Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 11 532 525 11 532 525 11 532 525 11 532 525
P.71 Termékek importja 9 627 741 9 627 741 9 627 741 9 627 741
P.72 Szolgáltatások importja 1 904 784 1 904 784 1 904 784 1 904 784
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 10 778 680 10 778 680 10 778 680 10 778 680
P.61 Termékek exportja 8 673 639 8 673 639 8 673 639 8 673 639
P.62 Szolgáltatások exportja 2 105 041 2 105 041 2 105 041 2 105 041
P.1 Kibocsátás 37 776 377 37 776 377 26 562 564 1 134 516 4 441 244 5 252 833 385 220 37 776 377 37 776 377
P.11 Piaci kibocsátás 31 145 031 31 145 031 26 161 934 1 129 048 46 057 3 807 992 31 145 031 31 145 031
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 920 317 1 920 317 400 630 5 468 66 126 1 444 841 3 252 1 920 317 1 920 317
P.13 Nem piaci kibocsátás 4 711 029 4 711 029 4 329 061 381 968 4 711 029 4 711 029
P.2 Folyó termelőfelhasználás 21 334 040 21 334 040 196 745 1 828 342 1 265 117 552 401 17 491 435 21 334 040 21 334 040
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 687 674 2 687 674 2 687 674 2 687 674 2 687 674
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 19 130 011 19 130 011 188 475 3 424 491 3 176 127 582 115 9 071 129 2 687 674
P.51c Állóeszköz-felhasználás 3 140 069 3 140 069 44 917 568 154 687 608 73 216 1 766 174
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 15 989 942 15 989 942 143 558 2 856 337 2 488 519 508 899 7 304 955 2 687 674
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 753 845 753 845
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 2 687 674 9 071 129 582 115 3 176 127 3 424 491 188 475 19 130 011 19 130 011
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 687 674 7 304 955 508 899 2 488 519 2 856 337 143 558 15 989 942 15 989 942
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 753 845 753 845
D.1 Munkavállalói jövedelem 8 700 785 8 700 785 143 608 421 184 2 489 101 298 629 5 348 263
D.11 Bérek és keresetek 6 749 707 6 749 707 110 153 382 599 1 835 594 212 983 4 208 378
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 951 078 1 951 078 33 455 38 585 653 507 85 646 1 139 885
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 697 593 2 697 593 -50 5 212 0 4 242 515 2 687 674
D.21 Termékadók 2 862 043 2 862 043 2 862 043
D.29 Egyéb termelési adók 111 383 111 383 129 14 086 0 4 339 92 829
D.31 Terméktámogatások 174 369 174 369 174 369
D.39 Egyéb termelési támogatások 101 464 101 464 179 8 874 0 97 92 314
B.2g Működési eredmény, bruttó 5 635 694 5 635 694 44 917 902 156 687 026 279 244 3 722 351 0
B.2n Működési eredmény, nettó 2 695 282 2 695 282 0 533 659 -582 206 028 1 956 177 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 095 939 2 095 939 2 095 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 896 282 1 896 282 1 896 282
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 3 722 351 279 244 687 026 902 156 44 917 5 635 694 5 635 694
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 956 177 206 028 -582 533 659 0 2 695 282 2 695 282
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 095 939 2 095 939 2 095 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 896 282 1 896 282 1 896 282
D.1 Munkavállalói jövedelem 89 515 89 515 8 692 929 8 692 929 97 371 8 790 300
D.11 Bérek és keresetek 77 323 77 323 6 739 278 6 739 278 87 752 6 827 030
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 12 192 12 192 1 953 651 1 953 651 9 619 1 963 270
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 697 593 2 697 593 0 2 697 593
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 687 674 2 687 674 0 2 687 674
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 9 919 9 919 0 9 919
D.4 Tulajdonosi jövedelem 4 248 107 246 956 4 001 151 1 117 202 909 770 625 1 337 228 1 689 272 520 773 1 346 194 140 351 916 606 14 369 2 938 293 1 309 814 4 248 107
