Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 34 494 689 34 494 689 34 494 689 34 494 689
P.71 Termékek importja 28 969 434 28 969 434 28 969 434 28 969 434
P.72 Szolgáltatások importja 5 525 255 5 525 255 5 525 255 5 525 255
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 36 338 676 36 338 676 36 338 676 36 338 676
P.61 Termékek exportja 28 233 865 28 233 865 28 233 865 28 233 865
P.62 Szolgáltatások exportja 8 104 811 8 104 811 8 104 811 8 104 811
P.1 Kibocsátás 85 144 702 85 144 702 63 280 204 2 214 160 9 600 368 8 980 311 1 069 659 85 144 702 85 144 702
P.11 Piaci kibocsátás 70 159 847 70 159 847 62 255 211 2 201 075 21 035 5 682 526 70 159 847 70 159 847
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 4 529 013 4 529 013 1 024 993 13 085 185 964 3 297 785 7 186 4 529 013 4 529 013
P.13 Nem piaci kibocsátás 10 455 842 10 455 842 9 393 369 1 062 473 10 455 842 10 455 842
P.2 Folyó termelőfelhasználás 48 502 536 48 502 536 515 247 2 397 797 3 553 927 982 589 41 052 976 48 502 536 48 502 536
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 744 544 6 744 544 6 744 544 6 744 544 6 744 544
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 43 386 710 43 386 710 554 412 6 582 514 6 046 441 1 231 571 22 227 228 6 744 544
P.51c Állóeszköz-felhasználás 6 841 104 6 841 104 95 661 1 119 794 1 508 198 114 748 4 002 703
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 36 545 606 36 545 606 458 751 5 462 720 4 538 243 1 116 823 18 224 525 6 744 544
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 843 987 -1 843 987
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 6 744 544 22 227 228 1 231 571 6 046 441 6 582 514 554 412 43 386 710 43 386 710
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 6 744 544 18 224 525 1 116 823 4 538 243 5 462 720 458 751 36 545 606 36 545 606
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 843 987 -1 843 987
D.1 Munkavállalói jövedelem 18 300 194 18 300 194 493 983 597 008 4 536 028 657 931 12 015 244
D.11 Bérek és keresetek 15 437 161 15 437 161 422 162 547 344 3 779 326 511 773 10 176 556
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 863 033 2 863 033 71 821 49 664 756 702 146 158 1 838 688
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 6 826 554 6 826 554 -35 232 -118 083 2 215 87 606 145 504 6 744 544
D.21 Termékadók 7 067 224 7 067 224 7 067 224
D.29 Egyéb termelési adók 838 415 838 415 905 154 020 33 018 90 198 560 274
D.31 Terméktámogatások 322 680 322 680 322 680
D.39 Egyéb termelési támogatások 756 405 756 405 36 137 272 103 30 803 2 592 414 770
B.2g Működési eredmény, bruttó 14 516 653 14 516 653 95 661 2 360 280 1 508 198 486 034 10 066 480 0
B.2n Működési eredmény, nettó 8 040 723 8 040 723 0 1 605 660 0 371 286 6 063 777 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 743 309 3 743 309 3 743 309
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 378 135 3 378 135 3 378 135
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 066 480 486 034 1 508 198 2 360 280 95 661 14 516 653 14 516 653
B.2n Működési eredmény, nettó 0 6 063 777 371 286 0 1 605 660 0 8 040 723 8 040 723
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 743 309 3 743 309 3 743 309
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 378 135 3 378 135 3 378 135
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 054 858 1 054 858 19 077 556 19 077 556 277 496 19 355 052
D.11 Bérek és keresetek 910 149 910 149 16 092 876 16 092 876 254 434 16 347 310
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 144 709 144 709 2 984 680 2 984 680 23 062 3 007 742
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 208 497 7 208 497 -381 943 6 826 554
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 747 704 6 747 704 -3 160 6 744 544
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 460 793 460 793 -378 783 82 010
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 672 320 2 392 759 9 279 561 249 99 442 1 011 227 2 558 513 5 610 130 1 480 112 2 615 222 187 004 2 120 819 17 732 6 420 889 5 251 431 11 672 320
