások egyenlege TEÁOR 08 (ESA2010) 2020.11.04. 2021.12.17.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010 2019.11.29. 2021.12.17.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2021.12.17.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2021.12.17.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla alapáron, folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2021.12.17.
Szimmetrikus import mátrix (szervezet x szervezet), folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2021.12.17.
Szimmetrikus import mátrix (termék x termék), folyó áron TEÁOR 08 (ESA2010) 2019.11.29. 2021.12.17.
Felhasználástábla piaci beszerzési áron 2019.11.28.
Felhasználástábla piaci beszerzési áron TEÁOR 08 2019.11.28.
Forrástábla (a piaci beszerzési árra való átmenetet is tartalmazza) 2019.11.28.
Forrástábla (a piaci beszerzési árra való átmenetet is tartalmazza) TEÁOR 08 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla, alapáron, folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla alapáron, folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus import mátrix (szervezet x szervezet), folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus import mátrix (termék x termék), folyó áron 2019.11.28.
Szimmetrikus ÁKM (szervezet x szervezet) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla a hazai kibocsátásra, alapáron, folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.
Szimmetrikus ÁKM (termék x termék) tábla alapáron, folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.
Szimmetrikus import mátrix (szervezet x szervezet), folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.
Szimmetrikus import mátrix (termék x termék), folyó áron TEÁOR 08 2013.10.29.

Adatvizualizációk

Böngéssze a KSH koronavírus-helyzettel összefüggő adatait!
Magyar statisztikai évkönyv, 2020 – grafikonok
A 2020-as GDP és a tokiói olimpián szerzett érmek száma
A 2016-os GDP és a riói olimpián szerzett aranyérmek száma
A magyar gazdaság teljesítménye, 2019
(frissítve 2020.03.10-én)
Térképes Interaktív Megjelenítő Alkalmazás
A bruttó hazai termék (GDP) végső felhasználásának volumenindexei
A lengyel-magyar barátság napja
A bruttó hazai termék (GDP) volumenének alakulása
Gazdasági folyamatok