ESA-kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jövedelmek keletkezése
B.1 n Hozzáadott érték, nettó 1 755 864 2 155 102 3 024 893 3 747 087 4 080 107 4 756 622 5 756 879 6 762 804 7 304 955 8 378 946 9 076 717 10 098 729 10 764 322 11 357 669 10 516 252 10 957 958 11 649 560 11 742 145 12 624 959 13 862 142 14 877 830 15 237 755 16 511 285 18 224 531 19 522 933 18 858 518 21 627 387
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 681 114 2 049 298 2 511 888 2 958 573 3 205 731 3 869 638 4 500 850 4 783 587 5 348 263 6 019 121 6 589 764 7 058 326 7 632 138 8 091 482 7 785 432 7 859 056 8 386 600 8 796 595 8 903 744 9 234 925 9 527 730 10 102 874 11 008 817 12 015 357 12 801 932 12 776 975 14 017 913
D.11 Bérek és keresetek 1 236 451 1 527 960 1 837 875 2 167 395 2 383 857 2 903 416 3 454 388 3 657 321 4 208 378 4 787 030 5 221 500 5 610 798 6 020 539 6 343 811 6 211 490 6 514 457 6 916 835 7 123 974 7 276 918 7 481 853 7 659 857 8 062 847 9 143 226 10 176 583 10 941 190 11 151 168 12 342 338
ebből:
D.111 pénzben 1 194 438 1 475 734 1 779 381 2 089 827 2 302 190 2 849 330 3 367 592 3 572 050 4 109 632 4 679 337 5 119 167 5 505 368 5 904 416 6 247 068 6 121 821 6 420 343 6 816 314 7 016 229 7 200 576 7 386 529 7 552 879 7 954 756 9 087 949 10 127 630 10 897 688 11 110 441 12 296 834
D.112 természetben 42 013 52 226 58 494 77 568 81 667 54 086 86 796 85 271 98 746 107 693 102 333 105 430 116 123 96 743 89 669 94 114 100 521 107 745 76 342 95 324 106 978 108 091 55 277 48 953 43 502 40 727 45 504
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 444 663 521 338 674 013 791 178 821 874 966 222 1 046 462 1 126 266 1 139 885 1 232 091 1 368 264 1 447 528 1 611 599 1 747 671 1 573 942 1 344 599 1 469 765 1 672 621 1 626 826 1 753 072 1 867 873 2 040 027 1 865 591 1 838 774 1 860 742 1 625 807 1 675 575
ebből:
D.121 tényleges 424 550 501 081 649 559 762 467 791 941 932 736 1 012 149 1 090 850 1 115 652 1 200 418 1 339 073 1 419 884 1 583 043 1 698 760 1 539 126 1 305 993 1 433 057 1 635 222 1 602 371 1 729 888 1 840 867 2 004 433 1 828 955 1 796 790 1 812 909 1 570 662 1 621 899
D.122 imputált 20 113 20 257 24 454 28 711 29 933 33 486 34 313 35 416 24 233 31 673 29 191 27 644 28 556 48 911 34 816 38 606 36 708 37 399 24 455 23 184 27 006 35 594 36 636 41 984 47 833 55 145 53 676
D.29 Egyéb termelési adók 13 604 23 332 32 488 39 994 50 448 58 501 69 911 82 599 92 829 118 817 132 044 151 626 200 580 206 904 215 503 246 163 272 805 322 048 407 975 415 516 443 706 463 643 507 529 560 278 658 937 659 410 738 157
ebből:
költségvetésbe 4 236 5 222 5 876 7 939 13 204 16 294 16 445 18 111 19 051 26 114 25 517 27 258 29 960 32 975 48 720 44 289 90 947 99 621 204 461 209 284 214 111 224 188 243 414 284 155 373 044 397 664 449 019
elkülönített alapokba 3 800 6 193 11 871 14 657 15 256 15 042 22 520 30 604 27 441 34 315 40 460 48 656 63 765 60 589 58 712 92 086 65 520 84 845 89 185 91 756 108 091 111 125 129 036 138 385 145 438 131 583 151 176
