Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 22 829 504 22 829 504 22 829 504 22 829 504
P.71 Termékek importja 19 248 178 19 248 178 19 248 178 19 248 178
P.72 Szolgáltatások importja 3 581 326 3 581 326 3 581 326 3 581 326
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 24 565 027 24 565 027 24 565 027 24 565 027
P.61 Termékek exportja 20 042 117 20 042 117 20 042 117 20 042 117
P.62 Szolgáltatások exportja 4 522 910 4 522 910 4 522 910 4 522 910
P.1 Kibocsátás 58 717 003 58 717 003 43 906 955 1 967 368 6 019 666 6 242 731 580 283 58 717 003 58 717 003
P.11 Piaci kibocsátás 49 331 389 49 331 389 43 320 148 1 958 700 16 558 4 035 983 49 331 389 49 331 389
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 909 454 2 909 454 586 807 8 668 102 605 2 206 748 4 626 2 909 454 2 909 454
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 476 160 6 476 160 5 900 503 575 657 6 476 160 6 476 160
P.2 Folyó termelőfelhasználás 34 468 544 34 468 544 302 170 1 890 766 2 092 925 868 226 29 314 457 34 468 544 34 468 544
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 253 042 4 253 042 4 253 042 4 253 042 4 253 042
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 28 501 501 28 501 501 278 113 4 351 965 3 926 741 1 099 142 14 592 498 4 253 042
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 096 803 5 096 803 72 039 883 663 1 039 895 109 929 2 991 277
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 23 404 698 23 404 698 206 074 3 468 302 2 886 846 989 213 11 601 221 4 253 042
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 735 523 -1 735 523
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 253 042 14 592 498 1 099 142 3 926 741 4 351 965 278 113 28 501 501 28 501 501
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 253 042 11 601 221 989 213 2 886 846 3 468 302 206 074 23 404 698 23 404 698
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 735 523 -1 735 523
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 401 248 12 401 248 205 346 432 107 2 868 762 508 433 8 386 600
D.11 Bérek és keresetek 10 062 746 10 062 746 163 389 392 666 2 189 687 400 169 6 916 835
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 338 502 2 338 502 41 957 39 441 679 075 108 264 1 469 765
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 195 674 4 195 674 728 -173 583 18 126 156 560 -59 199 4 253 042
D.21 Termékadók 4 471 426 4 471 426 4 471 426
D.29 Egyéb termelési adók 469 696 469 696 728 21 477 18 126 156 560 272 805
D.31 Terméktámogatások 218 384 218 384 218 384
D.39 Egyéb termelési támogatások 527 064 527 064 0 195 060 0 0 332 004
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 362 640 9 362 640 72 039 1 551 502 1 039 853 434 149 6 265 097 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 565 113 4 565 113 0 967 115 -42 324 220 3 273 820 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 541 939 2 541 939 2 541 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 242 663 2 242 663 2 242 663
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 6 265 097 434 149 1 039 853 1 551 502 72 039 9 362 640 9 362 640
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 273 820 324 220 -42 967 115 0 4 565 113 4 565 113
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 541 939 2 541 939 2 541 939
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 242 663 2 242 663 2 242 663
D.1 Munkavállalói jövedelem 439 645 439 645 12 684 331 12 684 331 156 562 12 840 893
D.11 Bérek és keresetek 377 765 377 765 10 299 836 10 299 836 140 675 10 440 511
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 880 61 880 2 384 495 2 384 495 15 887 2 400 382
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 555 818 4 555 818 -360 144 4 195 674
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 253 911 4 253 911 -869 4 253 042
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 301 907 301 907 -359 275 -57 368
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 299 148 2 371 289 8 927 859 1 311 482 860 1 179 822 4 193 106 3 070 760 1 132 688 4 132 929 314 635 1 324 052 15 394 6 919 698 4 379 450 11 299 148
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 27 136 567 27 136 567 86 122 17 618 964 4 730 484 373 972 4 327 025 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 22 039 764 22 039 764 14 083 16 735 301 3 690 589 264 043 1 335 748 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 327 025 373 972 4 730 484 17 618 964 86 122 27 136 567 27 136 567
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 335 748 264 043 3 690 589 16 735 301 14 083 22 039 764 22 039 764
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 864 555 9 057 1 855 498 1 504 071 2 826 81 961 266 640 1 769 071 1 769 071 95 484 1 864 555
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 145 895 25 793 4 120 102 4 120 102 36 708 309 950 3 686 046 0 4 032 704 113 191 4 145 895
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 567 400 21 037 4 546 363 18 822 4 328 304 161 773 37 464 4 554 569 4 554 569 12 831 4 567 400
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 118 327 311 551 1 806 776 24 900 401 586 742 687 228 569 409 034 435 332 216 373 351 039 327 190 437 611 1 767 545 350 782 2 118 327
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 931 717 26 931 717 480 011 16 474 964 5 462 823 427 992 4 085 927 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 834 914 21 834 914 407 972 15 591 301 4 422 928 318 063 1 094 650 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 085 927 427 992 5 462 823 16 474 964 480 011 26 931 717 26 931 717
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 094 650 318 063 4 422 928 15 591 301 407 972 21 834 914 21 834 914
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 451 268 3 451 268 441 209 3 010 059 3 451 268 3 451 268 3 451 268
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 931 717 26 931 717 38 802 19 926 232 2 452 764 427 992 4 085 927 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 834 914 21 834 914 -33 237 19 042 569 1 412 869 318 063 1 094 650 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 085 927 427 992 5 462 823 16 474 964 480 011 26 931 717 26 931 717
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 094 650 318 063 4 422 928 15 591 301 407 972 21 834 914 21 834 914
P.4 Végső fogyasztás 20 982 566 20 982 566 18 114 524 2 868 042 20 982 566 20 982 566
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 982 566 20 982 566 441 209 14 663 256 5 878 101 20 982 566 20 982 566
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 148 177 148 177 148 177 148 177 148 177 148 177
B.8g Megtakarítások, bruttó 5 949 151 5 949 151 38 802 1 959 885 -415 278 279 815 4 085 927 0
B.8n Megtakarítások, nettó 852 348 852 348 -33 237 1 076 222 -1 455 173 169 886 1 094 650 0
B.12 Folyó külső egyenleg -165 739 -165 739
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 4 085 927 279 815 -415 278 1 959 885 38 802 5 949 151 5 949 151
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 094 650 169 886 -1 455 173 1 076 222 -33 237 852 348 852 348
B.12 Folyó külső egyenleg -165 739 -165 739
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 575 593 5 575 593 52 630 821 402 945 642 123 282 3 632 637 5 575 593 5 575 593
P.52 Készletváltozás 174 159 174 159 10 122 -31 305 195 342 174 159 174 159
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 33 660 33 660 -4 14 932 7 .. 18 725 33 660 33 660
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 096 803 -5 096 803 -72 039 -883 663 -1 039 895 -109 929 -2 991 277
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -7 793 7 793 487 -4 805 0 12 110
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 679 551 91 247 619 906 254 666 67 744 1 713 114 19 359 1 732 473
D.9 Adott tőketranszfer (–) 78 601 136 347 782 327 22 452 11 930 1 031 657 700 816 1 732 473
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -839 403 839 403 41 990 1 345 156 -1 487 238 111 432 828 063 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 325 202 -169 729 -1 480 270 1 471 474 46 082 192 759 -192 759 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.