Kód Soregyezőség 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
D.2 Termelési és importadók 1=2+26 55 906 95 953 128 155 165 566 222 209 248 695 298 986 332 805 382 086 442 623 475 937 531 142 584 894 643 184 644 382 607 244 626 514 642 767 639 612 662 900 732 523 765 315 803 303 879 147 959 503 886 090 921 424 1 058 980
D.21 Termékadók 2=3+4+13 48 572 80 682 109 233 143 252 193 955 213 172 258 123 288 103 321 911 367 251 391 239 440 900 477 917 527 500 523 844 477 083 487 041 481 751 500 868 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308 729 000 754 982 890 118
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 3
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 4=5+6
D.2121 Importvámok 5
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és az importvámok kivételével 6=7+..+12
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek 7
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek 8
D.2122C Jövedéki adók 9
D.2122D Általános forgalmi adók 10
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 11
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége 12
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 13=14+..+25 48 572 80 682 109 233 143 252 193 955 213 172 258 123 288 103 321 911 367 251 391 239 440 900 477 917 527 500 523 844 477 083 487 041 481 751 500 868 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308 729 000 754 982 890 118
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 14
D.214B Bélyegilletékek 15
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 16 10 190 14 176 16 406 19 411 22 265 26 349 31 663 35 500 49 916 56 716 57 162 60 742 50 783 62 425 51 689 33 990 29 733 10 720
D.214D Gépjármű-nyilvántartási adók 17
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 18
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 19
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 20
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 21 192 376 470 537 618
D.214I Általános forgalmi adók 22 38 190 66 130 92 357 123 304 171 072 186 823 226 460 252 603 271 995 310 535 334 077 380 158 427 134 465 075 472 155 443 093 457 308 471 031 500 868 523 125 584 380 608 982 638 731 711 276 788 308 729 000 754 982 890 118
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége 23
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek 24
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 25
D.29 Egyéb termelési adók 26=27+..+34 7 334 15 271 18 922 22 314 28 254 35 523 40 863 44 702 60 175 75 372 84 698 90 242 106 977 115 684 120 538 130 161 139 473 161 016 138 744 139 775 148 143 156 333 164 572 167 871 171 195 157 090 166 442 168 862
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 27 5 320 10 070 12 993 15 504 19 715 22 090 30 671 34 212 39 821 44 774 50 881 54 878 62 868 71 735 77 247 82 401 91 355 113 871 122 135 123 158 131 091 139 641 147 156 149 442 151 689 156 697 166 090 168 499
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 28 1 497 4 445 5 034 5 716 7 185 12 241 9 000 9 334 19 206 29 403 31 636 32 934 41 657 42 251 40 468 45 118 46 576 46 488 16 004 16 173 16 660 16 620 17 401 18 192 19 224 125
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 29 517 756 895 1 094 1 354 1 192 1 192 1 156 1 148 1 164 1 153 1 268 1 261 1 325 1 291 1 170 102 16 2
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 30
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 31 965 1 027 907 1 162 1 107 1 095 293
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 32 31 63 135 284 373 370 365 345 348 603 444 392 72 15 237 282 268 352 363
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer) 33
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 34
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 35=36+47 96 774 107 377 142 998 187 728 202 989 256 510 302 237 349 609 427 332 483 352 470 810 492 645 528 755 39 541 41 170 44 182 45 582 46 188 34 857 35 221 37 634 39 862 42 399 44 236 46 339 19 808 23 040 33 168
D.51 Jövedelemadók 36=38+41+44+..+46 93 629 101 274 135 652 179 090 193 118 244 456 288 801 335 545 406 894 456 025 440 105 460 117 492 303 114 94 93 82 68 68 42 59 51 41 33 27 36 38 44
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 37=38+39 93 629 101 274 135 652 179 090 193 118 244 456 288 801 335 545 406 894 456 025 440 105 460 117 492 303 114 94 93 82 68 68 42 45 46 35 33 27 36 35 38
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 38 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adók 39 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 40=41+42
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereséget 41
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adók 42
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adók 43
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók 44=39+42+43
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók 45
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 46 14 5 6 0 0 0 3 6
