Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
D.2 Termelési és importadók 55 906 95 953 128 155 165 566 222 209 248 695 298 986 332 805 382 086 442 623 475 937 531 142 584 894 643 184 644 382 607 244 626 514 642 767 639 612 662 900 732 523 765 315 803 303 879 147 959 503 886 090 921 424 1 058 980
D.21 Termékadók 48 572 80 682 109 233 143 252 193 955 213 172 258 123 288 103 321 911 367 251 391 239 440 900 477 917 527 500 523 844 477 083 487 041 481 751 500 868 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308 729 000 754 982 890 118
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével
D.2121 Importvámok
D.2121_01 Import vám C
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 48 572 80 682 109 233 143 252 193 955 213 172 258 123 288 103 321 911 367 251 391 239 440 900 477 917 527 500 523 844 477 083 487 041 481 751 500 868 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308 729 000 754 982 890 118
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P
D.214A_03 Energiaadó C E
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 10 190 14 176 16 406 19 411 22 265 26 349 31 663 35 500 49 916 56 716 57 162 60 742 50 783 62 425 51 689 33 990 29 733 10 720
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O 10 190 14 176 16 406 19 411 22 265 26 349 31 663 35 500 49 916 56 716 57 162 60 742 50 783 62 425 51 689 33 990 29 733 10 720
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C
D.214E_02 Kulturális adó C
D.214E_03 Reklámadó C
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók
D.214F_01 Játékadó C
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók
D.214G_01 Baleseti adó C
D.214G_02 Biztosítási adó C
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 192 376 470 537 618
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C 192 376 470 537 618
D.214H_02 Távközlési adó C
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C
D.214H_06 Légitársaságok hozzájárulása C T
D.214I Általános forgalmi adók 38 190 66 130 92 357 123 304 171 072 186 823 226 460 252 603 271 995 310 535 334 077 380 158 427 134 465 075 472 155 443 093 457 308 471 031 500 868 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308 729 000 754 982 890 118
D.214I_01 Helyi iparűzési adó KIC 38 190 66 130 92 357 123 304 171 072 186 823 226 460 252 603 271 995 310 535 334 077 380 158 427 134 465 075 472 155 443 093 457 308 471 031 500 868 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308 729 000 754 982 890 118
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS
D.214I_03 Innovációs járulék KIC
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS
D.214I_05 Ágazati különadók KS
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT
D.214I_11 Kiskereskedelmi adó KS
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C
D.29 Egyéb termelési adók 7 334 15 271 18 922 22 314 28 254 35 523 40 863 44 702 60 175 75 372 84 698 90 242 106 977 115 684 120 538 130 161 139 473 161 016 138 744 139 775 148 143 156 333 164 572 167 871 171 195 157 090 166 442 168 862
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 5 320 10 070 12 993 15 504 19 715 22 090 30 671 34 212 39 821 44 774 50 881 54 878 62 868 71 735 77 247 82 401 91 355 113 871 122 135 123 158 131 091 139 641 147 156 149 442 151 689 156 697 166 090 168 499
D.29A_01 Építményadó KS RP 4 144 8 313 10 752 13 056 16 629 19 215 26 259 29 178 34 098 38 240 44 440 47 895 54 556 61 916 66 683 71 025 80 987 96 318 102 719 105 022 111 963 117 521 123 130 126 277 127 594 130 529 137 766 140 310
D.29A_02 Telekadó KS RP 813 1 296 1 717 1 811 2 262 1 983 3 242 3 943 4 476 5 346 5 184 5 705 6 900 8 328 9 114 9 861 10 310 17 523 19 395 17 938 19 102 22 112 24 018 23 165 24 095 26 168 28 324 28 189
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP 363 461 524 637 824 892 1 170 1 091 1 247 1 188 1 257 1 278 1 412 1 491 1 450 1 515 58 30 21 198 26 8 8
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 1 497 4 445 5 034 5 716 7 185 12 241 9 000 9 334 19 206 29 403 31 636 32 934 41 657 42 251 40 468 45 118 46 576 46 488 16 004 16 173 16 660 16 620 17 401 18 192 19 224 125
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T 1 497 4 445 5 034 5 716 7 185 12 241 9 000 9 334 19 206 29 403 31 636 32 934 41 657 42 251 40 468 45 118 46 576 46 488 16 004 16 173 16 660 16 620 17 401 18 192 19 224 125
D.29B_03 Cégautóadó KS T
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29B_05 Gépjárműadó (túlsúlydíj) KS T
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 517 756 895 1 094 1 354 1 192 1 192 1 156 1 148 1 164 1 153 1 268 1 261 1 325 1 291 1 170 102 16 2
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS 517 756 895 1 094 1 354 1 192 1 192 1 156 1 148 1 164 1 153 1 268 1 261 1 325 1 291 1 170 102 16 2
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 965 1 027 907 1 162 1 107 1 095 293
D.29E_01 Koncessziós díj KS
D.29E_02 Eljárási illeték KS 965 1 027 907 1 162 1 107 1 095 293
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS
D.29E_11 Hitelintézetek járványügyi különadója KS O
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 31 63 135 284 373 370 365 345 348 603 444 392 72 15 237 282 268 352 363
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P 31 63 135 284 373 370 365 345 348 603 444 392 72 15 237 282 268 352 363
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E
D.29H_03 Energiaellátók különadója KS E
D.29H_04 Gyógyszergyártók különadója KIC
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 96 774 107 377 142 998 187 728 202 989 256 510 302 237 349 609 427 332 483 352 470 810 492 645 528 755 39 541 41 170 44 182 45 582 46 188 34 857 35 221 37 634 39 862 42 399 44 236 46 339 19 808 23 040 33 168
