Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 34 456 377 34 456 377 34 456 377 34 456 377
P.71 Termékek importja 28 817 832 28 817 832 28 817 832 28 817 832
P.72 Szolgáltatások importja 5 638 545 5 638 545 5 638 545 5 638 545
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 36 364 895 36 364 895 36 364 895 36 364 895
P.61 Termékek exportja 28 271 872 28 271 872 28 271 872 28 271 872
P.62 Szolgáltatások exportja 8 093 023 8 093 023 8 093 023 8 093 023
P.1 Kibocsátás 84 837 310 84 837 310 63 194 099 2 211 670 9 451 634 8 910 248 1 069 659 84 837 310 84 837 310
P.11 Piaci kibocsátás 70 002 161 70 002 161 62 168 138 2 198 585 21 035 5 614 403 70 002 161 70 002 161
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 4 526 787 4 526 787 1 025 961 13 085 184 710 3 295 845 7 186 4 526 787 4 526 787
P.13 Nem piaci kibocsátás 10 308 362 10 308 362 9 245 889 1 062 473 10 308 362 10 308 362
P.2 Folyó termelőfelhasználás 48 213 345 48 213 345 515 247 2 375 358 3 424 610 979 696 40 918 434 48 213 345 48 213 345
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 726 388 6 726 388 6 726 388 6 726 388 6 726 388
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 43 350 353 43 350 353 554 412 6 534 890 6 027 024 1 231 974 22 275 665 6 726 388
P.51c Állóeszköz-felhasználás 6 841 145 6 841 145 95 661 1 119 794 1 501 840 114 748 4 009 102
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 36 509 208 36 509 208 458 751 5 415 096 4 525 184 1 117 226 18 266 563 6 726 388
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 908 518 -1 908 518
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 6 726 388 22 275 665 1 231 974 6 027 024 6 534 890 554 412 43 350 353 43 350 353
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 6 726 388 18 266 563 1 117 226 4 525 184 5 415 096 458 751 36 509 208 36 509 208
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 908 518 -1 908 518
D.1 Munkavállalói jövedelem 18 304 766 18 304 766 493 983 597 008 4 523 137 657 931 12 032 707
D.11 Bérek és keresetek 15 442 327 15 442 327 422 162 547 344 3 770 156 511 773 10 190 892
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 862 439 2 862 439 71 821 49 664 752 981 146 158 1 841 815
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 6 808 398 6 808 398 -35 232 -118 083 2 047 87 606 145 672 6 726 388
D.21 Termékadók 7 067 224 7 067 224 7 067 224
D.29 Egyéb termelési adók 838 415 838 415 905 154 020 32 772 90 198 560 520
D.31 Terméktámogatások 340 836 340 836 340 836
D.39 Egyéb termelési támogatások 756 405 756 405 36 137 272 103 30 725 2 592 414 848
B.2g Működési eredmény, bruttó 14 541 504 14 541 504 95 661 2 360 280 1 501 840 486 437 10 097 286 0
B.2n Működési eredmény, nettó 8 065 533 8 065 533 0 1 605 660 0 371 689 6 088 184 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 695 685 3 695 685 3 695 685
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 330 511 3 330 511 3 330 511
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 097 286 486 437 1 501 840 2 360 280 95 661 14 541 504 14 541 504
B.2n Működési eredmény, nettó 0 6 088 184 371 689 0 1 605 660 0 8 065 533 8 065 533
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 695 685 3 695 685 3 695 685
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 330 511 3 330 511 3 330 511
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 051 341 1 051 341 19 077 147 19 077 147 278 960 19 356 107
D.11 Bérek és keresetek 907 664 907 664 16 094 219 16 094 219 255 772 16 349 991
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 143 677 143 677 2 982 928 2 982 928 23 188 3 006 116
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 190 341 7 190 341 -381 943 6 808 398
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 729 548 6 729 548 -3 160 6 726 388
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 460 793 460 793 -378 783 82 010
D.4 Tulajdonosi jövedelem 10 551 427 2 309 736 8 241 691 249 99 229 1 011 792 2 493 125 4 637 296 1 270 988 2 542 802 187 757 1 477 883 17 732 5 497 162 5 054 265 10 551 427