D.59 Egyéb folyó adók 47=48+..+53 3 145 6 103 7 346 8 638 9 871 12 054 13 436 14 064 20 438 27 327 30 705 32 528 36 452 39 427 41 076 44 089 45 500 46 120 34 789 35 179 37 575 39 811 42 358 44 203 46 312 19 772 23 002 33 124
D.59A Tőkére kivetett folyó adók 48 227 743 816 534 453 443 474 548
D.59B Fejadók 49
D.59C Költségadók 50
D.59D. Háztartások által engedélyekért fizetett adók 51 981 2 622 2 899 3 251 4 267 4 554 5 072 5 262 10 814 16 567 18 791 19 661 21 965 23 500 24 804 27 453 26 954 24 608 12 099 12 231 12 693 12 668 13 148 13 744 14 520 109 12 12
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók 52
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók 53 2 164 3 481 4 447 5 387 5 604 7 500 8 364 8 802 9 624 10 760 11 914 12 867 14 487 15 927 16 272 16 636 18 546 21 512 22 690 22 948 24 655 26 400 28 394 29 925 31 339 19 220 22 516 32 564
D.91 Tőkeadók 54=55+..+57 1 273 1 333 1 826 2 116 2 392 2 730 3 318 4 272 4 340 6 453 7 932 8 124 5 830 5 060 4 042 2 743 2 805 759 10 217 269 273 281 224 178 218 275
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 55 1 273 1 333 1 826 2 116 2 392 2 730 3 318 4 272 4 340 6 453 7 932 8 124 5 830 5 060 4 042 2 743 2 805 759
D.91B Tőkeilleték 56 10 217 269 273 281 224 178 218 275
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók 57
ODA Összes adóbevétel 58=1+35+54 153 953 204 663 272 979 355 410 427 590 507 935 604 541 686 686 813 758 932 428 954 679 1 031 911 1 119 479 687 785 689 594 654 169 674 901 689 714 674 469 698 131 770 374 805 446 845 975 923 664 1 006 066 906 076 944 682 1 092 423
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 59=60–63+66+69+77 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668 5 952 5 695 4 719 4 357 2 936 1 630 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 702 6 716 7 450 8 885
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 60=61+62=64+65
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 61
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 62
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjai 63
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékai 64
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 65
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 66=67+68 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668 5 952 5 695 4 719 4 357 2 936 1 630 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 702 6 716 7 450 8 885
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékai 67
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékai 68 2 068 2 541 3 170 3 326 3 720 3 851 4 007 4 587 6 080 6 024 6 509 6 072 5 668 5 952 5 695 4 719 4 357 2 936 1 630 1 842 2 217 3 326 3 874 4 665 4 702 6 716 7 450 8 885
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 69=70+71=72+76
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékai 70
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékai 71
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 72=73+74+75
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 73
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 74
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 75
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai 76
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásai 77=78+79
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékai 78
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékai 79
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részérea 80=81+..+86+90
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadók 81
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adók 82
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadók 83
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adók 84
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 85
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 86=87+..+89
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 87
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 88
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 89
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadók 90
ODB adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 91=1+35+54+59– 66–77–80 153 953 204 663 272 979 355 410 427 590 507 935 604 541 686 686 813 758 932 428 954 679 1 031 911 1 119 479 687 785 689 594 654 169 674 901 689 714 674 469 698 131 770 374 805 446 845 975 923 664 1 006 066 906 076 944 682 1 092 423
ODC adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)b 92=1+35+54+59–80 156 021 207 204 276 149 358 736 431 310 511 786 608 548 691 273 819 838 938 452 961 188 1 037 983 1 125 147 693 737 695 289 658 888 679 258 692 650 676 099 699 973 772 591 808 772 849 849 928 329 1 010 768 912 792 952 132 1 101 308
ODD adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételb 93=1+35+54+59– 66–77–62–76–80 153 953 204 663 272 979 355 410 427 590 507 935 604 541 686 686 813 758 932 428 954 679 1 031 911 1 119 479 687 785 689 594 654 169 674 901 689 714 674 469 698 131 770 374 805 446 845 975 923 664 1 006 066 906 076 944 682 1 092 423

Lábjegyzet

aAmelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek meg.
bA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.
.