Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 37 767 959 37 767 959 37 767 959 37 767 959
P.71 Termékek importja 31 310 027 31 310 027 31 310 027 31 310 027
P.72 Szolgáltatások importja 6 457 932 6 457 932 6 457 932 6 457 932
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 38 868 600 38 868 600 38 868 600 38 868 600
P.61 Termékek exportja 30 103 765 30 103 765 30 103 765 30 103 765
P.62 Szolgáltatások exportja 8 764 835 8 764 835 8 764 835 8 764 835
P.1 Kibocsátás 93 831 464 93 831 464 69 202 688 2 511 864 10 644 459 10 313 643 1 158 810 93 831 464 93 831 464
P.11 Piaci kibocsátás 77 088 921 77 088 921 68 075 533 2 495 596 19 969 6 497 823 77 088 921 77 088 921
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 5 182 605 5 182 605 1 127 155 16 268 212 349 3 815 820 11 013 5 182 605 5 182 605
P.13 Nem piaci kibocsátás 11 559 938 11 559 938 10 412 141 1 147 797 11 559 938 11 559 938
P.2 Folyó termelőfelhasználás 53 601 252 53 601 252 523 838 2 751 470 4 064 363 1 050 521 45 211 060 53 601 252 53 601 252
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 300 398 7 300 398 7 300 398 7 300 398 7 300 398
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 47 530 610 47 530 610 634 972 7 562 173 6 580 096 1 461 343 23 991 628 7 300 398
P.51c Állóeszköz-felhasználás 7 541 204 7 541 204 106 022 1 223 355 1 694 509 131 015 4 386 303
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 39 989 406 39 989 406 528 950 6 338 818 4 885 587 1 330 328 19 605 325 7 300 398
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 100 641 -1 100 641
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 7 300 398 23 991 628 1 461 343 6 580 096 7 562 173 634 972 47 530 610 47 530 610
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 7 300 398 19 605 325 1 330 328 4 885 587 6 338 818 528 950 39 989 406 39 989 406
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 100 641 -1 100 641
D.1 Munkavállalói jövedelem 19 716 355 19 716 355 566 975 650 066 4 878 407 714 633 12 906 274
D.11 Bérek és keresetek 16 776 701 16 776 701 487 859 600 598 4 104 716 556 360 11 027 168
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 939 654 2 939 654 79 116 49 468 773 691 158 273 1 879 106
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 504 076 7 504 076 -38 025 -90 457 7 180 89 567 235 413 7 300 398
D.21 Termékadók 7 629 453 7 629 453 7 629 453
D.29 Egyéb termelési adók 977 871 977 871 975 186 306 35 506 93 092 661 992
D.31 Terméktámogatások 329 055 329 055 329 055
D.39 Egyéb termelési támogatások 774 193 774 193 39 000 276 763 28 326 3 525 426 579
B.2g Működési eredmény, bruttó 16 100 305 16 100 305 106 022 2 792 690 1 694 509 657 143 10 849 941 0
B.2n Működési eredmény, nettó 8 952 871 8 952 871 0 1 963 105 0 526 128 6 463 638 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 209 874 4 209 874 4 209 874
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 816 104 3 816 104 3 816 104
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 849 941 657 143 1 694 509 2 792 690 106 022 16 100 305 16 100 305
B.2n Működési eredmény, nettó 0 6 463 638 526 128 0 1 963 105 0 8 952 871 8 952 871
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 4 209 874 4 209 874 4 209 874
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 816 104 3 816 104 3 816 104
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 255 241 1 255 241 20 580 757 20 580 757 390 839 20 971 596
D.11 Bérek és keresetek 1 080 501 1 080 501 17 497 608 17 497 608 359 594 17 857 202
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 174 740 174 740 3 083 149 3 083 149 31 245 3 114 394
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 876 940 7 876 940 -372 864 7 504 076
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 7 296 521 7 296 521 3 877 7 300 398
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 580 419 580 419 -376 741 203 678
D.4 Tulajdonosi jövedelem 14 342 359 3 685 062 10 657 297 227 110 712 1 060 616 3 725 525 5 760 217 1 697 264 3 819 560 194 506 2 439 946 18 280 8 169 556 6 172 803 14 342 359
