Kód Adónév a nemzeti besorolás szerint Gazdasági funkcióa Alkohol- és dohány-, valamint környezetvédelmi és ingatlanadókb 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
D.2 Termelési és importadók 955 544 1 097 472 1 222 161 1 448 165 1 665 699 1 951 769 2 067 890 2 263 058 2 591 340 2 919 174 2 980 765 3 091 236 3 413 610 3 538 345 3 630 466 4 080 963 4 224 435 4 623 991 4 897 195 5 288 820 5 660 760 5 647 107 6 075 212 6 803 911 7 445 781 7 717 450 8 642 165 10 748 853
D.21 Termékadók 944 528 1 081 292 1 198 186 1 416 973 1 628 919 1 911 073 2 020 496 2 205 482 2 540 132 2 852 963 2 908 291 3 007 559 3 323 147 3 436 483 3 511 141 3 785 880 3 906 444 4 272 766 4 417 698 4 773 000 5 102 771 5 121 395 5 484 456 6 144 480 6 649 284 6 834 331 7 692 887 9 590 227
D.211 Hozzáadottérték-adó típusú adók 431 422 519 112 658 072 793 230 924 822 1 159 959 1 230 216 1 340 914 1 539 868 1 831 647 1 856 547 1 800 345 2 013 271 2 068 438 2 192 234 2 325 608 2 379 253 2 627 571 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 838 3 626 566 4 129 537 4 526 757 4 717 048 5 460 243 6 691 200
D.211_01 Általános forgalmi adó (áfa) C 431 422 519 112 658 072 793 230 924 822 1 159 959 1 230 216 1 340 914 1 539 868 1 831 647 1 856 547 1 800 345 2 013 271 2 068 438 2 192 234 2 325 608 2 379 253 2 627 571 2 693 555 3 011 162 3 309 540 3 299 838 3 626 566 4 129 537 4 526 757 4 717 048 5 460 243 6 691 200
D.212 Importadók és importvámok a hozzáadottérték-adók kivételével 284 183 280 037 200 093 163 795 168 537 171 767 171 031 184 041 203 886 45 101 1 738 2 186 679 2 663 3 137 2 030 2 173 35
D.2121 Importvámok 249 431 248 709 161 300 131 593 141 082 137 731 125 013 129 341 132 638 31 953 -797 -195 -202 -51 -56 -9
D.2121_01 Import vám C 249 431 248 709 161 300 131 593 141 082 137 731 125 013 129 341 132 638 31 953 -797 -195 -202 -51 -56 -9
D.2122 Importadók a hozzáadottérték-adók és importvámok kivételével 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018 54 700 71 248 13 148 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173 35
D.2122A Az importált mezőgazdasági termékek utáni importilletékek
D.2122B Az importra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.2122C Jövedéki adók 34 752 31 328 38 793 32 202 27 455 34 036 46 018 54 700 71 248 13 148 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173 35
D.2122C_01 Import termékekre kivetett fogyasztási adó C 34 752 31 308 35 678 18 862 22 220 25 292 35 654 41 032 52 844 6 337
D.2122C_02 Import termékek környezetvédelmi termékdíja C P 20 3 115 13 340 5 235 8 744 10 364 13 668 18 404 6 811 2 535 2 381 881 2 714 3 193 2 039 2 173 35
D.2122D Importra kivetett általános forgalmi adók
D.2122E Meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók
D.2122F Importmonopóliumok nyeresége
D.214 Termékadók a hozzáadottérték-adók és az importadók kivételével 228 923 282 143 340 021 459 948 535 560 579 347 619 249 680 527 796 378 976 215 1 050 006 1 205 028 1 309 197 1 365 382 1 315 770 1 458 242 1 525 018 1 645 160 1 724 143 1 761 838 1 793 231 1 821 557 1 857 890 2 014 943 2 122 527 2 117 283 2 232 644 2 899 027
D.214A Jövedéki adók és fogyasztási adók 201 141 243 436 291 129 402 463 458 432 484 673 512 070 565 370 616 865 673 690 708 080 790 494 847 832 890 817 911 598 880 054 908 812 994 776 963 301 995 543 1 077 465 1 111 633 1 113 593 1 223 997 1 258 616 1 279 737 1 319 630 1 361 188
D.214A_01 Fogyasztási és jövedéki adó C 196 486 232 544 282 497 397 081 452 625 478 584 505 933 559 032 609 810 649 569 680 522 762 131 817 995 854 735 873 358 847 739 875 296 923 617 899 938 932 648 994 143 1 022 240 1 016 958 1 146 974 1 178 105 1 204 912 1 236 062 1 273 539
