Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 27 900 140 27 900 140 27 900 140 27 900 140
P.71 Termékek importja 23 132 608 23 132 608 23 132 608 23 132 608
P.72 Szolgáltatások importja 4 767 532 4 767 532 4 767 532 4 767 532
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 30 603 810 30 603 810 30 603 810 30 603 810
P.61 Termékek exportja 24 316 507 24 316 507 24 316 507 24 316 507
P.62 Szolgáltatások exportja 6 287 303 6 287 303 6 287 303 6 287 303
P.1 Kibocsátás 69 214 646 69 214 646 52 036 243 1 890 717 7 543 805 7 015 415 728 466 69 214 646 69 214 646
P.11 Piaci kibocsátás 57 627 826 57 627 826 51 166 786 1 881 495 19 282 4 560 263 57 627 826 57 627 826
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 3 517 781 3 517 781 869 457 9 222 170 844 2 455 152 13 106 3 517 781 3 517 781
P.13 Nem piaci kibocsátás 8 069 039 8 069 039 7 353 679 715 360 8 069 039 8 069 039
P.2 Folyó termelőfelhasználás 39 754 881 39 754 881 379 457 2 046 996 2 732 984 886 763 33 708 681 39 754 881 39 754 881
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 505 448 5 505 448 5 505 448 5 505 448 5 505 448
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 34 965 213 34 965 213 349 009 4 968 419 4 810 821 1 003 954 18 327 562 5 505 448
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 787 474 5 787 474 78 790 950 083 1 197 578 111 291 3 449 732
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 29 177 739 29 177 739 270 219 4 018 336 3 613 243 892 663 14 877 830 5 505 448
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 703 670 -2 703 670
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 5 505 448 18 327 562 1 003 954 4 810 821 4 968 419 349 009 34 965 213 34 965 213
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 505 448 14 877 830 892 663 3 613 243 4 018 336 270 219 29 177 739 29 177 739
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -2 703 670 -2 703 670
D.1 Munkavállalói jövedelem 14 594 672 14 594 672 291 954 593 774 3 631 920 549 294 9 527 730
D.11 Bérek és keresetek 11 696 348 11 696 348 231 933 534 856 2 843 769 425 933 7 659 857
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 898 324 2 898 324 60 021 58 918 788 151 123 361 1 867 873
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 441 952 5 441 952 -21 737 -196 940 -18 676 167 906 5 951 5 505 448
D.21 Termékadók 5 843 913 5 843 913 5 843 913
D.29 Egyéb termelési adók 716 415 716 415 528 82 469 20 350 169 362 443 706
D.31 Terméktámogatások 338 465 338 465 338 465
D.39 Egyéb termelési támogatások 779 911 779 911 22 265 279 409 39 026 1 456 437 755
B.2g Működési eredmény, bruttó 12 024 350 12 024 350 78 792 1 667 346 1 197 577 286 754 8 793 881 0
B.2n Működési eredmény, nettó 6 562 393 6 562 393 2 1 042 780 -1 175 463 5 344 149 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 904 239 2 904 239 2 904 239
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 578 722 2 578 722 2 578 722
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 8 793 881 286 754 1 197 577 1 667 346 78 792 12 024 350 12 024 350
B.2n Működési eredmény, nettó 0 5 344 149 175 463 -1 1 042 780 2 6 562 393 6 562 393
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 904 239 2 904 239 2 904 239
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 578 722 2 578 722 2 578 722
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 015 007 1 015 007 15 449 611 15 449 611 160 068 15 609 679
D.11 Bérek és keresetek 875 492 875 492 12 428 951 12 428 951 142 889 12 571 840
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 139 515 139 515 3 020 660 3 020 660 17 179 3 037 839
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 5 839 107 5 839 107 -397 155 5 441 952
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 5 500 471 5 500 471 4 977 5 505 448
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 338 636 338 636 -402 132 -63 496
D.4 Tulajdonosi jövedelem 9 465 862 1 562 034 7 903 828 660 149 038 1 202 902 2 184 516 4 366 712 1 210 497 2 211 206 164 123 1 383 158 9 091 4 978 075 4 487 787 9 465 862