helyi adók 5 568 11 917 14 741 17 398 21 988 27 165 30 946 33 884 46 337 58 388 66 067 75 712 91 196 96 788 101 054 109 788 116 338 137 582 114 329 114 476 121 504 128 330 135 079 137 738 140 455 130 163 137 962
EU-nak 15 659 16 552 7 017
D.39 Egyéb termelési támogatások 24 818 30 212 40 586 43 160 49 053 59 666 70 836 93 637 92 314 157 784 159 799 176 054 195 237 266 871 300 135 274 533 332 004 554 488 476 099 432 285 437 755 424 507 456 110 414 771 426 349 560 181 592 360
ebből:
költségvetésből 15 592 22 033 31 579 34 809 41 390 50 046 56 746 65 067 73 852 103 258 39 373 75 672 83 566 108 794 69 440 84 788 94 714 291 189 97 414 86 471 89 000 73 726 124 376 92 291 113 977 142 215 127 720
elkülönített alapokból 9 226 8 179 9 007 8 351 7 663 9 620 14 090 28 570 18 462 18 653 24 327 24 290 34 204 47 254 55 980 56 442 66 382 79 590 195 241 157 188 173 580 225 428 202 376 188 182 179 854 268 482 321 609
EU-ból 35 873 96 099 76 092 77 467 110 823 174 715 133 303 170 908 183 709 183 444 188 626 175 175 125 353 129 358 134 298 132 518 149 484 143 031
D.39–D.29 Egyéb termelési támogatások és adók egyenlege 11 214 6 880 8 098 3 166 -1 395 1 165 925 11 038 -515 38 967 27 755 24 428 -5 343 59 967 84 632 28 370 59 199 232 440 68 124 16 769 -5 951 -39 136 -51 419 -145 507 -232 588 -99 229 -145 797
B.2 n Működési eredmény, nettó 85 964 112 684 521 103 791 680 872 981 888 149 1 256 954 1 990 255 1 956 177 2 398 792 2 514 708 3 064 831 3 126 841 3 326 154 2 815 452 3 127 272 3 322 159 3 177 990 3 789 339 4 643 986 5 344 149 5 095 745 5 451 049 6 063 667 6 488 413 5 982 314 7 463 677
Elsődleges jövedelmek elosztása
D.4 Tulajdonból származó jövedelem -152 308 -242 161 -541 689 -715 187 -832 525 -862 967 -983 350 -1 094 822 -1 168 499 -1 475 991 -1 532 059 -1 832 990 -2 233 307 -2 044 479 -1 573 637 -1 843 973 -1 955 128 -2 290 575 -2 083 750 -2 765 332 -3 156 215 -2 658 534 -3 485 535 -4 124 348 -4 079 112 -3 650 729 -4 735 087
D.41 Kamat, nettó -107 449 -87 539 -135 146 -157 380 -148 627 -170 379 -195 979 -153 316 -220 116 -265 466 -283 289 -341 411 -461 154 -610 405 -543 269 -600 233 -598 226 -606 488 -408 854 -363 303 -311 080 -127 838 -155 367 -102 370 -80 012 -131 918 -194 993
ebből:
kapott kamat 238 657 254 343 258 047 290 956 272 741 276 374 309 862 327 421 311 770 390 285 354 604 387 947 528 192 660 168 653 008 478 027 488 585 525 231 466 300 379 281 319 721 404 195 347 472 396 080 425 275 442 153 441 298
fizetett kamat 346 106 341 882 393 193 448 336 421 368 446 753 505 841 480 737 531 886 655 751 637 893 729 358 989 346 1 270 573 1 196 277 1 078 260 1 086 811 1 131 719 875 154 742 584 630 801 532 033 502 839 498 450 505 287 574 071 636 291
D.42 Vállalatok felosztott jövedelme, nettó -77 747 -92 540 -157 332 -291 998 -373 521 -408 945 -400 972 -502 270 -508 962 -759 424 -778 485 -1 132 705 -1 185 762 -1 030 899 -1 195 373 -1 207 886 -910 207 -1 367 860 -1 217 657 -1 297 957 -1 495 126 -1 420 909 -1 615 733 -2 225 943 -2 586 963 -2 402 271 -2 835 165
ebből:
kapott osztalék, részesedés 33 180 16 516 25 700 46 086 57 656 81 069 119 982 117 238 181 919 312 136 438 680 544 490 477 884 709 884 516 520 579 980 625 323 467 547 1 372 231 595 567 795 135 2 438 154 983 771 928 764 1 070 084 1 208 798 1 290 336