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 41 760 148 41 760 148 113 144 26 511 766 7 868 146 536 114 6 730 978 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 34 919 003 34 919 003 17 483 25 391 972 6 366 306 421 366 2 721 876 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 6 730 978 536 114 7 868 146 26 511 766 113 144 41 760 148 41 760 148
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 2 721 876 421 366 6 366 306 25 391 972 17 483 34 919 003 34 919 003
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 065 860 17 056 3 048 804 2 472 620 1 874 54 632 519 678 2 856 929 2 856 929 208 931 3 065 860
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 810 490 44 223 5 766 267 5 766 267 41 425 250 799 5 251 295 433 5 543 952 266 538 5 810 490
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 151 563 54 276 5 097 287 13 746 4 904 506 137 511 41 524 5 132 888 5 132 888 18 675 5 151 563
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 769 984 782 523 2 987 461 107 891 622 624 1 411 988 321 620 523 338 623 212 312 711 668 274 614 024 992 888 3 211 109 558 875 3 769 984
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 41 605 207 41 605 207 984 828 23 397 167 10 326 276 585 861 6 311 075 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 34 764 062 34 764 062 889 167 22 277 373 8 824 436 471 113 2 301 973 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 311 075 585 861 10 326 276 23 397 167 984 828 41 605 207 41 605 207
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 301 973 471 113 8 824 436 22 277 373 889 167 34 764 062 34 764 062
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 900 897 4 900 897 860 618 4 040 279 4 900 897 4 900 897 4 900 897
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 41 605 207 41 605 207 124 210 28 298 064 6 285 997 585 861 6 311 075 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 34 764 062 34 764 062 28 549 27 178 270 4 784 157 471 113 2 301 973 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 6 311 075 585 861 10 326 276 23 397 167 984 828 41 605 207 41 605 207
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 2 301 973 471 113 8 824 436 22 277 373 889 167 34 764 062 34 764 062
P.4 Végső fogyasztás 29 903 876 29 903 876 25 423 253 4 480 623 29 903 876 29 903 876
P.3 Végső fogyasztási kiadások 29 903 876 29 903 876 860 618 20 522 356 8 520 902 29 903 876 29 903 876
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 113 288 113 288 113 288 113 288 113 288 113 288
B.8g Megtakarítások, bruttó 11 701 331 11 701 331 124 210 2 988 099 1 805 374 472 573 6 311 075 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 860 186 4 860 186 28 549 1 868 305 303 534 357 825 2 301 973 0
B.12 Folyó külső egyenleg -163 372 -163 372
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 6 311 075 472 573 1 805 374 2 988 099 124 210 11 701 331 11 701 331
B.8n Megtakarítások, nettó 0 2 301 973 357 825 303 534 1 868 305 28 549 4 860 186 4 860 186
B.12 Folyó külső egyenleg -163 372 -163 372
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 10 740 420 10 740 420 187 066 1 624 746 2 504 837 152 743 6 271 028 10 740 420 10 740 420
P.52 Készletváltozás 728 066 728 066 12 021 41 212 674 833 728 066 728 066
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 69 473 69 473 57 31 378 1 766 .. 36 272 69 473 69 473
P.51c Állóeszköz-felhasználás -6 841 145 -6 841 145 -95 661 -1 119 794 -1 501 840 -114 748 -4 009 102
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 333 943 -333 943 -6 123 6 123 252 -334 195
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 441 880 24 642 583 209 228 677 237 593 1 516 001 98 955 1 614 956
D.9 Adott tőketranszfer (–) 36 269 18 996 743 434 30 534 35 716 864 949 750 007 1 614 956
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -1 148 367 1 148 367 138 964 1 524 220 -908 789 325 224 68 748 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 364 603 -117 106 -917 682 2 592 441 118 300 311 350 -311 350 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.