D.214A_02 Környezetvédelmi termékdíj C P 4 655 10 892 8 632 5 382 5 807 6 089 6 137 6 338 7 055 13 199 15 076 15 901 18 568 20 472 24 511 15 235 16 195 54 996 46 711 48 094 65 534 70 894 77 792 77 023 80 511 74 825 83 568 87 649
D.214A_03 Energiaadó C E 10 922 12 482 12 462 11 269 15 610 13 729 17 080 17 321 16 163 16 652 14 801 17 788 18 499 18 843
D.214B Bélyegilletékek
D.214C Pénzügyi és tőkeműveletekre kivetett adók 10 062 14 504 17 289 20 613 23 449 26 405 32 239 35 915 48 610 54 612 55 329 58 139 66 683 78 130 66 792 43 628 39 172 69 149 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562 168 708 165 192 185 271 215 773
D.214C_01 Adásvételi illeték KS O 10 062 14 504 17 289 20 613 23 449 26 405 32 239 35 915 48 610 54 612 55 329 58 139 66 683 78 130 66 792 43 628 39 172 69 149 64 708 81 879 93 389 113 564 129 831 147 562 168 708 165 192 185 271 215 773
D.214D Gépjárműnyilvántartási adók 57 010 68 279 88 412 98 874 86 775 33 552 30 039 34 479 13 671 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353 25 088 19 523 16 970 15 726
D.214D_01 Gépjármű regisztrációs adó C T 57 010 68 279 88 412 98 874 86 775 33 552 30 039 34 479 13 671 15 608 18 810 21 410 23 647 25 021 25 353 25 088 19 523 16 970 15 726
D.214E Szórakoztatóipari tevékenységekre kivetett adók 786 1 584 2 345 3 795 4 168 4 606 5 299 6 667 7 741 7 823 7 342 7 824 8 432 8 676 7 433 1 096 136 207 105 4 228 5 802 13 182 4 823 14 055 6 451 0 0 0
D.214E_01 Nemzeti kulturális járulék C 786 1 584 2 345 3 795 4 168 4 606 5 299 6 667 7 741 7 823 7 342 7 824 8 432 8 676 7 433 1 096 136 159
D.214E_02 Kulturális adó C 48 105 146 127 172 93 152
D.214E_03 Reklámadó C 4 082 5 675 13 010 4 730 13 903 6 451 0 0 0
D.214F Lottójátékra, szerencsejátékra és fogadásra kivetett adók 6 761 9 248 12 202 14 627 17 789 29 089 34 573 39 892 49 140 61 298 67 426 71 449 71 811 73 294 65 050 62 718 64 088 61 452 41 316 45 830 44 972 33 126 38 065 39 265 39 656 48 956 39 237 57 073
D.214F_01 Játékadó C 6 761 9 248 12 202 14 627 17 789 29 089 34 573 39 892 49 140 61 298 67 426 71 449 71 811 73 294 65 050 62 718 64 088 61 452 41 316 45 830 44 972 33 126 38 065 39 265 39 656 48 956 39 237 57 073
D.214G Biztosítási díjakra kivetett adók 1 640 2 017 2 426 2 970 2 821 3 227 3 403 4 596 5 018 4 841 4 018 3 416 0 28 088 28 747 30 108 32 870 35 729 40 010 87 784 97 220 105 121 171 235
D.214G_01 Baleseti adó C
D.214G_02 Biztosítási adó C 27 078 28 713 30 088 32 851 35 691 40 019 87 804 97 220 105 121 171 235
D.214G_03 Tűzvédelmi hozzájárulás C 1 640 2 017 2 426 2 970 2 821 3 227 3 403 4 596 5 018 4 841 4 018 3 416 0 1 010 34 20 19 38 -9 -20
D.214H Egyéb, meghatározott szolgáltatásokra kivetett adók 1 492 2 034 1 626 3 088 3 875 4 571 5 083 1 668 24 18 322 346 136 340 172 271 255 263 504 281 982 323 832 342 448 295 606 309 456 467 919
D.214H_01 Turisztikai hozzájárulás C 1 492 2 034 1 626 3 088 3 875 4 571 5 083 1 668 24
D.214H_02 Távközlési adó C 18 322 50 176 55 841 54 516 53 162 53 609 53 732 53 412 58 709 57 793 95 903
D.214H_03 Hulladéklerakási járulék C P 6 639 9 796 11 123 8 742 12 036 14 648 16 177 15 473 16 078 15 752
D.214H_04 Turizmusfejlesztési hozzájárulás C 21 088 27 311 7 445 339 38 330
D.214H_05 Pénzügyi tranzakciós adó C 289 321 274 535 205 616 201 600 216 337 234 364 245 548 213 979 235 246 300 035
D.214H_06 Légitársaságok hozzájárulása C T 17 899
D.214I Általános forgalmi adók 4 587 5 975 8 901 8 901 19 733 19 733 19 760 19 380 59 980 108 585 133 820 173 240 200 804 213 972 218 124 433 384 447 939 435 768 211 861 194 780 180 094 173 267 167 314 164 759 161 020 180 358 221 140 566 540
D.214I_01 Helyi iparűzési adó KIC
D.214I_02 Egyszerűsített vállalkozási adó (EVA) KS 42 950 74 550 96 211 118 794 152 812 166 537 169 704 181 880 172 273 146 531 110 021 96 829 89 406 81 138 63 641 54 117 43 364 1 690
