Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 27 825 336 27 825 336 27 825 336 27 825 336
P.71 Termékek importja 23 057 804 23 057 804 23 057 804 23 057 804
P.72 Szolgáltatások importja 4 767 532 4 767 532 4 767 532 4 767 532
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 30 603 810 30 603 810 30 603 810 30 603 810
P.61 Termékek exportja 24 316 507 24 316 507 24 316 507 24 316 507
P.62 Szolgáltatások exportja 6 287 303 6 287 303 6 287 303 6 287 303
P.1 Kibocsátás 69 186 242 69 186 242 51 997 782 1 900 817 7 543 805 7 015 372 728 466 69 186 242 69 186 242
P.11 Piaci kibocsátás 57 599 422 57 599 422 51 128 325 1 891 595 19 282 4 560 220 57 599 422 57 599 422
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 517 781 3 517 781 869 457 9 222 170 844 2 455 152 13 106 3 517 781 3 517 781
P.13 Nem piaci kibocsátás 8 069 039 8 069 039 7 353 679 715 360 8 069 039 8 069 039
P.2 Folyó termelőfelhasználás 39 754 377 39 754 377 379 457 2 046 981 2 732 984 886 763 33 708 192 39 754 377 39 754 377
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 505 448 5 505 448 5 505 448 5 505 448 5 505 448
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 34 937 313 34 937 313 349 009 4 968 391 4 810 821 1 014 054 18 289 590 5 505 448
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 787 474 5 787 474 78 790 950 083 1 197 578 111 291 3 449 732
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 29 149 839 29 149 839 270 219 4 018 308 3 613 243 902 763 14 839 858 5 505 448
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 778 474 -2 778 474
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 505 448 18 289 590 1 014 054 4 810 821 4 968 391 349 009 34 937 313 34 937 313
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 505 448 14 839 858 902 763 3 613 243 4 018 308 270 219 29 149 839 29 149 839
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 778 474 -2 778 474
D.1 Munkavállalói jövedelem 14 594 672 14 594 672 291 954 593 774 3 631 920 549 294 9 527 730
D.11 Bérek és keresetek 11 696 348 11 696 348 231 933 534 856 2 843 769 425 933 7 659 857
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 898 324 2 898 324 60 021 58 918 788 151 123 361 1 867 873
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 441 952 5 441 952 -21 737 -196 940 -18 676 167 906 5 951 5 505 448
D.21 Termékadók 5 843 913 5 843 913 5 843 913
D.29 Egyéb termelési adók 716 415 716 415 528 82 469 20 350 169 362 443 706
D.31 Terméktámogatások 338 465 338 465 338 465
D.39 Egyéb termelési támogatások 779 911 779 911 22 265 279 409 39 026 1 456 437 755
B.2g Működési eredmény, bruttó 11 996 478 11 996 478 78 792 1 667 346 1 197 577 296 854 8 755 909 0
B.2n Működési eredmény, nettó 6 534 521 6 534 521 2 1 042 780 -1 185 563 5 306 177 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 904 211 2 904 211 2 904 211
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 578 694 2 578 694 2 578 694
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 8 755 909 296 854 1 197 577 1 667 346 78 792 11 996 478 11 996 478
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 306 177 185 563 -1 1 042 780 2 6 534 521 6 534 521
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 904 211 2 904 211 2 904 211
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 578 694 2 578 694 2 578 694
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 015 007 1 015 007 15 449 611 15 449 611 160 068 15 609 679
D.11 Bérek és keresetek 875 492 875 492 12 428 951 12 428 951 142 889 12 571 840
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 139 515 139 515 3 020 660 3 020 660 17 179 3 037 839
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 839 107 5 839 107 -397 155 5 441 952
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 500 471 5 500 471 4 977 5 505 448
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 338 636 338 636 -402 132 -63 496
D.4 Tulajdonosi jövedelem 9 349 809 1 552 084 7 797 725 660 149 038 1 202 902 2 184 516 4 260 609 1 200 547 2 211 206 164 123 1 383 158 9 091 4 968 125 4 381 684 9 349 809