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 46 280 135 46 280 135 124 075 29 912 555 8 705 339 751 178 6 786 988 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 38 738 931 38 738 931 18 053 28 689 200 7 010 830 620 163 2 400 685 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 6 786 988 751 178 8 705 339 29 912 555 124 075 46 280 135 46 280 135
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 400 685 620 163 7 010 830 28 689 200 18 053 38 738 931 38 738 931
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 367 045 24 415 3 342 630 2 740 607 3 110 91 550 507 363 3 121 146 3 121 146 245 899 3 367 045
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 6 192 378 61 357 6 131 021 6 131 021 48 524 237 880 5 583 776 433 5 870 613 321 765 6 192 378
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 399 641 62 363 5 337 278 12 290 5 105 346 170 877 48 765 5 379 369 5 379 369 20 272 5 399 641
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 922 539 733 710 3 188 829 109 955 659 924 1 499 296 363 828 555 826 646 134 350 853 661 313 694 898 1 030 168 3 383 366 539 173 3 922 539
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 46 034 871 46 034 871 1 032 431 26 455 270 11 463 822 713 656 6 369 692 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 493 667 38 493 667 926 409 25 231 915 9 769 313 582 641 1 983 389 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 369 692 713 656 11 463 822 26 455 270 1 032 431 46 034 871 46 034 871
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 983 389 582 641 9 769 313 25 231 915 926 409 38 493 667 38 493 667
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 5 220 902 5 220 902 914 761 4 306 141 5 220 902 5 220 902 5 220 902
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 46 034 871 46 034 871 117 670 31 676 172 7 157 681 713 656 6 369 692 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 38 493 667 38 493 667 11 648 30 452 817 5 463 172 582 641 1 983 389 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 369 692 713 656 11 463 822 26 455 270 1 032 431 46 034 871 46 034 871
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 983 389 582 641 9 769 313 25 231 915 926 409 38 493 667 38 493 667
P.4 Végső fogyasztás 32 896 985 32 896 985 27 773 832 5 123 153 32 896 985 32 896 985
P.3 Végső fogyasztási kiadások 32 896 985 32 896 985 914 761 22 552 930 9 429 294 32 896 985 32 896 985
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 67 003 67 003 67 003 67 003 67 003 67 003
B.8g Megtakarítások, bruttó 13 137 886 13 137 886 117 670 3 969 343 2 034 528 646 653 6 369 692 0
B.8n Megtakarítások, nettó 5 596 682 5 596 682 11 648 2 745 988 340 019 515 638 1 983 389 0
B.12 Folyó külső egyenleg 395 098 395 098
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 6 369 692 646 653 2 034 528 3 969 343 117 670 13 137 886 13 137 886
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 983 389 515 638 340 019 2 745 988 11 648 5 596 682 5 596 682
B.12 Folyó külső egyenleg 395 098 395 098
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 12 873 321 12 873 321 205 845 1 863 672 2 944 346 199 173 7 660 285 12 873 321 12 873 321
P.52 Készletváltozás 581 013 581 013 8 825 29 960 542 228 581 013 581 013
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 78 650 78 650 -139 37 255 6 568 .. 34 966 78 650 78 650
P.51c Állóeszköz-felhasználás -7 541 204 -7 541 204 -106 022 -1 223 355 -1 694 509 -131 015 -4 386 303
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 46 123 -46 123 -17 713 17 713 332 -46 455
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 526 527 15 535 864 483 317 828 178 579 1 902 952 159 600 2 062 552
D.9 Adott tőketranszfer (–) 71 739 13 711 891 932 31 541 42 391 1 051 314 1 011 238 2 062 552
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -502 663 502 663 48 152 2 363 591 -991 508 448 972 -1 366 544 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 272 437 -47 444 -979 226 2 414 512 -6 247 109 158 -109 158 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.