D.214I_03 Innovációs járulék KIC 19 514 20 240 23 483 28 810 25 388 23 411 22 405 25 495 53 796 61 971 68 903 65 780 65 597 67 642 73 858 78 303 88 797 94 748 111 138
D.214I_04 Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó KS
D.214I_05 Ágazati különadók KS 151 693 171 943 165 645 9 815 1 112 669 94
D.214I_06 Pénzügyi szervezetek különadója KS 39 611 34 630 33 964 1 217 1 293 1 390 1 088 1 125 243 334 391 247 300
D.214I_07 Népegészségügyi termékadó C 4 643
D.214I_08 Szénhidrogén készletezési díj C E 4 587 5 975 8 901 8 901 19 733 19 733 19 760 19 380 17 030 14 521 17 369 30 963 19 182 22 047 25 009 37 795 38 955 35 832 28 837 27 755 20 753 22 736 30 962 32 846 35 831 38 721 43 965 26 994
D.214I_09 Forgalmazók és befektetési alapok különadója KS 2 765 2 708 2 832 3 026 3 094 3 122 3 833 4 360
D.214I_10 Dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása C AT
D.214I_11 Kiskereskedelmi adó KS 47 637 78 594 176 748
D.214J Fiskális monopóliumok nyeresége
D.214K Exportvámok és az exportra kivetett monetáris kompenzációs összegek
D.214L Egyéb, máshová nem sorolt termékadók 4 094 5 362 6 529 6 461 8 114 8 630 8 208 9 209 11 048 10 376 6 503 12 067 10 165 8 700 8 380 3 305 26 976 51 815 53 020 51 849 68 736 56 764 61 532 36 110 32 756 30 691 35 819 43 573
D.214L_01 Bérfőzetési szeszadó C AT 1 490 2 543 2 631 2 244 3 306 3 848 3 143 3 504 5 723 5 285 3 401 7 255 5 621 5 785 8 272 3 021 180 183 196 444 8 007 2 249 6 803 8 078 7 640 6 535 3 043 79
D.214L_02 Erdőfenntartási járulék C RS 2 060 2 195 3 183 3 368 3 200 2 989 3 660 4 341 3 859 3 797 2 052 3 708 3 353 2 915 108 284 36 319 0 331
D.214L_03 Tenyésztési hozzájárulás C 536 624 715 849 833 931 1 215 1 118 1 144 921 722 787 912
D.214L_04 Halászatfejlesztési hozzájárulás C RS 8 0 0 0 177 209 9 15 31 104 107 91 103
D.214L_05 Vadvédelmi hozzájárulás C RS 598 653 181 231 291 269 221 226 176
D.214L_06 Cukorilleték C
D.214L_07 Energiaipari befizetések (MAVIR) C 26 760 51 313 52 824 51 074 60 729 54 515 54 729 28 032 25 116 24 156 32 776 43 494
D.29 Egyéb termelési adók 11 016 16 180 23 975 31 192 36 780 40 696 47 394 57 576 51 208 66 211 72 474 83 677 90 463 101 862 119 325 295 083 317 991 351 225 479 497 515 820 557 989 525 712 590 756 659 431 796 497 883 119 949 278 1 158 626
D.29A Földekre, épületekre vagy egyéb építményekre kivetett adók 54 939 55 021 55 906 55 032 55 042 54 254 54 509 52 502 54 127 53 495
D.29A_01 Építményadó KS RP
D.29A_02 Telekadó KS RP
D.29A_03 Épületek utáni idegenforgalmi adó KS RP
D.29A_04 Közművezetékek utáni adó KS RP 54 939 55 021 55 906 55 032 55 042 54 254 54 509 52 502 54 127 53 495
D.29B Állóeszközök használatára kivetett adók 1 997 4 353 4 716 5 289 7 334 7 340 6 849 6 938 885 858 853 846 1 288 1 324 23 736 25 946 25 276 34 293 56 486 55 716 56 604 57 090 59 464 62 976 68 586 88 216 97 166 115 786
D.29B_01 Gépjárműadó (központi) KS T 1 997 4 353 4 716 5 289 7 334 7 340 6 849 6 938 885 858 853 846 1 288 1 324 676 79 37 0 23 551 24 177 25 034 25 005 26 125 27 300 28 710 48 646 54 172 54 688
D.29B_02 Gépjárműadó (helyi) KS T
D.29B_03 Cégautóadó KS T 23 060 25 867 25 239 34 293 32 935 31 539 31 570 32 085 33 339 35 676 36 928 37 511 39 689 58 544
D.29B_04 Cukortermelés szerkezeti átalakítása miatti illeték KS
D.29B_05 Gépjárműadó (túlsúlydíj) KS T 2 948 2 059 3 305 2 554
D.29C Az összbértömeg után kivetett adók és létszámadók 2 747 3 695 9 771 8 645 13 080 15 529 18 402 21 388 23 058 31 161 39 459 43 644 50 171 57 538 58 467 103 087 116 074 143 566 196 854 211 528 231 438 261 692 327 389 399 070 484 703 491 729 590 218 463 530
D.29C_01 Rehabilitációs hozzájárulás LEYRS 310 513 691 1 022 1 859 2 199 2 502 2 836 3 315 8 487 11 540 12 447 13 559 14 778 14 951 56 004 66 427 63 409 64 400 66 166 67 460 70 496 80 661 92 654 102 990 107 943 113 893 138 103