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 33 291 554 33 291 554 87 223 21 255 316 5 997 905 313 444 5 637 666 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 27 504 080 27 504 080 8 433 20 305 233 4 800 327 202 153 2 187 934 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 637 666 313 444 5 997 905 21 255 316 87 223 33 291 554 33 291 554
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 187 934 202 153 4 800 327 20 305 233 8 433 27 504 080 27 504 080
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 2 601 905 9 812 2 592 093 1 962 514 3 601 119 601 506 377 2 376 176 2 376 176 225 729 2 601 905
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 123 208 28 524 5 094 684 5 094 684 27 006 208 036 4 629 838 0 4 864 880 258 328 5 123 208
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 683 624 36 708 4 646 916 19 367 4 476 171 123 744 27 634 4 667 419 4 667 419 16 205 4 683 624
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 850 385 511 521 2 338 864 46 911 521 475 988 282 256 596 525 600 485 958 253 085 551 093 445 635 638 854 2 374 625 475 760 2 850 385
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 32 902 097 32 902 097 659 799 18 789 697 8 086 958 274 624 5 091 019 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 27 114 623 27 114 623 581 009 17 839 614 6 889 380 163 333 1 641 287 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 091 019 274 624 8 086 958 18 789 697 659 799 32 902 097 32 902 097
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 641 287 163 333 6 889 380 17 839 614 581 009 27 114 623 27 114 623
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 918 049 3 918 049 591 280 3 326 769 3 918 049 3 918 049 3 918 049
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 32 902 097 32 902 097 68 519 22 707 746 4 760 189 274 624 5 091 019 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 27 114 623 27 114 623 -10 271 21 757 663 3 562 611 163 333 1 641 287 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 091 019 274 624 8 086 958 18 789 697 659 799 32 902 097 32 902 097
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 641 287 163 333 6 889 380 17 839 614 581 009 27 114 623 27 114 623
P.4 Végső fogyasztás 24 040 414 24 040 414 20 474 180 3 566 234 24 040 414 24 040 414
P.3 Végső fogyasztási kiadások 24 040 414 24 040 414 591 280 16 556 131 6 893 003 24 040 414 24 040 414
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 84 292 84 292 84 292 84 292 84 292 84 292
B.8g Megtakarítások, bruttó 8 861 683 8 861 683 68 519 2 317 858 1 193 955 190 332 5 091 019 0
B.8n Megtakarítások, nettó 3 074 209 3 074 209 -10 271 1 367 775 -3 623 79 041 1 641 287 0
B.12 Folyó külső egyenleg -640 554 -640 554
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 091 019 190 332 1 193 955 2 317 858 68 519 8 861 683 8 861 683
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 641 287 79 041 -3 623 1 367 775 -10 271 3 074 209 3 074 209
B.12 Folyó külső egyenleg -640 554 -640 554
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 7 752 560 7 752 560 111 300 998 419 2 278 533 88 878 4 275 430 7 752 560 7 752 560
P.52 Készletváltozás 422 427 422 427 -1 043 5 108 418 362 422 427 422 427
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 46 142 46 142 7 24 689 27 0 21 419 46 142 46 142
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 787 474 -5 787 474 -78 790 -950 083 -1 197 578 -111 291 -3 449 732
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -33 278 33 278 -8 133 8 133 2 886 30 392
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 806 420 108 991 1 361 849 796 984 142 108 3 216 352 84 965 3 301 317
D.9 Adott tőketranszfer (–) 23 523 549 530 964 708 22 660 24 963 1 585 384 1 715 933 3 301 317
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -2 238 244 2 238 244 74 357 2 078 250 -700 705 -341 971 1 128 313 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 424 478 -586 725 -619 103 2 794 836 27 912 2 041 398 -2 041 398 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.