Kód Gazdasági műveletek és egyenlegező tételek Összesen Termékek és szolgáltatások (forrás) Külföld Nemzetgazdaság összesen Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Háztartások Kormányzat Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Képzett szektor Képzett szektor Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások Háztartásokat segítő nonprofit intézmények Nemzetgazdaság összesen Külföld Termékek és szolgáltatások (felhasználás) Összesen
S.1+S.2 S.2 S.1 S.15 S.14 S.13 S.12 S.11 S.1N S.1N S.11 S.12 S.13 S.14 S.15 S.1 S.2 S.1+S.2
FELHASZNÁLÁS FORRÁS
I. Termelési számla / Termékek és szolgáltatások külföld számlája
P.7 Termékek és szolgáltatások importja 34 494 689 34 494 689 34 494 689 34 494 689
P.71 Termékek importja 28 969 434 28 969 434 28 969 434 28 969 434
P.72 Szolgáltatások importja 5 525 255 5 525 255 5 525 255 5 525 255
P.6 Termékek és szolgáltatások exportja 36 338 676 36 338 676 36 338 676 36 338 676
P.61 Termékek exportja 28 233 865 28 233 865 28 233 865 28 233 865
P.62 Szolgáltatások exportja 8 104 811 8 104 811 8 104 811 8 104 811
P.1 Kibocsátás 85 149 898 85 149 898 63 280 303 2 220 160 9 599 465 8 980 311 1 069 659 85 149 898 85 149 898
P.11 Piaci kibocsátás 70 165 946 70 165 946 62 255 310 2 207 075 21 035 5 682 526 70 165 946 70 165 946
P.12 Saját végső felhasználási célú kibocsátás 4 529 013 4 529 013 1 024 993 13 085 185 964 3 297 785 7 186 4 529 013 4 529 013
P.13 Nem piaci kibocsátás 10 454 939 10 454 939 9 392 466 1 062 473 10 454 939 10 454 939
P.2 Folyó termelőfelhasználás 48 502 006 48 502 006 515 247 2 397 797 3 553 341 982 589 41 053 032 48 502 006 48 502 006
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 744 544 6 744 544 6 744 544 6 744 544 6 744 544
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 43 392 436 43 392 436 554 412 6 582 514 6 046 124 1 237 571 22 227 271 6 744 544
P.51c Állóeszköz-felhasználás 6 841 104 6 841 104 95 661 1 119 794 1 508 161 114 748 4 002 740
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 36 551 332 36 551 332 458 751 5 462 720 4 537 963 1 122 823 18 224 531 6 744 544
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 843 987 -1 843 987
II.1.1. Jövedelmek keletkezése számla
B.1g Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP)a 6 744 544 22 227 271 1 237 571 6 046 124 6 582 514 554 412 43 392 436 43 392 436
B.1n Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 6 744 544 18 224 531 1 122 823 4 537 963 5 462 720 458 751 36 551 332 36 551 332
B.11 Külkereskedelmi egyenleg -1 843 987 -1 843 987
D.1 Munkavállalói jövedelem 18 300 031 18 300 031 493 983 597 008 4 535 752 657 931 12 015 357
D.11 Bérek és keresetek 15 436 956 15 436 956 422 162 547 344 3 779 094 511 773 10 176 583
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 2 863 075 2 863 075 71 821 49 664 756 658 146 158 1 838 774
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 6 826 554 6 826 554 -35 232 -118 083 2 212 87 606 145 507 6 744 544
D.21 Termékadók 7 067 224 7 067 224 7 067 224
D.29 Egyéb termelési adók 838 415 838 415 905 154 020 33 014 90 198 560 278
D.31 Terméktámogatások 322 680 322 680 322 680
D.39 Egyéb termelési támogatások 756 405 756 405 36 137 272 103 30 802 2 592 414 771
B.2g Működési eredmény, bruttó 14 522 542 14 522 542 95 661 2 360 280 1 508 160 492 034 10 066 407 0
B.2n Működési eredmény, nettó 8 046 612 8 046 612 0 1 605 660 -1 377 286 6 063 667 0
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 743 309 3 743 309 3 743 309
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 378 135 3 378 135 3 378 135
II.1.2. Elsődleges jövedelmek elosztása számla
B.2g Működési eredmény, bruttó 0 10 066 407 492 034 1 508 160 2 360 280 95 661 14 522 542 14 522 542
B.2n Működési eredmény, nettó 0 6 063 667 377 286 -1 1 605 660 0 8 046 612 8 046 612
B.3g Vegyes jövedelem, bruttó 3 743 309 3 743 309 3 743 309
B.3n Vegyes jövedelem, nettó 3 378 135 3 378 135 3 378 135
D.1 Munkavállalói jövedelem 1 054 858 1 054 858 19 077 393 19 077 393 277 496 19 354 889
D.11 Bérek és keresetek 910 149 910 149 16 092 671 16 092 671 254 434 16 347 105
D.12 Munkaadók társadalombiztosítási hozzájárulásai 144 709 144 709 2 984 722 2 984 722 23 062 3 007 784
D.2–D.3 Termelési és importadók és -támogatások egyenlege 7 208 497 7 208 497 -381 943 6 826 554
D.21–D.31 Termékadók és -támogatások egyenlege 6 747 704 6 747 704 -3 160 6 744 544
D.29–D.39 Egyéb termelési adók és -támogatások egyenlege 460 793 460 793 -378 783 82 010
D.4 Tulajdonosi jövedelem 11 672 320 2 392 759 9 279 561 249 99 442 1 011 227 2 558 513 5 610 130 1 485 782 2 609 552 187 004 2 120 819 17 732 6 420 889 5 251 431 11 672 320