D.29C_02 Szakképzési hozzájárulás LEYRS 2 437 3 182 9 080 7 623 11 221 13 330 15 900 18 552 19 743 22 674 27 919 31 197 36 612 42 760 43 516 47 083 49 647 80 157 89 348 89 804 96 427 106 109 121 479 133 618 145 280 140 481 162 573 106
D.29C_03 Kommunális adó LEYRS
D.29C_04 Gyógyszerismertetők után fizetett adó LEYRS
D.29C_05 Kisadózók tételes adója (KATA) KISE 31 241 43 107 55 409 71 330 100 972 127 779 161 207 158 736 197 020 175 899
D.29C_06 Kisvállalati adó (KIVA) LEYRS 11 865 12 451 12 142 13 757 24 277 45 019 75 226 84 569 116 732 149 422
D.29D Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.29E Üzleti vagy szakmai engedélyekért fizetett összegek 6 272 8 132 9 488 13 698 12 969 16 870 16 068 18 016 20 705 21 650 24 767 24 552 24 186 24 801 23 184 156 828 162 748 163 997 154 392 171 961 181 845 113 681 115 638 103 654 102 727 170 903 123 007 227 531
D.29E_01 Koncessziós díj KS 700 184 535 845 650 1 098 1 464 1 804 1 511 1 613 1 672 1 635 1 492 1 583 1 341 1 731 1 007 1 065 1 197 4 290 4 262 4 394 4 633 4 812 5 025 5 646 5 492
D.29E_02 Eljárási illeték KS 4 236 4 522 5 692 7 404 7 811 11 126 11 151 12 397 16 430 17 263 19 896 19 167 18 930 19 714 16 955 15 319 13 665 15 650 16 463 16 126 15 694 15 785 17 292 16 294 16 175 15 271 9 411 17 243
D.29E_03 Rendkívüli tőkeadók KS O 135 652 139 222 138 581 128 560 138 141 135 661 59 938 51 594 42 591 44 894 53 571 52 176 66 653
D.29E_04 Tagdíjbevétel (BEVA) KS O 38 653 671 671 673 673 659 784 820 1 002 1 195 1 051 1 098 1 036 1 138 986 1 000 1 071 2 600 9 343 10 221 7 545 7 328 7 624 7 714 8 933
D.29E_05 Tagdíjbevétel (OBA) KS O 2 036 2 910 3 574 4 993 3 405 4 091 2 747 3 072 1 239 1 342 1 578 1 734 1 676 1 010 2 280 2 435 6 975 7 773 7 299 12 134 14 391 14 750 15 613 15 347 10 041 10 027 13 536 99 943
D.29E_06 Tagdíjbevétel (Szanálási Alap) KS O 1 987 7 290 7 397 8 712 10 553 12 114 16 576 23 634 17 376
D.29E_07 Tagdíjbevétel (SZHTKA) KS O 5 249 923 1 133 1 023 1 159 1 166 1 226 3 129 1 346
D.29E_08 Tagdíjbevétel (Kárrendezési Alap) KS O 5 573 4 285 4 765 4 744 4 814 4 752
D.29E_09 Koncessziós díj (dohányboltok) KS 1 056 996 1 073 1 216 1 247 1 432 2 306 2 815 5 789
D.29E_10 Tagdíjbevétel (Pénztárak Garancia Alapja) KS 113 237 332 399 410 573 750 860 977 750 1 534 1 268 1 045 17
D.29E_11 Hitelintézetek járványügyi különadója KS O 54 533 132 4
D.29F Környezetszennyezésre kivetett adók 6 482 3 155 5 573 8 018 10 318 10 703 6 574 6 261 7 255 16 715 20 033 23 040 30 823 24 897 32 036 77 829 79 769 84 760 108 034
D.29F_01 Környezetterhelési díj C P 6 482 3 155 5 573 8 018 10 318 10 703 6 574 6 261 7 255 6 154 5 471 5 561 5 069 5 067 5 625 5 607 5 592 5 175 5 115
D.29F_02 Széndioxid kvóta értékesítés bevétele C E 10 561 14 562 17 479 25 754 19 830 26 411 72 222 74 177 79 585 102 919
D.29G Héa-alulkompenzáció (átalányrendszer)
D.29H Egyéb, máshová nem sorolt termelési adók 3 560 3 397 957 6 075 11 234 6 560 6 060 4 240 9 062 6 800 7 881 3 235 2 648 7 632 2 114 111 1 561 9 156 7 394 8 326 7 441 8 143 0 0 190 250
D.29H_01 Gyógyszertári szolidaritási díj KS 89 127 245 163 188 537 111
D.29H_02 Nukleáris hozzájárulás KS E 3 560 3 397 957 6 075 11 234 6 560 6 060 4 240 9 062 6 711 7 754 2 990 2 485 7 444 1 577 0 1 561 9 156 7 394 8 326 7 441 8 143 0 0 0
D.29H_03 Energiaellátók különadója KS E 151 550
D.29H_04 Gyógyszergyártók különadója KIC 38 700
D.5 Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók 394 759 532 496 624 417 716 485 867 592 1 025 569 1 221 851 1 372 936 1 352 996 1 367 266 1 502 546 1 718 230 2 048 632 2 753 409 2 497 845 2 083 652 1 723 469 1 900 734 1 944 022 2 156 462 2 338 540 2 577 039 2 762 427 2 812 693 3 074 802 3 219 478 3 072 739 4 525 526