D.51 Jövedelemadók 93 629 101 274 135 652 179 090 193 118 244 456 288 801 335 545 406 894 456 025 440 105 460 117 492 303 114 94 93 82 68 68 42 59 51 41 33 27 36 38 44
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 93 629 101 274 135 652 179 090 193 118 244 456 288 801 335 545 406 894 456 025 440 105 460 117 492 303 114 94 93 82 68 68 42 45 46 35 33 27 36 35 38
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1 93 629 101 274 135 652 179 090 193 118 244 456 288 801 335 545 406 894 456 025 440 105 460 117 492 303 114 94 93 82 68 68 42 45 46 35 33 27 36 35 38
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC
D.51O_02 Különadó KIC
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 14 5 6 0 0 0 3 6
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS
D.51E_02 Energiaellátók különadójac KIC
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O 14 5 6 0 0 0 3 6
D.59 Egyéb folyó adók 3 145 6 103 7 346 8 638 9 871 12 054 13 436 14 064 20 438 27 327 30 705 32 528 36 452 39 427 41 076 44 089 45 500 46 120 34 789 35 179 37 575 39 811 42 358 44 203 46 312 19 772 23 002 33 124
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 227 743 816 534 453 443 474 548
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O 227 743 816 534 453 443 474 548
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók 981 2 622 2 899 3 251 4 267 4 554 5 072 5 262 10 814 16 567 18 791 19 661 21 965 23 500 24 804 27 453 26 954 24 608 12 099 12 231 12 693 12 668 13 148 13 744 14 520 109 12 12
D.59D_01 Gépjárműadó KS T 975 2 612 2 876 3 126 4 259 4 544 5 062 5 250 10 803 16 538 17 541 18 332 20 775 23 462 23 286 25 994 25 497 24 172 12 014 12 202 12 669 12 642 13 127 13 724 14 502 94
D.59D_02 Eljárási illeték KS 1 229 1 307 1 154 .. 1 480 1 408 1 393 373 0 5 1
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C 6 10 23 125 8 10 10 12 11 29 21 22 36 38 38 51 64 63 85 24 23 26 21 20 18 15 12 12
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 2 164 3 481 4 447 5 387 5 604 7 500 8 364 8 802 9 624 10 760 11 914 12 867 14 487 15 927 16 272 16 636 18 546 21 512 22 690 22 948 24 655 26 400 28 394 29 925 31 339 19 220 22 516 32 564
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS 1 305 1 910 2 262 2 765 3 422 4 557 5 087 5 578 6 308 7 161 7 954 8 275 9 069 9 739 10 077 10 124 11 099 13 161 13 175 13 002 13 451 14 589 14 765 14 621 14 566 14 770 15 047 15 291
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C 859 1 571 2 185 2 622 2 182 2 943 3 277 3 224 3 316 3 549 3 858 4 357 4 935 5 468 5 481 5 798 6 761 7 682 8 411 9 126 10 475 11 676 13 602 14 863 16 249 3 953 6 815 16 599
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P 50 102 235 483 720 714 714 686 669 1 104 820 729 135 27 441 524 497 654 674
D.91 Tőkeadók 1 273 1 333 1 826 2 116 2 392 2 730 3 318 4 272 4 340 6 453 7 932 8 124 5 830 5 060 4 042 2 743 2 805 759 10 217 269 273 281 224 178 218 275
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 1 273 1 333 1 826 2 116 2 392 2 730 3 318 4 272 4 340 6 453 7 932 8 124 5 830 5 060 4 042 2 743 2 805 759
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O 1 273 1 333 1 826 2 116 2 392 2 730 3 318 4 272 4 340 6 453 7 932 8 020 5 696 4 889 4 039 2 743 2 805 759
D.91A_02 Luxusadó KS O 104 134 171 3
D.91B Tőkeilleték 10 217 269 273 281 224 178 218 275
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS 10
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O 217 269 273 281 224 178 218 275
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 153 953 204 663 272 979 355 410 427 590 507 935 604 541 686 686 813 758 932 428 954 679 1 031 911 1 119 479 687 785 689 594 654 169 674 901 689 714 674 469 698 131 770 374 805 446 845 975 923 664 1 006 066 906 076 944 682 1 092 423
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668 5 952 5 695 4 719 4 357 2 936 1 630 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 702 6 716 7 450 8 885
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668 5 952 5 695 4 719 4 357 2 936 1 630 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 702 6 716 7 450 8 885
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668 5 952 5 695 4 719 4 357 2 936 1 630 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 702 6 716 7 450 8 885
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668 5 952 5 695 4 719 4 357 2 936 1 630 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 702 6 716 7 450 8 885
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 153 953 204 663 272 979 355 410 427 590 507 935 604 541 686 686 813 758 932 428 954 679 1 031 911 1 119 479 687 785 689 594 654 169 674 901 689 714 674 469 698 131 770 374 805 446 845 975 923 664 1 006 066 906 076 944 682 1 092 423
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 156 021 207 204 276 149 358 736 431 310 511 786 608 548 691 273 819 838 938 452 961 188 1 037 983 1 125 147 693 737 695 289 658 888 679 258 692 650 676 099 699 973 772 591 808 772 849 849 928 329 1 010 768 912 792 952 132 1 101 308
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 153 953 204 663 272 979 355 410 427 590 507 935 604 541 686 686 813 758 932 428 954 679 1 031 911 1 119 479 687 785 689 594 654 169 674 901 689 714 674 469 698 131 770 374 805 446 845 975 923 664 1 006 066 906 076 944 682 1 092 423

Lábjegyzet

aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.
bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók
cA tétel kitöltése önkéntes.
dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.
eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.
fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.
.