Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 10 492 243 10 492 243 10 492 243 10 492 243
P.71 Termékek importja 8 683 618 8 683 618 8 683 618 8 683 618
P.72 Szolgáltatások importja 1 808 625 1 808 625 1 808 625 1 808 625
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 10 135 518 10 135 518 10 135 518 10 135 518
P.61 Termékek exportja 7 875 649 7 875 649 7 875 649 7 875 649
P.62 Szolgáltatások exportja 2 259 869 2 259 869 2 259 869 2 259 869
P.1 Kibocsátás 34 656 026 34 656 026 24 370 287 992 298 3 853 071 5 107 485 332 885 34 656 026 34 656 026
P.11 Piaci kibocsátás 28 793 139 28 793 139 23 989 286 987 283 33 412 3 783 158 28 793 139 28 793 139
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 1 765 907 1 765 907 381 001 5 015 53 856 1 324 327 1 708 1 765 907 1 765 907
P.13 Nem piaci kibocsátás 4 096 980 4 096 980 3 765 803 331 177 4 096 980 4 096 980
P.2 Folyó termelőfelhasználás 19 521 537 19 521 537 173 916 1 790 429 1 129 501 481 862 15 945 829 19 521 537 19 521 537
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 299 370 2 299 370 2 299 370 2 299 370 2 299 370
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 17 433 859 17 433 859 158 969 3 317 056 2 723 570 510 436 8 424 458 2 299 370
P.51c Állóeszköz-felhasználás 2 945 463 2 945 463 42 200 529 206 638 193 74 210 1 661 654
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 14 488 396 14 488 396 116 769 2 787 850 2 085 377 436 226 6 762 804 2 299 370
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 356 725 356 725
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 2 299 370 8 424 458 510 436 2 723 570 3 317 056 158 969 17 433 859 17 433 859
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 2 299 370 6 762 804 436 226 2 085 377 2 787 850 116 769 14 488 396 14 488 396
B.11 Külkereskedelmi egyenleg 356 725 356 725
D.1 Munkavállalói jövedelem 7 692 348 7 692 348 116 735 420 877 2 099 238 271 911 4 783 587
D.11 Bérek és keresetek 5 861 897 5 861 897 90 430 377 748 1 536 644 199 754 3 657 321
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 830 451 1 830 451 26 305 43 129 562 594 72 157 1 126 266
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 298 663 2 298 663 34 4 641 0 5 656 -11 038 2 299 370
D.21 Termékadók 2 493 585 2 493 585 2 493 585
D.29 Egyéb termelési adók 102 278 102 278 96 13 927 0 5 656 82 599
D.31 Terméktámogatások 194 215 194 215 194 215
D.39 Egyéb termelési támogatások 102 985 102 985 62 9 286 0 0 93 637
B.2g Működési eredmény, bruttó 5 392 745 5 392 745 42 200 841 435 624 332 232 869 3 651 909 0
B.2n Működési eredmény, nettó 2 632 032 2 632 032 0 496 979 -13 861 158 659 1 990 255 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 050 103 2 050 103 2 050 103
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 865 353 1 865 353 1 865 353
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 3 651 909 232 869 624 332 841 435 42 200 5 392 745 5 392 745
B.2n Működési eredmény, nettó 0 1 990 255 158 659 -13 861 496 979 0 2 632 032 2 632 032
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 050 103 2 050 103 2 050 103
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 1 865 353 1 865 353 1 865 353
D.1 Munkavállalói jövedelem 86 049 86 049 7 692 548 7 692 548 85 849 7 778 397
D.11 Bérek és keresetek 74 557 74 557 5 859 508 5 859 508 76 946 5 936 454
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 11 492 11 492 1 833 040 1 833 040 8 903 1 841 943
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 2 298 663 2 298 663 0 2 298 663
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 2 299 370 2 299 370 0 2 299 370
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege -707 -707 0 -707
D.4 Tulajdonosi jövedelem 3 938 551 268 420 3 670 131 998 129 391 697 569 1 279 753 1 562 420 467 598 1 172 323 135 741 889 184 13 813 2 678 659 1 259 892 3 938 551