D.51 Jövedelemadók 388 955 525 737 615 029 705 938 856 018 1 009 748 1 205 947 1 355 424 1 332 041 1 345 296 1 475 245 1 693 836 2 024 539 2 728 319 2 476 266 2 064 155 1 706 077 1 880 816 1 905 389 2 120 188 2 299 697 2 538 085 2 725 587 2 773 438 3 033 875 3 165 553 3 011 651 4 466 847
D.51M Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 282 679 398 823 450 873 488 644 593 563 717 026 854 091 958 868 918 379 907 258 1 009 620 1 138 884 1 324 271 2 033 454 1 897 075 1 734 570 1 367 750 1 513 118 1 501 176 1 597 988 1 698 410 1 720 679 1 951 837 2 201 541 2 445 549 2 543 266 2 254 793 3 524 450
D.51M_01 Személyi jövedelemadó (szja) SPLIT1 282 679 398 823 450 873 488 644 593 563 717 026 854 091 958 868 918 379 907 258 1 009 620 1 138 884 1 324 271 2 033 454 1 897 075 1 734 570 1 367 750 1 513 118 1 501 176 1 597 988 1 698 410 1 720 679 1 951 837 2 201 541 2 445 549 2 543 266 2 254 793 3 524 450
D.51A Egyének vagy háztartások jövedelmére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C1 Az egyéneknél vagy háztartásokban jelentkező eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51O Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, beleértve az eszköztartási nyereséget 106 276 126 914 164 156 217 294 262 455 292 722 351 856 396 556 413 662 438 038 465 625 554 952 700 268 694 865 555 021 312 598 321 441 362 088 350 153 487 241 559 679 771 188 720 626 512 240 542 771 558 664 679 582 874 970
D.51O_01 Társasági nyereségadó KIC 106 276 126 914 164 156 217 294 262 455 292 722 351 856 396 556 413 662 438 038 465 625 468 679 510 781 482 524 385 543 323 370 316 620 342 305 322 467 457 538 539 777 756 652 710 069 506 674 534 518 549 822 674 002 866 241
D.51O_02 Különadó KIC 50 947 178 598 200 493 156 859 -32 390 -16 100
D.51O_03 Pénzintézetek különadója KIC 11 584 11 532 10 040 10 178 9 121 9 780 9 464 8 663 7 439 8 362 8 881 5 578 8 729
D.51O_04 Hitelintézeti járadék KIC 35 326 10 889 11 848 12 619 10 034 9 389 9 743 17 508 20 582 10 122 5 072 1 894 -1 873 -109 -39 2
D.51B Vállalatok jövedelmére vagy nyereségére kivetett adók, kivéve az eszköztartási nyereségetc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C2 Vállalatok eszköztartási nyereségére kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C3 Egyéb, eszköztartási nyereségre kivetett adókc .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51C Eszköztartási nyereségre kivetett adók .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
D.51D Lottójáték vagy szerencsejáték nyereményeire kivetett adók
D.51E Egyéb, máshová nem sorolt jövedelemadók 24 170 16 987 16 886 5 610 54 060 34 959 41 608 46 218 53 124 59 657 45 555 63 623 77 276 67 427
D.51E_01 Sávos kockázatviselés tb alap KS
D.51E_02 Energiaellátók különadója KIC 24 170 16 987 16 886 5 610 54 060 34 959 41 608 46 218 53 124 59 657 45 555 63 623 77 276 67 427
D.51E_03 Települési adó (jövedelmi típusú) KS O
D.59 Egyéb folyó adók 5 804 6 759 9 388 10 547 11 574 15 821 15 904 17 512 20 955 21 970 27 301 24 394 24 093 25 090 21 579 19 497 17 392 19 918 38 633 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255 40 927 53 925 61 088 58 679
D.59A Tőkére kivetett folyó adók
D.59A_01 Települési adó (egyéb típusú) KS O
D.59B Fejadók
D.59C Költségadók
D.59D Háztartások által engedélyekért fizetett adók 5 804 6 759 9 388 10 547 11 574 15 821 15 904 17 512 20 955 21 970 27 301 24 394 24 093 25 090 21 579 19 497 17 392 19 918 38 633 36 274 38 843 38 954 36 840 39 255 40 927 53 925 61 088 58 679
D.59D_01 Gépjárműadó KS T 404 994 2 132 1 109 1 633 1 660 1 712 1 734 44 17 679 18 233 18 885 18 864 19 708 20 595 21 659 36 698 40 866 41 256
