Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 18 618 271 18 618 271 18 618 271 18 618 271
P.71 Termékek importja 15 189 792 15 189 792 15 189 792 15 189 792
P.72 Szolgáltatások importja 3 428 479 3 428 479 3 428 479 3 428 479
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 19 684 848 19 684 848 19 684 848 19 684 848
P.61 Termékek exportja 15 909 027 15 909 027 15 909 027 15 909 027
P.62 Szolgáltatások exportja 3 775 821 3 775 821 3 775 821 3 775 821
P.1 Kibocsátás 52 605 415 52 605 415 38 119 819 2 002 042 5 976 961 5 958 560 548 033 52 605 415 52 605 415
P.11 Piaci kibocsátás 43 495 142 43 495 142 37 556 360 1 995 414 47 481 3 895 887 43 495 142 43 495 142
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 728 088 2 728 088 563 459 6 628 84 770 2 062 673 10 558 2 728 088 2 728 088
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 382 185 6 382 185 5 844 710 537 475 6 382 185 6 382 185
P.2 Folyó termelőfelhasználás 30 119 783 30 119 783 285 867 1 926 513 2 037 607 934 198 24 935 598 30 119 783 30 119 783
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 972 632 3 972 632 3 972 632 3 972 632 3 972 632
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 26 458 264 26 458 264 262 166 4 032 047 3 939 354 1 067 844 13 184 221 3 972 632
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 733 368 4 733 368 67 324 847 225 977 401 101 837 2 739 581
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 21 724 896 21 724 896 194 842 3 184 822 2 961 953 966 007 10 444 640 3 972 632
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 066 577 -1 066 577
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 972 632 13 184 221 1 067 844 3 939 354 4 032 047 262 166 26 458 264 26 458 264
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 972 632 10 444 640 966 007 2 961 953 3 184 822 194 842 21 724 896 21 724 896
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 066 577 -1 066 577
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 893 490 11 893 490 194 497 420 325 2 960 726 532 510 7 785 432
D.11 Bérek és keresetek 9 345 479 9 345 479 147 781 381 096 2 210 582 394 530 6 211 490
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 548 011 2 548 011 46 716 39 229 750 144 137 980 1 573 942
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 776 919 3 776 919 345 -128 510 5 547 11 537 -84 632 3 972 632
D.21 Termékadók 4 100 928 4 100 928 4 100 928
D.29 Egyéb termelési adók 255 099 255 099 345 22 167 5 547 11 537 215 503
D.31 Terméktámogatások 128 296 128 296 128 296
D.39 Egyéb termelési támogatások 450 812 450 812 0 150 677 0 0 300 135
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 402 402 8 402 402 67 324 1 354 779 973 081 523 797 5 483 421 0
B.2n Működési eredmény, nettó 3 961 160 3 961 160 0 799 680 -4 320 421 960 2 743 840 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 385 453 2 385 453 2 385 453
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 093 327 2 093 327 2 093 327
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 483 421 523 797 973 081 1 354 779 67 324 8 402 402 8 402 402
B.2n Működési eredmény, nettó 0 2 743 840 421 960 -4 320 799 680 0 3 961 160 3 961 160
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 385 453 2 385 453 2 385 453
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 093 327 2 093 327 2 093 327
D.1 Munkavállalói jövedelem 283 198 283 198 12 020 486 12 020 486 156 202 12 176 688
D.11 Bérek és keresetek 243 934 243 934 9 449 940 9 449 940 139 473 9 589 413
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 39 264 39 264 2 570 546 2 570 546 16 729 2 587 275
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 068 928 4 068 928 -292 009 3 776 919
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 968 103 3 968 103 4 529 3 972 632
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 100 825 100 825 -296 538 -195 713
D.4 Tulajdonosi jövedelem 13 097 944 3 133 219 9 964 725 1 799 531 007 1 193 943 5 412 632 2 825 344 1 251 707 5 247 952 333 872 1 535 056 22 743 8 391 330 4 706 614 13 097 944
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 25 303 874 25 303 874 88 268 16 764 767 4 181 938 359 117 3 909 784 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 20 570 506 20 570 506 20 944 15 917 542 3 204 537 257 280 1 170 203 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 909 784 359 117 4 181 938 16 764 767 88 268 25 303 874 25 303 874
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 170 203 257 280 3 204 537 15 917 542 20 944 20 570 506 20 570 506
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 594 987 10 211 2 584 776 2 001 078 1 656 81 767 500 275 2 539 015 2 539 015 55 972 2 594 987
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 197 382 26 373 4 171 009 4 171 009 34 816 678 391 3 411 895 0 4 125 102 72 280 4 197 382
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 449 811 14 677 4 435 134 14 752 4 234 071 148 610 37 701 4 439 083 4 439 083 10 728 4 449 811
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 085 853 297 917 1 787 936 21 263 400 462 703 136 257 934 405 141 465 445 246 349 325 881 341 144 388 056 1 766 875 318 978 2 085 853
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 195 094 25 195 094 440 309 14 972 445 5 519 866 795 546 3 466 928 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 461 726 20 461 726 372 985 14 125 220 4 542 465 693 709 727 347 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 466 928 795 546 5 519 866 14 972 445 440 309 25 195 094 25 195 094
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 727 347 693 709 4 542 465 14 125 220 372 985 20 461 726 20 461 726
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 429 220 3 429 220 404 622 3 024 598 3 429 220 3 429 220 3 429 220
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 195 094 25 195 094 35 687 18 401 665 2 495 268 795 546 3 466 928 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 461 726 20 461 726 -31 637 17 554 440 1 517 867 693 709 727 347 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 466 928 795 546 5 519 866 14 972 445 440 309 25 195 094 25 195 094
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 727 347 693 709 4 542 465 14 125 220 372 985 20 461 726 20 461 726
P.4 Végső fogyasztás 20 030 361 20 030 361 17 215 270 2 815 091 20 030 361 20 030 361
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 030 361 20 030 361 404 622 13 786 050 5 839 689 20 030 361 20 030 361
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 529 781 529 781 529 781 529 781 529 781 529 781
B.8g Megtakarítások, bruttó 5 164 733 5 164 733 35 687 1 716 176 -319 823 265 765 3 466 928 0
B.8n Megtakarítások, nettó 431 365 431 365 -31 637 868 951 -1 297 224 163 928 727 347 0
B.12 Folyó külső egyenleg 196 593 196 593
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 466 928 265 765 -319 823 1 716 176 35 687 5 164 733 5 164 733
B.8n Megtakarítások, nettó 0 727 347 163 928 -1 297 224 868 951 -31 637 431 365 431 365
B.12 Folyó külső egyenleg 196 593 196 593
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 004 213 6 004 213 60 000 1 296 029 905 164 105 872 3 637 148 6 004 213 6 004 213
P.52 Készletváltozás -673 369 -673 369 2 602 56 368 -732 339 -673 369 -673 369
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 30 482 30 482 4 13 613 -72 .. 16 937 30 482 30 482
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 733 368 -4 733 368 -67 324 -847 225 -977 401 -101 837 -2 739 581
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 050 -4 050 -1 538 -6 003 0 3 323
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 384 925 18 276 353 229 108 910 43 091 908 431 24 458 932 889
D.9 Adott tőketranszfer (–) 50 076 21 612 337 624 35 099 9 003 453 414 479 475 932 889
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -262 474 262 474 9 771 479 281 -1 259 675 156 389 876 708 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 348 905 -33 610 -1 263 784 900 707 527 -47 255 47 255 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.