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 33 359 807 33 359 807 87 223 21 255 288 5 997 905 323 544 5 695 847 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 27 572 333 27 572 333 8 433 20 305 205 4 800 327 212 253 2 246 115 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 695 847 323 544 5 997 905 21 255 288 87 223 33 359 807 33 359 807
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 246 115 212 253 4 800 327 20 305 205 8 433 27 572 333 27 572 333
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 601 905 9 812 2 592 093 1 962 514 3 601 119 601 506 377 2 376 176 2 376 176 225 729 2 601 905
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 123 208 28 524 5 094 684 5 094 684 27 006 208 036 4 629 838 0 4 864 880 258 328 5 123 208
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 683 624 36 708 4 646 916 19 367 4 476 171 123 744 27 634 4 667 419 4 667 419 16 205 4 683 624
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 850 385 511 521 2 338 864 46 911 521 475 988 282 256 596 525 600 485 958 253 085 551 093 445 635 638 854 2 374 625 475 760 2 850 385
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 32 970 350 32 970 350 659 799 18 789 669 8 086 958 284 724 5 149 200 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 27 182 876 27 182 876 581 009 17 839 586 6 889 380 173 433 1 699 468 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 149 200 284 724 8 086 958 18 789 669 659 799 32 970 350 32 970 350
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 699 468 173 433 6 889 380 17 839 586 581 009 27 182 876 27 182 876
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 059 591 4 059 591 591 280 3 468 311 4 059 591 4 059 591 4 059 591
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 32 970 350 32 970 350 68 519 22 849 260 4 618 647 284 724 5 149 200 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 27 182 876 27 182 876 -10 271 21 899 177 3 421 069 173 433 1 699 468 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 149 200 284 724 8 086 958 18 789 669 659 799 32 970 350 32 970 350
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 699 468 173 433 6 889 380 17 839 586 581 009 27 182 876 27 182 876
P.4 Végső fogyasztás 24 050 513 24 050 513 20 625 822 3 424 691 24 050 513 24 050 513
P.3 Végső fogyasztási kiadások 24 050 513 24 050 513 591 280 16 566 231 6 893 002 24 050 513 24 050 513
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 292 84 292 84 292 84 292 84 292 84 292
B.8g Megtakarítások, bruttó 8 919 837 8 919 837 68 519 2 307 730 1 193 956 200 432 5 149 200 0
B.8n Megtakarítások, nettó 3 132 363 3 132 363 -10 271 1 357 647 -3 622 89 141 1 699 468 0
B.12 Folyó külső egyenleg -811 511 -811 511
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 149 200 200 432 1 193 956 2 307 730 68 519 8 919 837 8 919 837
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 699 468 89 141 -3 622 1 357 647 -10 271 3 132 363 3 132 363
B.12 Folyó külső egyenleg -811 511 -811 511
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 752 560 7 752 560 111 300 998 419 2 278 533 88 878 4 275 430 7 752 560 7 752 560
P.52 Készletváltozás 309 624 309 624 -1 043 5 108 305 559 309 624 309 624
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 46 142 46 142 7 24 689 27 0 21 419 46 142 46 142
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 787 474 -5 787 474 -78 790 -950 083 -1 197 578 -111 291 -3 449 732
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -33 278 33 278 -8 133 8 133 2 886 30 392
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 806 420 108 991 1 361 849 796 984 142 108 3 216 352 84 965 3 301 317
D.9 Adott tőketranszfer (–) 23 523 549 530 964 708 22 660 24 963 1 585 384 1 715 933 3 301 317
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -2 409 201 2 409 201 74 357 2 068 122 -700 704 -331 871 1 299 297 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 415 664 -547 827 -653 832 2 795 817 31 612 2 041 434 -2 041 434 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.