D.59D_02 Eljárási illeték KS 5 400 5 765 7 256 9 438 9 941 14 161 14 192 15 778 20 911 21 970 27 301 24 394 24 093 25 090 21 579 19 497 17 392 19 918 20 954 18 041 19 958 20 090 17 132 18 660 19 268 17 227 20 222 17 423
D.59D_03 Egyéb átengedett központi adók C
D.59E Nemzetközi tranzakciókra kivetett adók
D.59F Egyéb, máshová nem sorolt folyó adók
D.59F_01 Háztartások kommunális adója KS
D.59F_02 Idegenforgalmi adó C
D.59F_03 Környezetterhelési díj KS P
D.91 Tőkeadók 1 847 2 185 2 912 3 826 3 946 4 380 5 528 6 471 8 233 12 132 12 962 13 287 11 257 11 466 9 627 6 009 4 657 6 751 7 188 9 536 10 982 13 728 18 163 16 074 19 760 15 268 16 499 19 726
D.91A Tőketranszferekre kivetett adók 1 273 1 400 1 826 2 208 2 500 2 730 3 334 4 428 4 273 6 214 7 678 7 677 7 480 6 387 5 219 3 521 3 695 4 895 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519 11 429 9 492 9 131 11 399
D.91A_01 Örökösödési és ajándékozási illeték KS O 1 273 1 400 1 826 2 208 2 500 2 730 3 334 4 428 4 273 6 214 7 678 7 677 7 480 6 387 5 219 3 521 3 695 4 895 5 307 6 179 7 373 8 278 9 393 8 519 11 429 9 492 9 131 11 399
D.91A_02 Luxusadó KS O
D.91B Tőkeilleték 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194 2 043 3 960 5 918 5 284 5 610 3 777 5 079 4 408 2 488 962 1 856 1 881 3 357 3 609 5 450 8 770 7 555 8 331 5 776 7 368 8 327
D.91B_01 Földvédelmi járulék KS RS 574 785 1 086 1 618 1 446 1 650 2 194 2 043 3 960 5 918 5 284 5 610 3 777 5 079 4 408 2 488 962 1 856 1 881 3 357 3 609 5 450 8 770 7 555 8 331 5 776 7 368 8 327
D.91B_02 Települési adó (vagyoni típusú) KS O
D.91C Egyéb, máshová nem sorolt tőkeadók
ODA Összes adóbevétel 1 352 150 1 632 153 1 849 490 2 168 476 2 537 237 2 981 718 3 295 269 3 642 465 3 952 569 4 298 572 4 496 273 4 822 753 5 473 499 6 303 220 6 137 938 6 170 624 5 952 561 6 531 476 6 848 405 7 454 818 8 010 282 8 237 874 8 855 802 9 632 678 10 540 343 10 952 196 11 731 403 15 294 105
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 74 303 90 390 123 189 134 345 127 085 145 049 169 766 201 476 201 314 219 852 248 764 282 861 322 435 341 968 288 887 201 995 206 377 206 392 146 399 178 208 174 533 255 866 367 931 217 704 305 441 251 116 277 175 339 099
D.611 Munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100 60 571 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352 65 997 1 392 1 496 2 224
D.611C Munkaadók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100 60 571 19 988 3 176 89 118 176 221 1 352 65 997 1 392 1 496 2 224
D.611C_01 Szociális hozzájárulási adó LEYRS 60 571 88 024 175 018 64 562
D.611C_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.611C_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.611C_04 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.611C_05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek LEYRS 865 972 1 051 1 195 1 321 1 419 1 392 1 496 2 224
D.611C_06 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.611C_07 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 19 123 2 204 43 8 31 16
D.611C_08 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.611C_09 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100
D.611V Munkaadók tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.61SC Társadalombiztosítási rendszerek szolgáltatási díjaid
D.6111 Munkaadók tényleges nyugdíjjárulékaic 19 123 2 204 43 8 31 16
D.6111_01 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_02 Korkedvezmény biztosítási járulék LEYRS 19 123 2 204 43 8 31 16
D.6111_03 Felszolgálási díj utáni nyugdíjjárulék LEYRS
D.6111_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nyugdíjcélú) LEYRS
D.6111_05 Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék LEYRS
D.6112 Munkaadók tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100 60 571 865 972 89 075 176 213 1 321 65 981 1 392 1 496 2 224
