Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 22 932 011 22 932 011 22 932 011 22 932 011
P.71 Termékek importja 19 350 685 19 350 685 19 350 685 19 350 685
P.72 Szolgáltatások importja 3 581 326 3 581 326 3 581 326 3 581 326
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 24 565 027 24 565 027 24 565 027 24 565 027
P.61 Termékek exportja 20 042 117 20 042 117 20 042 117 20 042 117
P.62 Szolgáltatások exportja 4 522 910 4 522 910 4 522 910 4 522 910
P.1 Kibocsátás 58 753 464 58 753 464 43 955 064 1 955 768 6 019 666 6 242 683 580 283 58 753 464 58 753 464
P.11 Piaci kibocsátás 49 367 850 49 367 850 43 368 257 1 947 100 16 558 4 035 935 49 367 850 49 367 850
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 2 909 454 2 909 454 586 807 8 668 102 605 2 206 748 4 626 2 909 454 2 909 454
P.13 Nem piaci kibocsátás 6 476 160 6 476 160 5 900 503 575 657 6 476 160 6 476 160
P.2 Folyó termelőfelhasználás 34 468 304 34 468 304 302 170 1 890 756 2 092 925 868 226 29 314 227 34 468 304 34 468 304
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 253 042 4 253 042 4 253 042 4 253 042 4 253 042
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 28 538 202 28 538 202 278 113 4 351 927 3 926 741 1 087 542 14 640 837 4 253 042
P.51c Állóeszköz-felhasználás 5 096 803 5 096 803 72 039 883 663 1 039 895 109 929 2 991 277
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 23 441 399 23 441 399 206 074 3 468 264 2 886 846 977 613 11 649 560 4 253 042
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 633 016 -1 633 016
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 4 253 042 14 640 837 1 087 542 3 926 741 4 351 927 278 113 28 538 202 28 538 202
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 4 253 042 11 649 560 977 613 2 886 846 3 468 264 206 074 23 441 399 23 441 399
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 633 016 -1 633 016
D.1 Munkavállalói jövedelem 12 401 248 12 401 248 205 346 432 107 2 868 762 508 433 8 386 600
D.11 Bérek és keresetek 10 062 746 10 062 746 163 389 392 666 2 189 687 400 169 6 916 835
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 338 502 2 338 502 41 957 39 441 679 075 108 264 1 469 765
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 195 674 4 195 674 728 -173 583 18 126 156 560 -59 199 4 253 042
D.21 Termékadók 4 471 426 4 471 426 4 471 426
D.29 Egyéb termelési adók 469 696 469 696 728 21 477 18 126 156 560 272 805
D.31 Terméktámogatások 218 384 218 384 218 384
D.39 Egyéb termelési támogatások 527 064 527 064 0 195 060 0 0 332 004
B.2g Működési eredmény, bruttó 9 399 379 9 399 379 72 039 1 551 502 1 039 853 422 549 6 313 436 0
B.2n Működési eredmény, nettó 4 601 852 4 601 852 0 967 115 -42 312 620 3 322 159 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 541 901 2 541 901 2 541 901
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 242 625 2 242 625 2 242 625
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 6 313 436 422 549 1 039 853 1 551 502 72 039 9 399 379 9 399 379
B.2n Működési eredmény, nettó 0 3 322 159 312 620 -42 967 115 0 4 601 852 4 601 852
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 2 541 901 2 541 901 2 541 901
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 2 242 625 2 242 625 2 242 625
D.1 Munkavállalói jövedelem 439 645 439 645 12 684 331 12 684 331 156 562 12 840 893
D.11 Bérek és keresetek 377 765 377 765 10 299 836 10 299 836 140 675 10 440 511
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 61 880 61 880 2 384 495 2 384 495 15 887 2 400 382
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 4 555 818 4 555 818 -360 144 4 195 674
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 4 253 911 4 253 911 -869 4 253 042
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 301 907 301 907 -359 275 -57 368
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 324 826 2 375 600 8 949 226 1 311 482 860 1 179 822 4 193 106 3 092 127 1 136 999 4 132 929 314 635 1 324 052 15 394 6 924 009 4 400 817 11 324 826
