Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 18 770 250 18 770 250 18 770 250 18 770 250
P.71 Termékek importja 15 341 771 15 341 771 15 341 771 15 341 771
P.72 Szolgáltatások importja 3 428 479 3 428 479 3 428 479 3 428 479
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 19 684 848 19 684 848 19 684 848 19 684 848
P.61 Termékek exportja 15 909 027 15 909 027 15 909 027 15 909 027
P.62 Szolgáltatások exportja 3 775 821 3 775 821 3 775 821 3 775 821
P.1 Kibocsátás 52 667 927 52 667 927 38 191 431 1 992 942 5 976 961 5 958 560 548 033 52 667 927 52 667 927
P.11 Piaci kibocsátás 43 557 654 43 557 654 37 627 972 1 986 314 47 481 3 895 887 43 557 654 43 557 654
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 728 088 2 728 088 563 459 6 628 84 770 2 062 673 10 558 2 728 088 2 728 088
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 382 185 6 382 185 5 844 710 537 475 6 382 185 6 382 185
P.2 Folyó termelőfelhasználás 30 119 783 30 119 783 285 867 1 926 513 2 037 607 934 198 24 935 598 30 119 783 30 119 783
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 972 632 3 972 632 3 972 632 3 972 632 3 972 632
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 26 520 776 26 520 776 262 166 4 032 047 3 939 354 1 058 744 13 255 833 3 972 632
P.51c Állóeszköz-felhasználás 4 733 368 4 733 368 67 324 847 225 977 401 101 837 2 739 581
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 21 787 408 21 787 408 194 842 3 184 822 2 961 953 956 907 10 516 252 3 972 632
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -914 598 -914 598
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 3 972 632 13 255 833 1 058 744 3 939 354 4 032 047 262 166 26 520 776 26 520 776
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 3 972 632 10 516 252 956 907 2 961 953 3 184 822 194 842 21 787 408 21 787 408
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -914 598 -914 598
D.1 Munkavállalói jövedelem 11 893 490 11 893 490 194 497 420 325 2 960 726 532 510 7 785 432
D.11 Bérek és keresetek 9 345 479 9 345 479 147 781 381 096 2 210 582 394 530 6 211 490
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 548 011 2 548 011 46 716 39 229 750 144 137 980 1 573 942
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 3 776 919 3 776 919 345 -128 510 5 547 11 537 -84 632 3 972 632
D.21 Termékadók 4 100 928 4 100 928 4 100 928
D.29 Egyéb termelési adók 255 099 255 099 345 22 167 5 547 11 537 215 503
D.31 Terméktámogatások 128 296 128 296 128 296
D.39 Egyéb termelési támogatások 450 812 450 812 0 150 677 0 0 300 135
B.2g Működési eredmény, bruttó 8 464 914 8 464 914 67 324 1 354 779 973 081 514 697 5 555 033 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 023 672 4 023 672 0 799 680 -4 320 412 860 2 815 452 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 385 453 2 385 453 2 385 453
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 093 327 2 093 327 2 093 327
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 5 555 033 514 697 973 081 1 354 779 67 324 8 464 914 8 464 914
B.2n Működési eredmény, nettó 0 2 815 452 412 860 -4 320 799 680 0 4 023 672 4 023 672
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 385 453 2 385 453 2 385 453
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 093 327 2 093 327 2 093 327
D.1 Munkavállalói jövedelem 283 198 283 198 12 020 486 12 020 486 156 202 12 176 688
D.11 Bérek és keresetek 243 934 243 934 9 449 940 9 449 940 139 473 9 589 413
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 39 264 39 264 2 570 546 2 570 546 16 729 2 587 275
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 068 928 4 068 928 -292 009 3 776 919
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 3 968 103 3 968 103 4 529 3 972 632
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 100 825 100 825 -296 538 -195 713
D.4 Tulajdonosi jövedelem 13 097 944 3 133 219 9 964 725 1 799 531 007 1 193 943 5 412 632 2 825 344 1 251 707 5 247 952 333 872 1 535 056 22 743 8 391 330 4 706 614 13 097 944
