Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 769 142 37 769 142 37 769 142 37 769 142
P.71 Termékek importja 31 273 096 31 273 096 31 273 096 31 273 096
P.72 Szolgáltatások importja 6 496 046 6 496 046 6 496 046 6 496 046
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 39 104 493 39 104 493 39 104 493 39 104 493
P.61 Termékek exportja 30 276 044 30 276 044 30 276 044 30 276 044
P.62 Szolgáltatások exportja 8 828 449 8 828 449 8 828 449 8 828 449
P.1 Kibocsátás 93 629 658 93 629 658 69 157 775 2 534 939 10 474 308 10 305 133 1 157 503 93 629 658 93 629 658
P.11 Piaci kibocsátás 77 050 014 77 050 014 68 029 785 2 518 671 19 969 6 481 589 77 050 014 77 050 014
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 189 401 5 189 401 1 127 990 16 268 210 586 3 823 544 11 013 5 189 401 5 189 401
P.13 Nem piaci kibocsátás 11 390 243 11 390 243 10 243 753 1 146 490 11 390 243 11 390 243
P.2 Folyó termelőfelhasználás 53 386 429 53 386 429 523 838 2 763 616 3 913 722 1 090 995 45 094 258 53 386 429 53 386 429
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 280 742 7 280 742 7 280 742 7 280 742 7 280 742
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 47 523 971 47 523 971 633 665 7 541 517 6 560 586 1 443 944 24 063 517 7 280 742
P.51c Állóeszköz-felhasználás 7 540 952 7 540 952 106 022 1 223 355 1 687 091 131 015 4 393 469
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 39 983 019 39 983 019 527 643 6 318 162 4 873 495 1 312 929 19 670 048 7 280 742
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 335 351 -1 335 351
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 280 742 24 063 517 1 443 944 6 560 586 7 541 517 633 665 47 523 971 47 523 971
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 280 742 19 670 048 1 312 929 4 873 495 6 318 162 527 643 39 983 019 39 983 019
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 335 351 -1 335 351
D.1 Munkavállalói jövedelem 19 659 285 19 659 285 566 975 649 628 4 865 016 714 633 12 863 033
D.11 Bérek és keresetek 16 721 427 16 721 427 487 859 600 160 4 095 038 556 360 10 982 010
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 937 858 2 937 858 79 116 49 468 769 978 158 273 1 881 023
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 484 420 7 484 420 -39 332 -90 469 8 479 89 567 235 433 7 280 742
D.21 Termékadók 7 628 253 7 628 253 7 628 253
D.29 Egyéb termelési adók 977 871 977 871 975 186 294 35 502 93 092 662 008
D.31 Terméktámogatások 347 511 347 511 347 511
D.39 Egyéb termelési támogatások 774 193 774 193 40 307 276 763 27 023 3 525 426 575
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 190 598 16 190 598 106 022 2 792 690 1 687 091 639 744 10 965 051 0
B.2n Működési eredmény, nettó 9 043 416 9 043 416 0 1 963 105 0 508 729 6 571 582 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 189 668 4 189 668 4 189 668
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 795 898 3 795 898 3 795 898
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 965 051 639 744 1 687 091 2 792 690 106 022 16 190 598 16 190 598
B.2n Működési eredmény, nettó 0 6 571 582 508 729 0 1 963 105 0 9 043 416 9 043 416
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 189 668 4 189 668 4 189 668
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 795 898 3 795 898 3 795 898
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 211 024 1 211 024 20 496 444 20 496 444 373 865 20 870 309
D.11 Bérek és keresetek 1 045 515 1 045 515 17 422 864 17 422 864 344 078 17 766 942
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 165 509 165 509 3 073 580 3 073 580 29 787 3 103 367
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 857 284 7 857 284 -372 864 7 484 420
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 276 865 7 276 865 3 877 7 280 742
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 580 419 580 419 -376 741 203 678
D.4 Tulajdonosi jövedelem 12 192 046 3 032 377 9 159 669 227 111 197 1 060 593 3 088 135 4 899 517 1 482 930 3 204 803 193 589 1 807 760 18 280 6 707 362 5 484 684 12 192 046