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 16 442 587 16 442 587 55 015 11 343 879 2 361 167 125 439 2 557 087 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 13 497 124 13 497 124 12 815 10 814 673 1 722 974 51 229 895 433 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 2 557 087 125 439 2 361 167 11 343 879 55 015 16 442 587 16 442 587
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 895 433 51 229 1 722 974 10 814 673 12 815 13 497 124 13 497 124
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 737 917 5 291 1 732 626 1 336 070 103 29 071 367 382 1 722 545 1 722 545 15 372 1 737 917
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 2 509 141 12 210 2 496 931 2 496 931 35 416 239 613 2 213 403 0 2 488 432 20 709 2 509 141
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 2 357 825 2 410 2 355 415 13 050 2 281 406 24 131 36 828 2 352 255 2 352 255 5 570 2 357 825
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 1 422 136 264 986 1 157 150 9 279 266 242 331 005 191 546 359 078 477 438 187 449 98 123 327 927 193 588 1 284 525 137 611 1 422 136
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 16 548 222 16 548 222 226 274 9 924 818 3 782 724 307 753 2 306 653 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 13 602 759 13 602 759 184 074 9 395 612 3 144 531 233 543 644 999 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 306 653 307 753 3 782 724 9 924 818 226 274 16 548 222 16 548 222
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 644 999 233 543 3 144 531 9 395 612 184 074 13 602 759 13 602 759
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 2 245 461 2 245 461 249 432 1 996 029 2 245 461 2 245 461 2 245 461
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 16 548 222 16 548 222 -23 158 12 170 279 1 786 695 307 753 2 306 653 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 13 602 759 13 602 759 -65 358 11 641 073 1 148 502 233 543 644 999 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 2 306 653 307 753 3 782 724 9 924 818 226 274 16 548 222 16 548 222
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 644 999 233 543 3 144 531 9 395 612 184 074 13 602 759 13 602 759
P.4 Végső fogyasztás 13 326 920 13 326 920 11 511 132 1 815 788 13 326 920 13 326 920
P.3 Végső fogyasztási kiadások 13 326 920 13 326 920 249 432 9 265 671 3 811 817 13 326 920 13 326 920
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 215 482 215 482 215 482 215 482 215 482 215 482
B.8g Megtakarítások, bruttó 3 221 302 3 221 302 -23 158 874 629 -29 093 92 271 2 306 653 0
B.8n Megtakarítások, nettó 275 839 275 839 -65 358 345 423 -667 286 18 061 644 999 0
B.12 Folyó külső egyenleg 1 242 362 1 242 362
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 2 306 653 92 271 -29 093 874 629 -23 158 3 221 302 3 221 302
B.8n Megtakarítások, nettó 0 644 999 18 061 -667 286 345 423 -65 358 275 839 275 839
B.12 Folyó külső egyenleg 1 242 362 1 242 362
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 4 308 676 4 308 676 22 580 1 030 681 894 534 72 301 2 288 580 4 308 676 4 308 676
P.52 Készletváltozás 136 170 136 170 11 774 482 123 914 136 170 136 170
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 18 818 18 818 -37 5 687 47 .. 13 121 18 818 18 818
P.51c Állóeszköz-felhasználás -2 945 463 -2 945 463 -42 200 -529 206 -638 193 -74 210 -1 661 654
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 4 836 -4 836 16 047 -16 047 0 -4 836
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 532 073 46 494 88 960 140 250 45 068 852 845 13 682 866 527
D.9 Adott tőketranszfer (–) 50 230 1 115 714 632 18 782 18 641 803 400 63 127 866 527
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 1 188 081 -1 188 081 -19 274 -68 092 -1 533 781 65 349 367 717 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 119 804 -219 -1 578 056 500 454 10 106 -947 911 947 911 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.