fizetett osztalék, részesedés 110 927 109 056 183 032 338 084 431 177 490 014 520 954 619 508 690 881 1 071 560 1 217 165 1 677 195 1 663 646 1 740 783 1 711 893 1 787 866 1 535 530 1 835 407 2 589 888 1 893 524 2 290 261 3 859 063 2 599 504 3 154 707 3 657 047 3 611 069 4 125 501
D.43 Külföldi közvetlen tőkebefektetés újrabefektetett jövedelme, nettó 46 460 -45 612 -224 983 -243 563 -286 058 -247 758 -340 593 -392 145 -381 509 -340 889 -360 147 -184 167 -433 920 -238 857 302 964 139 956 -273 561 -147 135 -325 695 -954 347 -1 218 688 -977 325 -1 582 561 -1 642 088 -1 261 169 -976 378 -1 531 442
ebből:
kapott 1 647 -306 1 340 -1 534 -5 045 14 388 -12 822 11 196 12 844 91 082 4 994 145 655 148 039 -112 773 60 805 71 594 3 503 190 375 103 326 142 987 79 024 278 654 239 204 152 015 164 903 46 774 189 487
fizetett -44 813 45 306 226 323 242 029 281 013 262 146 327 771 403 341 394 353 431 971 365 141 329 822 581 959 126 084 -242 159 -68 362 277 064 337 510 429 021 1 097 334 1 297 712 1 255 979 1 821 765 1 794 103 1 426 072 1 023 152 1 720 929
D.44 Egyéb befektetésből származó jövedelem, nettó 16 784 19 897 18 078 14 864 14 871 12 100 10 652 11 743 14 240 16 257 18 336 18 538 21 666 27 391 21 374 17 881 19 588 21 380 18 930 17 085 16 617 10 370 11 335 8 923 14 635 18 742 19 649
D.45 Bérleti díj -30 356 -36 367 -42 306 -37 110 -39 190 -47 985 -56 458 -58 834 -72 152 -126 469 -128 474 -193 245 -174 137 -191 709 -159 333 -193 691 -192 722 -190 472 -150 474 -166 810 -147 938 -142 832 -143 209 -162 870 -165 603 -158 904 -193 136
B.4 n Vállalkozói jövedelem, nettó -230 24 885 388 769 656 606 752 646 777 342 1 122 329 1 918 282 1 872 912 2 426 332 2 564 955 3 238 858 3 139 139 3 148 542 2 711 549 3 002 803 3 179 625 3 060 332 4 724 498 4 869 512 5 775 907 7 552 253 6 386 783 6 888 129 7 492 420 6 965 806 8 575 020
B.5 n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó -66 344 -129 477 -20 586 76 493 40 456 25 182 273 604 895 433 787 678 922 801 982 649 1 231 841 893 534 1 281 675 1 241 815 1 283 299 1 367 031 887 415 1 705 589 1 878 654 2 187 934 2 437 211 1 965 514 1 939 319 2 409 301 2 331 585 2 728 590
Jövedelmek másodlagos elosztása
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 93 523 110 876 144 716 199 233 248 763 275 282 322 047 367 382 355 201 367 953 345 240 426 046 582 968 603 553 500 275 269 897 266 640 262 515 289 770 436 347 506 377 708 068 722 065 519 594 507 363 534 658 645 178
D.612 Imputált társadalombiztosítási hozzájárulások 20 113 20 257 24 454 28 711 29 933 33 486 34 313 35 416 24 233 31 673 29 191 27 644 28 556 48 911 34 816 38 606 36 708 37 399 24 455 23 184 27 006 35 594 36 636 41 984 47 833 55 145 53 676
D.622 Egyéb társadalombiztosítási juttatások 20 113 20 257 24 454 28 711 29 933 33 486 34 313 35 416 24 233 31 673 29 191 27 644 28 556 48 911 34 816 38 606 36 708 37 399 24 455 23 184 27 006 35 594 36 636 41 984 47 833 55 145 53 676
D.623 Társadalombiztosítási jellegű pénzbeni társadalmi juttatások 201 166 532 690 813 1 089 1 187 1 412 1 314 869 743 838 1 528 2 239 2 885 699 756 442 613 230 628 503 155 99 241 276 276