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 46 281 687 46 281 687 124 075 29 175 365 8 677 371 756 412 7 548 464 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 38 740 735 38 740 735 18 053 27 952 010 6 990 280 625 397 3 154 995 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 7 548 464 756 412 8 677 371 29 175 365 124 075 46 281 687 46 281 687
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 3 154 995 625 397 6 990 280 27 952 010 18 053 38 740 735 38 740 735
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 396 161 23 250 3 372 911 2 745 388 3 028 91 550 532 945 3 146 646 3 146 646 249 515 3 396 161
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 6 175 388 58 461 6 116 927 6 116 927 46 728 237 880 5 583 258 433 5 868 299 307 089 6 175 388
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 397 845 62 363 5 335 482 12 290 5 105 346 170 877 46 969 5 377 573 5 377 573 20 272 5 397 845
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 926 556 704 099 3 222 457 109 941 692 438 1 506 555 360 531 552 992 711 114 360 726 661 313 673 686 957 834 3 364 673 561 883 3 926 556
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 45 991 101 45 991 101 960 111 25 671 871 11 453 659 732 060 7 173 400 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 450 149 38 450 149 854 089 24 448 516 9 766 568 601 045 2 779 931 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 7 173 400 732 060 11 453 659 25 671 871 960 111 45 991 101 45 991 101
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 779 931 601 045 9 766 568 24 448 516 854 089 38 450 149 38 450 149
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 219 595 5 219 595 913 454 4 306 141 5 219 595 5 219 595 5 219 595
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 45 991 101 45 991 101 46 657 30 891 466 7 147 518 732 060 7 173 400 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 450 149 38 450 149 -59 365 29 668 111 5 460 427 601 045 2 779 931 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 7 173 400 732 060 11 453 659 25 671 871 960 111 45 991 101 45 991 101
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 779 931 601 045 9 766 568 24 448 516 854 089 38 450 149 38 450 149
P.4 Végső fogyasztás 32 864 627 32 864 627 27 761 384 5 103 243 32 864 627 32 864 627
P.3 Végső fogyasztási kiadások 32 864 627 32 864 627 913 454 22 541 789 9 409 384 32 864 627 32 864 627
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 67 473 67 473 67 473 67 473 67 473 67 473
B.8g Megtakarítások, bruttó 13 126 474 13 126 474 46 657 3 197 555 2 044 275 664 587 7 173 400 0
B.8n Megtakarítások, nettó 5 585 522 5 585 522 -59 365 1 974 200 357 184 533 572 2 779 931 0
B.12 Folyó külső egyenleg 197 519 197 519
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 7 173 400 664 587 2 044 275 3 197 555 46 657 13 126 474 13 126 474
B.8n Megtakarítások, nettó 0 2 779 931 533 572 357 184 1 974 200 -59 365 5 585 522 5 585 522
B.12 Folyó külső egyenleg 197 519 197 519
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 889 993 12 889 993 205 845 1 863 672 2 928 024 201 602 7 690 850 12 889 993 12 889 993
P.52 Készletváltozás 355 350 355 350 8 825 29 988 316 537 355 350 355 350
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 78 650 78 650 -139 37 255 6 568 .. 34 966 78 650 78 650
P.51c Állóeszköz-felhasználás -7 540 952 -7 540 952 -106 022 -1 223 355 -1 687 091 -131 015 -4 393 469
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 46 123 -46 123 -17 713 17 713 332 -46 455
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 540 677 15 535 853 283 317 828 178 400 1 905 723 159 600 2 065 323
D.9 Adott tőketranszfer (–) 71 358 13 711 903 132 31 541 45 543 1 065 285 1 000 038 2 065 323
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -689 042 689 042 -26 192 1 591 803 -987 867 464 477 -353 179 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 369 413 131 529 -991 292 2 411 559 -3 484 178 899 -178 899 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.