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 27 156 212 27 156 212 86 122 17 618 926 4 730 484 362 372 4 358 308 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 22 059 409 22 059 409 14 083 16 735 263 3 690 589 252 443 1 367 031 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 4 358 308 362 372 4 730 484 17 618 926 86 122 27 156 212 27 156 212
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 367 031 252 443 3 690 589 16 735 263 14 083 22 059 409 22 059 409
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 1 864 555 9 057 1 855 498 1 504 071 2 826 81 961 266 640 1 769 071 1 769 071 95 484 1 864 555
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 4 145 895 25 793 4 120 102 4 120 102 36 708 309 950 3 686 046 0 4 032 704 113 191 4 145 895
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 4 567 400 21 037 4 546 363 18 822 4 328 304 161 773 37 464 4 554 569 4 554 569 12 831 4 567 400
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 2 118 327 311 551 1 806 776 24 900 401 586 742 687 228 569 409 034 435 332 216 373 351 039 327 190 437 611 1 767 545 350 782 2 118 327
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 951 362 26 951 362 480 011 16 474 926 5 462 823 416 392 4 117 210 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 854 559 21 854 559 407 972 15 591 263 4 422 928 306 463 1 125 933 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 117 210 416 392 5 462 823 16 474 926 480 011 26 951 362 26 951 362
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 125 933 306 463 4 422 928 15 591 263 407 972 21 854 559 21 854 559
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 3 294 831 3 294 831 441 209 2 853 622 3 294 831 3 294 831 3 294 831
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 26 951 362 26 951 362 38 802 19 769 757 2 609 201 416 392 4 117 210 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 21 854 559 21 854 559 -33 237 18 886 094 1 569 306 306 463 1 125 933 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 4 117 210 416 392 5 462 823 16 474 926 480 011 26 951 362 26 951 362
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 125 933 306 463 4 422 928 15 591 263 407 972 21 854 559 21 854 559
P.4 Végső fogyasztás 20 970 966 20 970 966 17 946 487 3 024 479 20 970 966 20 970 966
P.3 Végső fogyasztási kiadások 20 970 966 20 970 966 441 209 14 651 656 5 878 101 20 970 966 20 970 966
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 148 177 148 177 148 177 148 177 148 177 148 177
B.8g Megtakarítások, bruttó 5 980 396 5 980 396 38 802 1 971 447 -415 278 268 215 4 117 210 0
B.8n Megtakarítások, nettó 883 593 883 593 -33 237 1 087 784 -1 455 173 158 286 1 125 933 0
B.12 Folyó külső egyenleg -46 176 -46 176
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 4 117 210 268 215 -415 278 1 971 447 38 802 5 980 396 5 980 396
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 125 933 158 286 -1 455 173 1 087 784 -33 237 883 593 883 593
B.12 Folyó külső egyenleg -46 176 -46 176
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 5 575 593 5 575 593 52 630 821 402 945 642 123 282 3 632 637 5 575 593 5 575 593
P.52 Készletváltozás 324 967 324 967 10 122 -31 305 346 150 324 967 324 967
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 33 660 33 660 -4 14 932 7 .. 18 725 33 660 33 660
P.51c Állóeszköz-felhasználás -5 096 803 -5 096 803 -72 039 -883 663 -1 039 895 -109 929 -2 991 277
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege -7 793 7 793 487 -4 805 0 12 110
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 679 551 91 247 619 906 254 666 67 744 1 713 114 19 359 1 732 473
D.9 Adott tőketranszfer (–) 78 601 136 347 782 327 22 452 11 930 1 031 657 700 816 1 732 473
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -719 840 719 840 41 990 1 356 718 -1 487 238 99 832 708 538 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) 325 997 -171 129 -1 475 667 1 469 977 43 582 192 760 -192 760 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.