D.6112_01 Szociális hozzájárulási adó (nem nyugdíjcélú) LEYRS 60 571 88 024 175 018 64 562
D.6112_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkaadók) LEYRS
D.6112_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (munkaadók) LEYRS
D.6112_04 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (nem nyugdíjcélú) LEYRS 865 972 1 051 1 195 1 321 1 419 1 392 1 496 2 224
D.6112_05 Munkáltatói táppénz hozzájárulás LEYRS
D.6112_06 Munkáltatói egészségbiztosítási- és munkaerőpiai járulék LEYRS 54 367 67 947 91 746 98 869 84 002 95 355 112 595 134 320 147 416 157 914 174 317 188 531 200 746 213 271 163 847 73 705 75 100
D.612 Munkaadók imputált társadalombiztosítási hozzájárulásai 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600 6 284 8 320 14 360 14 312 15 793 15 307 17 049 17 993 19 990 18 628 17 686 19 999 22 599 26 489 11 426 14 737 18 041 18 013 22 480 23 544 31 644
D.6121 Munkaadók imputált nyugdíjjárulékaic
D.6122 Munkaadók imputált nem nyugdíjcélú járulékaic 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600 6 284 8 320 14 360 14 312 15 793 15 307 17 049 17 993 19 990 18 628 17 686 19 999 22 599 26 489 11 426 14 737 18 041 18 013 22 480 23 544 31 644
D.6122_01 Betegszabadság esetén történő munkáltatói kifizetés LEYRS 1 468 1 770 2 472 2 972 5 749 6 120 5 600 6 284 8 320 14 360 14 312 15 793 15 307 17 049 17 993 19 990 18 628 17 686 19 999 22 599 26 489 11 426 14 737 18 041 18 013 22 480 23 544 31 644
D.613 Háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 221 431 227 244 252 135 305 231
D.6131 Háztartások tényleges nyugdíjjárulékaic
D.6131_01 Nyugdíjjárulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6131_02 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nyugdíjcélú) LNON
D.6132 Háztartások tényleges nem nyugdíjcélú járulékaic 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 221 431 227 244 252 135 305 231
D.6132_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 221 431 227 244 252 135 305 231
D.6132_02 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók, egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LEYRS
D.6132_03 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók, nem foglalkoztatottak) LNON
D.6132_04 Megállapodás alapján fizetők járulékai (nem nyugdíjcélú) LNON
D.613C Háztartások tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 60 135 78 537 106 382 111 648 107 047 108 300 112 649 128 135 126 400 135 621 144 868 155 322 176 973 198 311 221 431 227 244 252 135 305 231
D.613CE Munkavállalók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásai 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 53 611 67 351 91 194 97 985 96 138 107 819 112 649 128 135 126 400 133 498 142 585 153 067 174 723 196 071 218 931 224 678 249 288 301 784
D.613CE_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (munkavállalók) LEES 18 468 20 673 28 971 32 504 37 334 43 574 51 571 60 872 45 578 47 578 53 611 67 351 91 194 97 985 96 138 107 819 112 649 128 135 126 400 133 498 142 585 153 067 174 723 196 071 218 931 224 678 249 288 301 784
D.613CE_02 Nyugdíjjárulék (munkavállalók) LEES
D.613CE_03 Egészségügyi hozzájárulás (munkavállalók) LEES
D.613CS Önálló vállalkozók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic 6 524 11 186 15 188 13 663 10 909 481 2 123 2 283 2 255 2 250 2 240 2 500 2 566 2 847 3 447
D.613CS_01 Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék (egyéni vállalkozók) KISE 6 524 11 186 15 188 13 663 10 909 481 2 123 2 283 2 255 2 250 2 240 2 500 2 566 2 847 3 447
D.613CS_02 Nyugdíjjárulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_03 Egészségügyi hozzájárulás (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CS_04 Egészségügyi szolgáltatási járulék (egyéni vállalkozók) KISE