D.7 Egyéb folyó transzferek, nettó -3 582 -32 019 15 430 41 080 91 490 111 454 75 563 118 360 113 450 -56 751 -46 216 -19 949 -60 372 -13 513 60 304 -3 732 26 298 -22 678 150 094 55 492 -39 642 61 548 44 326 101 034 99 552 98 077 244 649
Egyéb folyó transzferek, kapott 123 031 121 245 184 820 213 949 286 143 344 689 365 871 477 438 503 653 407 731 361 127 469 567 456 342 405 192 465 445 436 889 435 332 408 834 585 339 539 370 485 958 539 186 508 340 623 212 655 378 648 063 862 650
ebből:
D.72 nem-életbiztosítási kártérítések 29 553 19 172 21 773 30 219 36 344 44 477 21 082 29 195 33 333 31 951 36 052 35 664 58 755 70 463 68 870 77 547 57 836 49 425 50 504 47 569 45 205 47 170 46 253 73 560 62 658 61 706 92 053
Egyéb folyó transzferek, fizetett 126 613 153 264 169 390 172 869 194 653 233 235 290 308 359 078 390 203 464 482 407 343 489 516 516 714 418 705 405 141 440 621 409 034 431 512 435 245 483 878 525 600 477 638 464 014 522 178 555 826 549 986 618 001
ebből:
D.71 nettó nem-életbiztosítási díjak 25 409 22 686 29 598 36 229 42 760 50 971 56 549 68 866 75 822 69 960 74 305 80 769 80 682 83 275 65 652 74 637 68 543 67 097 79 879 71 736 79 738 83 790 84 453 83 420 87 328 103 151 98 289
D.75 Máshová nem sorolt folyó transzferek, nettó -7 726 -28 505 23 255 47 090 97 906 117 948 111 030 158 031 155 939 -18 742 -7 963 25 156 -38 445 -701 57 086 -6 642 37 005 -5 006 179 469 79 659 -5 109 98 168 82 526 110 894 124 222 139 522 250 885
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó -163 650 -272 538 -150 404 -82 350 -117 630 -139 735 25 933 644 999 544 613 497 228 590 450 785 008 248 666 662 370 798 959 1 008 971 1 125 933 601 780 1 565 300 1 497 569 1 641 287 1 790 188 1 287 620 1 520 660 2 001 249 1 894 728 2 327 785
Rendelkezésre álló jövedelem felhasználása
B.6 n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó -163 650 -272 538 -150 404 -82 350 -117 630 -139 735 25 933 644 999 544 613 497 228 590 450 785 008 248 666 662 370 798 959 1 008 971 1 125 933 601 780 1 565 300 1 497 569 1 641 287 1 790 188 1 287 620 1 520 660 2 001 249 1 894 728 2 327 785
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció
B.8 n Megtakarítás, nettó -163 650 -272 538 -150 404 -82 350 -117 630 -139 735 25 933 644 999 544 613 497 228 590 450 785 008 248 666 662 370 798 959 1 008 971 1 125 933 601 780 1 565 300 1 497 569 1 641 287 1 790 188 1 287 620 1 520 660 2 001 249 1 894 728 2 327 785
Megtakaritás és tőketranszferek miatti nettó vagyon-változás
D.9 Tőketranszferek egyenlege 170 621 120 292 196 695 234 659 234 046 271 585 310 590 481 843 208 595 177 071 217 714 258 278 334 855 326 151 334 849 290 119 600 950 397 780 632 801 576 104 782 897 486 557 524 142 403 296 427 180 983 528 1 247 011
Tőketranszferek, kapott 178 637 155 005 227 284 281 863 338 040 313 034 363 355 532 073 250 449 220 795 274 337 335 297 376 353 355 544 384 925 357 505 679 551 465 416 669 400 615 200 806 420 521 517 576 725 441 879 498 919 1 061 023 1 368 359
D.91 Tőkeadók