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 18 059 297 18 059 297 58 169 12 404 721 2 754 345 288 210 2 553 852 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 14 919 228 14 919 228 13 252 11 836 567 2 066 737 214 994 787 678 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 2 553 852 288 210 2 754 345 12 404 721 58 169 18 059 297 18 059 297
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 787 678 214 994 2 066 737 11 836 567 13 252 14 919 228 14 919 228
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 796 172 5 724 1 790 448 1 376 786 14 58 447 355 201 1 780 328 1 780 328 15 844 1 796 172
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 718 061 13 197 2 704 864 2 704 864 24 233 288 617 2 383 200 0 2 696 050 22 011 2 718 061
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 687 694 3 231 2 684 463 15 245 2 612 051 31 620 25 547 2 681 652 2 681 652 6 042 2 687 694
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 511 135 258 197 1 252 938 10 481 298 815 341 411 212 028 390 203 503 653 208 697 101 306 329 881 238 542 1 382 079 129 056 1 511 135
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 18 166 693 18 166 693 270 985 11 035 789 4 065 703 483 429 2 310 787 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 15 026 624 15 026 624 226 068 10 467 635 3 378 095 410 213 544 613 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 310 787 483 429 4 065 703 11 035 789 270 985 18 166 693 18 166 693
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 544 613 410 213 3 378 095 10 467 635 226 068 15 026 624 15 026 624
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 618 504 2 618 504 283 129 2 335 375 2 618 504 2 618 504 2 618 504
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 18 166 693 18 166 693 -12 144 13 654 293 1 730 328 483 429 2 310 787 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 15 026 624 15 026 624 -57 061 13 086 139 1 042 720 410 213 544 613 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 310 787 483 429 4 065 703 11 035 789 270 985 18 166 693 18 166 693
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 544 613 410 213 3 378 095 10 467 635 226 068 15 026 624 15 026 624
P.4 Végső fogyasztás 15 175 457 15 175 457 13 108 261 2 067 196 15 175 457 15 175 457
P.3 Végső fogyasztási kiadások 15 175 457 15 175 457 283 129 10 489 757 4 402 571 15 175 457 15 175 457
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 256 997 256 997 256 997 256 997 256 997 256 997
B.8g Megtakarítások, bruttó 2 991 236 2 991 236 -12 144 803 029 -336 868 226 432 2 310 787 0
B.8n Megtakarítások, nettó -148 833 -148 833 -57 061 234 875 -1 024 476 153 216 544 613 0
B.12 Folyó külső egyenleg 1 717 163 1 717 163
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 310 787 226 432 -336 868 803 029 -12 144 2 991 236 2 991 236
B.8n Megtakarítások, nettó 0 544 613 153 216 -1 024 476 234 875 -57 061 -148 833 -148 833
B.12 Folyó külső egyenleg 1 717 163 1 717 163
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 4 519 500 4 519 500 28 168 1 159 672 721 894 65 492 2 544 274 4 519 500 4 519 500
P.52 Készletváltozás 168 199 168 199 16 991 3 252 147 956 168 199 168 199
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 20 700 20 700 1 6 718 25 .. 13 956 20 700 20 700
P.51c Állóeszköz-felhasználás -3 140 069 -3 140 069 -44 917 -568 154 -687 608 -73 216 -1 766 174
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -17 547 17 547 35 349 -35 349 0 17 518
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 250 449 10 233 85 051 131 894 30 241 507 868 51 949 559 817
D.9 Adott tőketranszfer (–) 41 854 1 834 432 484 19 363 14 215 509 750 50 067 559 817
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 736 592 -1 736 592 -24 287 -303 170 -1 374 123 169 310 -204 322 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -159 494 -6 716 -1 403 939 170 808 5 933 -1 393 408 1 393 408 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.