Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 21 566 799 21 566 799 21 566 799 21 566 799
P.71 Termékek importja 18 360 723 18 360 723 18 360 723 18 360 723
P.72 Szolgáltatások importja 3 206 076 3 206 076 3 206 076 3 206 076
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 21 576 756 21 576 756 21 576 756 21 576 756
P.61 Termékek exportja 18 034 545 18 034 545 18 034 545 18 034 545
P.62 Szolgáltatások exportja 3 542 211 3 542 211 3 542 211 3 542 211
P.1 Kibocsátás 56 419 509 56 419 509 41 811 775 1 863 499 5 962 884 6 250 940 530 411 56 419 509 56 419 509
P.11 Piaci kibocsátás 47 358 376 47 358 376 41 168 583 1 856 737 44 782 4 288 274 47 358 376 47 358 376
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 707 658 2 707 658 643 192 6 762 84 611 1 962 666 10 427 2 707 658 2 707 658
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 353 475 6 353 475 5 833 491 519 984 6 353 475 6 353 475
P.2 Folyó termelőfelhasználás 33 073 340 33 073 340 272 632 2 012 322 1 929 765 911 229 27 947 392 33 073 340 33 073 340
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 903 775 3 903 775 3 903 775 3 903 775 3 903 775
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 27 249 944 27 249 944 257 779 4 238 618 4 033 119 952 270 13 864 383 3 903 775
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 410 949 4 410 949 64 109 812 174 944 275 83 677 2 506 714
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 22 838 995 22 838 995 193 670 3 426 444 3 088 844 868 593 11 357 669 3 903 775
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -9 957 -9 957
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 903 775 13 864 383 952 270 4 033 119 4 238 618 257 779 27 249 944 27 249 944
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 903 775 11 357 669 868 593 3 088 844 3 426 444 193 670 22 838 995 22 838 995
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -9 957 -9 957
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 334 318 12 334 318 193 440 424 589 3 085 549 539 258 8 091 482
D.11 Bérek és keresetek 9 557 456 9 557 456 144 714 383 016 2 281 448 404 467 6 343 811
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 776 862 2 776 862 48 726 41 573 804 101 134 791 1 747 671
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 741 043 3 741 043 230 -116 341 0 13 346 -59 967 3 903 775
D.21 Termékadók 4 033 333 4 033 333 4 033 333
D.29 Egyéb termelési adók 238 638 238 638 230 18 158 0 13 346 206 904
D.31 Terméktámogatások 129 558 129 558 129 558
D.39 Egyéb termelési támogatások 401 370 401 370 0 134 499 0 0 266 871
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 545 712 8 545 712 64 109 1 301 499 947 570 399 666 5 832 868 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 413 642 4 413 642 0 768 204 3 295 315 989 3 326 154 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 628 871 2 628 871 2 628 871
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 349 992 2 349 992 2 349 992
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 832 868 399 666 947 570 1 301 499 64 109 8 545 712 8 545 712
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 326 154 315 989 3 295 768 204 0 4 413 642 4 413 642
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 628 871 2 628 871 2 628 871
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 349 992 2 349 992 2 349 992
D.1 Munkavállalói jövedelem 214 357 214 357 12 377 399 12 377 399 171 276 12 548 675
D.11 Bérek és keresetek 184 972 184 972 9 591 649 9 591 649 150 779 9 742 428
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 29 385 29 385 2 785 750 2 785 750 20 497 2 806 247
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 919 782 3 919 782 -178 739 3 741 043
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 892 882 3 892 882 10 893 3 903 775
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 26 900 26 900 -189 632 -162 732
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 989 980 2 439 839 9 550 141 1 807 553 068 1 105 420 4 560 697 3 329 149 1 284 670 4 468 732 302 561 1 456 970 22 563 7 535 496 4 454 484 11 989 980
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 25 457 119 25 457 119 84 865 17 211 671 4 064 493 307 701 3 788 389 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 21 046 170 21 046 170 20 756 16 399 497 3 120 218 224 024 1 281 675 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 788 389 307 701 4 064 493 17 211 671 84 865 25 457 119 25 457 119
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 281 675 224 024 3 120 218 16 399 497 20 756 21 046 170 21 046 170
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 840 229 11 227 2 829 002 2 130 177 112 95 160 603 553 2 792 991 2 792 991 47 238 2 840 229
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 482 018 31 100 4 450 918 4 450 918 48 911 711 739 3 667 952 0 4 428 602 53 416 4 482 018
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 435 812 12 506 4 423 306 15 587 4 215 263 141 306 51 150 4 426 076 4 426 076 9 736 4 435 812
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 956 602 160 957 1 795 645 19 682 413 852 671 623 271 783 418 705 405 192 269 586 237 003 349 914 372 838 1 634 533 322 069 1 956 602
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 240 450 25 240 450 422 434 14 992 714 5 875 441 780 777 3 169 084 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 829 501 20 829 501 358 325 14 180 540 4 931 166 697 100 662 370 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 169 084 780 777 5 875 441 14 992 714 422 434 25 240 450 25 240 450
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 662 370 697 100 4 931 166 14 180 540 358 325 20 829 501 20 829 501
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 274 186 3 274 186 390 915 2 883 271 3 274 186 3 274 186 3 274 186
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 240 450 25 240 450 31 519 18 266 900 2 992 170 780 777 3 169 084 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 829 501 20 829 501 -32 590 17 454 726 2 047 895 697 100 662 370 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 169 084 780 777 5 875 441 14 992 714 422 434 25 240 450 25 240 450
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 662 370 697 100 4 931 166 14 180 540 358 325 20 829 501 20 829 501
P.4 Végső fogyasztás 20 409 836 20 409 836 17 468 695 2 941 141 20 409 836 20 409 836
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 409 836 20 409 836 390 915 14 194 509 5 824 412 20 409 836 20 409 836
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 570 433 570 433 570 433 570 433 570 433 570 433
B.8g Megtakarítások, bruttó 4 830 614 4 830 614 31 519 1 368 638 51 029 210 344 3 169 084 0
B.8n Megtakarítások, nettó 419 665 419 665 -32 590 556 464 -893 246 126 667 662 370 0
B.12 Folyó külső egyenleg 1 999 537 1 999 537
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 169 084 210 344 51 029 1 368 638 31 519 4 830 614 4 830 614
B.8n Megtakarítások, nettó 0 662 370 126 667 -893 246 556 464 -32 590 419 665 419 665
B.12 Folyó külső egyenleg 1 999 537 1 999 537
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 361 249 6 361 249 51 256 1 359 250 868 936 120 666 3 961 141 6 361 249 6 361 249
P.52 Készletváltozás 437 691 437 691 -2 614 27 209 413 096 437 691 437 691
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 31 211 31 211 1 13 306 68 .. 17 836 31 211 31 211
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 410 949 -4 410 949 -64 109 -812 174 -944 275 -83 677 -2 506 714
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 71 087 -71 087 4 357 -32 565 0 -42 758
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 355 544 13 105 171 453 124 703 49 760 714 565 6 269 720 834
D.9 Adott tőketranszfer (–) 29 393 8 910 389 582 38 392 14 216 480 493 240 341 720 834
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 694 378 -1 694 378 15 806 80 650 -1 030 748 93 994 -854 080 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 324 404 -190 287 -963 393 359 137 21 758 -2 097 189 2 097 189 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.