D.92 Beruházási támogatások 35 263 91 557 138 182 161 765 183 114 168 514 184 301 220 724 188 719 172 366 196 101 262 125 227 562 230 478 318 858 271 461 353 552 408 023 646 385 563 388 586 665 322 812 417 892 329 825 380 068 763 035 801 730
D 99 Egyéb tőketranszferek 143 374 63 448 89 102 120 098 154 926 144 520 179 054 311 349 61 730 48 429 78 236 73 172 148 791 125 066 66 067 86 044 325 999 57 393 23 015 51 812 219 755 198 705 158 833 112 054 118 851 297 988 566 629
Tőketranszferek, fizetett 8 016 34 713 30 589 47 204 103 994 41 449 52 765 50 230 41 854 43 724 56 623 77 019 41 498 29 393 50 076 67 386 78 601 67 636 36 599 39 096 23 523 34 960 52 583 38 583 71 739 77 495 121 348
D.91 Tőkeadók 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194 2 043 3 960 5 918 5 284 5 610 3 777 5 201 4 410 2 488 962 1 856 1 881 3 367 3 609 5 450 8 770 7 762 8 529 6 015 7 725
D.92 Beruházási támogatások
D.99 Egyéb tőketranszferek 7 442 33 928 29 503 45 586 102 548 39 799 50 571 48 187 37 894 37 806 51 339 71 409 37 721 24 192 45 666 64 898 77 639 65 780 34 718 35 729 19 914 29 510 43 813 30 821 63 210 71 480 113 623
B.10.1 A nettó vagyon változása megtakarítás és tőketranszferek miatt 6 971 -152 246 46 291 152 309 116 416 131 850 336 523 1 126 842 753 208 674 299 808 164 1 043 286 583 521 988 521 1 133 808 1 299 090 1 726 883 999 560 2 198 101 2 073 673 2 424 184 2 276 745 1 811 762 1 923 956 2 428 429 2 878 256 3 574 796
Nem pénzügyi eszközök beszerzése
P.51g Bruttó állóeszköz-felhalmozás 756 880 958 617 1 214 647 1 577 946 1 911 259 2 155 443 2 264 690 2 288 580 2 544 274 2 834 665 3 122 343 3 260 166 3 602 851 3 961 141 3 637 148 3 327 655 3 632 637 3 551 837 4 004 971 4 432 999 4 275 430 4 599 941 5 337 009 6 251 424 7 628 429 7 012 531 8 667 465
P.52 Készletváltozás 76 293 126 212 251 627 440 655 194 882 314 345 189 123 123 914 147 956 668 837 453 846 614 448 244 604 413 096 -508 748 271 204 346 150 252 313 231 190 581 756 418 362 665 721 254 155 779 109 545 668 -131 842 1 590 584
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 3 797 4 501 3 175 6 816 5 757 9 270 10 661 13 121 13 956 16 581 14 077 12 899 14 499 17 836 16 937 16 574 18 725 14 080 15 585 17 107 21 419 20 738 25 745 36 272 34 966 -13 764 42 383
P.51c Állóeszköz-felhasználás 610 403 781 313 944 106 1 110 801 1 269 518 1 420 376 1 572 363 1 661 654 1 766 174 1 889 686 2 018 318 2 221 862 2 351 134 2 506 714 2 739 581 2 870 535 2 991 277 3 137 080 3 225 241 3 318 490 3 449 732 3 553 308 3 775 098 4 002 740 4 322 192 4 861 444 5 575 011
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 0 130 4 230 4 060 78 432 -1 284 -4 816 -4 836 17 518 30 859 -3 592 -4 205 19 534 -42 758 3 323 60 526 12 110 -7 692 -5 449 7 288 30 392 96 527 18 608 -334 195 -46 455 -4 889 -5 545
B.9 Nettó hitelnyújtás (+) / Nettó hitelfelvétel (–)a -219 596 -460 393 -483 282 -766 367 -804 396 -925 548 -550 772 367 717 -204 322 -986 957 -760 192 -618 160 -946 833 -854 080 724 729 493 666 708 538 326 102 1 177 045 353 013 1 128 313 447 126 -48 657 -805 914 -1 411 987 877 664 -1 145 080

Lábjegyzet

aAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
.