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 41 693 069 41 693 069 113 144 27 202 359 7 892 434 543 073 5 942 059 0
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 34 851 965 34 851 965 17 483 26 082 565 6 384 273 428 325 1 939 319 0
II.2. Jövedelmek másodlagos elosztása számla
B.5g Elsődleges jövedelmek egyenlege, bruttó (Bruttó nemzeti jövedelem, GNI) 0 5 942 059 543 073 7 892 434 27 202 359 113 144 41 693 069 41 693 069
B.5n Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 0 1 939 319 428 325 6 384 273 26 082 565 17 483 34 851 965 34 851 965
D.5 Folyó jövedelem- és vagyonadók 3 066 684 16 956 3 049 728 2 473 544 1 958 54 632 519 594 2 856 929 2 856 929 209 755 3 066 684
D.61 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások 5 812 700 43 974 5 768 726 5 768 726 41 984 250 799 5 251 372 433 5 544 588 268 112 5 812 700
D.62 Pénzbeni társadalmi juttatások 5 152 199 54 276 5 097 923 13 746 4 904 583 137 511 42 083 5 133 524 5 133 524 18 675 5 152 199
D.7 Egyéb folyó jövedelemátutalások 3 767 327 782 524 2 984 803 107 897 621 033 1 412 104 321 591 522 178 623 230 312 712 668 274 614 006 992 888 3 211 110 556 217 3 767 327
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 41 538 040 41 538 040 984 822 24 086 586 10 350 364 592 850 5 523 418 0
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 34 696 936 34 696 936 889 161 22 966 792 8 842 203 478 102 1 520 678 0
II.3. Természetbeni jövedelmek újraelosztása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 523 418 592 850 10 350 364 24 086 586 984 822 41 538 040 41 538 040
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 520 678 478 102 8 842 203 22 966 792 889 161 34 696 936 34 696 936
D.63 Természetbeni társadalmi juttatások 4 900 897 4 900 897 860 618 4 040 279 4 900 897 4 900 897 4 900 897
B.7g Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 41 538 040 41 538 040 124 204 28 987 483 6 310 085 592 850 5 523 418 0
B.7n Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 34 696 936 34 696 936 28 543 27 867 689 4 801 924 478 102 1 520 678 0
II.4. Jövedelmek felhasználása számla
B.6g Rendelkezésre álló jövedelem, bruttó 0 5 523 418 592 850 10 350 364 24 086 586 984 822 41 538 040 41 538 040
B.6n Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 0 1 520 678 478 102 8 842 203 22 966 792 889 161 34 696 936 34 696 936
P.4 Végső fogyasztás 29 916 239 29 916 239 25 413 418 4 502 821 29 916 239 29 916 239
P.3 Végső fogyasztási kiadások 29 916 239 29 916 239 860 618 20 512 521 8 543 100 29 916 239 29 916 239
D.8 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció 113 288 113 288 113 288 113 288 113 288 113 288
B.8g Megtakarítások, bruttó 11 621 801 11 621 801 124 204 3 687 353 1 807 264 479 562 5 523 418 0
B.8n Megtakarítások, nettó 4 780 697 4 780 697 28 543 2 567 559 299 103 364 814 1 520 678 0
B.12 Folyó külső egyenleg 10 409 10 409
ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A NETTÓ VAGYON VÁLTOZÁSA
III.1. Tőkeszámla
B.8g Megtakarítások, bruttó 0 5 523 418 479 562 1 807 264 3 687 353 124 204 11 621 801 11 621 801
B.8n Megtakarítások, nettó 0 1 520 678 364 814 299 103 2 567 559 28 543 4 780 697 4 780 697
B.12 Folyó külső egyenleg 10 409 10 409
P.51g Állóeszköz-felhalmozás, bruttó 10 729 930 10 729 930 187 066 1 624 746 2 513 951 152 743 6 251 424 10 729 930 10 729 930
P.52 Készletváltozás 832 807 832 807 12 021 41 677 779 109 832 807 832 807
P.53 Értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege 69 473 69 473 57 31 378 1 766 .. 36 272 69 473 69 473
P.51c Állóeszköz-felhasználás -6 841 104 -6 841 104 -95 661 -1 119 794 -1 508 161 -114 748 -4 002 740
NP Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 333 943 -333 943 -6 123 6 123 252 -334 195
D.9 Kapott tőketranszfer (+) 441 879 24 642 583 209 228 677 237 593 1 516 000 98 955 1 614 955
D.9 Adott tőketranszfer (–) 38 583 18 996 743 434 30 327 33 609 864 949 750 006 1 614 955
B.9 Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–)b 0 -974 585 974 585 141 065 2 223 681 -916 478 332 213 -805 896 0
III.2. Pénzügyi számlac
B.9 Nettó finanszírozási képesség (+) vagy Nettó finanszírozási igény (–) -1 477 718 -55 791 -923 544 2 692 411 108 400 343 758 -343 758 0

Lábjegyzet

a
Az egyes szektorok bruttó hozzáadott értékeinek összege és a termékadók és -támogatások egyenlege együtt jelenti a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékét, a bruttó hazai terméket (GDP).
b
Az MNB által használt nettó finanszírozási képesség vagy nettó finanszírozási igény ugyanezt a fogalmat takarja.
c
Forrás: Magyar Nemzeti Bank (MNB); Speciális célú vállalatok (SCVk) adatait tartalmazó, nem konszolidált tranzakciók adatai. A Kormányzat szektor tartalmazza az Eximbank ZRT. adatait.
.