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 25 366 386 25 366 386 88 268 16 764 767 4 181 938 350 017 3 981 396 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 20 633 018 20 633 018 20 944 15 917 542 3 204 537 248 180 1 241 815 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 3 981 396 350 017 4 181 938 16 764 767 88 268 25 366 386 25 366 386
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 241 815 248 180 3 204 537 15 917 542 20 944 20 633 018 20 633 018
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 594 987 10 211 2 584 776 2 001 078 1 656 81 767 500 275 2 539 015 2 539 015 55 972 2 594 987
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 197 382 26 373 4 171 009 4 171 009 34 816 678 391 3 411 895 0 4 125 102 72 280 4 197 382
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 449 811 14 677 4 435 134 14 752 4 234 071 148 610 37 701 4 439 083 4 439 083 10 728 4 449 811
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 085 853 297 917 1 787 936 21 263 400 462 703 136 257 934 405 141 465 445 246 349 325 881 341 144 388 056 1 766 875 318 978 2 085 853
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 257 606 25 257 606 440 309 14 972 445 5 519 866 786 446 3 538 540 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 524 238 20 524 238 372 985 14 125 220 4 542 465 684 609 798 959 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 538 540 786 446 5 519 866 14 972 445 440 309 25 257 606 25 257 606
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 798 959 684 609 4 542 465 14 125 220 372 985 20 524 238 20 524 238
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 267 949 3 267 949 404 622 2 863 327 3 267 949 3 267 949 3 267 949
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 25 257 606 25 257 606 35 687 18 240 394 2 656 539 786 446 3 538 540 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 20 524 238 20 524 238 -31 637 17 393 169 1 679 138 684 609 798 959 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 3 538 540 786 446 5 519 866 14 972 445 440 309 25 257 606 25 257 606
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 798 959 684 609 4 542 465 14 125 220 372 985 20 524 238 20 524 238
P.4 Végső fogyasztás 20 021 261 20 021 261 17 044 899 2 976 362 20 021 261 20 021 261
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 021 261 20 021 261 404 622 13 776 950 5 839 689 20 021 261 20 021 261
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 529 781 529 781 529 781 529 781 529 781 529 781
B.8g Megtakarítások, bruttó 5 236 345 5 236 345 35 687 1 725 276 -319 823 256 665 3 538 540 0
B.8n Megtakarítások, nettó 502 977 502 977 -31 637 878 051 -1 297 224 154 828 798 959 0
B.12 Folyó külső egyenleg 348 572 348 572
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 3 538 540 256 665 -319 823 1 725 276 35 687 5 236 345 5 236 345
B.8n Megtakarítások, nettó 0 798 959 154 828 -1 297 224 878 051 -31 637 502 977 502 977
B.12 Folyó külső egyenleg 348 572 348 572
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 6 004 213 6 004 213 60 000 1 296 029 905 164 105 872 3 637 148 6 004 213 6 004 213
P.52 Készletváltozás -449 778 -449 778 2 602 56 368 -508 748 -449 778 -449 778
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 30 482 30 482 4 13 613 -72 .. 16 937 30 482 30 482
P.51c Állóeszköz-felhasználás -4 733 368 -4 733 368 -67 324 -847 225 -977 401 -101 837 -2 739 581
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 050 -4 050 -1 538 -6 003 0 3 323
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 384 925 18 276 353 229 108 910 43 091 908 431 24 458 932 889
D.9 Adott tőketranszfer (–) 50 076 21 612 337 624 35 099 9 003 453 414 479 475 932 889
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -110 495 110 495 9 771 488 381 -1 259 675 147 289 724 729 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 386 865 -38 553 -1 259 383 865 290 -1 473 -47 254 47 254 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.