D.613CN Alkalmazásban nem állók tényleges kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.613CN_01 Egészségügyi szolgáltatási járulék (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_02 Egészségügyi hozzájárulás (nem foglalkoztatottak) LNON
D.613CN_03 Munkanélküli ellátás utáni nyugdíjjárulék LNON
D.613CN_04 Munkanélküli ellátás utáni egészségbiztosítási járulék LNON
D.613V Háztartások tényleges önkéntes társadalombiztosítási hozzájárulásai
D.613V_01 Megállapodás alapján fizetők járulékai LNON
D.614 Háztartások kiegészítő társadalombiztosítási hozzájárulásaid
D.6141 Háztartások kiegészítő nyugdíjjárulékaic
D.6142 Háztartások kiegészítő nem nyugdíjcélú járulékaic
D.995 Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege
D.995A Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható termékadóke
D.995B Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb termelési adóke
D.995C Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható jövedelemadóke
D.995D Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható egyéb folyó adóke
D.995E Munkaadók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995F Háztartások megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FE Munkavállalók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaie
D.995FS Önálló vállalkozók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995FN Alkalmazásban nem állók megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásaic
D.995G Megállapított, de valószínűleg be nem hajtható tőkeadóke
ODB Adókból és társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 1 424 985 1 720 773 1 970 207 2 299 849 2 658 573 3 120 647 3 459 435 3 837 657 4 145 563 4 504 064 4 730 725 5 089 821 5 780 627 6 628 139 6 408 832 6 352 629 6 140 310 6 720 182 6 974 805 7 610 427 8 158 326 8 482 314 9 208 996 9 832 341 10 827 771 11 180 832 11 985 034 15 601 560
ODC Adókból és a nettó társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevétel (az imputált TB hozzájárulásokat is beleértve)f 1 426 453 1 722 543 1 972 679 2 302 821 2 664 322 3 126 767 3 465 035 3 843 941 4 153 883 4 518 424 4 745 037 5 105 614 5 795 934 6 645 188 6 426 825 6 372 619 6 158 938 6 737 868 6 994 804 7 633 026 8 184 815 8 493 740 9 223 733 9 850 382 10 845 784 11 203 312 12 008 578 15 633 204
ODD Adóteher – az adókból és a kötelező társadalombiztosítási hozzájárulásokból származó összes bevételf 1 424 985 1 720 773 1 970 207 2 299 849 2 658 573 3 120 647 3 459 435 3 837 657 4 145 563 4 504 064 4 730 725 5 089 821 5 780 627 6 628 139 6 408 832 6 352 629 6 140 310 6 720 182 6 974 805 7 610 427 8 158 326 8 482 314 9 208 996 9 832 341 10 827 771 11 180 832 11 985 034 15 601 560

Lábjegyzet

aC Fogyasztási adó; LEYRS Munkát terhelő adók (munkaadók által fizetett); LEES Munkát terhelő adók (munkavállalók által fizetett); LNON Munkát terhelő adók (alkalmazásban nem állók: nyugdíjasok/ munkanélküliek által fizetett); KIC Vállalati jövedelemre kivetett tőkeadó; KIH Háztartások jövedelmére kivetett tőkeadó; KISE Önálló válalkozók jövedelmére kivetett tőkeadó; KS Vagyonkészletre kivetett tőkeadó; SPLIT1 LEES, LNON, KIH, KISE között megosztott szja; SPLIT2 LNON és KISE között megosztott.
bAlkohol- és dohánytermékek után kivetett, valamint környezetvédelmi és vagyonadók: AT alkohol és dohánytermékek utáni adó T üzemanyagadó E energiaadó P környezetszennyezési adó RS készletek utáni adó RP rendszeres ingatlanadók O egyéb vagyonadók
cA tétel kitöltése önkéntes.
dD.61SC és D.614: A 2012-t megelőző referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévekre vonatkozóan kötelező a továbbítás.
eA D.995 és felosztása: a fogadó alszektorok szerinti bontás önkéntes.
fA megállapított, de valószínűleg be nem hajtható összegek levonása után.
.