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 41 687 343 41 687 343 113 144 27 202 522 7 892 472 542 743 5 936 462 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 34 846 239 34 846 239 17 483 26 082 728 6 384 274 427 995 1 933 759 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 936 462 542 743 7 892 472 27 202 522 113 144 41 687 343 41 687 343
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 933 759 427 995 6 384 274 26 082 728 17 483 34 846 239 34 846 239
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 066 684 16 956 3 049 728 2 473 544 1 959 54 632 519 593 2 856 929 2 856 929 209 755 3 066 684
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 812 658 43 974 5 768 684 5 768 684 41 942 250 799 5 251 372 433 5 544 546 268 112 5 812 658
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 152 157 54 276 5 097 881 13 746 4 904 583 137 511 42 041 5 133 482 5 133 482 18 675 5 152 157
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 767 327 782 524 2 984 803 107 897 621 033 1 412 104 321 591 522 178 623 212 312 711 668 274 614 025 992 888 3 211 110 556 217 3 767 327
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 41 532 314 41 532 314 984 822 24 086 768 10 350 401 592 519 5 517 804 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 34 691 210 34 691 210 889 161 22 966 974 8 842 203 477 771 1 515 101 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 517 804 592 519 10 350 401 24 086 768 984 822 41 532 314 41 532 314
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 515 101 477 771 8 842 203 22 966 974 889 161 34 691 210 34 691 210
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 897 028 4 897 028 860 618 4 036 410 4 897 028 4 897 028 4 897 028
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 41 532 314 41 532 314 124 204 28 983 796 6 313 991 592 519 5 517 804 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 34 691 210 34 691 210 28 543 27 864 002 4 805 793 477 771 1 515 101 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 517 804 592 519 10 350 401 24 086 768 984 822 41 532 314 41 532 314
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 515 101 477 771 8 842 203 22 966 974 889 161 34 691 210 34 691 210
P.4 Végső fogyasztás 29 911 095 29 911 095 25 403 549 4 507 546 29 911 095 29 911 095
P.3 Végső fogyasztási kiadások 29 911 095 29 911 095 860 618 20 506 521 8 543 956 29 911 095 29 911 095
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 113 288 113 288 113 288 113 288 113 288 113 288
B.8g Megtakarítások, bruttó 11 621 219 11 621 219 124 204 3 693 535 1 806 445 479 231 5 517 804 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 780 115 4 780 115 28 543 2 573 741 298 247 364 483 1 515 101 0
B.12 Folyó külső egyenleg 10 409 10 409
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 517 804 479 231 1 806 445 3 693 535 124 204 11 621 219 11 621 219
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 515 101 364 483 298 247 2 573 741 28 543 4 780 115 4 780 115
B.12 Folyó külső egyenleg 10 409 10 409
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 10 729 930 10 729 930 187 066 1 624 746 2 513 951 152 743 6 251 424 10 729 930 10 729 930
P.52 Készletváltozás 832 225 832 225 12 021 41 677 778 527 832 225 832 225
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 69 473 69 473 57 31 378 1 766 .. 36 272 69 473 69 473
P.51c Állóeszköz-felhasználás -6 841 104 -6 841 104 -95 661 -1 119 794 -1 508 198 -114 748 -4 002 703
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 333 943 -333 943 -6 123 6 123 252 -334 195
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 416 879 24 642 583 209 228 677 237 593 1 491 000 98 955 1 589 955
D.9 Adott tőketranszfer (–) 38 583 18 996 718 434 30 327 33 609 839 949 750 006 1 589 955
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -974 585 974 585 141 065 2 229 863 -892 297 331 882 -835 928 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 543 066 -48 539 -886 163 2 713 129 108 400 343 761 -343 761 0

Lábjegyzet

aAz egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
bAz MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
cForrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.